Αλλαγή ρυθμίσεων για το τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης εμφανίζει ένα πλαίσιο κειμένου όπου οι χρήστες μπορούν να εισάγουν λέξεων ή φράσεων για να αναζητήσετε πληροφορίες. Από προεπιλογή, χρησιμοποιείται το τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης στην αρχική σελίδα για το Κέντρο αναζήτησης (default.aspx) και αποτελεσμάτων όλα αναζήτησης προεπιλεγμένες σελίδες (όλα τα στοιχεία, άτομα, συνομιλίες και βίντεο ).

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο τμήμα Web πλαισίου αναζήτησης. Μπορείτε να κάνετε:

 • Αλλαγή όπου θα πρέπει να εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης — για παράδειγμα, εμφάνιση αποτελεσμάτων σε ένα προσαρμοσμένο Τμήμα Web αποτελεσμάτων αναζήτησης ή μια προσαρμοσμένη αναζήτηση σελίδα αποτελεσμάτων.

 • Απενεργοποίηση προτάσεων ερωτημάτων και προτάσεις για άτομα.

 • Εμφάνιση συνδέσεων σε μια σελίδα αναζήτησης προτιμήσεων και μια σελίδα σύνθετης αναζήτησης.

 • Αλλαγή του προτύπου εμφάνισης που χρησιμοποιείται για το τμήμα Web.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για προτάσεις ερωτημάτων, προτάσεις για άτομα και προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων

Εμφάνιση συνδέσεων ή να αλλάξετε το πρότυπο εμφάνισης

Αλλαγή όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στο τμήμα Web, κάντε κλικ στο βέλος του Μενού Τμήματος Web πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων "Αναζήτηση", στην περιοχή Ιδιότητες για το πλαίσιο αναζήτησης, αναπτύξτε που σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να σταλεί σε ερωτήματα.

  • Για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στη σελίδα Ρυθμίσεις αναζήτησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ρυθμίσεων αναζήτησης αυτής της τοποθεσίας.

  • Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στη σελίδα Ρυθμίσεις αναζήτησης, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση ρυθμίσεων αναζήτησης αυτής της τοποθεσίας.

   • Για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε ένα τμήμα Web στη σελίδα, στην ενότητα Αποστολή ερωτημάτων σε άλλα τμήματα Web σε αυτήν τη σελίδα, επιλέξτε ένα τμήμα Web.

    Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν άλλα τμήματα Web σε μια σελίδα, θα σταλεί αποτελεσμάτων αναζήτησης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης που καθορίζεται στη σελίδα Ρυθμίσεων αναζήτησης.

  • Για να στείλετε τα ερωτήματα σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης διαφορετικές, επιλέξτε Αποστολή ερωτημάτων για μια προσαρμοσμένη αποτελέσματα διεύθυνση URL της σελίδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της σελίδας αποτελεσμάτων προσαρμοσμένης αναζήτησης.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να στείλετε τα ερωτήματα σε μια σελίδα αποτελεσμάτων προσαρμοσμένης αναζήτησης που χρησιμοποιεί μια φιλική διεύθυνση URL.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των ρυθμίσεων για προτάσεις ερωτημάτων, προτάσεις για άτομα και προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων

Προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων είναι προτάσεις που βασίζονται σε αποτελέσματα αναζήτησης που ο χρήστης έχει ενεργοποιηθεί πριν από. Προτάσεις ερωτημάτων είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προτάσεων ερωτημάτων, προτάσεις για άτομα και προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων ή να επεξεργαστείτε τις διάφορες ρυθμίσεις για προτάσεις ερωτημάτων.

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στο τμήμα Web, κάντε κλικ στο βέλος του Μενού Τμήματος Web πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων "Αναζήτηση", στην περιοχή Ιδιότητες για το πλαίσιο αναζήτησης, αναπτύξτε την ενότητα Προτάσεις ερωτημάτων.

  • Για να απενεργοποιήσετε τις προτάσεις ερωτημάτων, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση προτάσεων.

  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των προτάσεων ερωτημάτων για να εμφανίσετε, πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό στο πλαίσιο αριθμός προτάσεων ερωτημάτων.

  • Για να αλλάξετε το πλήθος των χαρακτήρων ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσετε πριν θα εμφανίζονται προτάσεις ερωτημάτων, επεξεργαστείτε τον αριθμό στο πλαίσιο ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων.

  • Για να αλλάξετε τον αριθμό χιλιοστά του δευτερολέπτου παρέλθει πριν να εμφανίζονται οι προτάσεις ερωτημάτων, επεξεργαστείτε τον αριθμό στο πλαίσιοκαθυστέρηση των προτάσεων (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) Su.

  • Για να αλλάξετε τις προτάσεις ερωτημάτων εμφανίζονται κάτω από το κείμενο που αναζητάτε αυτές ξανά; στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλάξτε την τιμή για τον αριθμό των προσωπικών αγαπημένων: προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων βασίζονται σε αποτελέσματα αναζήτησης που ο χρήστης έχει ενεργοποιηθεί πριν από. Για να απενεργοποιήσετε προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων, καταργήστε την επιλογή Εμφάνιση προσωπικών αγαπημένων αποτελεσμάτων.

  • Για να ενεργοποιήσετε προτάσεις για άτομα όνομα, επιλέξτε Εμφάνιση προτάσεων ονομάτων των ατόμων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση συνδέσεων ή να αλλάξετε το πρότυπο εμφάνισης

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Κέντρου αναζήτησης, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στο τμήμα Web, κάντε κλικ στο βέλος του Μενού Τμήματος Web πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 3. Στο παράθυρο εργαλείων "Αναζήτηση", στην περιοχή Ιδιότητες για το πλαίσιο αναζήτησης, αναπτύξτε την ενότητα Ρυθμίσεις:

  • Για να εμφανίσετε μια σύνδεση προς μια σελίδα αναζήτησης προτιμήσεων, επιλέξτε Εμφάνιση προτιμήσεις σύνδεσης.

  • Για να εμφανίσετε μια σύνδεση προς μια σελίδα σύνθετης αναζήτησης, επιλέξτε Εμφάνιση συνδέσεων για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο διεύθυνση URL της σελίδας σύνθετης αναζήτησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL από τη σελίδα σύνθετης αναζήτησης που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

  • Για να εφαρμόσετε ένα άλλο πρότυπο εμφάνισης, στη λίστα Αναζήτηση του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση προτύπου, επιλέξτε το πρότυπο εμφάνισης που θέλετε να ισχύουν για το τμήμα Web.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στο πλαίσιο Αναζήτηση πρέπει εστίαση όταν φορτώνεται η σελίδα, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να αμέσως, πληκτρολογήστε ένα ερώτημα στο πλαίσιο αναζήτησης όταν φορτώνεται η σελίδα χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κλικ στο πλαίσιο αναζήτησης. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης:

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×