Αλλαγή ή κατάργηση περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου, σχήμα ή γραφικό SmartArt

Αλλαγή ή κατάργηση περιγράμματος σε πλαίσιο κειμένου, σχήμα ή γραφικό SmartArt

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, το πάχος ή το στυλ του εξωτερικού περιγράμματος ενός πλαισίου κειμένου, σχήματος ή γραφικού SmartArt ή μπορείτε να καταργήσετε εντελώς το περίγραμμα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε το περίγραμμα ενός γραφικού SmartArt, θα βρείτε τα εργαλεία στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος και στην περιοχή Χρώματα θέματος, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο άκρο ενός σχήματος, να επιλέξετε το εικονίδιο Περίγραμμα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε.

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος στην Κεντρική καρτέλα.

  • Στο Project, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην καρτέλα Γραμμή & συμπλήρωση για να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στα Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

 3. Στο παράθυρο Χρώματα, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε στην καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο άκρο ενός σχήματος, να επιλέξετε το εικονίδιο Περίγραμμα, να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος στην Κεντρική καρτέλα.

  • Στο Project, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και στην καρτέλα Γραμμή & συμπλήρωση, επιλέξτε ένα πάχος από τη λίστα Γραμμή.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες γραμμές.

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γραμμή, στο πλαίσιο Πλάτος πληκτρολογήστε το πάχος που θέλετε.

Αυτές οι εντολές δεν είναι διαθέσιμες για το Project.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο άκρο ενός σχήματος, να επιλέξετε το εικονίδιο Περίγραμμα, να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το στυλ γραμμής που θέλετε.

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος στην Κεντρική καρτέλα.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες γραμμές.

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γραμμή, ορίστε τις επιλογές στυλ γραμμής που θέλετε.

Εάν χρειάζεται να καταργήσετε ένα περίγραμμα από ένα σχήμα στο Project, ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση περιγράμματος στο Project, στη συνέχεια αυτού του άρθρου.

Σημείωση: Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα πλαίσιο κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση πλαισίου κειμένου.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το περίγραμμα σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο άκρο του σχήματος, να επιλέξετε το εικονίδιο Περίγραμμα και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος στην Κεντρική καρτέλα.

 • Κάντε δεξί κλικ στο άκρο του πλαισίου κειμένου ή σχήματος, επιλέξτε το εικονίδιο Περίγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Κατάργηση πλαισίου κειμένου

Για να αλλάξετε το περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και στην περιοχή Χρώματα θέματος επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

  Στην περιοχή 'Εργαλεία σχεδίασης', η καρτέλα 'Μορφοποίηση' στην κορδέλα του PowerPoint 2010.

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Σημειώσεις: 

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   Η ομάδα "Σχεδίαση" στην "Κεντρική" καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

   Η ομάδα Σχεδίαση στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στα Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα περιγράμματος.

 3. Στο παράθυρο Χρώματα, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε στην καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

Για να αλλάξετε το περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

  Η ομάδα "Στυλ σχήματος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση".

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Σημειώσεις: 

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   Η ομάδα "Σχεδίαση" στην "Κεντρική" καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

   Η ομάδα Σχεδίαση στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες γραμμές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Στυλ γραμμής, στο πλαίσιο Πλάτος πληκτρολογήστε το πάχος που θέλετε.

Για να αλλάξετε το περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

  Η ομάδα 'Στυλ σχήματος' στην καρτέλα 'Μορφοποίηση'.

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Σημειώσεις: 

  • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   Η ομάδα "Σχεδίαση" στην "Κεντρική" καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

   Η ομάδα Σχεδίαση στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες γραμμές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Στυλ γραμμής, ορίστε τις επιλογές στυλ γραμμής που θέλετε.

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αντιγραφή ή διαγραφή πλαισίου κειμένου.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Στην περιοχή 'Εργαλεία σχεδίασης', η καρτέλα 'Μορφοποίηση' στην κορδέλα του PowerPoint 2010.

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

Συμβουλές: 

 • Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να καταργήσετε το περίγραμμα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Η ομάδα "Σχεδίαση" στην "Κεντρική" καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

  Η ομάδα Σχεδίαση στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας του PowerPoint 2010.

Δείτε επίσης

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες

Προσθήκη, αντιγραφή ή διαγραφή πλαισίου κειμένου

Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Σημείωση: Για να αλλάξετε το περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Για να αλλάξετε το περίγραμμα ενός κελιού, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε φύλλο εργασίας.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος πλαισίου κειμένου ή σχήματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος ή το πάχος του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε γέμισμα ή εφέ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα. Εάν έχετε πολλά πλαίσια κειμένου και πολλά σχήματα, πρέπει να κάνετε κλικ σε όλα τα πλαίσια κειμένου ή σε όλα τα σχήματα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου.

  • Για ένα σχήμα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

 3. Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα.

 4. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος πλαισίου κειμένου ή σχήματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος ή το πάχος του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το μοτίβο του περιγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Μοτίβο και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε γέμισμα ή εφέ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος πλαισίου κειμένου ή σχήματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος ή το πάχος του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το περίγραμμα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

    "Κεντρική" καρτέλα του PowerPoint

   • Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε γέμισμα ή εφέ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Σημείωση: Για να αλλάξετε το περίγραμμα σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα περίγραμμα στο έγγραφό σας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες. Για να αλλάξετε το περίγραμμα ενός κελιού πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Μορφοποίηση πίνακα.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να αλλάξετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα. Εάν έχετε πολλά πλαίσια κειμένου και πολλά σχήματα, πρέπει να κάνετε κλικ σε όλα τα πλαίσια κειμένου ή σε όλα τα σχήματα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου.

  • Για ένα σχήμα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

   εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το χρώμα του περιγράμματος πλαισίου κειμένου ή σχήματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος ή το πάχος του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πάχος γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το στυλ του περιγράμματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

   Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε το μοτίβο του περιγράμματος, κάντε κλικ στην επιλογή Μοτίβο και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε γέμισμα ή εφέ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα. Εάν έχετε πολλά πλαίσια κειμένου και πολλά σχήματα, πρέπει να κάνετε κλικ σε όλα τα πλαίσια κειμένου ή σε όλα τα σχήματα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου.

  • Για ένα σχήμα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σχήμα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να καταργήσετε το περίγραμμα στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

"Κεντρική" καρτέλα του PowerPoint

 1. Κάντε διπλό κλικ στο περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα. Εάν έχετε πολλά πλαίσια κειμένου και πολλά σχήματα, πρέπει να κάνετε κλικ σε όλα τα πλαίσια κειμένου ή σε όλα τα σχήματα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για ένα πλαίσιο κειμένου, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου.

  • Για ένα σχήμα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

   Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης ή την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα.

Δείτε επίσης

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες

Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Μορφοποίηση πίνακα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×