Ακολουθεί τι μπορείτε να αποκτήσετε με τηλεφωνικό σύστημα στο Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ένα τηλεφωνικό ΚΈΝΤΡΟ είναι ένα σύστημα τηλεφώνου μέσα σε επιχειρήσεις. Το σύστημα Phone στο πρόσθετο του Office 365 παρέχει δυνατότητες συσκευής PBX, αλλά χωρίς τη σύνθετη και ακριβό εξοπλισμού.

Με το πρόσθετο τηλεφωνικό σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Skype για επιχειρήσεις για να ολοκληρώσετε βασικές εργασίες όπως η πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, τη μεταφορά κλήσεων και σίγασης ή unmuting κλήσεις, από σχεδόν από οπουδήποτε με πρόσβαση στο Internet. Να είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο!

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τιμολόγηση για τηλεφωνικό σύστημα.

Τηλεφωνικό σύστημα σε δυνατότητες του Office 365

Με τη χρήση τηλεφωνικό σύστημα, οι χρήστες σας Skype για επιχειρήσεις θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

Τηλεφωνικό σύστημα στη δυνατότητα του Office 365

Περιγραφή

Αυτόματα συστήματα υποδοχής

Μετακίνηση τηλεφωνικό σύστημα αυτόματα συστήματα υποδοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συστήματος μενού για την εταιρεία σας, η οποία σας επιτρέπει να εξωτερικών και εσωτερικών καλούντες μέσω ενός συστήματος μενού για να εντοπίσετε και να τοποθετήσετε ή να μεταφέρουν κλήσεις σε χρήστες εταιρεία ή τμήματα της εταιρείας σας.

Απάντηση κλήσης/προετοιμασία (από το όνομα και αριθμός)

Απαντήστε εισερχόμενες κλήσεις με αφής και τοποθετήστε εξερχόμενες κλήσεις είτε καλείτε τον πλήρη τηλεφωνικό αριθμό ή κάνοντας κλικ σε ένα όνομα στο Skype για επιχειρήσεις ή το Outlook.

Ανάθεση κλήσεων και καλέστε στη-μέρους (για παράδειγμα, διαχείριση και διαχείρισης)

Πραγματοποίηση ή απάντηση σε κλήσεις εκ μέρους ενός διευθυντή που υποστηρίζετε. Ειδοποιήσεις κάνετε απαλοιφή σε όλους τους συμμετέχοντες όταν γίνεται κλήσεις απαντηθεί ή για κάποιον άλλο.

Προώθηση κλήσεων και ταυτόχρονη κλήση:

Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν να ορίσετε κανόνες προώθησης, ώστε οι κλήσεις να μεταβείτε σε οποιοδήποτε σημείο μαζί σας και μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις σε συναδέλφους ή στο φωνητικό ταχυδρομείο.

Ιστορικό κλήσεων

Παρακολούθηση της όλες οι συνομιλίες σας σε ένα σημείο, εάν είναι αυτές τις συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων, τηλεφωνικές κλήσεις ή να προγραμματισμένης και προγραμματισμένες συσκέψεις. Συνομιλίες καταγράφονται στο ιστορικό της κλήσης σας.

Αναμονή/ανάκτηση κλήσης

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν πολλές κλήσεις την ίδια στιγμή. Αυτόματα, όταν απαντήσετε στην επόμενη εισερχόμενη κλήση ή τοποθετήστε μία εξερχόμενη κλήση, την τρέχουσα κλήση προωθείται σε αναμονή.

Μεταφορά κλήσης (blind, συμβουλευτείτε και mobile)

Μεταφέρει κλήσεις σε ένα άλλο άτομο. Εναλλακτικά, εάν πρέπει να φύγετε από το γραφείο, αλλά θέλετε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας, μπορείτε να μεταφέρετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας Υπολογιστή ή IP σε κινητό τηλέφωνο ή το tablet σας.

Αναγνωριστικό καλούντος

Κλήσεις από μέσα στην εταιρεία σας εμφανίζεται ένα Αναγνωριστικό καλούντος λεπτομερείς που χρησιμοποιεί τα πληροφορίες από τον εταιρικό κατάλογο, που εμφανίζει έναν τίτλο εικόνας και εργασίας αντί για απλώς έναν αριθμό τηλεφώνου.

Κλήση ουρές

Τηλεφωνική κλήση συστήματος ουρές περιλαμβάνουν χαιρετισμών που χρησιμοποιούνται όταν κάποιος σας καλεί σε έναν αριθμό τηλεφώνου για την εταιρεία σας, η δυνατότητα αυτόματη τοποθέτηση των κλήσεων σε αναμονή και τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για τον παράγοντα επόμενη διαθέσιμη κλήση χειρισμού της κλήσης ενώ τα άτομα που κλήση ακρόαση μουσικής σε αναμονή.

Στρατοπεδεύσουν οι μονάδες στην / προσθήκη ετικετών για αλλαγή κατάστασης

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε άτομα ετικέτας που δεν είναι διαθέσιμες και να ενημερώνεστε όταν τις αλλαγές τους παρουσίας και είστε έτοιμοι να κρατήσετε τηλεφωνικές κλήσεις.

Προγράμματα-πελάτες για PC, Mac και Mobile

Αυτό σας δίνει την κλήση δυνατότητες σε συσκευές, Tablet και κινητά τηλέφωνα σε υπολογιστές και υπολογιστή τηλέφωνα IP.

Αλλαγή συσκευής

Σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε την κλήση ή τη σύσκεψη σε άλλη συσκευή.

Διακριτό ήχο κλήσης

Αναπαραγωγή διαφορετικούς ήχους κουδουνίσματος για τους διαφορετικούς τύπους κλήσεις που χρησιμοποιείτε καθημερινά, ώστε να μπορείτε γρήγορα να γνωρίζετε ποιος καλεί.

Κάντε-δεν-ενοχλείτε δρομολόγησης

Στις πληροφορίες παρουσίας σας, επιτρέποντάς σας να αποκλείσετε όλες τις εισερχόμενες επικοινωνίες, εκτός από τα αντίστοιχα υποδείξετε συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου εισερχομένων επικοινωνιών σας.

Δρομολόγηση κλήσεων ημερολογίου για μεγάλες επιχειρήσεις

Δρομολόγηση κλήσεων ημερολογίου για μεγάλες επιχειρήσεις σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιό σας Exchange εργάσιμες ώρες για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων και ταυτόχρονη κλήση: στο Skype για επιχειρήσεις.

Ενσωματωμένη πληκτρολόγιο κλήσης

Κλήση κατά όνομα ή κατά αριθμό, σε οποιοδήποτε σημείο στη γραμμή αναζήτησης και το πληκτρολόγιο κλήσης, επιτάχυνση τη διαδικασία για να εξερχόμενες κλήσεις.

Πραγματοποίηση Skype για επιχειρήσεις κλήσεων με τηλεφωνική συσκευή σας για τον ήχο

Όταν τηλεφωνική συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί με Skype για επιχειρήσεις, μπορείτε να καλέσετε άτομα στην εταιρεία σας μέσω Skype για επιχειρήσεις και ροή του ήχου για την κλήση του τηλεφώνου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό μπορεί να γίνει επίσης με τηλέφωνα PBX που χρησιμοποιούνται για τους χρήστες υβριδικές.

Μουσικής σε αναμονή

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τοποθετείτε μια κλήση σε αναμονή, ώστε να γνωρίζουν οι καλούντες είστε εξακολουθούν να υπάρχουν και την κλήση δεν έχει καταργηθεί κατά λάθος.

Εξωτερική τηλεφωνική και Skype

Μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε στον κατάλογο Skype, στη συνέχεια, με ασφάλεια σύνδεση, επικοινωνία και συνεργασία με τους.

Κλήση ομάδας

Στέλνει τις κλήσεις σας με την ομάδα σας είτε αμέσως ή μετά από μια ρύθμιση ώρας περιόδου.

Οθόνη κλήσης βίντεο

Μπορείτε να δείτε το ηχείο όνομα και τη ροή βίντεο σε ένα μικρό παράθυρο αιωρούμενη, ώστε να πάντα είστε έτοιμοι για να απαντήσετε σε ερωτήσεις.

Φωνητικό ταχυδρομείο

Ακολουθεί πώς λειτουργεί η τηλεφωνικό σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου: όταν ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου, παραδίδεται γραμματοκιβώτιό τους ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου ως συνημμένο. Τους επίσης να ακούσετε τους μηνύματα μέσω τηλέφωνό πιστοποιημένου υπολογιστή του Skype, Skype για επιχειρήσεις εφαρμογές όλα ή Lync για Mac 2011.

Φωνητικό ταχυδρομείο συστήματος Phone περιλαμβάνει προσαρμοσμένες χαιρετισμού, ένδειξη αναμονής μηνύματος και απάντηση με κλήση. Μπορείτε να έχετε όλο το φωνητικό ταχυδρομείο κατάθεση γραμματοκιβώτια και που καθίστανται διαθέσιμες μέσω Skype για επιχειρήσεις στον Υπολογιστή σας, κινητή συσκευή, και το τηλέφωνο IP.

Σχεδιασμός και να ρυθμίσετε το σύστημα Phone στο Office 365

Ρύθμιση του τηλεφωνικό σύστημα με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα με την επιχείρησή σας:

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο τηλεφωνικό σύστημα με υπάρχουσες γραμμές τηλεφώνου της εταιρείας σας ή στην υπηρεσία Κλήση για προγράμματα για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

  • Μπορείτε να λάβετε νέους αριθμούς τηλεφώνου από το Office 365 ή να μεταφέρετε υπάρχοντες αριθμούς τηλεφώνου σε Skype για επιχειρήσεις.

Δείτε αυτά τα άρθρα για το σχεδιασμό και να ρυθμίσετε το σύστημα του τηλεφώνου στην επιχείρησή σας:

Η διαθεσιμότητα

Εμπλουτισμένο προγράμματα-πελάτες

Κινητές συσκευές

Τηλέφωνα IP

Λειτουργεί με όλες υποστηρίζονται προγράμματα-πελάτες του PC και Mac στο Office 365.

Έχουμε Skype για επιχειρήσεις προγράμματα-πελάτες για:

Επιλέξτε από το μεγάλο αριθμό σταθερά τηλέφωνα που είναι συμβατά με Skype για επιχειρήσεις. Ανατρέξτε στο θέμα τηλέφωνα γρήγορα για το Skype για επιχειρήσεις Online.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα σε αυτό το άρθρο; Εάν Ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου. Εάν όχι, πείτε μας τι είναι το προκαλεί σύγχυση ή τι δεν ήταν δυνατό να βρείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να ενημερώσετε τα άρθρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Κλήση έκτακτης ανάγκης όροι και προϋποθέσεις

Συμπληρωματική περίοδο εξερχόμενη κλήση διάσκεψης ήχου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×