Αλλαγή μεγέθους ή να μορφοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να δημιουργήσετε μια επαγγελματική εμφάνιση εμφάνιση για μια φόρμα φύλλου εργασίας, θα πρέπει να παρέχουν μια συνεπή μορφή σε όλα τα στοιχεία ελέγχου και αντικείμενα και αλλάξτε κατάλληλα το μέγεθος τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να μπορέσετε να εργαστείτε με στοιχεία ελέγχου, πρέπει να πρώτα να ενεργοποιήσετε την καρτέλα προγραμματιστής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα της καρτέλας προγραμματιστής.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου ελέγχου σύροντας τις λαβές αλλαγής μεγέθους ή πληκτρολογώντας μετρήσεις στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX:

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Αλλαγή μεγέθους, χρησιμοποιώντας τις λαβές αλλαγής μεγέθους   

  1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μία από τις λαβές.

   Περίγραμμα στοιχείου ελέγχου ActiveX

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις, σύρετε το ποντίκι μακριά από ή προς το κέντρο.

   2. Για να διατηρήσετε το κέντρο ενός στοιχείου ελέγχου στην ίδια θέση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε το ποντίκι.

   3. Για να διατηρήσετε σταθερές τις αναλογίες του στοιχείου ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το ποντίκι.

   4. Για να διατηρήσετε τις αναλογίες με διατήρηση του κέντρου στην ίδια θέση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και SHIFT ενώ σύρετε το ποντίκι.

  3. Αφήστε το δείκτη του ποντικιού και, στη συνέχεια, αφήστε CTRL ή το πλήκτρο SHIFT.

   Αλλαγή μεγέθους, πληκτρολογώντας μετρήσεις   

  4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

  5. Στην καρτέλα " μέγεθος ", πληκτρολογήστε τις διαστάσεις ύψους και πλάτους του στοιχείου ελέγχου, ή κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινήσετε το ύψος και πλάτος.

  6. Για να διατηρήσετε σταθερές τις αναλογίες του στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κουμπί επαναφέρω (το οποίο επαναφέρει το αρχικό ύψος και πλάτος), στο πλαίσιο κειμένου περιστροφής και το πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας δεν είναι διαθέσιμες.

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX:

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Για να ορίσετε τις ιδιότητες μορφή για το στοιχείο ελέγχου, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα μορφή, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε ένα θέμα Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Βοήθεια για τη Visual Basic αναζήτησης. Ενότητα που ακολουθεί συνοψίζει τις ιδιότητες μορφή που είναι διαθέσιμες.

  Σύνοψη των ιδιότητες μορφοποίησης

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε στοιχείο ελέγχου ActiveX έχει ένα υποσύνολο διαφορετικό από τις ακόλουθες ιδιότητες μορφοποίησης.

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

BackStyle (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Τον τύπο του περιγράμματος (κανένα ή μονή γραμμή).

BorderStyle (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Την οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 3. Στην καρτέλα χρώματα και γραμμές, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα, επιλέξτε ένα χρώμα από το πλαίσιο λίστας χρώμα.

  • Για να βρείτε περισσότερα χρώματα, να δημιουργήσετε τα δικά σας χρώματα ή προσαρμόστε διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα.

  • Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, υφή και μοτίβο, ή να προσθέσετε μια εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ γεμίσματος.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 3. Στην καρτέλα γραμματοσειρά, επιλέξτε τον τύπο γραμματοσειράς, στυλ γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς, άλλες επιλογές μορφοποίησης για το επιλεγμένο κείμενο.

  Για την τιμή " μέγεθος ", μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιονδήποτε αριθμό μεταξύ 1 και 1638. Τα μεγέθη που είναι διαθέσιμες στη λίστα μέγεθος εξαρτώνται από την επιλεγμένη γραμματοσειρά και τον ενεργό εκτυπωτή. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κανονική γραμματοσειρά για να επαναφέρετε τη γραμματοσειρά, στυλ γραμματοσειράς, μεγέθους και εφέ στο στυλ κανονική (προεπιλογή).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 6. Στην καρτέλα Στοίχιση, επιλέξτε τη στοίχιση του κειμένου, κατεύθυνση και επιλογές προσανατολισμού που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 8. Στην καρτέλα " περιθώρια ", επιλέξτε τις επιλογές εσωτερικού περιθωρίου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επειδή δεν είναι η μορφοποίηση του στοιχείου ελέγχου ετικέτας φόρμας να εμφανίζεται με σκίαση 3-δ και το στοιχείο ελέγχου κουμπί φόρμα μπορούν να εμφανίζονται μόνο με σκίαση 3-δ, το πλαίσιο ελέγχου Σκίαση 3-δ δεν είναι διαθέσιμη για κάθε στοιχείο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 3. Στην καρτέλα στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σκιάς.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×