Αλλαγές συμβατότητας μεταξύ των εκδόσεων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο έλεγχος συμβατότητας παραθέτει τα στοιχεία του εγγράφου σας που δεν υποστηρίζονται ή θα συμπεριφέρονται διαφορετικά στο Word 2007 ή σε μορφή Word 97-2003. Ορισμένες από αυτές τις δυνατότητες θα αλλάξουν μόνιμα και δεν θα μετατραπούν σε στοιχεία Microsoft Word 2010, ακόμα και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Word 2010.

Στον έλεγχο συμβατότητας μπορείτε να αναθεωρήσετε μια σύνοψη στοιχείων που συμπεριφέρονται διαφορετικά σε προγενέστερες εκδόσεις του Word και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Συνέχεια για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003 ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Word Starter 2010, έχετε υπόψη ότι δεν όλες τις δυνατότητες που αναφέρονται για Word 2010 υποστηρίζονται στο Word Starter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Word Starter, ανατρέξτε στο θέμα υποστηρίζει τη δυνατότητα Word Starter.

Σε αυτό το άρθρο

Διαθεσιμότητα δυνατότητας σε κάθε κατάσταση λειτουργίας

Αλλαγή συμπεριφοράς δυνατοτήτων

Διαθεσιμότητα δυνατότητας σε κάθε τρόπο λειτουργίας

Δυνατότητα

97-2003

2007

2010

Νέες μορφές αρίθμησης

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέα σχήματα και πλαίσια κειμένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εφέ κειμένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Δυνατότητες OpenType

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Αποκλεισμός συντακτών

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέα εφέ WordArt

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Νέα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου Word 2007

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Θέματα

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Μεγάλες/μικρές γραμματοσειρές

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εντοπισμένες κινήσεις

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Στηλοθέτες περιθωρίων

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Γραφικά SmartArt

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Γραφήματα του Office 2007

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Μπλοκ δόμησης

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Βιβλιογραφία και αναφορές

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Εξισώσεις

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Σχετικά πλαίσια κειμένου

Κόκκινο Χ

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

WordArt προηγούμενης έκδοσης

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Κόκκινο Χ

Διαγράμματα προηγούμενης έκδοσης

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ

Γραφήματα προηγούμενης έκδοσης

Πράσινο σημάδι ελέγχου

Κόκκινο Χ

Κόκκινο Χ


Αρχή της σελίδας

Αλλαγές της συμπεριφοράς των δυνατοτήτων

Δομικά στοιχεία

Μπλοκ δόμησης και αυτόματου κειμένου καταχωρήσεις ενδέχεται να χαθούν ορισμένες πληροφορίες.

Τα πρότυπα παρέχουν περιεχόμενο που εμφανίζεται σε συλλογές μπλοκ δόμησης στο Word 2007. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο σε μορφή Word 97-2003, το περιεχόμενο από τις συλλογές μπλοκ δόμησης θα μετατραπεί οριστικά σε στατικό καταχωρήσεων Αυτόματου κειμένου. Δεν θα μπορείτε να μετατρέψετε το Αυτόματο κείμενο ξανά σε μπλοκ δόμησης, ακόμα και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Word 2010.

Το περιεχόμενο από τις παρακάτω συλλογές Δομικά στοιχεία θα μετατραπεί σε αυτόματο κείμενο:

 • Πίνακες

 • Κεφαλίδες

 • Υποσέλιδα

 • Αριθμοί σελίδων

 • Πλαίσια κειμένου

 • Εξισώσεις

 • Πίνακας περιεχομένων

 • Βιβλιογραφίες

 • Υδατογραφήματα

 • Προσαρμοσμένες συλλογές

Αναφορές και βιβλιογραφίες

Αναφορές και οι βιβλιογραφίες μετατρέπονται σε στατικό κείμενο και δεν θα ενημερώνονται πλέον αυτόματα.

Στο Word 2010, αναφορές και οι βιβλιογραφίες ενημερώνονται αυτόματα όταν τροποποιείτε τις προελεύσεις τους ή εφαρμόζετε νέο στυλ εγγράφου.

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο Word 2010 σε μορφή Word 97-2003, οι αναφορές και βιβλιογραφίες μετατρέπονται σε στατικό κείμενο το οποίο δεν θα ενημερώνεται αυτόματα και οι προελεύσεις τους δεν θα είναι διαθέσιμες.

Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε Word 2010, αναφορές και οι βιβλιογραφίες δεν θα ενημερώνεται αυτόματα. Για αναφορές και οι βιβλιογραφίες για την αυτόματη ενημέρωση, πρέπει να αναδημιουργήσετε τις προελεύσεις στο έγγραφο ή να αντιγράψετε στην Τρέχουσα λίστα στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση προέλευσης, και στη συνέχεια, αντικαταστήστε το στατικό αναφορές και οι βιβλιογραφίες με τα πρόσφατα Δημιουργία αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές και οι βιβλιογραφίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία βιβλιογραφίας.

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου

Στοιχεία ελέγχου περιεχομένου θα μετατραπούν σε στατικό περιεχόμενο.

Εάν αποθηκεύετε ένα έγγραφο σε μορφή Word 97 – 2003, όλα τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου θα μετατραπούν σε απλό κείμενο και σχετικές ιδιότητες θα χαθούν μόνιμα ακόμη και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου Word 2010.

Για παράδειγμα, στο Word 97–2003, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να βλέπουν στοιχεία σε μια αναπτυσσόμενη λίστα. Επίσης, οποιεσδήποτε ιδιότητες προστασίας (δηλαδή περιοχές που δεν είναι δυνατό να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε) δεν θα εφαρμόζονται πλέον και οι χρήστες θα μπορούν να διαγράφουν και να αλλάζουν το περιεχόμενο των στοιχείων ελέγχου.

Ενσωματωμένα αντικείμενα

Ενσωματωμένο αντικείμενο σε αυτό το έγγραφο που δημιουργήθηκε σε νεότερη έκδοση του Office. Δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε σε παλαιότερη έκδοση του Word.

Μπορείτε να μετατρέψετε τα ενσωματωμένα αντικείμενα Open XML έτσι, ώστε οι χρήστες προγενέστερων εκδόσεων του Word να μπορούν να τα επεξεργαστούν.

Σημείωση: Μετατροπή αντικειμένων δεν υποστηρίζεται στο Word Starter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Word Starter, ανατρέξτε στο θέμα υποστηρίζει τη δυνατότητα Word Starter.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων του Excel 2010

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αντικείμενο φύλλου εργασίας και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε Φύλλο εργασίας του Microsoft Excel 97-2003 στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων διαφάνειας του PowerPoint 2010

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Διαφάνεια και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Διαφάνεια του Microsoft PowerPoint 97-2003 στη λίστα Τύπος αντικειμένου.

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων παρουσίασης του PowerPoint 2010

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρουσίαση και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint 97-2003 στη λίστα Τύπος αντικειμένου:

Μετατροπή ενσωματωμένων αντικειμένων του Word 2010

Μπορείτε να μετατρέψετε τα ενσωματωμένα αντικείμενα, έτσι ώστε οι χρήστες προγενέστερων εκδόσεων του Word να μπορούν να τα επεξεργαστούν.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο ενσωματωμένο αντικείμενο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο Αντικείμενο εγγράφου και κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε.

 4. Στη λίστα Τύπος αντικειμένου, επιλέξτε Έγγραφο του Microsoft Word 97-2003.

Εξισώσεις

Εξισώσεις μετατρέπονται σε εικόνες. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εξισώσεις έως ότου το έγγραφο μετατρέπεται σε μια νέα μορφή αρχείου. Τυχόν σχόλια, σημειώσεις τέλους ή υποσημειώσεις που υπάρχουν στις εξισώσεις θα χαθούν κατά την αποθήκευση.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε εικόνες που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε. Ωστόσο, εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή αρχείου Word 2010 και έχουν γίνει αλλαγές στις εικόνες εξίσωση σε μια προηγούμενη έκδοση, οι εξισώσεις θα μετατραπούν σε κείμενο και θα μπορούν να τα επεξεργαστούν.

Γραφικά SmartArt

Τα γραφικά SmartArt θα μετατραπούν σε ένα αντικείμενο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας σε προηγούμενες εκδόσεις του Word.

Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο που περιέχει γραφικά SmartArt σε μορφή Word 97-2003, θα μετατραπούν σε στατικές εικόνες. Δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο μέσα σε ένα γραφικό, να του αλλάξετε τη διάταξη ή να αλλάξετε την γενική του εμφάνιση.

Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Word 2010 και καμία αλλαγή που έχουν γίνει στις εικόνες σε μια προηγούμενη έκδοση, το γραφικό θα αλλάξει πάλι σε ένα αντικείμενο SmartArt.

Καρτέλες περιθωρίων

Οι στηλοθέτες στοίχισης θα μετατραπούν σε παραδοσιακούς στηλοθέτες.

Στο Office Word 2007, οι στηλοθέτες στοίχισης χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση κειμένου σε σχέση με τα περιθώρια του εγγράφου σας ή μια περιοχή μέσα στο έγγραφο και να προσαρμόσουν τη θέση τους αν αλλάξετε περιθώρια.

Εάν αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, οι στηλοθέτες στοίχισης θα αντικατασταθούν μόνιμα από παραδοσιακούς στηλοθέτες και δεν θα προσαρμόζονται πλέον αυτόματα στη θέση τους όταν αλλάζετε περιθώρια. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει στηλοθέτες στοίχισης για να δημιουργήσετε μια περίπλοκη διάταξη,οι στηλοθέτες μπορεί να αλλάξουν θέση και να αλλάξουν την εμφάνιση του εγγράφου σας

Πλαίσια κειμένου

Κάποιες θέσεις πλαισίων κειμένου θα αλλάξουν.

Στα πλαίσια κειμένου, κείμενο που στοιχίζεται κατακόρυφα στο κέντρο ή στοιχίζεται στο κάτω μέρος θα στοιχιστεί οριστικά στο επάνω μέρος ακόμα και αν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Word 2010.

Εντοπισμένες κινήσεις

Εντοπισμένες κινήσεις θα μετατραπούν σε διαγραφές και εισαγωγές.

Εάν αποθηκεύετε το έγγραφο σε μορφή Word 97-2003, εντοπισμένες κινήσεις θα μετατραπούν σε εντοπισμένες διαγραφές και εισαγωγές. Εάν αργότερα μετατρέψετε το έγγραφο σε μορφή Word 2010, οι εντοπισμένες εισαγωγές και διαγραφές δεν θα μετατραπεί ξανά σε εντοπισμένες κινήσεις.

Νέες μορφές αρίθμησης

Νέες μορφές αρίθμησης μετατρέπονται σε αραβικά αριθμητικά (1, 2, 3, 4,...).

Οι λίστες που έχουν διαμορφωθεί με τις νέες μορφές αρίθμησης (0001, 0002, 0003, 0004, ...) θα μετατραπούν στις τυπικές μορφές με Αραβικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4, ...).

Νέα σχήματα και πλαίσια κειμένου

Σχήματα και πλαίσια κειμένου μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμα σε αυτήν τη μορφή.

Σχήματα και πλαίσια κειμένου που έχουν δημιουργηθεί στο Word 2010 μπορεί να μορφοποιηθεί με μια ποικιλία νέα εφέ, όπως λοξή γωνία και περιστροφή 3-δ, που δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του Word. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Word, αυτά τα εφέ μετατρέπονται σε εφέ που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις εκδόσεις.

Εφέ κειμένου

Εφέ στο κείμενο θα καταργηθούν

Τα εφέ κειμένου καταργούνται μόνιμα εκτός και αν τα εφέ εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο στυλ.

Αν τα εφέ κειμένου εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο στυλ, θα επανεμφανιστούν όταν ανοίξετε ξανά το έγγραφο στο Word 2010.

Εναλλακτικό κείμενο σε πίνακες

Πίνακες θα χάσουν τις πληροφορίες εναλλακτικού κειμένου.

Το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται όταν ένα έγγραφο βρίσκεται στο Web. Στη μορφή Word 97-2003, το εναλλακτικό κείμενο των πινάκων καταργείται μόνιμα.

Αποκλεισμός συντακτών

Όλες οι πληροφορίες στο σημείο όπου άλλοι συντάκτες επεξεργάζονται σε αυτό το έγγραφο θα καταργηθούν οριστικά.

Οι αποκλεισμοί συντακτών καταργούνται από κάθε περιοχή στην οποία έχουν εφαρμοστεί και ολόκληρο το έγγραφο καθίσταται διαθέσιμο για επεξεργασία.

WordArt

Εφέ στο κείμενο θα καταργηθούν.

Το WordArt μετατρέπεται σε στατικό κείμενο.

Γραφήματα και διαγράμματα

Ένα γράφημα σε αυτό το έγγραφο μπορεί να περιέχει δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου. Δεδομένα πέρα από 256 (IV) στηλών από 65.536 γραμμές δεν θα αποθηκεύει.

Ορισμένα γραφήματα και διαγράμματα θα μετατραπούν σε εικόνες που δεν αλλάζουν. Εάν το γράφημα ή το διάγραμμα βασίζεται σε δεδομένα εκτός της περιοχής γραμμών και στηλών που υποστηρίζονται από το Word 97-2003, τα δεδομένα αυτά θα χαθούν.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×