Αλλαγή από το Office 365 για Οικιακή Χρήση

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να μεταβείτε από το Office 365 για Οικιακή Χρήση στο Office 365 για Προσωπική χρήση ή στο Office 365 Ακαδημαϊκή έκδοση. Για την ομαλότερη δυνατή μετατροπή, βεβαιωθείτε ότι είστε προετοιμασμένοι για την υποβάθμιση πριν ξεκινήσετε την αλλαγή της συνδρομής.

Σημείωση: Ο λογαριασμός Microsoft μπορεί να σχετίζεται μόνο με μία συνδρομή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ίδιο λογαριασμό Microsoft για να αγοράσετε ή να εξαργυρώσετε πολλαπλές συνδρομές του Office 365, επεκτείνετε το χρονικό διάστημα για αυτόν τον λογαριασμό Microsoft, χωρίς να αυξάνετε τον αριθμό των συσκευών του Office 365 στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο ή τον αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο που λαμβάνετε.

Εάν διαθέτετε το Office 365 για Οικιακή Χρήση, μπορείτε να μοιραστείτε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής σας με έως πέντε άλλους χρήστες. Το Office 365 για Προσωπική χρήση και το Office 365 Ακαδημαϊκή έκδοση δεν μπορούν να τεθούν σε κοινή χρήση με άλλους χρήστες, επειδή είναι συνδρομές ενός χρήστη.

Γι' αυτόν το λόγο, προτείνουμε να διακόψετε την κοινή χρήση της συνδρομής σας Office 365 για Οικιακή Χρήση, πριν μεταβείτε στο Office 365 για Προσωπική χρήση ή το Office 365 Ακαδημαϊκή έκδοση.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στο Office 365 Ακαδημαϊκή έκδοση, θα πρέπει να απομένει λιγότερο από ένα έτος στην τρέχουσα συνδρομή σας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συνδρομές του Office 365 Ακαδημαϊκή έκδοση ισχύουν για τέσσερα έτη και το Office 365 επιτρέπει την επέκταση της συνδρομής για μια μέγιστη περίοδο 5 ετών. Παρομοίως, εάν μεταβείτε στο Office 365 για Προσωπική χρήση, πρέπει να απομένουν επίσης λιγότερα από 4 έτη στην τρέχουσα συνδρομή σας.

Η διαδικασία αλλαγής από το Office 365 για Οικιακή Χρήση διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν κάνετε αλλαγή στην έκδοση για Προσωπική χρήση ή στην Ακαδημαϊκή έκδοση και το αν χρησιμοποιείτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Επιλέξτε τη διαδικασία που είναι κατάλληλη για εσάς.

 1. Εάν λάβατε κάποια συσκευασία ή κάρτα, εντοπίστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος ο οποίος αποτελείται από 25 χαρακτήρες.

  Εάν δεν λάβατε κάποια συσκευασία ή κάρτα, ελέγξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας για να εντοπίσετε την απόδειξη που περιέχει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

  Πλαίσιο και κάρτα
 2. Μεταβείτε στην τοποθεσία https://office.com/setup και, αν σας ζητηθεί, εισέλθετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με τη συνδρομή του Office 365.

  Συμβουλή: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στην τρέχουσα συνδρομή σας Office 365, επειδή αυτός καθορίζει τη συνδρομή που θα αναβαθμιστεί.

 3. Εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος. Κατά την επιλογή χώρας ή περιοχής, προτείνουμε να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή όπου ζείτε ή πραγματοποιείτε τις τραπεζικές συναλλαγές σας.

 4. Επιλέξτε είτε να παραμείνετε στο Office 365 για Οικιακή Χρήση ή να μεταβείτε στο Office 365 για Προσωπική χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο

 5. Εάν έχετε επιλέξει Μετάβαση στο Office 365 για Προσωπική χρήση και προσθήκη 1 έτους, θα δείτε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να διακόψετε την κοινή χρήση της συνδρομή σας. Εάν έχετε ήδη διακόψει την κοινή χρήση της συνδρομής σας, μπορείτε να επιλέξετε Συνέχεια.

  Εάν δεν έχετε διακόψει ήδη την κοινή χρήση της συνδρομή σας, μεταβείτε στον Λογαριασμό Microsoft, Σελίδα κοινής χρήσης για να διακόψετε την κοινή χρήση της συνδρομής σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Επιβεβαίωση αλλαγών.

 6. Αφού επιλέξετε Επιβεβαίωση αλλαγών, εμφανίζεται η σελίδα Επέκταση συνδρομής και δείχνει τη νέα ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας.

 1. Εάν λάβατε κάποια συσκευασία ή κάρτα, εντοπίστε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος ο οποίος αποτελείται από 25 χαρακτήρες.

  Εάν δεν λάβατε κάποια συσκευασία ή κάρτα, ελέγξτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας για να εντοπίσετε την απόδειξη που περιέχει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

  Πλαίσιο και κάρτα
 2. Μεταβείτε στην τοποθεσία https://office.com/setup και, αν σας ζητηθεί, εισέλθετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με τη συνδρομή του Office 365.

  Συμβουλή: Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στην τρέχουσα συνδρομή σας Office 365, επειδή αυτός καθορίζει τη συνδρομή που θα αναβαθμιστεί.

 3. Εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος. Κατά την επιλογή χώρας ή περιοχής, προτείνουμε να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή όπου ζείτε ή πραγματοποιείτε τις τραπεζικές συναλλαγές σας.

 4. Θα δείτε ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να διακόψετε την κοινή χρήση της συνδρομής σας. Εάν έχετε ήδη διακόψει την κοινή χρήση της συνδρομής σας, μπορείτε να επιλέξετε Συνέχεια.

  Εάν δεν έχετε διακόψει ήδη την κοινή χρήση της συνδρομή σας, μεταβείτε στον λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, Σελίδα κοινής χρήσης για να διακόψετε την κοινή χρήση της συνδρομής σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Επιβεβαίωση αλλαγών.

 5. Στη σελίδα, Ακαδημαϊκή επαλήθευση, επαληθεύστε ότι είστε σπουδαστής. Για να επαληθεύσετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, επιλέξτε μία από τις μεθόδους επαλήθευσης, εισαγάγετε τις πληροφορίες σας και έπειτα επιλέξτε Επαλήθευση.

  Συμβουλή: Εάν η επαλήθευση αποτύχει, μεταβείτε στο βήμα 2 και εισαγάγετε ξανά τον αριθμό-κλειδί προϊόντος.

  Σελίδα ακαδημαϊκής επαλήθευσης.
 6. Εμφανίζεται η σελίδα Η συνδρομή επεκτάθηκε και δείχνει τη νέα ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε αυτή τη σελίδα, η συνδρομή σας έχει πλέον αλλάξει. Εάν συμβεί αυτό, μεταβείτε στο βήμα 1 και δοκιμάστε ξανά.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Office 365 για Προσωπική χρήση.

  Σημαντικό: Εάν έχετε ήδη συνδεθεί στο microsoftstore.com με λογαριασμό Microsoft διαφορετικό από αυτόν που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στη συνδρομή σας Office 365, αποσυνδεθείτε προτού συνεχίσετε.

 2. Επιλέξτε Αγορά και άμεση λήψη.

 3. Επιλέξτε Ολοκλήρωση αγοράς.

 4. Εάν δεν έχετε εισέλθει ήδη στο microsoft.store.com, θα σας ζητηθούν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας.

  Σημαντικό: Είναι σημαντικό να εισέλθετε χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Microsoft που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στην τρέχουσα συνδρομή σας Office 365, επειδή αυτός καθορίζει τη συνδρομή που θα αναβαθμιστεί.

 5. Επιλέξτε Υποβολή παραγγελίας.

 6. Επιλέξτε εγκατάσταση του Office.

 7. Εμφανίζεται η νέα ημερομηνία λήξης/ανανέωσης.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Εάν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Εάν δεν ήταν χρήσιμα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, πείτε μας τι προσπαθήσατε να κάνετε και ποια προβλήματα αντιμετωπίσατε.

Δείτε επίσης

Συνδρομή κοινής χρήσης του Office 365 για Οικιακή Χρήση

Μετάβαση σε διαφορετική συνδρομή του Office 365 για Επιχειρήσεις ή συνδρομή

Εγκατάσταση του Office στο PC ή το Mac σας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×