Αγορά ή επεξεργασία προσθέτου για το Office 365 για επιχειρήσεις

Πολλά από τα προγράμματα του Office 365 για Επιχειρήσεις διαθέτουν πρόσθετα που μπορείτε να αγοράσετε για τη συνδρομή σας. Τα πρόσθετα παρέχουν επιπλέον λειτουργίες στη συνδρομή για την οποία τα αγοράζετε.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός ως καθολικός διαχειριστής. Μάθετε πώς να εισέλθετε.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχείριση.

 3. Στο κέντρο διαχείρισης, επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 4. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε τη συνδρομή για την οποία θέλετε να αγοράσετε ένα πρόσθετο.

 5. Στην κάτω αριστερή γωνία των λεπτομερειών της συνδρομής, επιλέξτε Πρόσθετα > Αγορά πρόσθετων.

  Σύνδεση αγοράς πρόσθετων στη σελίδα "Συνδρομές" του Κέντρου διαχείρισης Office 365.
 6. Στην περιοχή Συνδρομές πρόσθετων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω ή πατήστε τη συνδρομή πρόσθετου που θέλετε να αγοράσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αγορά τώρα.

 7. Εισαγάγετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που επιθυμείτε και επιλέξτε εάν θέλετε να πληρώνετε κάθε μήνα ή για ολόκληρο το έτος. Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνει αυτόματη εκχώρηση αδειών χρήσης σε όλους τους χρήστες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή άδειες χρήσης. Εάν εμφανίζεται, επιλέξτε μια βασική συνδρομή.

 8. Επιλέξτε Ολοκλήρωση αγοράς.

 9. Ελέγξτε τις πληροφορίες τιμολόγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 10. Καταχωρήστε τα στοιχεία πληρωμής και έπειτα επιλέξτε Υποβολή παραγγελίας > Συνέχεια.

Τα βήματα που θα χρησιμοποιήσετε για να ενημερώσετε ένα πρόσθετο εξαρτώνται από το εάν αγοράσατε το πρόσθετο πριν ή μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015. Τα πρόσθετα που αγοράστηκαν πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2015 εμφανίζονται στις λεπτομέρειες της συνδρομής για την οποία τα αγοράσατε, όπως εδώ:

Πρόσθετο που εμφανίζεται στην περιοχή "Πρόσθετα" στη σελίδα "Συνδρομές".

Τα πρόσθετα που αγοράστηκαν την ή μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015, ονομάζονται πλέον συνδρομές σε πρόσθετα και εμφανίζονται ως ξεχωριστή συνδρομή στη σελίδα Συνδρομές.

Συνδρομή προσθέτου που αναφέρεται μαζί με τις άλλες συνδρομές στη σελίδα "Συνδρομές".

Πώς μπορείτε να ενημερώσετε ένα πρόσθετο

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός ως καθολικός διαχειριστής. Μάθετε πώς να εισέλθετε.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχείριση.

 3. Στο κέντρο διαχείρισης, επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 4. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε τη συνδρομή για την οποία θέλετε να ενημερώσετε ένα πρόσθετο.

 5. Επιλέξτε Πρόσθετα.

  Εμφανίζονται τα πρόσθετα που έχετε αγοράσει και κάθε ένα από τα πρόσθετα θα έχει μια σύνδεση Αλλαγή ποσότητας κάτω από αυτό.

 6. Επιλέξτε τη σύνδεση Αλλαγή ποσότητας για το πρόσθετο που θέλετε να ενημερώσετε.

  Σύνδεση πρόσθετων και σύνδεση αλλαγής ποσότητας.
 7. Εισαγάγετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που χρειάζεστε στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βέλος προς τα επάνω και το βέλος προς τα κάτω για να αλλάξετε την ποσότητα των αδειών χρήσης ή απλώς να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο.

  Πλαίσιο συνολικού αριθμού αδειών χρήσης και το κουμπί υποβολής στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη ή κατάργηση αδειών χρήσης".

Πώς μπορείτε να ενημερώσετε μια συνδρομή πρόσθετου

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός ως καθολικός διαχειριστής. Μάθετε πώς να εισέλθετε.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογής του Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχείριση.

 3. Στο κέντρο διαχείρισης, επιλέξτε Χρέωση > Συνδρομές.

 4. Στη σελίδα Συνδρομές, επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη/Κατάργηση χρηστών.

 5. Εισαγάγετε τον αριθμό των αδειών χρήσης που χρειάζεστε στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υποβολή.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βέλος προς τα επάνω και το βέλος προς τα κάτω για να αλλάξετε την ποσότητα των αδειών χρήσης ή απλώς να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε στο πλαίσιο.

  Πλαίσιο συνολικού αριθμού αδειών χρήσης και το κουμπί υποβολής στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη ή κατάργηση αδειών χρήσης".

Δεν μπορείτε να καταργήσετε ένα πρόσθετο ή μια συνδρομή πρόσθετου μόνοι σας μετά την αγορά τους. Εάν θέλετε να καταργήσετε κάποιο, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις για να λάβετε βοήθεια. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση για μια συνδρομή πρόσθετου.

Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα του Skype για επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Άδειες χρήσης πρόσθετων του Skype για επιχειρήσεις και του Microsoft Teams.

Πρόσθετο

Διαθέσιμο σε αυτές τις συνδρομές

Κιβώτιο ασφαλείας πελατών

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Προηγμένη προστασία του Exchange Online από απειλές

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Αρχειοθέτηση Exchange Online

 • Office 365 Essentials για Επιχειρήσεις

 • Office 365 Premium για Επιχειρήσεις

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

Microsoft MyAnalytics

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Office 365 Advanced Compliance

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Office 365 Extra File Storage

 • Office 365 για Επιχειρήσεις

 • Office 365 Essentials για Επιχειρήσεις

 • Office 365 Premium για Επιχειρήσεις

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E2

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

 • Office Online με το Πρόγραμμα 1 του SharePoint

 • Office Online με το Πρόγραμμα 2 του SharePoint

 • SharePoint Online Πρόγραμμα 1

 • SharePoint Online Πρόγραμμα 2

Σύστημα τηλεφώνου στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Διάσκεψη ήχου στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E1

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E3

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E4

Πιστωτικές μονάδες επικοινωνίας στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Πρόγραμμα τοπικών κλήσεων στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Πρόγραμμα διεθνών κλήσεων στο Office 365

 • Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη

Δείτε επίσης

Αλλαγή χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας

Χρεώσεις στο Office 365 για επιχειρήσεις – Βοήθεια για διαχειριστές

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×