Αλλαγή μεγέθους ή των περιεχομένων της γραμμής εκκρεμών εργασιών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εκκρεμών εργασιών, ώστε να καταλαμβάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος της οθόνης σας ή να αλλάξετε το πλήθος των πληροφοριών που εμφανίζονται.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη γραμμή εκκρεμών εργασιών. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα " διάταξη ", κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική ή να απενεργοποιήσετε.

Σε αυτό το άρθρο

Αλλαγή του μεγέθους της γραμμής εκκρεμών εργασιών

Αλλάξτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή εκκρεμών εργασιών

Η Επισκόπηση ημερομηνιών

Συναντήσεις

Η λίστα εργασιών

Γρήγορες επαφές

Οπτικό οδηγό στη γραμμή εκκρεμών εργασιών

Αλλαγή μεγέθους της γραμμής εκκρεμών εργασιών

 • Τοποθετήστε το δείκτη στην άκρη της γραμμής εκκρεμών εργασιών. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Εικονίδιο οριζόντιας λαβής αλλαγής μεγέθους , σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος.

 • Για να ελαχιστοποιήσετε τη γραμμή εκκρεμών εργασιών, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ελαχιστοποιημένο.

 • Για να επαναφέρετε τη γραμμή εκκρεμών εργασιών στο μέγεθος που ήταν κατά την τελευταία απενεργοποίηση ή ελαχιστοποίηση, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κανονική.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των πληροφοριών που εμφανίζονται στη γραμμή εκκρεμών εργασιών

Γραμμή εκκρεμών εργασιών αποτελείται από τέσσερα μέρη — στην Επισκόπηση ημερομηνιών, στην ενότητα συναντήσεις, η λίστα εργασιών και γρήγορες επαφές. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή να αποκρύψετε κάθε τμήμα.

Σημείωση: Γρήγορες επαφές απαιτεί το Microsoft Office Communications Server 2007R2 με το Microsoft Office Communicator 2007 ή Microsoft Communicator 2010.

Για να αποκρύψετε κάποιο τμήμα της γραμμής εκκρεμών εργασιών, κάντε ένα από τα εξής:

 • Σε οποιοδήποτε φάκελο του Outlook, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επισκόπηση ημερομηνιών, Συναντήσεις, Λίστα εργασιών ή Γρήγορες επαφές. Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει ότι το τμήμα είναι ενεργοποιημένο. Κάντε κλικ για να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου και να αποκρύψετε το τμήμα ή κάντε κλικ ξανά για να επαναφέρετε το σημάδι ελέγχου και να ενεργοποιήσετε ξανά το τμήμα.

 • Σε οποιοδήποτε φάκελο του Outlook, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές γραμμής εκκρεμών εργασιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε τμήμα που θέλετε να εμφανίζεται ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για κάθε τμήμα που θέλετε να αποκρύψετε.

Η Επισκόπηση ημερομηνιών

Πολλά ημερολόγια μπορούν να τακτοποιηθούν οριζόντια ή σε μία γραμμή αυξάνοντας το πλάτος της γραμμής εκκρεμών εργασιών. Για να εμφανίσετε περισσότερα ημερολόγια τακτοποιημένα κάθετα, αλλάξτε τον αριθμό των γραμμών ημερολογίου που εμφανίζονται στη γραμμή εκκρεμών εργασιών.

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Εμφάνιση περισσοτέρων ημερολογίων σε οριζόντια διάταξη   

  Από προεπιλογή, ένα ημερολόγιο εμφανίζεται στην Επισκόπηση ημερομηνιών. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των ημερολογίων που εμφανίζονται, τροποποιώντας το μέγεθος του παραθύρου της γραμμής εκκρεμών εργασιών:

  • Τοποθετήστε το δείκτη στην άκρη της γραμμής εκκρεμών εργασιών. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε Εικονίδιο οριζόντιας λαβής αλλαγής μεγέθους , σύρετε τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος της γραμμής εκκρεμών εργασιών.

   Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, ο αριθμός των ημερολογίων αυξάνεται ή μειώνεται, ώστε να γεμίσει το διαθέσιμο χώρο.

 • Εμφάνιση περισσοτέρων ημερολογίων σε κατακόρυφη διάταξη   

  Από προεπιλογή, μόνο μία γραμμή των μηνών ημερολογίου εμφανίζεται στην Επισκόπηση ημερομηνιών. Στο παράθυρο διαλόγου Γραμμή εκκρεμών εργασιών, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό ημερολογίων που εμφανίζονται κάθετα:

  1. Σε οποιοδήποτε φάκελο του Outlook, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  2. Στην περιοχή Εμφάνιση ημερομηνιών, στο πλαίσιο κειμένου αριθμός γραμμών μήνα, πληκτρολογήστε έναν αριθμό από 0 έως 9.

   Όσο περισσότερες γραμμές μηνών εμφανίζονται στην Επισκόπηση ημερομηνιών, τόσο αυξάνεται το μέγεθος της περιοχής Επισκόπησης ημερομηνιών.

Συναντήσεις

Για να προβάλετε περισσότερες συναντήσεις στην ενότητα Συναντήσεις, αποκρύψτε ή μειώστε το μέγεθος των υπόλοιπων τμημάτων της γραμμής εκκρεμών εργασιών. Για να αλλάξετε τον αριθμό των συναντήσεων που εμφανίζονται στη γραμμή εκκρεμών εργασιών, κάντε τα εξής:

 • Τοποθετήστε το δείκτη στη γραμμή μεταξύ της ενότητας συναντήσεις και τη λίστα εργασιών. Όταν ο δείκτης μετατραπεί Κάθετος δείκτης αλλαγής μεγέθους , σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αύξηση ή μείωση του μεγέθους της ενότητας συναντήσεις.

  Όταν αφήνετε το κουμπί του ποντικιού, ο αριθμός των συναντήσεων αυξάνεται ή μειώνεται, ώστε να γεμίσει ο διαθέσιμος χώρος.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ενότητα "Συναντήσεις", κάντε τα εξής:

 1. Σε οποιονδήποτε φάκελο του Outlook, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Διάταξη, επιλέξτε Γραμμή εκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην περιοχή Εμφάνιση συναντήσεων, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου που θέλετε.

  Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συναντήσεων για να αποκρύψετε την ενότητα "Συναντήσεις".

Η Λίστα εργασιών

Για να προβάλετε περισσότερες εργασίες στη Λίστα εργασιών, απενεργοποιήστε ή μειώστε το μέγεθος των υπόλοιπων τμημάτων της γραμμής εκκρεμών εργασιών. Για να αλλάξετε απευθείας τον αριθμό των εργασιών που εμφανίζονται, κάντε τα εξής:

 • Τοποθετήστε το δείκτη στη γραμμή μεταξύ της ενότητας συναντήσεων και τη λίστα εργασιών. Όταν ο δείκτης μετατραπεί Κάθετος δείκτης αλλαγής μεγέθους , σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αύξηση ή μείωση του μεγέθους της ενότητας λίστα εργασιών.

  Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, ο αριθμός των συναντήσεων αυξάνεται ή μειώνεται ώστε να γεμίσει το διαθέσιμο χώρο.

Γρήγορες επαφές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γρήγορες επαφές, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γρήγορων επαφών στη γραμμή εκκρεμών εργασιών.

Οπτικός οδηγός για τη γραμμή εκκρεμών εργασιών

Γραμμή εκκρεμών εργασιών"

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×