Αλλαγή διάρκειας εργασίας

Συνδρομή του Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια μιας εργασίας ανά πάσα στιγμή, ώστε να αντικατοπτρίζει το πραγματικό χρονικό διάστημα που χρειάζεται.

 1. Επιλέξτε Προβολή > γράφημα Gantt.

 2. Στη στήλη διάρκεια για την εργασία, πληκτρολογήστε τη διάρκεια σε λεπτά (m), ώρες (h), (d) ημέρες, εβδομάδες (w) ή μήνες (μ).

 3. Εάν η νέα διάρκεια είναι απλώς μια εκτίμηση, πληκτρολογήστε ένα αγγλικό ερωτηματικό (?) μετά από αυτό.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Προσέξτε όταν αλλάζετε μια διάρκεια χρησιμοποιώντας τις στήλες Έναρξη και Λήξη, ειδικά για τις συνδεδεμένες εργασίες ή τις αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες. Οι αλλαγές σας ενδέχεται να βρεθούν σε διένεξη με τις εξαρτήσεις εργασιών ή με τους περιορισμούς εργασιών που παρακολουθεί το Project, γεγονός που μπορεί να αποσυντονίσει ένα προσεκτικά δομημένο έργο.

Δείτε επίσης σε αυτό το άρθρο

Αλλαγή διάρκειας εργασίας σύνοψης

Χρήση εκτιμώμενων διαρκειών

Περισσότερα σχετικά με τις διάρκειες εργασιών

Εξαρτήσεις διάρκεια

Αλλαγή διάρκειας εργασίας σύνοψης

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια της μια εργασία σύνοψης με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να αλλάξετε μια κανονική εργασία. Αλλά προσέξτε να — αλλάζοντας τη διάρκεια της εργασίας σύνοψης απαραίτητα δεν αλλάζει τις διάρκειες των δευτερευουσών εργασιών.

Στο Γράφημα Gantt, μια γραμμή εργασίας σύνοψης εμφανίζει πάντα τη διάρκεια της εργασίας σύνοψης (μαύρη γραμμή) και το άθροισμα των διαρκειών των δευτερευουσών εργασιών της (μπλε γραμμή), όπως στην παρακάτω εικόνα. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο με μία ματιά.

Εικόνα εργασίας σύνοψης με μεγαλύτερη διάρκεια από τις δευτερεύουσες εργασίες της

Χρήση εκτιμώμενων διαρκειών

Εξαφανίζεται το ερωτηματικό, όταν δοκιμάζετε να προσθέσετε μια εκτιμώμενη διάρκεια εργασίας; Πιθανώς, η δυνατότητα εκτιμώμενων διαρκειών να μην είναι ενεργοποιημένη για το έργο σας. Για να την ενεργοποιήσετε:

 1. Επιλέξετε αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Χρονοδιάγραμμα.

 3. Μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να εμφανίζεται ότι οι προγραμματισμένες εργασίες έχουν εκτιμώμενες διάρκειες.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές", καρτέλα "Προγραμματισμός", περιοχή "Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο"

Περισσότερα σχετικά με τις διάρκειες εργασιών

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Εισαγωγή ή αλλαγή διάρκειας εργασίας

 1. Εάν η εργασία που εισάγετε τη διάρκεια για δεν εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή στο σχέδιο έργου, προσθέστε την εργασία στη λίστα εργασιών σας. Εάν κάνετε εισαγωγή ή αλλαγή της διάρκειας για μια υπάρχουσα εργασία, παραλείψτε αυτό το βήμα.

  Πώς μπορώ να προσθέσω μια νέα εργασία;

  1. Επιλέξτε Προβολή > γράφημα Gantt.

  2. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, πληκτρολογήστε ένα όνομα εργασίας στο τέλος της λίστας εργασιών.

   Μπορείτε να εισαγάγετε μια εργασία μεταξύ υπαρχουσών εργασιών, επιλέγοντας τη γραμμή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί μια νέα εργασία. Στο μενού " Εισαγωγή ", επιλέξτε Νέα εργασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας στη γραμμή που έχει εισαχθεί. Τα αναγνωριστικά εργασιών επαναριθμούνται αυτόματα μετά την εισαγωγή μιας εργασίας.

 2. Στη στήλη διάρκεια για την εργασία, πληκτρολογήστε τη διάρκεια που θέλετε.

  Μπορείτε να εισαγάγετε τις διάρκειες σε λεπτά (m), ώρες (h), (d) ημέρες, εβδομάδες (w) ή μήνες (μ).

 3. Εάν η νέα διάρκεια είναι απλώς μια εκτίμηση, πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό μετά από αυτό.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Συμβουλές: 

 • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ημερήσιο τιμή, στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επιλογές > Χρονοδιάγραμμα. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου νέες εργασίες έχουν εκτιμώμενες διάρκειες.

 • Για να εκφράσετε τη διάρκεια των νέων εργασιών σε μονάδες εκτός των ημερών, στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επιλογές > Χρονοδιάγραμμα. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή διάρκειας σε, επιλέξτε μια μονάδα διάρκειας.

Σημειώσεις: 

 • Όταν αλλάζετε τη διάρκεια μιας εργασίας για να επιτύχετε ένα συγκεκριμένο στόχο, βεβαιωθείτε ότι η αλλαγή αντικατοπτρίζει απαιτήσεις ρεαλιστική χρόνου για την εργασία. Είναι ότι έχετε επίσης έλεγχος και προσαρμόστε την αντίστοιχη όγκου εργασίας που έχει ανατεθεί, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Ορισμένα έργα δεν χρησιμοποιούν εκτιμώμενες διάρκειες. Εάν το έργο σας δεν χρησιμοποιεί εκτιμώμενες διάρκειες και πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό στη στήλη διάρκεια για μια εργασία, η τιμή δεν θεωρείται εκτίμηση. Για να επιτρέψετε τις εκτιμήσεις στο έργο σας, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές > Χρονοδιάγραμμα. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ότι οι εργασίες έχουν εκτιμώμενες διάρκειες.

 • Εάν πρόκειται να αλλάξετε μια διάρκεια και η νέα διάρκεια χρησιμοποιεί διαφορετική μονάδα από την υπάρχουσα διάρκεια, μπορείτε πρώτα πρέπει να κάνετε τον υπολογισμό χωριστά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη νέα τιμή. Υπάρχει αυτόματη μετατροπή. Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα διάρκεια για μια εργασία είναι 1 ημέρα και θέλετε να αλλάξετε τη διάρκεια, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ώρες αντί για ημέρες, πρέπει πρώτα να υπολογίσετε τον αριθμό των εργάσιμων ωρών σε μια ημέρα δικών σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη νέα τιμή σε ώρες.

 • Δεν είναι δυνατή η απευθείας επεξεργασία εργασίες σύνοψης (μερικές φορές ονομάζεται "hammock εργασίες"). Για να αλλάξετε μια εργασία σύνοψης, αλλάξτε τις δευτερεύουσες εργασίες που απαρτίζουν την εργασία σύνοψης.

Αύξηση της ακρίβειας των εκτιμήσεών σας

Για να αυξήσετε την ακρίβεια των εκτιμήσεών σας για τη διάρκεια της εργασίας, χρησιμοποιήστε την εμπειρία σας και την εμπειρία άλλων που έχουν κάνει κάτι παρόμοιο σε προηγούμενα έργα. Κάντε ερωτήσεις όπως:

 • Πόσο χρόνο την εργασία διαρκέσει;

 • Ποιες ήταν ορισμένες από τις προκλήσεις που συναντήσατε;

 • Τι θέλετε να κάνετε διαφορετικά Εάν είχατε να το κάνετε ξανά;

Λάβετε υπόψη τις διαφορές μεταξύ της νέας εργασίας και παρόμοιων εργασιών που έγιναν στο παρελθόν και λάβετε υπόψη αυτές τις διαφορές προκειμένου να εκτίμηση της διάρκειας μιας εργασίας.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω ζητήματα κατά την εκτίμηση της διάρκειας εργασιών:

 • Διάρκειες μπορεί να εξαρτώνται από την εμπειρία του πόρου που εκτελεί την εργασία. Μια μεγάλη εμπειρία πόρων μερικές φορές μπορεί να ολοκληρώσει κάποιες εργασίες πιο γρήγορα από έναν πόρο με μικρότερη εμπειρία.

 • Εκτιμήσεις πρέπει να επανεξετάζονται κατά την εκκίνηση της εργασίας. Θα γνωρίζετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες σε αυτό το σημείο.

Μπορείτε επίσης να προέρχεται των εκτιμήσεών σας με τη σύγκριση αισιόδοξες, απαισιόδοξες και αναμενόμενες διάρκειες. Αυτό ονομάζεται μερικές φορές ένα ανάλυση PERT.

Εξαρτήσεις διάρκεια

Οι παρακάτω δύο εξαρτήσεις υπάρχουν μεταξύ της διάρκειας μιας εργασίας και την έναρξη και ημερομηνίες λήξης:

 • Η διάρκεια μιας εργασίας αλλάζει όταν αλλάζετε την έναρξη και ημερομηνίες λήξης.

 • Μια εργασία έναρξης και λήξης ημερομηνίες αλλάζουν όταν προσαρμόσετε τη διάρκεια.

Εάν εισαγάγετε έναρξης μιας εργασίας και ημερομηνίες αντί για μια διάρκεια λήξης, το Project υπολογίζει τη διάρκεια του χρόνου εργασίας μεταξύ αυτών των ημερομηνιών με βάση. Εάν αργότερα αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης (αλλά μην αλλάξετε τη διάρκεια), η διάρκεια υπολογίζεται εκ νέου.

Παρομοίως, εάν πληκτρολογήσετε διάρκειας μιας εργασίας, το Project υπολογίζει κατά την εργασία Έναρξη και τη λήξη που βασίζεται στην ημερομηνία έναρξης του έργου και της διάρκειας, καθώς και τυχόν μη εργάσιμο χρόνο, όπως τα Σαββατοκύριακα. Εάν αλλάξετε αργότερα τη διάρκεια της εργασίας, το Project επαναλαμβάνει τον υπολογισμό τις ημερομηνίες ώστε να ανταποκρίνεται στη διάρκεια.

Παραδείγματα:

 • Εάν καταχωρήσετε μια ημερομηνία έναρξης 1 Μαΐου και μια ημερομηνία λήξης 4η Μαΐου, το Project υπολογίζει τη διάρκεια ως τρεις ημέρες. Εάν αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε 5 Μαΐου, η διάρκεια υπολογίζεται εκ νέου σε τέσσερις ημέρες. Ωστόσο, εάν αλλάξετε την ημερομηνία λήξης σε 8 Μαΐου αντί να επεξεργαστείτε τη διάρκεια, Project υπολογίζει ξανά την ημερομηνία έναρξης 4η Μαΐου, διατηρώντας τη διάρκεια σταθερή στις τέσσερις ημέρες, επειδή έχουν τα τελευταία δύο πεδία που έχετε αλλάξει την ημερομηνία λήξης και διάρκειας.

  Εάν πρέπει να πληκτρολογήσετε έναρξης και ημερομηνία λήξης και εάν θέλετε η διάρκεια να παραμένει σταθερή, βεβαιωθείτε ότι το νέο έναρξης και λήξης ημερομηνίες αντιπροσωπεύουν τον ίδιο αριθμό εργάσιμων ημερών με τις προηγούμενες ημερομηνίες. Η διάρκεια θα παραμείνει η ίδια με την προηγούμενη.

 • Εάν πληκτρολογήσετε μια διάρκεια τριών ημερών και ημερομηνία έναρξης του έργου είναι 1 Μαρτίου, το Project υπολογίζει ημερομηνία έναρξης της εργασίας ως 1 Μαρτίου και την ημερομηνία λήξης ως 3 Μαρτίου (εκτός αν συμβεί αυτές τις ημερομηνίες για να κυμαίνεται σε ένα Σαββατοκύριακο ή μη εργάσιμος χρόνος). Εάν αλλάξετε τη διάρκεια σε τέσσερις ημέρες, την ημερομηνία λήξης υπολογίζεται εκ νέου 4η Μαρτίου.

  Εάν θέλετε να εισαγάγετε συγκεκριμένο έναρξης και ημερομηνίες λήξης για μια εργασία, εισαγάγετε η έναρξη της εργασίας και ημερομηνίες λήξης και το Project υπολογίζει ξανά τη διάρκεια. Έχετε υπόψη ότι πληκτρολογώντας τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ορίζει έναν περιορισμό ημερομηνίας στην εργασία, ο οποίος περιορίζει την ευελιξία του χρονοδιαγράμματός σας. Εάν εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια ημερομηνία λήξης, έναν περιορισμό "Λήξη όχι νωρίτερα από (FNET)" έχει οριστεί. Ή, εάν καταχωρήσετε μια ημερομηνία λήξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης, έχει οριστεί περιορισμού "Έναρξη όχι νωρίτερα από ("). Εάν θέλετε μια εργασία για έναρξη ή λήξη σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά θέλετε να διατηρήσετε την ευελιξία του χρονοδιαγράμματος και να ενημερώνεστε όταν μια εργασία δεν θα έναρξης ή λήξης στην ώρα, μπορείτε να εισαγάγετε μια ημερομηνία προθεσμίας για την εργασία. Προθεσμίες δεν περιορίζουν τις εργασίες και δεν επηρεάζουν τους περιορισμούς. Καθώς το χρονοδιάγραμμα είναι ενημερωθεί, εμφανίζεται ένας δείκτης εάν μια εργασία έχει ξεπεράσει την προθεσμία.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×