Αλλαγή εμφάνισης πίνακα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εφαρμόσετε ή να αλλάξετε ένα στυλ, περίγραμμα ή χρώμα ενός πίνακα της παρουσίασής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε ή να καταργήσετε ένα στυλ πίνακα (ή Γρήγορο Στυλ), να διαγράψετε γραμμές από ένα κελί, μια γραμμή ή μια στήλη, να αλλάξετε το περίγραμμα του πίνακα ή να αλλάξετε το χρώμα φόντου ενός πίνακα.

Σε αυτό το άρθρο

Εφαρμόστε ένα στυλ πίνακα

Κατάργηση στυλ πίνακα

Διαγραφή γραμμής από κελί, γραμμή ή στήλη

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πίνακα

Εφαρμόστε ένα στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα (ή Γρήγορο στυλ) είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης, που συμπεριλαμβάνει συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος της παρουσίασης. Σε κάθε πίνακα που προσθέτετε εφαρμόζεται αυτόματα ένα στυλ πίνακα.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό στυλ.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Σχεδίαση > Στυλ πίνακα και κάντε κλικ στο στυλ πίνακα που θέλετε. Για να δείτε περισσότερα στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  εμφανίζει στυλ πίνακα στο powerpoint

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου σε πίνακα, μεταβείτε στην κεντρική καρτέλα >γραμματοσειρά, ή κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη Σχεδίαση >Εργαλεία πίνακα > Στυλ WordArt.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ενός στιλ πίνακα

Για να καταργήσετε ένα στυλ πίνακα, επιλέξτε διαδοχικά Σχεδίαση > Εργαλεία πίνακα > περισσότερες Εικόνα κουμπιού , και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή πίνακα.

Διαγραφή γραμμής από κελί, γραμμή ή στήλη

 1. Μεταβείτε στις επιλογές Σχεδίαση > Εργαλεία πίνακα. Στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή " Γόμα ".

  Ο δείκτης θα αλλάξει σε μια γόμα Γόμα για τη σχεδίαση πίνακα .

 2. Κάντε κλικ στη γραμμή που θέλετε να διαγράψετε για να την καταργήσετε. Όταν ολοκληρώσετε, κάντε κλικ έξω από τον πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα που θέλετε να προσθέσετε το περίγραμμα (ή να αλλάξετε το περίγραμμα της).

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Σχεδίαση > Εργαλεία πίνακα. Επιλέξτε ένα από τα εξής στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων:

  • Χρησιμοποιήστε Χρώμα πένας για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος.

   Εάν θέλετε περισσότερες επιλογές χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος, και, στη συνέχεια, είτε κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα βασικά δεν ενημερώνονται Εάν αλλάξετε αργότερα το έγγραφο θέμα.

  • Χρησιμοποιήστε Πάχος πένας για να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος.

  • Χρησιμοποιήστε Στυλ πένας για να αλλάξετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος.

 3. Για να εφαρμόσετε στον πίνακα το χρώμα, το πάχος ή το στυλ γραμμής που επιλέξατε στο βήμα 2, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Ενώ το δείκτη του ποντικιού μοιάζει με ένα μολύβι Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων , κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να αλλάξετε.

Μεταβείτε στις επιλογές Σχεδίαση > Εργαλεία πίνακα >Στυλ πίνακα > Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περιγράμματος που θέλετε να αλλάξετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γόμα για να διαγράψετε περιγράμματα ανάμεσα στα κελιά του πίνακα. Στην περιοχή Σχεδίαση > Εργαλεία πίνακα, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Γόμα ή πατήστε και κρατήστε πατημένο SHIFT όσο ο δείκτης βρίσκεται ενός μολυβιού Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος φόντου πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα φόντου ολόκληρου του πίνακα. Το χρώμα φόντου εμφανίζεται κάτω από κάθε χρώμα γεμίσματος που εφαρμόζεται στα κελιά του πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Μεταβείτε στις επιλογές Σχεδίαση > Εργαλεία πίνακα, και, στη συνέχεια, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο σκίαση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Φόντο πίνακα.

 3. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  Για να επιλέξετε κάποιο χρώμα που δεν εμφανίζεται στα Χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται σε περίπτωση που αλλάξετε το θέμα του εγγράφου αργότερα.

Αρχή της σελίδας

Σε αυτό το άρθρο

Εφαρμογή ενός νέου ή διαφορετικού στυλ πίνακα

Απαλοιφή στυλ από πίνακα

Διαγραφή γραμμής από κελί, γραμμή ή στήλη

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πίνακα

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές ή στήλες ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα. Για να συγχώνευση, Διαίρεση ή διαγραφή κελιών, ανατρέξτε στο θέμα συγχώνευση, Διαίρεση, ή να διαγράψετε κελιά του πίνακα.

Εφαρμογή ενός νέου ή διαφορετικού στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα (ή Γρήγορο στυλ) είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης, που συμπεριλαμβάνει συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος της παρουσίασης. Σε κάθε πίνακα που προσθέτετε εφαρμόζεται αυτόματα ένα στυλ πίνακα. Μικρογραφίες στυλ πίνακα εμφανίζονται στη συλλογή Γρήγορα στυλ της ομάδας Στυλ πίνακα. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Γρήγορο στυλ επηρεάζει τον πίνακά σας.

Μικρογραφίες στυλ πίνακα
Μικρογραφίες στυλ πίνακα
 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ πίνακα που θέλετε. Για να δείτε περισσότερα στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Γρήγορο στυλ επηρεάζει τον πίνακά σας.

  Σημειώσεις: 

  • Το κείμενο στους πίνακες δεν εμφανίζεται στην καρτέλα Διάρθρωση (στο αριστερό μέρος του παραθύρου του προγράμματος, σε Κανονική προβολή). Μόνο κείμενο σε σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου εμφανίζεται στην καρτέλα Διάρθρωση.

  • Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου σε κελιά πινάκων ή σε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε στην καρτέλα Κεντρική, της ομάδας Γραμματοσειρά ή στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση της ομάδας Στυλ WordArt.

Αρχή της σελίδας

Απαλοιφή στυλ από πίνακα

 • Για να καταργήσετε ένα στυλ πίνακα, στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή πίνακα.

Διαγραφή γραμμής από κελί, γραμμή ή στήλη

 1. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην εντολή Γόμα ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT με ενεργοποιημένο το στοιχείο.Εργαλείο σχεδίασης.

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε μια γόμα Γόμα για τη σχεδίαση πίνακα .

 2. Κάντε κλικ στη γραμμή, την οποία θέλετε να διαγράψετε.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη διαγραφή των γραμμών, κάντε κλικ έξω από τον πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περίγραμμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Χρώμα πένας και στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Πάχος πένας και στη συνέχεια επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Στυλ πένας και στη συνέχεια επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

 3. Για να εφαρμόσετε στον πίνακα το χρώμα, το πάχος ή το στυλ γραμμής που επιλέξατε στο βήμα 2, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Ενώ το δείκτη του ποντικιού μοιάζει με ένα μολύβι Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων , κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να αλλάξετε.

  • Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή περιγράμματος που θέλετε να αλλάξετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γόμα για να διαγράψετε περιγράμματα ανάμεσα στα κελιά του πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, επιλέξτε Γόμα ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT όσο ο δείκτης βρίσκεται ενός μολυβιού Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα φόντου ολόκληρου του πίνακα. Το χρώμα φόντου εμφανίζεται κάτω από κάθε χρώμα γεμίσματος που εφαρμόζεται στα κελιά του πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Σκίαση και στη συνέχεια επιλέξτε Φόντο πίνακα

 3. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  Για να επιλέξετε κάποιο χρώμα που δεν εμφανίζεται στα Χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επιθυμητό χρώμα από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται σε περίπτωση που αλλάξετε το θέμα του εγγράφου αργότερα.

Αρχή της σελίδας

Σε αυτό το άρθρο

Αλλαγή στυλ πίνακα

Αλλαγή επιλογών στυλ πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος για ένα κελί πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή χρώματος φόντου πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ κελιού πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ πίνακα

Διαγραφή γεμίσματος από έναν πίνακα ή κελί πίνακα

Διαγραφή εφέ από πίνακα ή κελί πίνακα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανομή δεδομένων σε κελιά του πίνακα, όπως η διαίρεση κελιών και τη συγχώνευση κελιών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών, στηλών ή κελιών πίνακα.

Αλλαγή στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα (ή Γρήγορο στυλ) είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης, που συμπεριλαμβάνει συνδυασμούς χρωμάτων που προέρχονται από τα χρώματα θέματος της παρουσίασης. Σε κάθε πίνακα που προσθέτετε εφαρμόζεται αυτόματα ένα στυλ πίνακα. Μικρογραφίες στυλ πίνακα εμφανίζονται στη συλλογή Γρήγορα στυλ της ομάδας Στυλ πίνακα. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Γρήγορο στυλ επηρεάζει τον πίνακά σας.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα διαφορετικό στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή στυλ πίνακα που θέλετε. Για να δείτε περισσότερα στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Για να καταργήσετε την προεπιλεγμένη ή σε άλλο στυλ πίνακα, επιλέξτε το κουμπί περισσότερα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή πίνακα.

  Συμβουλή: Για να κάνετε το στυλ του πίνακα το προεπιλεγμένο στυλ για όλους τους νέους πίνακες που θα δημιουργείτε, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στυλ του πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός ως προεπιλογής στο μενού συντόμευσης.

  Σημειώσεις: 

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή επιλογών στυλ πίνακα

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα στυλ πίνακα σε συγκεκριμένα τμήματα του πίνακά σας κάνοντας επιλογές στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στου οποίου θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα, κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να δώσετε έμφαση στην πρώτη γραμμή του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδας.

  • Για να δώσετε έμφαση στην τελευταία γραμμή του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή συνόλου.

  • Για να έχετε εναλλασσόμενες γραμμές με ζώνες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Γραμμές με ζώνες.

  • Για να δώσετε έμφαση στην πρώτη στήλη του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Πρώτη στήλη.

  • Για να εφαρμόσετε ένα στυλ πίνακα στην τελευταία στήλη του πίνακα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Τελευταία στήλη.

  • Για να έχετε εναλλασσόμενες στήλες με ζώνες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Στήλες με ζώνες.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή περιγράμματος πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περίγραμμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Χρώμα πένας και στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Πάχος πένας και στη συνέχεια επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Στυλ πένας και στη συνέχεια επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

 3. Για να εφαρμόσετε στον πίνακα το χρώμα, το πάχος ή το στυλ γραμμής που επιλέξατε στο βήμα 2, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Ενώ το δείκτη του ποντικιού μοιάζει με ένα μολύβι Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων , κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να αλλάξετε.

  • Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή περιγράμματος που θέλετε να αλλάξετε.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Γόμα για να διαγράψετε περιγράμματα ανάμεσα στα κελιά του πίνακα. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχεδίαση περιγραμμάτων, επιλέξτε Γόμα ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT όσο ο δείκτης βρίσκεται ενός μολυβιού Μολύβι για τη σχεδίαση πινάκων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος σε κελί πίνακα

Το γέμισμα είναι το εσωτερικό χρώμα του κελιού. Όταν προσθέτετε ή αλλάζετε το χρώμα γεμίσματος ενός κελιού πίνακα, μπορείτε επίσης να προσθέσετε υφή, εικόνα ή διαβάθμιση στο γέμισμα. Η διαβάθμιση είναι η σταδιακή εξέλιξη των χρωμάτων και των σκιών, συνήθως από ένα χρώμα σε κάποιο άλλο ή από μια σκιά σε μια άλλη του ίδιου χρώματος.

 1. Επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Σκίαση και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να να αφαιρέσετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

   Όταν προσθέτετε μια εικόνα ως εφέ γεμίσματος, προσαρμόζεται ώστε να χωρέσει στο κελί και μπορεί να είναι παραμορφωμένη. Για να αποφύγετε την παραμόρφωση, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κελιού ή του πίνακα.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και στη συνέχεια κάντε κλικ στη παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και στη συνέχεια ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και στη συνέχεια ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή χρώματος φόντου πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα φόντου ολόκληρου του πίνακα. Το χρώμα φόντου εμφανίζεται κάτω από κάθε χρώμα γεμίσματος που εφαρμόζεται στα κελιά του πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί του πίνακα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Σκίαση και στη συνέχεια επιλέξτε Φόντο πίνακα

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

 3. Κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Τυπικό ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Τυπικό δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ κελιού πίνακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα εφέ Σκιά και Αντανάκλαση μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ολόκληρο τον πίνακα, όχι σε μεμονωμένα κελιά του πίνακα.

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εφαρμόσετε ένα εφέ σε κάποια από τα κελιά του πίνακα, επιλέξτε τα κελιά του πίνακα στα οποία θέλετε να προσθέσετε το εφέ.

  • Για να εφαρμόσετε ένα εφέ σε όλα τα κελιά του πίνακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα κελί πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ.

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

 3. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια πλευρά, επιλέξτε Κορνίζα κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  Καρτέλα "Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, επιλέξτε Σκιά και στη συνέχεια επιλέξτε τη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και στη συνέχεια ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την αντανάκλαση, επιλέξτε Αντανάκλαση και στη συνέχεια επιλέξτε την παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή γεμίσματος από πίνακα ή κελί πίνακα

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να επιλέξετε τον πίνακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα κελί πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα στο μενού συντόμευσης.

  • Για να επιλέξετε τμήμα του πίνακα, επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Σκίαση και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να διαγράψετε ένα χρώμα γεμίσματος, μια εικόνα ή ένα εφέ υφής, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  • Για να διαγράψετε μια διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς διαβάθμιση.

  • Για να διαγράψετε το χρώμα φόντου, επιλέξτε Φόντο πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή εφέ από πίνακα ή κελί πίνακα

 1. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να επιλέξετε τον πίνακα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα κελί πίνακα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα στο μενού συντόμευσης.

  • Για να επιλέξετε τμήμα του πίνακα, επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να διαγράψετε την κορνίζα από ένα κελί πίνακα ή από έναν πίνακα, επιλέξτε Πλάγια τομή κελιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε τη σκιά από τον πίνακα, επιλέξτε Σκιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε την αντανάκλαση από τον πίνακα, επιλέξτε Αντανάκλαση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν προσθέσατε πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το βήμα 2 για να διαγράψετε όλα τα εφέ.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου στα κελιά του πίνακα ή σε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην ομάδα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ WordArt, ή στην καρτέλα Αρχική της ομάδας Γραμματοσειρά.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×