Αιτήσεις δικτύου προγράμματος-πελάτη του Office

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αιτήσεις δικτύου προγράμματος-πελάτη του Office

Προγράμματα-πελάτες του Office χρήση σύνδεσης στο internet για την εκτέλεση ενεργοποίηση, στοιχεία λήψης και συγχρονισμού με σύνδεση.

  1. Ενημέρωση του τείχους προστασίας σας εξερχομένων επιτρέπουν λίστες απευθείας σύνδεση.

  2. Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης PAC αρχείων για να διαχειριστείτε το δίκτυό κίνηση εξόδου.

  3. Διαχείριση μηνιαία αλλαγές τελικού σημείου.

Σύνδεση στο Office 365 μέσω τείχη προστασίας και διακομιστές μεσολάβησης.

Εφαρμογές του Office 365 ProPlus παρέχουν μια εμπειρία εγγενή εφαρμογή. Κάθε εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με διάφορους σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των μελών, όταν είναι διαθέσιμος χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο. Όταν ένα μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, οι εφαρμογές συνδέεται αυτόματα σε μια σειρά από υπηρεσίες που βασίζονται στο web για την παροχή βελτιωμένη λειτουργικότητα. Αυτό το έγγραφο περιγράφει ποιο τελικά σημεία και τις εφαρμογές η προσπάθεια πρόσβασης στις διευθύνσεις URL και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμη όταν αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου θέματα ρύθμισης παραμέτρων και τη ρύθμιση μιας πολιτικής για τους διακομιστές μεσολάβησης δικτύου. Δείτε τις λεπτομέρειες προορίζονται για τη διεύθυνση URL του Office 365 και του άρθρου περιοχή διεύθυνσηcompliment.

Ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τη διεύθυνση URL του Office 365 και την περιοχή διευθύνσεων για πληροφορίες σχετικά με το χρονισμό των αλλαγών και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα τελικά σημεία στις ρυθμίσεις παραμέτρων του τείχους προστασίας ή της λίστας αποδοχής του διακομιστή μεσολάβησης. Η τροφοδοσία RSS και το αρχείο XML στο κύριο άρθρο σχετικά με τη διεύθυνση URL του Office 365 και την περιοχή διευθύνσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω τελικά σημεία. Μπορείτε να εξετάσετε την τροφοδοσία RSS για να δείτε το ιστορικό των αλλαγών.

Τελευταία ενημέρωση: 31/3/2017

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε στα τελικά σημεία που περιγράφονται παρακάτω. Για να δείτε τις διευθύνσεις IP, αναπτύξτε την ενότητα διευθύνσεων IP που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα με τις περιγραφές για τη ροή επισκεψιμότητας.

Εάν θέλετε να παρακάμψετε το CDN στην ανάπτυξή σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εσωτερικό σημείο εγκατάστασης.

Γραμμή

Σκοπός

Προέλευση | Διαπιστευτήρια

Προορισμός

CDN

IP προορισμού

Θύρα προορισμού

1

Απαιτείται: Έλεγχος ταυτότητας και ταυτότητα

Ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος ταυτότητας και ταυτότητα στο Office 365

2

Υποχρεωτικά: Αυτή η διεύθυνση URL απαιτείται για την ανανέωση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος κάθε 30 ημέρες περίπου

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

activation.sls.microsoft.com

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

3

Υποχρεωτικά: Αυτή η διεύθυνση URL απαιτείται για την επικύρωση πιστοποιητικών κατά την ενεργοποίηση

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

crl.microsoft.com

Όχι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

4

Υποχρεωτικά: Απαιτείται για υπηρεσίες ταυτότητας και ρύθμισης παραμέτρων

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Ναι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

5

Υποχρεωτικά: Αυτή η διεύθυνση URL ανήκει στην υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης του Office, η οποία χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση και τη συντήρηση συνδρομών

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

ols.officeapps.live.com

Ναι

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

Δεν παρέχονται διευθύνσεις IP για +CDN

TCP 443

6

Απαιτείται: Ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος-πελάτη κατά το χρόνο εκτέλεσης.

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Ναι

TCP 443

7

Απαιτείται: Αυτά τα FQDN απαιτούνται για την υποστήριξη της ανακατεύθυνσης εντός της εφαρμογής.

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Όχι

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 και 443

8

Απαιτείται: Αυτό το FQDN απαιτείται για την υποστήριξη της λειτουργίας πρόσφατων εγγράφων.

Μόνο πελάτης του Office | Τοπικό σύστημα

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Όχι

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Υποχρεωτικά: Περιέχει μέσα προέλευσης του Office 365 ProPlus που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση ή/και τις ενημερώσεις. Εάν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι για τις αυτόματες ενημερώσεις στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός τοπικού συστήματος κατά τη λήψη ενημερώσεων.

Μόνο πελάτης του Office | Συνδεδεμένος χρήστης

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Ναι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

10

Απαιτείται: Βοήθεια εντός εφαρμογής.

Μόνο πελάτης του Office | Ανώνυμος

ocsa.officeapps.live.com

Ναι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

11

Απαιτείται: Αναζήτηση εικόνων Bing.

Μόνο πελάτης του Office | Ανώνυμος

insertmedia.bing.office.net

Όχι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

12

Υποχρεωτικά: Αυτή η διεύθυνση URL χρησιμοποιείται για ανακατεύθυνση σε περιεχόμενο Web, όπως η ηλεκτρονική βοήθεια και οι πληροφορίες κωδικών σφάλματος.

Μόνο πελάτης του Office | Συνδεδεμένος χρήστης

go.microsoft.com

Support.office.com

Ναι

Δ/Υ

TCP 80 και 443

13

Απαιτείται: Εντοπισμός και υπηρεσίες EmailHRD.

Μόνο πελάτης του Office | Συνδεδεμένος χρήστης

Μόνο πελάτης του Office | Ανώνυμος

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Όχι

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 και 443

14

Απαιτείται: Υπηρεσίες περιαγωγής.

Μόνο πελάτης του Office | Συνδεδεμένος χρήστης

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Όχι

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 και 443

15

Απαιτείται: Υπηρεσίες ρύθμισης παραμέτρων.

Μόνο πελάτης του Office | Συνδεδεμένος χρήστης

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Όχι

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 και 443

Οι παρακάτω διευθύνσεις IP πρέπει να είναι προσβάσιμες σε υπολογιστές-πελάτες.

Office 365 Τελικά σημεία proplus IPv4 με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (ριζικές διευθύνσεις URL) του Office 365

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Γραμμή

Σκοπός

Προέλευση | Διαπιστευτήρια

Προορισμός

CDN

ExpressRoute για Office 365

IP προορισμού

Θύρα προορισμού

1

Απαιτείται: Έλεγχος ταυτότητας και ταυτότητα

Ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος ταυτότητας και ταυτότητα στο Office 365

2

Απαιτείται: Πύλη και κοινόχρηστες υπηρεσίες

Ανατρέξτε στο θέμα Πύλη και κοινόχρηστες υπηρεσίες του Office 365 όπου υπάρχουν και οι γνωστές CRL πιστοποιητικών ρίζας.

3

Απαιτείται: Τελικά σημεία του SharePoint Online που αναφέρονται παραπάνω όπως απαιτείται

Ανατρέξτε στο θέμα SharePoint Online

4

Απαιτείται: Σημειωματάρια του OneNote

OneNote | Συνδεδεμένος χρήστης

www.onenote.com

Όχι

Όχι

Διευθύνσεις IP του OneNote Online.

TCP 443

5

Απαιτούνται: Σημειωματάρια του OneNote (χαρακτήρες μπαλαντέρ)

OneNote | Συνδεδεμένος χρήστης

*.onenote.com

Όχι

Όχι

Διευθύνσεις IP του OneNote Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Όχι

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

6

Απαιτείται: Σημειωματάρια του OneNote

OneNote | Συνδεδεμένος χρήστης

CDN.OneNote.NET

Akamai

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

7

Απαιτείται: Υπηρεσίες υποστήριξης του OneNote

OneNote | Συνδεδεμένος χρήστης

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Ναι

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

8

Προαιρετικό: Υπηρεσίες υποστήριξης του OneNote

OneNote | Συνδεδεμένος χρήστης

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Ναι

Όχι

Δ/Υ

TCP 443

Τελικά σημεία IPv4 OneNote με δυνατότητα δρομολόγησης μόνο μέσω Internet

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Οι παρακάτω διευθύνσεις URL και IP χρησιμοποιούνται από το Office 365 ProPlus με το Office 365 με διαχείριση από την 21 Vianet και όλες οι θύρες είναι TCP 80 και 443.

Περιοχές διευθύνσεων IP

Διευθύνσεις URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 για εφαρμογές Mac παρέχει μια εμπειρία εγγενούς εφαρμογής της πλατφόρμας macOS. Κάθε εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με διάφορους σενάρια, συμπεριλαμβανομένων των μελών, όταν είναι διαθέσιμος χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο. Όταν ένα μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, οι εφαρμογές συνδέεται αυτόματα σε μια σειρά από υπηρεσίες που βασίζονται στο web για την παροχή βελτιωμένη λειτουργικότητα. Αυτό το έγγραφο περιγράφει ποιο τελικών σημείων ελέγχου και τις εφαρμογές η προσπάθεια πρόσβασης στις διευθύνσεις URL και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμη όταν αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου θέματα ρύθμισης παραμέτρων και τη ρύθμιση μιας πολιτικής για τους διακομιστές μεσολάβησης δικτύου. Δείτε τις λεπτομέρειες προορίζονται για τη διεύθυνση URL του Office 365 και του άρθρου περιοχή διεύθυνσηcompliment.

Περισσότερα σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πίνακες που περιγράφει με λεπτομέρεια διευθύνσεις URL δικτύου, τύπος και περιγραφή της υπηρεσίας ή μια δυνατότητα που παρέχεται από αυτό το τελικό σημείο. Κάθε μία από τις εφαρμογές του Office ενδέχεται να διαφέρουν σε τη χρήση της υπηρεσίας και τελικού σημείου. Οι παρακάτω εφαρμογές ορίζονται στους παρακάτω πίνακες:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Ο τύπος της διεύθυνσης URL ορίζεται ως εξής:

  • ST: Στατική – η διεύθυνση URL είναι ενσωματωμένη στον κώδικα στην εφαρμογή-πελάτη

  • SS: Ημι-στατική - η διεύθυνση URL είναι κωδικοποιημένη ως τμήμα ιστοσελίδας ή προγράμματος ανακατεύθυνσης

  • CS: Υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων - η διεύθυνση URL επιστρέφεται ως τμήμα της υπηρεσίας ρύθμισης παραμέτρων του Office

Προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του Office 2016 για Mac

Εγκατάσταση και ενημερώσεις

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου χρησιμοποιούνται για τη λήψη του προγράμματος εγκατάστασης του Office 2016 για Mac από το Δίκτυο παροχής περιεχομένου Microsoft (CDN).

Διεύθυνση URL

Τύπος

Περιγραφή

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Υπηρεσία σύνδεσης προώθησης της πύλης εγκατάστασης του Office 365 για τα νεότερα πακέτα εγκατάστασης.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Θέση των πακέτων εγκατάστασης στο Δίκτυο παροχής περιεχομένου.

Πρώτη εκκίνηση εφαρμογής

Γίνεται επικοινωνία με τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου στην πρώτη εκκίνηση μιας εφαρμογής του Office. Αυτά τα τελικά σημεία παρέχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα του Office για τους χρήστες και η επικοινωνία με τις διευθύνσεις URL γίνεται ανεξάρτητα από τον τύπο άδειας χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πολλαπλών αδειών χρήσης)

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Ρύθμιση παραμέτρων "Flighting" – δίνει τη δυνατότητα πειραματισμού και ανακάλυψης δυνατοτήτων.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Δοκιμή ρύθμισης παραμέτρων δικτύου ‘Flighting’

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων του Office - Κύρια λίστα των τελικών σημείων υπηρεσίας.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Λήψη τηλεμετρίας κανόνων του Office - Πληροφορεί το πρόγραμμα-πελάτης σχετικά με τα δεδομένα και τα συμβάντα που πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία τηλεμετρίας.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Δημιουργία αναφοράς αποστολής τηλεμετρίας του Office – Ο "Παλμός" και τα συμβάντα σφάλματος που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα-πελάτης αποστέλλονται στην υπηρεσία τηλεμετρίας.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Υπηρεσία προτύπων online του Office - Παρέχει στους χρήστες πρότυπα εγγράφων online.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Στοιχεία λήψης προτύπων του Office - Χώρος αποθήκευσης εικόνων προτύπων PNG.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Ρύθμιση παραμέτρων χώρου αποθήκευσης για εφαρμογές του Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Κατάλογος υπηρεσιών ενοποίησης εγγράφων του Office (λίστα υπηρεσιών και τελικών σημείων).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Δηλώσεις Αυτόματης ενημέρωσης της Microsoft – ελέγχει εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Εφαρμογή Wikipedia για ρύθμιση παραμέτρων του Office και πόρους.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Εφαρμογή Bing Map για ρύθμιση παραμέτρων του Office και πόρους.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph για ρύθμιση παραμέτρων του Office και πόρους.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Περιεχόμενο "Τι νέο υπάρχει" για το OneNote.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η υπηρεσία ρύθμισης παραμέτρων του Office (http://officeclient.microsoft.com) λειτουργεί ως υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού για όλα τα προγράμματα-πελάτες του Microsoft Office (όχι μόνο για Mac). Συγκεκριμένα, τα τελικά σημεία που επιστρέφονται στην απόκριση είναι ημι-στατικά γιατί εάν και η αλλαγή είναι πολύ σπάνια παραμένει ωστόσο πιθανή.

Είσοδος

Γίνεται επικοινωνία με τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου κατά την είσοδο σε χώρο αποθήκευσης που βασίζεται στο cloud. Ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού σας, μπορεί να γίνεται επικοινωνία με διαφορετικές υπηρεσίες.

  • MSA: Λογαριασμός Microsoft – χρησιμοποιείται συνήθως για σενάρια καταναλωτή και λιανικής πώλησης

  • OrgID: Λογαριασμός οργανισμού – χρησιμοποιείται συνήθως για εμπορικά σενάρια

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Βοηθητική εφαρμογή εισόδου για MSA και OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Υπηρεσία εξουσιοδότησης των Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Υπηρεσία σύνδεσης του Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Υπηρεσία σύνδεσης λογαριασμού Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Βοηθητική εφαρμογή υπηρεσίας σύνδεσης λογαριασμού Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Εμπορική προσαρμογή σύνδεσης Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Υπηρεσία εντοπισμού χώρου αποθήκευσης θέσεων και εγγράφων

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Υπηρεσία εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα (MRU)

Σημείωση: Για τις άδειες χρήσης με συνδρομή καθώς και λιανικής πώλησης, η είσοδος και στις δύο ενεργοποιεί το προϊόν και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πόρους στο cloud όπως το OneDrive. Για τις εγκαταστάσεις πολλαπλών αδειών χρήσης, εξακολουθεί να ζητείται από τους χρήστες να πραγματοποιήσουν είσοδο (από προεπιλογή), αλλά αυτό απαιτείται μόνο για την πρόσβαση στους πόρους στο cloud, αφού το προϊόν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση προϊόντος

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής. Συγκεκριμένα, ΔΕΝ ισχύουν για εγκαταστάσεις πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης του Office

Περιεχόμενο "Τι νέο υπάρχει"

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν μόνο για συνδρομές στο Office 365.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Περιεχόμενο σελίδας HTML "Τι νέο υπάρχει"

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Υποστήριξη βιβλιοθηκών JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Υποστήριξη δεδομένων JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Υποστήριξη δεδομένων JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Υποστήριξη δεδομένων JSON

Έξυπνη αναζήτηση

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Υπηρεσία Web Insights

https://www.bing.com

WXPN

CS

Υπηρεσία παροχής περιεχομένου Insights

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Υπηρεσία παροχής περιεχομένου Insights

Αποστολή χαμόγελου

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Υπηρεσία αποστολής χαμόγελου

Αποθήκευση ως PDF και OpenDocument

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Υπηρεσία μετατροπής εγγράφου Word (κείμενο PDF και OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Υπηρεσία μετατροπής υπολογιστικού φύλλου Excel (υπολογιστικό φύλλο OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Υπηρεσία μετατροπής παρουσίασης PowerPoint (παρουσίαση OpenDocument)

Εφαρμογές Office (πρόσθετα aka)

Τα παρακάτω τελικά σημεία δικτύου ισχύουν για ενεργοποιήσεις συνδρομών στο Office 365 και αδειών χρήσης λιανικής/πολλαπλών αδειών χρήσης όταν τα πρόσθετα εφαρμογών του Office θεωρούνται αξιόπιστα.

Διεύθυνση URL

Εφαρμογές

Τύπος

Περιγραφή

https://store.office.com

WX

CS

Ρύθμιση παραμέτρων χώρου αποθήκευσης εφαρμογών του Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Πόροι εφαρμογής Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Πόροι εφαρμογής Bing Map

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Πόροι εφαρμογής People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Βιβλιοθήκες JavaScript του Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Υπηρεσία τηλεμετρίας και δημιουργίας αναφοράς για εφαρμογές του Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Βιβλιοθήκη JavaScript Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Βιβλιοθήκη JavaScript Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

SS

Πόροι σελίδας Wikipedia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Πόροι πολυμέσων Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Πλαίσιο περιβάλλοντος προστατευμένης εκτέλεσης Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

SS

Πρότυπα χάρτη

Δημιουργία αναφοράς σφάλματος

Το παρακάτω τελικό σημείο δικτύου ισχύει για όλες τις εφαρμογές του Office 2016 και τους τύπους άδειας χρήσης. Όταν μια διεργασία παρουσιάζει απροσδόκητα σφάλμα, δημιουργείται μια αναφορά η οποία στέλνεται στην υπηρεσία Watson.

Διεύθυνση URL

Τύπος

Περιγραφή

https://watson.microsoft.com

ST

Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft

Επιλογές για τη μείωση των αιτήσεων δικτύου και της κίνησης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων του Office 2016 για Mac παρέχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη όσον αφορά τη λειτουργικότητα αλλά και τη διατήρηση του υπολογιστή ενημερωμένου. Σε ορισμένα σενάρια, οι διαχειριστές IT μπορεί να θέλουν να μην επιτρέψουν στις εφαρμογές να επικοινωνούν με τελικά σημεία δικτύου. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι σχετικές επιλογές.

Τηλεμετρία

Το Office 2016 για Mac αποστέλλει πληροφορίες τηλεμετρίας στη Microsoft σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα αποστέλλονται στο τελικό σημείο "Nexus" Τα δεδομένα τηλεμετρίας βοηθούν την ομάδα μηχανικών να αξιολογήσει την εύρυθμη λειτουργία και τυχόν απροσδόκητες συμπεριφορές κάθε εφαρμογής του Office. Υπάρχουν δύο κατηγορίες τηλεμετρίας:

  • Παλμός - περιέχει πληροφορίες έκδοσης και άδειας χρήσης που αποστέλλονται αμέσως με την εκκίνηση της εφαρμογής.

  • Χρήση – περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εφαρμογών και με μη κρίσιμα σφάλματα. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται κάθε 60 λεπτά.

Η Microsoft αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την πολιτική συλλογής δεδομένων της Microsoft στη διεύθυνση https://privacy.microsoft.com Για να αποτρέψετε την αποστολή τηλεμετρίας "Χρήσης" από τις εφαρμογές, μπορείτε να ρυθμίσετε την προτίμηση SendAllTelemetryEnabled. Η προτίμηση είναι ανά εφαρμογή και μπορεί να οριστεί μέσω των προφίλ ρύθμισης παραμέτρων macOS ή με μη αυτόματο τρόπο από το τερματικό:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Η τηλεμετρία παλμού αποστέλλεται πάντα και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Δημιουργία αναφοράς σφάλματος

Όταν παρουσιάζεται ένα κρίσιμο σφάλμα εφαρμογής, η εφαρμογή θα τερματιστεί απροσδόκητα και θα αποσταλεί μια αναφορά σφάλματος στην υπηρεσία "Watson" Η αναφορά σφάλματος αποτελείται από μια στοίβα κλήσης που είναι η λίστα βημάτων που η εφαρμογή επεξεργαζόταν και οδήγησαν στο σφάλμα. Αυτά τα βήματα βοηθούν την ομάδα μηχανικών να προσδιορίσουν συγκεκριμένα ποια λειτουργία απέτυχε και γιατί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα περιεχόμενα ενός εγγράφου μπορούν να προκαλέσουν σφάλμα στην εφαρμογή. Εάν η εφαρμογή προσδιορίσει το έγγραφο ως την αιτία του σφάλματος, θα ρωτήσει το χρήστη εάν συμφωνεί να αποσταλεί και το έγγραφο μαζί με τη στοίβα κλήσης. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν μια επιλογή ενημέρωσης σε αυτή την ερώτηση. Οι διαχειριστές IT ενδέχεται να έχουν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με τη μετάδοση εγγράφων και να αποφασίσουν εκ μέρους του χρήστη να μην αποστέλλονται ποτέ έγγραφα. Μπορεί να οριστεί η ακόλουθη προτίμηση ώστε να αποτραπεί η αποστολή εγγράφων και να μην εμφανίζεται το μήνυμα προς το χρήστη:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Σημείωση: Εάν για την προτίμηση SendAllTelemetryEnabled οριστεί η τιμή FALSE, απενεργοποιείται κάθε αναφορά σφάλματος για αυτή τη διεργασία.

Ενημερώσεις

Η Microsoft κυκλοφορεί ενημερώσεις του Office 2016 για Mac σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως μία φορά το μήνα). Συνιστούμε ιδιαιτέρως στους χρήστες και διαχειριστές IT να διατηρούν ενημερωμένους τους υπολογιστές ώστε να εξασφαλίζεται η εγκατάσταση των πιο πρόσφατων επιδιορθώσεων ασφαλείας. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές IT θέλουν να ελέγχουν στενά και να διαχειρίζονται τις ενημερώσεις υπολογιστή, μπορεί να οριστεί η ακόλουθη προτίμηση ώστε να μην επιτρέπεται στη διεργασία Αυτόματης ενημέρωσης να εντοπίζει και να παρέχει ενημερώσεις προϊόντων αυτόματα:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Η σύντομη σύνδεση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε είναι η εξής: https://aka.ms/macofficeendpoints

Τα παρακάτω τελικά σημεία απαιτούνται για μας κινητές συσκευές του Office.

Αυτή είναι η τρέχουσα λίστα των FQDN που απαιτούνται για την εφαρμογή Outlook σε Android και iOS.

Γραμμή

Σκοπός

Προορισμός

Θύρα προορισμού

1

Απαιτείται: Outlook για Android και iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Υποχρεωτικά: Έλεγχος ταυτότητας

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Απαιτείται: REST του Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Απαιτείται: OneDrive για επιχειρήσεις

login.windows.net

TCP 443

5

Απαιτείται: Ενοποίηση με το OneDrive και το Outlook.com καταναλωτή

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Απαιτείται: Ενοποίηση με το Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Απαιτείται: Ενοποίηση με το Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Απαιτείται: Ενοποίηση με το DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Απαιτείται: Ενοποίηση με το Box

app.box.com

TCP 443

10

Απαιτείται: Ενοποίηση με το Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Απαιτείται: Ενοποίηση με το Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

Απαιτείται: Ενοποίηση με το WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Προαιρετικό: Προστασία προσωπικών δεδομένων του Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το User voice

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Προαιρετικό: Ενοποίηση με την αποστολή αρχείου καταγραφής

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Προαιρετικό: Υποστήριξη ενοποίησης με την αποστολή αρχείου καταγραφής

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το αρχείο καταγραφής Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το αρχείο καταγραφής Flurry

data.flurry.com

TCP 443

19

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το Adjust

app.adjust.com

TCP 443

20

Προαιρετικό: Ενεργοποίηση με το αρχείο καταγραφής Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Προαιρετικό: Ενοποίηση με το Play Store (μόνο Android)

play.google.com

TCP 443

Αυτή είναι η τρέχουσα λίστα διευθύνσεων URL του Office Mobile. Το Office Mobile εκτελείται σε συσκευές Android, Windows Phone και iPhone. Εάν φιλτράρετε τη συνδεσιμότητα των κινητών συσκευών με διαφορετικό τρόπο από άλλους υπολογιστές στο δίκτυό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αυτήν τη λίστα διευθύνσεων URL για να δημιουργήσετε αυτές τις λίστες αποδοχής.

Διευθύνσεις URL του Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×