Αλλαγή στοίχισης κειμένου, εσοχές και διαστήματα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να κάνετε πιο ευανάγνωστο το κείμενο στις διαφάνειές σας, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ των γραμμών του κειμένου και μεταξύ των παραγράφων στην παρουσίασή σας PowerPoint. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη στοίχιση και εσοχές των γραμμών του κειμένου.

Διάστιχο (μονού διάστιχου, διπλό διάστημα, και ούτω καθεξής) και κατακόρυφη στοίχιση (επάνω, κάτω ή μέση) είναι διαθέσιμα από το μενού κουμπιά στην καρτέλα αρχική, στην κορδέλα, στην ομάδα παράγραφος:

Τις επιλογές μενού "Διάστιχο" στην κορδέλα σάς επιτρέπουν να επιλέξτε μονού διάστιχου, διπλό διάστημα, ή άλλες επιλογές απόστασης κατακόρυφη γραμμή.

Εικόνα 1: Διάστιχο

Μενού "Στοίχιση κειμένου" στην κορδέλα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε εάν κείμενο είναι στοιχισμένο κατακόρυφα στο επάνω ή κάτω μέρος του κοντέινερ ή στοιχίζεται κατακόρυφα στο κέντρο στη μέση.

Εικόνα 2: Κατακόρυφη στοίχιση

Πιο λεπτομερείς επιλογές διάστιχου είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ":

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και στην ομάδα Παράγραφος κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης του παραθύρου διαλόγου.

  Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ":

  Παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος" στο PowerPoint

Εδώ είναι οι επιλογές διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου:

Στοίχιση

 • Για να αλλάξετε την οριζόντια θέση του κειμένου, στο πλαίσιο " Στοίχιση ", επιλέξτε αριστερά, στο Κέντρο, δεξιά, Justified ή κατανεμημένη. Justified προσθέτει απόσταση μεταξύ των λέξεων, έτσι ώστε οι γραμμές κειμένου αφής τόσο στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο, εκτός από την τελευταία γραμμή της παραγράφου, που χρησιμοποιεί word κανονική απόσταση. Κατανεμημένη είναι παρόμοια με Justified, αλλά ακόμα και την τελευταία γραμμή έλθει σε επαφή με τόσο στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο, με το χώρο που προσθέσατε μεταξύ λέξεων και γραμμάτων, όπως απαιτείται.

Εσοχές

 • Για να προσθέσετε εσοχές ή να αλλάξετε το μέγεθος της εσοχής πριν από το κείμενο, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο πριν από το κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της ειδικής μόνο εσοχής πρώτης γραμμής, ή για να προσθέσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής.

  Εσοχές μετράται σε εκατοστά και μπορεί να είναι οποιαδήποτε ακέραιο αριθμό ή δεκαδικό αριθμό, όπως 1.2 ίντσες.

Διάστημα

 • Για να αλλάξετε το διάστιχο επάνω ή κάτω από μια παράγραφο, πληκτρολογήστε ή κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο στοιχείο πριν ή μετά. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός ή δεκαδικό αριθμό, όπως 6.5.

 • Για να αλλάξετε το διάστιχο επάνω και εντός μιας παραγράφου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Διάστιχου: μία, 1,5 γραμμή ή διπλό. Ή επιλέξτε με ακρίβεια και, στη συνέχεια, προσθέστε μια τιμή σημείο (μεταξύ 0 και 1584) στο πλαίσιο σε. (Το μεγαλύτερο του σημείου τιμή, το μεγαλύτερο την απόσταση.) Ή επιλέξτε πολλά και προσθέστε μια τιμή στο πλαίσιο. (Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε αριθμό μικρότερο από ή ίσο με 9.99: τιμή 1 θα ισούται με μονό διάστημα, ενώ μια τιμή 3 θα ισούται με τρεις διαστήματα).

Σημείωση: Εάν διατηρήσετε να προσθέσετε γραμμές μέχρι να εκτελέσετε Έξοδος από το χώρο σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, αυτόματη προσαρμογή προσαρμόζεται διάστιχο και το μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία λίστας στο πλαίσιο κράτησης θέσης. Όταν συμβαίνει αυτό, εμφανίζεται το στοιχείο ελέγχου Στοιχείο ελέγχου "Επιλογές Αυτόματης Προσαρμογής" Επιλογές Αυτόματης προσαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης προσαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή προσαρμογής κειμένου σε αυτή τη θέση αντικειμένου.

Για άλλους τρόπους για να εργαστείτε με εσοχές και διαστήματα, ανατρέξτε στο θέμα:

Διάστιχο (μονού διάστιχου, διπλό διάστημα, και ούτω καθεξής) και κατακόρυφη στοίχιση (επάνω, κάτω ή μέση) είναι διαθέσιμα από το μενού κουμπιά στην καρτέλα αρχική, στην κορδέλα, στην ομάδα παράγραφος:

Τις επιλογές μενού "Διάστιχο" στην κορδέλα σάς επιτρέπουν να επιλέξτε μονού διάστιχου, διπλό διάστημα, ή άλλες επιλογές απόστασης κατακόρυφη γραμμή.

Εικόνα 1: Διάστιχο

Μενού "Στοίχιση κειμένου" στην κορδέλα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε εάν κείμενο είναι στοιχισμένο κατακόρυφα στο επάνω ή κάτω μέρος του κοντέινερ ή στοιχίζεται κατακόρυφα στο κέντρο στη μέση.

Εικόνα 2: Κατακόρυφη στοίχιση

Πιο λεπτομερείς επιλογές διάστιχου είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ":

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και στην ομάδα Παράγραφος κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης του παραθύρου διαλόγου.

  Εικόνα της κορδέλας του PowerPoint

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ":

  Παράθυρο διαλόγου "Παράγραφος" στο PowerPoint

Εδώ είναι οι επιλογές διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου:

Στοίχιση

 • Για να αλλάξετε την οριζόντια θέση του κειμένου, στο πλαίσιο " Στοίχιση ", επιλέξτε αριστερά, στο Κέντρο, δεξιά, Justified ή κατανεμημένη. Justified προσθέτει απόσταση μεταξύ των λέξεων, έτσι ώστε οι γραμμές κειμένου αφής τόσο στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο, εκτός από την τελευταία γραμμή της παραγράφου, που χρησιμοποιεί word κανονική απόσταση. Κατανεμημένη είναι παρόμοια με Justified, αλλά ακόμα και την τελευταία γραμμή έλθει σε επαφή με τόσο στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο, με το χώρο που προσθέσατε μεταξύ λέξεων και γραμμάτων, όπως απαιτείται.

Εσοχές

 • Για να προσθέσετε εσοχές ή να αλλάξετε το μέγεθος της εσοχής πριν από το κείμενο, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο πριν από το κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της ειδικής μόνο εσοχής πρώτης γραμμής, ή για να προσθέσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής.

  Εσοχές μετράται σε εκατοστά και μπορεί να είναι οποιαδήποτε ακέραιο αριθμό ή δεκαδικό αριθμό, όπως 1.2 ίντσες.

Διάστημα

 • Για να αλλάξετε το διάστιχο επάνω ή κάτω από μια παράγραφο, πληκτρολογήστε ή κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο στοιχείο πριν ή μετά. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός ή δεκαδικό αριθμό, όπως 6.5.

 • Για να αλλάξετε το διάστιχο επάνω και εντός μιας παραγράφου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Διάστιχου: μία, 1,5 γραμμή ή διπλό. Ή επιλέξτε με ακρίβεια και, στη συνέχεια, προσθέστε μια τιμή σημείο (μεταξύ 0 και 1584) στο πλαίσιο σε. (Το μεγαλύτερο του σημείου τιμή, το μεγαλύτερο την απόσταση.) Ή επιλέξτε πολλά και προσθέστε μια τιμή στο πλαίσιο. (Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε αριθμό μικρότερο από ή ίσο με 9.99: τιμή 1 θα ισούται με μονό διάστημα, ενώ μια τιμή 3 θα ισούται με τρεις διαστήματα).

Σημείωση: Εάν διατηρήσετε να προσθέσετε γραμμές μέχρι να εκτελέσετε Έξοδος από το χώρο σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, αυτόματη προσαρμογή προσαρμόζεται διάστιχο και το μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία λίστας στο πλαίσιο κράτησης θέσης. Όταν συμβαίνει αυτό, εμφανίζεται το στοιχείο ελέγχου Στοιχείο ελέγχου "Επιλογές Αυτόματης Προσαρμογής" Επιλογές Αυτόματης προσαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη προσαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης προσαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή προσαρμογής κειμένου σε αυτή τη θέση αντικειμένου.

Για άλλους τρόπους για να εργαστείτε με εσοχές και διαστήματα, ανατρέξτε στο θέμα:

Διάστιχο (μονού διάστιχου, διπλό διάστημα, και ούτω καθεξής) και κατακόρυφη στοίχιση (επάνω, κάτω ή μέση) είναι διαθέσιμα από το μενού κουμπιά στην καρτέλα αρχική, στην κορδέλα, στην ομάδα παράγραφος:

Τις επιλογές μενού "Διάστιχο" στην κορδέλα σάς επιτρέπουν να επιλέξτε μονού διάστιχου, διπλό διάστημα, ή άλλες επιλογές απόστασης κατακόρυφη γραμμή.

Εικόνα 1: Διάστιχο

Μενού "Στοίχιση κειμένου" στην κορδέλα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε εάν κείμενο είναι στοιχισμένο κατακόρυφα στο επάνω ή κάτω μέρος του κοντέινερ ή στοιχίζεται κατακόρυφα στο κέντρο στη μέση.

Εικόνα 2: Κατακόρυφη στοίχιση

Πιο λεπτομερείς επιλογές διάστιχου είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ":

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και στην ομάδα Παράγραφος κάντε κλικ στο στοιχείο εκκίνησης του παραθύρου διαλόγου.

  Στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στο κουμπί εκκίνηση στην κάτω δεξιά γωνία για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "παράγραφος"

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " παράγραφος ":

  Παράθυρο διαλόγου παράγραφος διαθέτει επιλογές για τη ρύθμιση οριζόντια στοίχιση, τις εσοχές στον αριστερό περιθώριο και διάστιχο.

Εδώ είναι οι επιλογές διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου:

Στοίχιση

 • Για να αλλάξετε την οριζόντια θέση του κειμένου, στο πλαίσιο " Στοίχιση ", επιλέξτε αριστερά, στο Κέντρο, δεξιά ή Justified. Justified προσθέτει απόσταση μεταξύ των λέξεων, έτσι ώστε οι γραμμές κειμένου αφής τόσο στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο, εκτός από την τελευταία γραμμή της παραγράφου, που χρησιμοποιεί word κανονική απόσταση.

Εσοχές

 • Για να προσθέσετε εσοχές ή να αλλάξετε το μέγεθος της εσοχής πριν από το κείμενο, επιλέξτε ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο πριν από το κείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της ειδικής μόνο εσοχής πρώτης γραμμής, ή για να προσθέσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής.

  Εσοχές μετράται σε εκατοστά και μπορεί να είναι οποιαδήποτε ακέραιο αριθμό ή δεκαδικό αριθμό, όπως 1.2 ίντσες.

Διάστημα

 • Για να αλλάξετε το διάστιχο επάνω ή κάτω από μια παράγραφο, πληκτρολογήστε ή κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο στοιχείο πριν ή μετά. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός ή δεκαδικό αριθμό, όπως 6.5.

 • Για να αλλάξετε το διάστιχο επάνω και εντός μιας παραγράφου, χρησιμοποιήστε τις επιλογές Διάστιχου: μία, 1,5 γραμμή ή διπλό. Ή επιλέξτε πολλά και προσθέστε μια τιμή στο πλαίσιο. (Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε αριθμό μικρότερο από ή ίσο με 9.99: τιμή 1,25 θα είναι ίσο με το 25% περισσότερες από μονό διάστημα, ενώ μια τιμή 3 θα ισούται με τρεις διαστήματα).

Σημείωση: Εάν διατηρήσετε να προσθέσετε γραμμές μέχρι να εκτελέσετε Έξοδος από το χώρο σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, η δυνατότητα Αυτόματης προσαρμογής προσαρμόζεται αυτόματα διάστιχο και το μέγεθος γραμματοσειράς για να χωρέσει όλα τα στοιχεία λίστας στο διαθέσιμο χώρο.

Για να μορφοποιήσετε μια λίστα στη διαφάνειά σας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×