Αλλαγή ρυθμίσεων για το τμήμα Web αναζήτησης πλοήγησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα τμήματα Web περιήγησης αναζήτησης εμφανίζει συνδέσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των σελίδων διαφορετικά αναζήτησης, γνωστό ως κάθετων αναζητήσεων. Κάθετων αναζητήσεων είναι προσχεδιασμένα να δώσετε στους χρήστες αναζήτησης διαφορετικές εμπειρίες ανάλογα με το τι αναζητούν. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες κάνουν κλικ στη σύνδεση άτομα, λαμβάνονται στο πλαίσιο Αναζήτηση ατόμων κάθετος, που έχει μια σελίδα αναζήτησης συγκεκριμένα ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζονται οι πληροφορίες.

Από προεπιλογή, το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης έχει ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζονται συνδέσεις προς την κάθετων αναζητήσεων όλα τα στοιχεία, άτομα, συνομιλίες και βίντεο. Το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης χρησιμοποιεί αποτελεσμάτων αναζήτησης από το τμήμα Web αποτελεσμάτων αναζήτησης, έτσι ώστε όταν οι χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή κατακόρυφος σύνδεσης αναζήτησης, τα αποτελέσματα της αναζήτησης φιλτράρονται και εμφανίζεται ανάλογα με το πώς έχει ρυθμιστεί η κατακόρυφη αναζήτηση.

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του Τμήματος Web περιήγησης αναζήτησης, καθορίζοντας ένα άλλο Τμήμα Web για να λάβετε τα αποτελέσματα από, να αλλάξετε τις συνδέσεις για να εμφανίσετε και να αλλάξετε την εμφάνιση και τη διάταξη του Τμήματος Web. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές με την επεξεργασία των ιδιοτήτων στο παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web.

Για να κάνετε άλλες αλλαγές, όπως η αλλαγή ονομάτων εμφάνισης για τις συνδέσεις, ή να αλλάξετε τη σειρά τους, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις αναζήτησης για στην αντίστοιχη τοποθεσία. Εδώ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σύνδεση σε μια νέα αναζήτηση κατακόρυφη που θα εμφανίζεται στο τμήμα Web.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή των ρυθμίσεων για το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης

Αλλάξτε το εμφανιζόμενο όνομα ή τη διεύθυνση URL ενός κατακόρυφου αναζήτησης

Αλλαγή της σειράς των συνδέσεων κατακόρυφη αναζήτησης

Προσθέστε μια κατακόρυφη αναζήτηση για το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης

Παρακάτω θα δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του Τμήματος Web περιήγησης αναζήτησης. Μπορείτε να καθορίσετε ένα άλλο Τμήμα Web για να λάβετε τα αποτελέσματα από, αλλάξτε τις συνδέσεις για να εμφανίσετε και αλλάξτε την εμφάνιση και τη διάταξη του Τμήματος Web.

 1. Στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 2. Στο τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης, κάντε κλικ στο βέλος του μενού Τμήματος Web περιήγησης αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 3. Στο το παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web, στην ενότητα στοιχείο ελέγχου:

  • Για να λάβετε αποτελέσματα αναζήτησης από άλλο Τμήμα Web στη σελίδα, στη λίστα Χρήση τρέχοντος ερωτήματος από, επιλέξτε ένα τμήμα Web.

  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των αναζήτησης κατακόρυφη συνδέσεις για να εμφανίσετε πριν να υπάρχει υπερχείλιση, στο πλαίσιο Μέγιστη συνδέσεις πριν υπερχείλισης, πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

 4. Για να αλλάξετε την εμφάνιση του Τμήματος Web, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στις ενότητες Εμφάνιση και τη διάταξη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε το εμφανιζόμενο όνομα ή τη διεύθυνση URL ενός κατακόρυφου αναζήτησης

 1. Στο μενού " Ρυθμίσεις " για την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα Αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αναζήτησης.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις αναζήτησης, στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή για να επιλέξετε τα κατακόρυφα αναζήτησης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση περιήγησης:

  • Για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο όνομα του μια κατακόρυφη, αναζήτηση στο πεδίο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα εμφανιζόμενο όνομα.

  • Για να αλλάξετε τη διεύθυνση URL της αναζήτησης κατακόρυφη, στο πεδίο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα που χρησιμοποιεί μια φιλική διεύθυνση URL για την αναζήτησή σας κατακόρυφη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σειράς των συνδέσεων κατακόρυφη αναζήτησης

 1. Στο μενού " Ρυθμίσεις " για την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα Αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αναζήτησης.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις αναζήτησης, στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή για να επιλέξετε μια κατακόρυφη αναζήτηση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Προσθέστε μια κατακόρυφη αναζήτηση για το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης

Ως διαχειριστής του SharePoint Online, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα κατακόρυφη αναζήτησης και να προσθέσετε το τμήμα Web περιήγησης αναζήτησης. Όταν δημιουργείτε μια νέα σελίδα, συνιστάται να αντιγράψετε μια από τις υπάρχουσες σελίδες κατακόρυφη αναζήτησης — για παράδειγμα, results.aspx, και, στη συνέχεια, τροποποιήστε το αντίγραφο για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα.

Δείτε τώρα πώς μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση στη νέα σελίδα κατακόρυφη αναζήτησης στο τμήμα Web:

 1. Στο μενού " Ρυθμίσεις " για την τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα Αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αναζήτησης.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις αναζήτησης, στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σύνδεσης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση περιήγησης:

  • Στο πεδίο Τίτλος, πληκτρολογήστε ένα εμφανιζόμενο όνομα.

  • Στο πεδίο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του νέου κατακόρυφη αναζήτηση.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τη νέα κατακόρυφη αναζήτηση.

 5. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×