Ακύρωση εκτύπωσης μιας έκθεσης, αν δεν περιέχει εγγραφές

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, μπορείτε να εκτυπώνετε εκθέσεις που δεν περιέχουν καμία εγγραφή. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια μακροεντολή είτε κώδικα Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) για την ανίχνευση της απουσίας εγγραφών από μια έκθεση και μετά να ακυρώσετε τη λειτουργία εκτύπωσης. Τα βήματα αυτού του άρθρου εξηγούν τον τρόπο χρήσης των δύο τεχνικών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Χρήση μακροεντολής για την ακύρωση εκτύπωσης

Χρήση του κώδικα VBA για την ακύρωση εκτύπωσης

Ενδέχεται να θέλετε να ακυρώσετε την εκτύπωση μιας έκθεσης, όταν δεν περιέχει εγγραφές. Για παράδειγμα, αν ξεκινάτε την πώληση ενός νέου προϊόντος, ενδέχεται να υπάρχει μια χρονική περίοδος που να μην έχετε καταχωρήσει καμία πώληση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την πιθανότητα, ότι κάποιες από τις εκθέσεις σας ενδέχεται να μην περιέχουν λεπτομερείς εγγραφές και ότι οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως είναι η συνάρτηση Count, ενδέχεται να μην έχουν τίποτα για καταμέτρηση. Για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά μια τέτοια περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή που να ακυρώνει την εργασία εκτύπωσης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μερικές γραμμές προσεκτικά τοποθετημένου κώδικα VBA για να κάνετε το ίδιο πράγμα. Το VBA είναι η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στην Microsoft Office Access 2007.

Μπορείτε να προσθέσετε τη μακροεντολή ή τον κώδικα VBA για την αναφορά Στην Da χωρίςδεδομένων διαδικασία συμβάντος. Office Access 2007 ενεργοποιεί το συμβάν Δεν υπάρχουν δεδομένα κάθε φορά που εκτελείτε μια αναφορά που δεν έχει εγγραφές. Η μακροεντολή και ο κώδικας VBA που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο εμφανίζουν ένα κατάλληλο μήνυμα και ακύρωση της εκτύπωσης της έκθεσης, όταν η έκθεση δεν περιέχει δεδομένα. Όταν προσθέτετε μια μακροεντολή ή κώδικα VBA στη διαδικασία συμβάντος Δεν υπάρχουν δεδομένα , τη μακροεντολή ή τον κώδικα VBA εκτελείται κάθε φορά που ανοίγετε μια έκθεση που δεν περιέχει εγγραφές. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε μηνύματος ειδοποίησης, η μακροεντολή κλείνει επίσης την κενή αναφορά. Όταν προσθέτετε τη μακροεντολή ή τον κώδικα VBA στην αναφορά, δεν ανοίγει μια κενή έκθεση όταν προσπαθείτε να εμφανίζεται σε προβολή έκθεσης ή σε προβολή διάταξης, αλλά μπορείτε να ανοίξετε την αναφορά σε προβολή σχεδίασης.

Χρήση μακροεντολής για την ακύρωση εκτύπωσης

Η μακροεντολή που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα εμφανίζει ένα μήνυμα ειδοποίησης, όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια κενή έκθεση. Κάνοντας κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο μηνύματος, η μακροεντολή ακυρώνει αυτόματα τη λειτουργία εκτύπωσης. Εάν δεν συμπεριλάβετε ένα μήνυμα ειδοποίησης, εμφανίζεται σαν μην συμβαίνει τίποτα κατά την απόπειρα εκτύπωσης της έκθεσης  — κάτι που πιθανώς να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες της έκθεσης.

Δημιουργία της μακροεντολής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη κάντε κλικ στο στοιχείο Καρτέλα ιδιοτήτων.

  -ή-

  Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο της επάνω αριστερής ή δεξιάς γωνίας της έκθεσης, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις γλώσσας που έχετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα συμβάν και, στο πλαίσιο της ιδιότητας Δεν υπάρχουν δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" .

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή λειτουργίας δόμησης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών και, μετά, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Εκκινείται το πρόγραμμα σχεδίασης μακροεντολών και εμφανίζεται μια κενή μακροεντολή.

 5. Στην πρώτη γραμμή της μακροεντολής, κάντε κλικ στο πεδίο της στήλης Ενέργεια και ενεργοποιήστε την επιλογή Πλαίσιο μηνύματος της λίστας.

 6. Στην περιοχή Ορίσματα ενέργειας του κάτω μέρους του προγράμματος σχεδίασης μακροεντολών, στο πλαίσιο Μήνυμα, πληκτρολογήστε το κείμενο για το μήνυμα ειδοποίησης.

  Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να εισαγάγετε το εξής: Δεν υπάρχουν εγγραφές για έκθεση.

 7. Προαιρετικά, αλλάξτε την τιμή ορίσματος του πλαισίου Ηχητικό σήμα από Ναι σε Όχι και, στη λίστα Τύπος, επιλέξτε τον τύπο εικονιδίου που θέλετε να εμφανίζεται στο μήνυμα ειδοποίησης.

 8. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε τον τίτλο του μηνύματος ειδοποίησης.

  Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να εισαγάγετε τον τίτλο Καμία εγγραφή.

  Οι αλλαγές σας εμφανίζονται στο επάνω μέρος του προγράμματος σχεδίασης μακροεντολών  — στη στήλη Όρισμα, δίπλα από την ενότητα Πλαίσιο μηνύματος.

 9. Στο επάνω μέρος του προγράμματος σχεδίασης μακροεντολών, κάντε κλικ στο επόμενο κελί της στήλης Ενέργεια (το κελί ακριβώς κάτω από την ενότηταΠλαίσιο μηνύματος) και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή Ακύρωση συμβάντος

  Η μακροεντολή σας θα πρέπει να μοιάζει με την παρακάτω, αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό κείμενο στα ορίσματα:

  Παράδειγμα μακροεντολής που ακυρώνει μια λειτουργία εκτύπωσης

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως για να δώσετε ένα όνομα της μακροεντολής.

 11. Κλείστε τη μακροεντολή. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης με ερώτημα για το αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη μακροεντολή και στην ιδιότητα έκθεσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και συνεχίστε με τα επόμενα βήματα για να δοκιμάσετε τη μακροεντολή.

Δοκιμή της μακροεντολής

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που περιέχει τη μακροεντολή και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Ανάλογα με τις επιλογές που έχετε ενεργοποιήσει, θα πρέπει να εμφανίζεται ένα μήνυμα που να μοιάζει με το παρακάτω:

  Πλαίσιο μηνύματος που εμφανίζεται όταν η έκθεση δεν περιέχει εγγραφές

  Κάνοντας κλικ στο κουμπίOK για να κλείσετε το μήνυμα, η ενέργεια Ακύρωση συμβάντος σταματά τη λειτουργία εκτύπωσης. Επειδή δεν καθορίσατε άλλο συμβάν (όπως είναι το άνοιγμα της έκθεσης για προβολή), η προβολή κλείνει.

Αρχή της σελίδας

Χρήση κώδικα VBA για την ακύρωση εκτύπωσης

Ο κώδικας VBA που περιγράφεται εδώ λειτουργεί σχεδόν όπως η μακροεντολή που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα — εμφανίζει ένα μήνυμα ειδοποίησης κατά το άνοιγμα μιας κενής αναφοράς και μετά ακυρώνει τη λειτουργία εκτύπωσης κατά το κλείσιμο του μηνύματος ειδοποίησης.

Προσθήκη κώδικα VBA

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης.

  Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, χρησιμοποιήστε μια αναφορά που δεν περιέχει εγγραφές.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη κάντε κλικ στο στοιχείο Καρτέλα ιδιοτήτων.

  -ή-

  Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο της επάνω αριστερής ή δεξιάς γωνίας της έκθεσης, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις γλώσσας που έχετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα συμβάν και, στο πλαίσιο της ιδιότητας Δεν υπάρχουν δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" .

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή λειτουργίας δόμησης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δόμησης κώδικα και, μετά, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Εκκινείται η Επεξεργασία της Visual Basic και εμφανίζεται μια διαδικασία κενού συμβάντος.

 5. Πληκτρολογήστε τον παρακάτω κώδικα στην Επεξεργασία της Visual Basic, ώστε η διαδικασία Report_NoData να μοιάζει ακριβώς με το παρακάτω παράδειγμα, όταν τελειώσετε:

  Private Sub Report_NoData (Cancel As Integer)
  MsgBox "There are no records to report", vbExclamation, "No Records"
  Cancel = True
  End Sub
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 7. Κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο και να επιστρέψετε στο Microsoft Office Access.

 8. Κλείστε την ανοιχτή έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση.

 9. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που μόλις αλλάξατε και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Θα δείτε ένα μήνυμα όπως το παρακάτω:

Πλαίσιο μηνύματος που εμφανίζεται όταν η έκθεση δεν περιέχει εγγραφές

Στη διαδικασία Report_NoData χρησιμοποιείται η λειτουργία Πλαίσιο μηνύματος για την εμφάνιση του μηνύματοςΔεν υπάρχουν εγγραφές για έκθεση και ένα κουμπί OK. Κάνοντας κλικ στο κουμπί ΟΚ, η γραμμή "Cancel=True" της διαδικασίας υποδεικνύει στην Access την ακύρωση της έκθεσης. Το Cancel είναι ένα όρισμα που μεταβιβάζεται αυτόματα στη διαδικασία συμβάντος και ελέγχεται πάντα από την Access, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβάντος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×