Αλλαγή και επιδιόρθωση υπερ-συνδέσεις στον Publisher

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της υπερ-σύνδεσης και μπορείτε να αλλάξετε το σημείο όπου μεταβαίνετε (ο προορισμός). Όταν μια υπερ-σύνδεση δεν έχει αποτέλεσμα, πρέπει να καθορίσετε τι το πρόβλημα και, στη συνέχεια, να διορθώσετε τη διεύθυνση προορισμού της σύνδεσης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της υπερ-σύνδεσης

Αλλαγή του προορισμού μιας υπερ-σύνδεσης

Αλλαγή μιας υπερ-σύνδεσης σε κανονικό κείμενο

Δοκιμή υπερ-συνδέσεις

Διόρθωση υπερ-συνδέσεων που δεν λειτουργούν σε δημοσιεύσεις Web (μόνο για τον Publisher 2007)

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης της υπερ-σύνδεσης

Αλλαγή του εμφανιζόμενου κειμένου της υπερ-σύνδεσης

 1. Κάντε κλικ στο κείμενο υπερ-σύνδεση που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο κείμενο και, στη συνέχεια, διαγράψτε μεμονωμένα το αρχικό χαρακτήρες, πατώντας το πλήκτρο DELETE ή BACKSPACE.

Κατάργηση της υπογράμμισης από κείμενο υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το κείμενο υπερ-σύνδεσης.

  Για να επιλέξετε μόνο το υπογραμμισμένο χαρακτήρες, κάντε κλικ στην επιλογή μετά την τελευταία υπογραμμισμένο χαρακτήρα και σύρετε το δρομέα στον πρώτο χαρακτήρα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπογράμμιση Εικόνα κουμπιού .

Αλλαγή της εικόνας που χρησιμοποιείτε για μια υπερ-σύνδεση

 1. Επιλέξτε την εικόνα που είναι συνδεδεμένη.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση της νέας εικόνας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του προορισμού μιας υπερ-σύνδεσης

 1. Κάντε δεξί κλικ στην υπερ-σύνδεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

  Σημείωση: Εάν το μενού συντόμευσης προσφέρει εντολές μόνο για ορθογραφικό έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων και, στη συνέχεια, κάντε ξανά δεξί κλικ στην υπερ-σύνδεση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης, πληκτρολογήστε το νέο προορισμό υπερ-σύνδεσης στο πλαίσιο διεύθυνση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μιας υπερ-σύνδεσης σε κανονικό κείμενο

 • Κάντε δεξί κλικ στην υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Δοκιμή υπερ-συνδέσεις

 • Για να παρακολουθήσετε μια υπερ-σύνδεση από τη δημοσίευσή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στο συνδεδεμένο κείμενο ή την εικόνα.

Διόρθωση υπερ-συνδέσεων που δεν λειτουργούν σε δημοσιεύσεις Web (μόνο για τον Publisher 2007)

Εδώ θα βρείτε ορισμένες από τις κοινές επιδιορθώσεις για υπερ-συνδέσεις που δεν λειτουργούν.

Διόρθωση υπερ-συνδέσεις που οδηγούν σε άλλες σελίδες στην τοποθεσία Web του Publisher

 • Όταν μία σύνδεση δεν λειτουργεί    Όταν μια σελίδα έχει μετακινηθεί, τον Publisher ενημερώνει αυτόματα υπερ-συνδέσεις με τη σωστή σελίδα. Εάν μια υπερ-σύνδεση δεν έχει αποτέλεσμα, ωστόσο, ανατρέξτε στο ότι δεν οδηγεί σε ένα σελιδοδείκτη που έχει μετακινηθεί ή διαγραφεί. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε δεξί κλικ στην υπερ-σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή θέση μέσα στο έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σελίδα και το σελιδοδείκτη που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

   Εάν έχει διαγραφεί το σελιδοδείκτη, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο. Μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση και εισαγάγετε ένα σελιδοδείκτη και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στην υπερ-σύνδεση που θέλετε να διορθώσετε το πρόβλημα, και να επεξεργαστείτε αυτήν την υπερ-σύνδεση.

 • Όταν πολλές συνδέσεις δεν λειτουργούν    Αν πολλές από τις υπερ-συνδέσεις δεν λειτουργούν, ορισμένα από τα αρχεία σας μπορεί να μην έχουν δημοσιευτεί. Από προεπιλογή, όταν δημοσιεύετε μια τοποθεσία Web, ο Publisher αποστέλλει έναν υποφάκελο που ονομάζεται index_files στην καθορισμένη θέση αρχείου. Αυτός ο φάκελος περιέχει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την τοποθεσία Web εκτός από την πρώτη σελίδα της δημοσίευσης (την τοποθεσία Web κεντρική σελίδα), που δείχνει τον υποφάκελο συσχετισμένη σελίδων. Εάν ο φάκελος δεν είναι διαθέσιμη, υπερ-συνδέσεις σε άλλες σελίδες της δημοσίευσής σας δεν λειτουργούν. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή για την αποστολή της τοποθεσίας Web, τον υποφάκελο δεν μπορεί να αυτόματη αποστολή στο διακομιστή web. Σε αυτή την περίπτωση, στείλτε τον υποφάκελο με μη αυτόματο τρόπο.

  Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να την επόμενη φορά που μπορείτε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web, τον Publisher δεν δημιουργήσετε το φάκελο index_files και δημοσιεύει όλα τα αρχεία για την τοποθεσία Web σε ένα φάκελο. Στη δημοσίευσή σας Web, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Web και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Οργάνωση αρχείων υποστήριξης σε ένα φάκελο.

Διόρθωση υπερ-συνδέσεις που οδηγούν σε άλλες τοποθεσίες Web

Εάν δεν λειτουργεί μια υπερ-σύνδεση σε άλλη τοποθεσία Web, μεταβείτε στον προορισμό που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση. Εάν το αρχείο προορισμού είναι στο Internet, αναζητήστε το με το πρόγραμμα περιήγησης web. Εάν το αρχείο βρίσκεται στο σκληρό σας δίσκο ή σε δίκτυο, αναζητήστε το στην Εξερεύνηση των Windows. Στη συνέχεια, στη δημοσίευσή σας Web του Publisher, ελέγξτε τα εξής:

 • Ο προορισμός ενδέχεται να έχουν μετακινηθεί ή να μην υπάρχει πλέον    Κάντε δεξί κλικ στην υπερ-σύνδεση και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή προς τη σελίδα προορισμού είναι σωστά.

 • Το κείμενο που πιστεύετε ότι είναι υπερ-σύνδεση, απλώς μοιάζει με υπερ-σύνδεσης    Επιλέξτε το κείμενο και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων για να βεβαιωθείτε ότι το κείμενο είναι μια υπερ-σύνδεση.

  Συμβουλή: Φροντίστε να επιλέξετε μια μεμονωμένη υπερ-σύνδεση πριν κάνετε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Όταν επιλέξετε περισσότερες από μία υπερ-σύνδεση ή μια υπερ-σύνδεση σε μια γραμμή περιήγησης, Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

 • Δεν μπορεί να έχετε πρόσβαση στον προορισμό    Εάν ο προορισμός είναι στο Internet, βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet. Εάν ο προορισμός είναι σε δίκτυο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο αρχείο προορισμού.

Διόρθωση υπερ-συνδέσεων που ανοίγουν εξωτερικά αρχεία

Όταν δημιουργείτε μια υπερ-σύνδεση σε μια ιστοσελίδα που ανοίγει ένα εξωτερικό αρχείο, όπως ένα έγγραφο του Word, ένα φύλλο εργασίας του Excel ή ένα αρχείο PDF, έχετε υπόψη τα εξής.

Ονόματα αρχείων

Ιδανικά, ονόματα αρχείων για τα εξωτερικά αρχεία που θα συνδεθεί με δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν κενά διαστήματα και πρέπει να είναι με πεζά γράμματα.

Εάν συνδέεστε σε ένα αρχείο που έχει ένα κενό διάστημα στο όνομά του και δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι Publisher έχει αντικατασταθεί το χώρο στη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης με το % 20. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου είναι μου file.docx, τη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης πρέπει να είναι my%20file.docx.

Δοκιμές

Δεν μπορείτε να ελέγξετε μια σύνδεση προς ένα εξωτερικό αρχείο στο Web preview, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε μια υπερ-σύνδεση από τη δημοσίευσή σας, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στο συνδεδεμένο κείμενο ή την εικόνα. Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web σε έναν τοπικό διακομιστή για να ελέγξετε την υπερ-συνδέσεις προς εξωτερικά αρχεία.

Σημαντικό: Εάν κάνετε δοκιμές συνδέσεις προς εξωτερικά αρχεία σε έναν τοπικό διακομιστή, φροντίστε να αντιγράψετε τα εξωτερικά αρχεία έως αυτού του τοπικού διακομιστή.

Αποστολή

Κατά τη δημοσίευση της τοποθεσίας Web, πρέπει να αποστείλετε το εξωτερικό αρχείο με μη αυτόματο τρόπο. Ο Publisher δεν θα αποστείλετε το για εσάς. Όπου μπορείτε να τοποθετήσετε το εξωτερικό αρχείο στο διακομιστή web προσδιορίζει τη διαδρομή. Για παράδειγμα:

 • Εάν συνδέετε από την αρχική σελίδα σε ένα αρχείο που βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο στο διακομιστή web, η διαδρομή μπορεί να είναι απλώς το όνομα του αρχείου (για παράδειγμα, myfile.docx).

 • Εάν το αρχείο βρίσκεται σε διαφορετικό φάκελο από την αρχική σελίδα, η διαδρομή πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του φακέλου (για παράδειγμα, index_files/myfile.docx).

Πρέπει να προσδιορίσετε αυτή τη διαδρομή και πληκτρολογήστε τον στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πριν να τη δημοσιεύσετε στο Web. Επιλέξτε το κείμενο ή μια εικόνα που θέλετε οι επισκέπτες στη σελίδα σας για να κάνετε κλικ για να ανοίξετε το εξωτερικό αρχείο. Στο μενού " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-σύνδεσης. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, στο πλαίσιο διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το εξωτερικό αρχείο.

Σημείωση: Εάν εισαγάγετε μια διαδρομή της υπερ-σύνδεσης στο πλαίσιο διεύθυνση από την περιήγηση σε αυτήν, αλλάξτε τη διαδρομή, πληκτρολογώντας το όνομα του αρχείου μόνο ή το φάκελο και το όνομα αρχείου, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Διόρθωση μιας υπερ-σύνδεσης που δεν εμφανίζεται

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα από τα εξής:

 • Υπερ-σύνδεση βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου που έχει περιστραφεί ή του αυτόματου σχήματος    Υπερ-συνδέσεις δεν θα λειτουργούν σωστά εάν βρίσκονται σε πλαίσια κειμένου με περιστροφή ή Αυτόματα Σχήματα, αλλά θα ισχύουν στη δημοσίευση Web, όταν πατήσετε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στη σύνδεση και θα εμφανίζονται σωστά και δεν λειτουργεί σε προεπισκόπηση Web, ούτε κατά τη δημοσίευση της δημοσίευσης στο Web. Μπορείτε να επαναφέρετε τις υπερ-συνδέσεις στη δημοσίευση Web, επιστρέφοντας τα πλαίσια ελέγχου ή αυτόματα σχήματα που περιέχουν υπερ-συνδέσεις στην αρχική τους θέση.

 • Υπερ-σύνδεση βρίσκεται σε ένα πλαίσιο κειμένου ή αυτόματο σχήμα με καλλιτεχνικά περιγράμματα    Σε μια δημοσίευση Web, υπερ-συνδέσεις δεν θα λειτουργούν σωστά εάν βρίσκονται σε ένα πλαίσιο κειμένου ή αυτόματο σχήμα με καλλιτεχνικά περιγράμματα. Μπορείτε να επαναφέρετε τις υπερ-συνδέσεις στη δημοσίευση Web, καταργώντας τα καλλιτεχνικά περιγράμματα από τα πλαίσια κειμένου ή αυτόματα σχήματα που περιέχουν υπερ-συνδέσεις.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×