Αλλάξετε ή να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αλλάξετε ή να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Υπάρχουν δύο ψηφία, μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: στο Outlook και με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μία ή δύο ψηφία.

Πώς μπορώ να γνωρίζω πού μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής μου;

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος άλλος έχει κλοπής ή να αποκτήσει πρόσβαση στον κωδικό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη συνέχεια, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Outlook.

Εάν την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει αποσταλεί έναν κωδικό πρόσβασης επαναφέρετε σύνδεσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη συνέχεια, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Outlook.

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη συνέχεια, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Outlook.

Εάν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά το Outlook επανειλημμένα που σας ζητά να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να ελέγξετε για να δείτε εάν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας απαιτεί μια εφαρμογή κωδικού πρόσβασης, στη συνέχεια, ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Outlook.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μου στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν:

 • Εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος έχει λάβει τον κωδικό πρόσβασής σας χωρίς την έγκρισή σας

 • Τον κωδικό πρόσβασής σας έχει λήξει

 • Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του Office 365

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του Outlook.com

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Outlook.com

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Gmail

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Gmail .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή την εικόνα σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ο λογαριασμός μου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος και ασφάλεια.

 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, η υπογραφή στο στο Google. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε εφαρμογή τους κωδικούς πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για να εισαγάγετε στο Outlook 2016, Outlook 2013 και Outlook 2010. Gmail απαιτεί τη χρήση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων και έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για να ελέγξετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για Gmail.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Yahoo

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Yahoo .

 2. Κάντε κλικ στο όνομα ή την εικόνα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες λογαριασμού. Ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ στο όνομα του λογαριασμού σας στην επόμενη οθόνη.

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε το όνομα του λογαριασμού και πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου.

 4. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή ασφάλεια λογαριασμού, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

  Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να επαληθεύσετε ότι δύο βημάτων επαλήθευσης είναι ενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή Διαχείριση κωδικών πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για να εισαγάγετε στο Outlook 2016, 2013 και 2010, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για Yahoo.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Apple/iCloud/@me.com

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Apple ID .

 2. Εισαγάγετε το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή ξεχάσατε το Apple ID ή τον κωδικό πρόσβασης; και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 3. Εάν το iCloud απαιτεί να εισαγάγετε έναν κωδικό ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, λάβετε τον κωδικό από μία από τις άλλες συσκευές Apple και πληκτρολογήστε τα έξι ψηφία, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αξιοπιστίας όταν iCloud σάς επιτρέπει να ορίσετε ως αξιόπιστο αυτό το πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην επιλογή το όνομα και την εικόνα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 5. Στο επάνω μέρος στην επόμενη οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή "Διαχείριση" στην περιοχή Apple ID. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασης ξανά.

 6. Στην περιοχή ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κύλιση προς τα κάτω για να επαληθεύσετε ότι ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κωδικού πρόσβασης στην περιοχή Εφαρμογή συγκεκριμένο τους κωδικούς πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για να εισαγάγετε στο Outlook 2016, 2013 και 2010, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για iCloud.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άλλους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρειαστεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τοποθεσία Web για την υπηρεσία παροχής του λογαριασμού. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για ένα λογαριασμό Xfinity, μεταβείτε στην τοποθεσία Web Xfinity και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κάθε υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού περιλαμβάνει λίγο διαφορετικά βήματα για την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο Outlook

Για να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Outlook, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση   : το Outlook 2016, 2013 και 2010 δεν μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με άλλα λόγια, αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας Outlook.com, θα πρέπει πρώτα να ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του Outlook.com για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει Outlook.com για το λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασης στο Outlook 2016, 2013 ή 2010.

 1. Στο Outlook, επιλέξτε αρχείο > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

  Διαθέσιμες επιλογές όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού στο Outlook

 2. Επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή.

  Αλλαγή των ρυθμίσεων του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 3. Στο παράθυρο " Αλλαγή λογαριασμού ", ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

  Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού
 4. Επιλέξτε Κλείσιμο μόλις το Outlook ελέγξει τις ρυθμίσεις λογαριασμού, στη συνέχεια, Τέλος > Κλείσιμο για να επιστρέψετε στο Outlook.

Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου χρειάζεται μια εφαρμογή κωδικού πρόσβασης;

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Gmail, Yahoo, iCloud, Apple ή @me.com λογαριασμούς, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού κανονική ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ρυθμίσετε αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτές τις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρεις απαιτούν να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής. Πρόκειται για έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης που εισάγετε στη θέση σας κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού κανονική κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας για πρώτη φορά.

Κωδικός πρόσβασης εφαρμογή σας επιτρέπει να Gmail, Yahoo και βεβαιωθείτε ότι είστε το μία τη ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iCloud. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για Gmail, Yahooκαι iCloud.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πιστεύετε ότι ενδέχεται να παραβιαστεί τον κωδικό πρόσβασής σας ή τον κωδικό πρόσβασής σας έχει λήξει, θα πρέπει να πρώτα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας με την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo ή Xfinity, και, στη συνέχεια, ενημερώστε το Outlook με το νέο ο κωδικός πρόσβασης.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Outlook

Αφού έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας στην υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ενημερώσετε το Outlook με τον νέο κωδικό πρόσβασης. Επιλέξτε τον τύπο του λογαριασμού σας για λεπτομερείς οδηγίες.

Exchange, του Office 365 ή Outlook.com

Για λογαριασμούς Office 365, Outlook.com και του Exchange, το Outlook θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Όταν δείτε το μήνυμα κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης και, προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης.

Gmail, Yahoo ή άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο Outlook, επιλέξτε Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή.

 3. Στο παράθυρο Αλλαγή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

  Παράθυρο διαλόγου 'Αλλαγή λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'

 4. Προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×