Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών προέκδοσης (Beta) του Microsoft Easy Assist

Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2008

Αυτή είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς (έναν ιδιώτη ή μια επιχείρηση) και τη Microsoft Corporation. Καλύπτει τη χρήση της Υπηρεσίας και του λογισμικού προέκδοσης, περιλαμβανομένων όλων των ενημερωμένων εκδόσεων, αναβαθμίσεων, υποστήριξης και περιεχομένου που σχετίζονται με την Υπηρεσία. Αναφερόμαστε σε όλα αυτά ως “Υπηρεσία”.

Βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή έχετε τη νόμιμη ηλικία στην περιοχή όπου διαμένετε, καθώς και ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε είναι αληθείς και σωστές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, μόνο αν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με την παρούσα σύμβαση περιορίζεται η ευθύνη μας και αποποιούμαστε εγγυήσεων για την Υπηρεσία στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ενότητες της σύμβασης.

1. Πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία

Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποδοχής, εγκατάστασης και εισόδου. Ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα αμέσως, καθώς τα ρυθμίζουμε για δική σας χρήση.

2. Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ξεκινά κατά την ημερομηνία αποδοχής της και λήγει όταν εκδώσουμε την εμπορική έκδοση της Υπηρεσίας.

3. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει

• να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους,

• να συμμορφώνεστε με τους κώδικες συμπεριφοράς ή με άλλες ειδοποιήσεις που παρέχουμε,

• να συμμορφώνεστε με την πολιτική καταπολέμησης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της Microsoft,

• να κρατάτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασής σας, και

• να μας ειδοποιείτε έγκαιρα, αν μάθετε για μια παραβίαση ασφαλείας που σχετίζεται με την Υπηρεσία ή με μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας.

4. Μη επιτρεπόμενες χρήσεις της Υπηρεσίας

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται

• να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία κατά κανέναν τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή βλάπτει τη Microsoft ή τις συγγενείς εταιρείες, τους μεταπωλητές, τους διανομείς, τους πελάτες ή/και τους προμηθευτές (συλλογικά, οι “Συνεργάτες της Microsoft”) ή οποιονδήποτε πελάτη ενός Συνεργάτη της Microsoft,

• να καταστρέψετε, να απενεργοποιήσετε, να υπερφορτώσετε ή να βλάψετε την Υπηρεσία (ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την Υπηρεσία) ή να παρέμβετε στη χρήση και την απόλαυση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε άλλον,

• να μεταπωλήσετε ή να αναδιανείμετε την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, εκτός αν έχετε σύμβαση μεταπωλητή με τη Microsoft η οποία σας επιτρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο,

• να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας ως προορισμό με σύνδεση από αυτόκλητα μαζικά μηνύματα ή αυτόκλητα εμπορικά μηνύματα, περιλαμβανομένης της “ανεπιθύμητης αλληλογραφίας” ή της αυτόκλητης ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων,

• να χρησιμοποιήσετε λογισμικό ή υπηρεσία άλλων κατασκευαστών, για πρόσβαση στην Υπηρεσία,

• να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία ή υπηρεσία για πρόσβαση ή/και χρήση της Υπηρεσίας (όπως ένα BOT, ένα πρόγραμμα παρακολούθησης εγγράφων (spider), περιοδική προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες από τη Microsoft ή “μετα-αναζήτηση”) ή

• να χρησιμοποιείτε μη εξουσιοδοτημένα μέσα τροποποίησης, επαναδρομολόγησης ή προσπάθειας επαναδρομολόγησης της Υπηρεσίας.

5. Ο δικός σας λογαριασμός Υπηρεσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Υπηρεσίας και κωδικό πρόσβασης για την Υπηρεσία. Είστε υπεύθυνοι για τον κωδικό πρόσβασής σας και όλη τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας.

6. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα σύμβαση

Η Microsoft μπορεί να αλλάξει την παρούσα σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Εάν κάνουμε μια ουσιώδη αλλαγή στην παρούσα σύμβαση, θα σας ειδοποιήσουμε, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, πρέπει να ακυρώσετε και να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας, πριν να εφαρμοστεί η αλλαγή. Εάν δεν διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας, η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας θα υπόκειται στην τροποποιημένη σύμβαση.

7. Είστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων που δημιουργείτε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε με την Υπηρεσία. Κατά τη λήξη ή την ακύρωση της Υπηρεσίας από εσάς ή από εμάς για οποιονδήποτε λόγο, η Microsoft μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σας μόνιμα από τους διακομιστές μας. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας και τη διασφάλιση της διατήρησης των κύριων μέσων της επιχείρησής σας.

8. Αλλαγές στην Υπηρεσία, Ακύρωση ή Λήξη

• Εκ μέρους της Microsoft. Μπορούμε να αλλάξουμε την Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την Υπηρεσία σας ή ένα μέρος της Υπηρεσίας σας οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση, περιλαμβανομένης της παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης εκ μέρους σας. Εάν το κάνουμε, το δικαίωμά σας για χρήση της Υπηρεσίας και οποιοδήποτε σχετιζόμενο λογισμικό θα διακοπεί αμέσως.

• Εκ μέρους σας. Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

• Δεδομένα. Κατά τη λήξη ή την ακύρωση της Υπηρεσίας από εσάς ή από εμάς για οποιονδήποτε λόγο, η Microsoft μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σας μόνιμα από τους διακομιστές μας. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας και τη διασφάλιση της διατήρησης των κύριων μέσων της επιχείρησής σας.

Αποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της λήξης της παρούσας σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος αποποιείται δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπό οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, για να ζητήσει ή να λάβει την παρέμβαση των δικαστηρίων για λήξη της παρούσας σύμβασης.

9. Όρια της Υπηρεσίας

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να θέσει όρια στην Υπηρεσία. Για παράδειγμα, μπορούμε να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα αυτής της Υπηρεσίας προέκδοσης, το πλήθος των χρηστών που μπορούν να εγγραφούν για την Υπηρεσία και το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων που μεταφέρονται στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας.

10. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, ενός ονόματος που εμφανίζεται, μεταδίδεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία ή αποθηκεύεται ως μέρος μιας σύσκεψης ή καταγραφής σύσκεψης. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και να λάβετε όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και να κάνετε όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις, πριν να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή/και τις Υπηρεσίες ή/και δυνατότητες όπως η δυνατότητα καταγραφής.

11. Υπηρεσία προέκδοσης. Αναγνωρίζετε ότι η Υπηρεσία είναι προέκδοση. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με τον τρόπο που θα λειτουργήσει η τελική έκδοση της Υπηρεσίας. Μπορεί να την αλλάξουμε για την τελική, εμπορική έκδοση. Μπορεί να μην κυκλοφορήσουμε εμπορική έκδοση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα αλλαγής της Υπηρεσίας προέκδοσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να σας προειδοποιήσουμε.

12. Υπηρεσίες υποστήριξης. Η Microsoft δεν παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την Υπηρεσία.

13. Η Microsoft δεν έχει συντακτικό έλεγχο

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft δεν επιδοκιμάζει ούτε εγκρίνει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατανοείτε ότι η κοινή χρήση περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας άλλων παραβιάζει την παρούσα σύμβαση. Βεβαιώνετε και εγγυάστε ότι η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου από εσάς και άλλους δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή. Κατανοείτε ότι η Microsoft μπορεί να καταργήσει περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση, όταν το περιεχόμενο παραβιάζει την παρούσα σύμβαση ή έναν ισχύοντα κώδικα συμπεριφοράς ή όταν θεωρούμε εύλογα ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε.

• Συνδέσεις με τοποθεσίες Web άλλων κατασκευαστών. Η Υπηρεσία ή το περιεχόμενο που εμφανίζεται μέσω της Υπηρεσίας μπορεί να περιέχει συνδέσεις με τοποθεσίες Web άλλων κατασκευαστών. Αυτές οι τοποθεσίες Web άλλων κατασκευαστών δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Microsoft. Εάν η Microsoft έχει συμπεριλάβει αυτές τις συνδέσεις στην Υπηρεσία, τις παρέχουμε σε εσάς μόνο ως διευκόλυνση. Η συμπερίληψη συνδέσεων οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή δεν αποτελεί έγκριση εκ μέρους της Microsoft της τοποθεσίας Web, υπηρεσίας ή προϊόντος άλλου κατασκευαστή.

14. Ιδιωτικό απόρρητο

Η Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 περιγράφει τον τρόπο συλλογής και χρήσης των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συγκατατίθεστε στις ακόλουθες πρακτικές:

• Παρακολούθηση της χρήσης σας. Θεωρούμε τη χρήση της υπηρεσίας ιδιωτική. Ωστόσο, μπορεί να πραγματοποιήσουμε πρόσβαση σε ή να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς, το λογαριασμό σας ή/και το περιεχόμενο των επικοινωνιών σας, προκειμένου: (1) να συμμορφωθούμε με το νόμο ή τη νομική διαδικασία που μας επιβάλλεται, (2) να επιβάλουμε και να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις της παρούσας σύμβασης, περιλαμβανομένης της χρήσης αυτής της υπηρεσίας για συμμετοχή ή διευκόλυνση δραστηριοτήτων που παραβιάζουν το νόμο, ή (3) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια της Microsoft, των υπαλλήλων της, των πελατών της ή του κοινού. Συγκατατίθεστε στην πρόσβαση και στις κοινοποιήσεις που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

• Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Υπηρεσίας μπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου διατηρούν εγκαταστάσεις η Microsoft ή οι συγγενείς εταιρείες, οι θυγατρικές ή οι αντιπρόσωποί της. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συγκατατίθεστε σε οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά πληροφοριών εκτός της χώρας σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη μεταφορά αυτών των δεδομένων στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Δεδομένα επιδόσεων και χρήσης. Προκειμένου να σας παρέχουμε την Υπηρεσία, μπορεί να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της Υπηρεσίας, τον υπολογιστή σας και τη χρήση της Υπηρεσίας. Ενδέχεται να στείλουμε αυτόματα αυτές τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη συλλογή πληροφοριών στη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου, που βρίσκεται στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Τεχνολογία φιλτραρίσματος. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ή άλλα μέσα για να προστατεύσουμε την Υπηρεσία, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας ή να σας αποτρέψουμε να παραβείτε αυτήν τη σύμβαση. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το φιλτράρισμα για διακοπή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και ιών ή την αύξηση της ασφάλειας. Αυτά τα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση της Υπηρεσίας. Ενώ η Microsoft συνεχίζει να αναθεωρεί ενεργά και να υλοποιεί νέες τεχνολογίες, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή διαθέσιμη τεχνολογία που θα αποτρέψει συνολικά την αποστολή και τη λήψη αυτών των αυτόκλητων επικοινωνιών. Αυτή η παράγραφος δεν συνιστά δέσμευση εκ μέρους της Microsoft για την αποτροπή αυτόκλητων μαζικών ή εμπορικών επικοινωνιών στην υπηρεσία και οι χρήστες της Υπηρεσίας δεν θα θεωρήσουν υπεύθυνη τη Microsoft για τη λήψη αυτόκλητων επικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Microsoft σε αυτόν τον τομέα, ανατρέξτε στην πολιτική καταπολέμησης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της Microsoft.

15. Λογισμικό

• Χρήση. Εάν λάβετε λογισμικό από εμάς ως μέρος της Υπηρεσίας, η χρήση αυτού του λογισμικού υπόκειται στους όρους της άδειας που παρουσιάζεται σε εσάς για αποδοχή αυτού του λογισμικού. Εάν δεν παρουσιαστεί άδεια χρήσης, σας εκχωρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μόνο για τη χρήση της Υπηρεσίας για την οποία έχετε εξουσιοδότηση υπό την παρούσα σύμβαση και μόνο στο πλήθος των υπολογιστών που αναφέρονται στην προσφορά Υπηρεσίας σας. Διατηρούμε όλα τα άλλα δικαιώματα στο λογισμικό. Εάν δεν σας ειδοποιήσουμε για το αντίθετο, το δικαίωμά σας για χρήση του λογισμικού τελειώνει, όταν λήξει το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας και πρέπει να καταργήσετε έγκαιρα την εγκατάσταση του λογισμικού. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το λογισμικό μετά την ημερομηνία λήξης της Υπηρεσίας χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.

• Τεκμηρίωση. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε την τεκμηρίωση που παρέχεται με το λογισμικό για λόγους εσωτερικής αναφοράς.

• Ενημέρωση. Ενδέχεται να ελέγχουμε αυτόματα την έκδοση του λογισμικού σας. Μπορεί να κάνουμε αυτόματη λήψη αναβαθμίσεων του λογισμικού στον υπολογιστή σας για ενημέρωση, ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας.

• Έκταση άδειας χρήσης. Η νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις προστατεύουν το λογισμικό. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στη σύμβαση. Εάν το κάνετε, πρέπει να συμμορφωθείτε με τους τεχνικούς περιορισμούς του λογισμικού που σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με ορισμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων δοκιμών απόδοσης του λογισμικού σε οποιονδήποτε άλλον χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Microsoft,

η εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης των τεχνικών περιορισμών του λογισμικού,

η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία,

η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή του,

η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,

η μεταφορά του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε άλλον, ή

η χρήση του λογισμικού για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών κεντρικού υπολογιστή (commercial hosting).

• Νόμοι περί εξαγωγών. Το λογισμικό υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που εφαρμόζονται στο λογισμικό. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς στους προορισμούς, στους τελικούς χρήστες και στην τελική χρήση. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.microsoft.com/exporting.

16. Υλικά για τα οποία η Microsoft σάς παρέχει άδεια χρήσης

• Έγγραφα. Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για την Υπηρεσία, όπως λευκές βίβλους, άρθρα της γνωσιακής βάσης, φύλλα δεδομένων και συνήθεις ερωτήσεις ("έγγραφα"). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα μόνο για εσωτερικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να διανείμετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε εργασίες που παράγονται από τα έγγραφα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν επίσημη διαπίστευση σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία μπορούν να κάνουν λήψη και αντιγραφή των εγγράφων μόνο για διανομή στην αίθουσα διδασκαλίας.

• Περιορισμοί. Η παραχώρηση άδειας χρήσης των εγγράφων που παρέχονται με την Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει άδεια χρήσης της σχεδίασης ή της διάταξης της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε τοποθεσίας Web η οποία ανήκει, λειτουργεί, φέρει άδεια χρήσης ή ελέγχεται από τη Microsoft. Δεν πρέπει να αντιγράψετε ή να αναμεταδώσετε λογότυπα, γραφικά, ήχους ή εικόνες από την Υπηρεσία, εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητά από τη Microsoft. Η Microsoft και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι τα έγγραφα είναι ακριβή και κατάλληλα για τους σκοπούς σας. Η συμπερίληψή τους στην Υπηρεσία δεν συνιστά έγκρισή τους από τη Microsoft. Κανένα στοιχείο από αυτά που διατίθενται από την Υπηρεσία δεν προορίζεται ως επαγγελματική συμβουλή, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, επενδυτικής, φορολογικής ή νομικής συμβουλής.

17. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα στην Υπηρεσία, περιλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, των ευρεσιτεχνιών, των εμπορικών απορρήτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ρητά. Η παρούσα σύμβαση δεν παραχωρεί ρητά ή σιωπηρά κανένα δικαίωμα σε εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή λογότυπα της Microsoft.

18. Διαφημίσεις

Η Microsoft μπορεί να καταχωρεί διαφημίσεις στην Υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του τρόπου διαφήμισης στην Υπηρεσία. Κατανοείτε ότι οι συναλλαγές που έχετε με διαφημιστές στην Υπηρεσία είναι ανάμεσα σε εσάς και τους συγκεκριμένους διαφημιστές, όχι τη Microsoft.

19. Οι συναλλαγές σας με άλλους

Κατανοείτε ότι εσείς, και όχι η Microsoft, έχετε την άμεση σχέση με οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο έχετε συναλλαγές, περιλαμβανομένων διαφημιστών και όποιων άλλων αγοράζουν ή πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες, μέσω της Υπηρεσίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές σας με άλλους, στις οποίες περιλαμβάνονται

• παράδοση και πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες,

• επεξεργασία των παραγγελιών, πληρωμών και άλλων συναλλαγών των πελατών σας,

• επιβεβαίωση της εγκυρότητας των παραγγελιών των πελατών σας πριν από την οριστικοποίηση της παραγγελίας,

• ενημέρωση των πελατών σας για την κατάσταση παραγγελιών ή συναλλαγών,

• παροχή όλης της υποστήριξης πελατών που σχετίζεται με παραγγελίες ή συναλλαγές (π.χ. χαμένες παραγγελίες, διενέξεις χρέωσης, πληρωμές κ.λπ.),

• προσδιορισμός, συλλογή και αποστολή εμβάσματος προς την κατάλληλη αρχή για όλους τους φόρους (αν υπάρχουν) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τέτοιες παραγγελίες ή συναλλαγές και

• η αγορά και χρήση από εσάς και τους συσχετιζόμενους λογαριασμούς σας προϊόντων και υπηρεσιών άλλων κατασκευαστών.

Βεβαιώνετε και εγγυάστε ότι

• τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διαφημίζετε, πωλείτε και διανέμετε είναι νόμιμα για πώληση και διανομή και δεν παραβιάζουν την παρούσα σύμβαση,

• έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες για την πώληση, διανομή και διαφήμιση των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρετε,

• όλες οι πωλήσεις και οι διαφημίσεις θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, και

• θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (περιλαμβανομένων νόμων και κανονισμών για το ιδιωτικό απόρρητο που σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών από άλλους κατασκευαστές).

20. Σχόλια

Εάν δώσετε σχόλια σχετικά με την Υπηρεσία στη Microsoft, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης των σχολίων σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δίνετε επίσης σε άλλους, χωρίς χρέωση, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που χρειάζονται για τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες τους για χρήση ή διασύνδεση με συγκεκριμένα μέρη ενός λογισμικού ή υπηρεσίας της Microsoft που περιλαμβάνει τα σχόλια. Δεν θα δώσετε σχόλια που υπόκεινται σε άδεια χρήσης και τα οποία απαιτούν από τη Microsoft να παράσχει άδεια χρήσης του λογισμικού της ή της τεκμηρίωσης σε άλλους, επειδή συμπεριλαμβάνουμε σε αυτά τα σχόλιά σας. Αυτά τα δικαιώματα ισχύουν και πέρα από την παρούσα σύμβαση.

21. Οι ειδοποιήσεις μας προς εσάς. Οι ειδοποιήσεις σας προς εμάς

Η παρούσα σύμβαση έχει ηλεκτρονική μορφή. Έχουμε υποσχεθεί να σας στέλνουμε ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την Υπηρεσία και έχουμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία που η νομοθεσία απαιτεί να σας στέλνουμε.

Ενδέχεται να σας στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Ενδέχεται να παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία.

Οι ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι δίνονται και λαμβάνονται κατά την ημερομηνία μετάδοσης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, έχετε το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Εάν δεν συγκατατίθεστε στη λήψη ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να ακυρώσετε την Υπηρεσία. Προς το παρόν, δεν μπορούμε να δεχτούμε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

22. Δεν παρέχονται εγγυήσεις

Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία και την ακρίβεια της Υπηρεσίας ή των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία. Κατανοείτε ότι οι μηχανισμοί ασφαλείας στην Υπηρεσία έχουν εγγενείς περιορισμούς και ότι είστε υπεύθυνοι να αποφασίσετε αν η Υπηρεσία ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Παρέχουμε την Υπηρεσία “ως έχει”, “με όλα τα σφάλματα” και “όπως διατίθεται”. Φέρετε τον κίνδυνο της χρήσης της. Οι Συνεργάτες της Microsoft δεν παρέχουν καμία ρητή εγγύηση, όρο ή προϋπόθεση. Μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου στον τόπο κατοικίας σας, τα οποία η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει. Στην έκταση που επιτρέπει ο νόμος, οι Συνεργάτες της Microsoft εξαιρούν τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ποιότητας κατασκευής και μη προσβολής δικαιωμάτων.

23. Περιορισμός ευθύνης. Αποκλειστική αποζημίωση

Στην έκταση που επιτρέπει ο νόμος, δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από τους Συνεργάτες της Microsoft, περιλαμβανομένων άμεσων, θετικών ζημιών, ζημιών που αφορούν απώλεια κερδών, ειδικών, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει σε όσα σχετίζονται με:

• την Υπηρεσία,

• το περιεχόμενο (περιλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Web άλλων κατασκευαστών, προγράμματα άλλων κατασκευαστών ή συμπεριφορά άλλων κατασκευαστών,

• ιούς ή άλλες δυνατότητες απενεργοποίησης που επηρεάζουν την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας ή του λογισμικού ή/και του υλικού σας,

• ασυμβατότητα μεταξύ της Υπηρεσίας και άλλων υπηρεσιών, λογισμικού και υλικού,

• καθυστερήσεις ή αποτυχίες που μπορεί να έχετε στην εκκίνηση, τη διεξαγωγή ή την ολοκλήρωση μεταδόσεων ή συναλλαγών σε σχέση με την Υπηρεσία με ακριβή ή έγκαιρο τρόπο και •

αξιώσεις για αθέτηση της σύμβασης, αθέτηση εγγύησης, αθέτηση της εγγύησης ή οποιουδήποτε όρου, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία.

Επίσης ισχύει ακόμα και αν

• αυτή η δυνατότητα δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τις ζημίες ή δεν εκπληρώσει τον ουσιώδη σκοπό της ή

• η Microsoft γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών.

Σε κάποιες πολιτείες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη και για το λόγο αυτόν ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς. Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν για εσάς, επειδή η νομοθεσία της περιοχής, πολιτείας ή χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος ή άλλη ζημία.

Η εξαίρεση των αποζημιώσεων σύμφωνα με αυτήν την ενότητα 23 είναι ανεξάρτητη από την αποκλειστική αποζημίωσή σας και συνεχίζει να ισχύει στην περίπτωση που αυτή η αποζημίωση αποτύχει στον βασικό της σκοπό ή θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να επιβληθεί με άλλον τρόπο. Αυτοί οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από το αν οι αποζημιώσεις προκύπτουν από (1) αθέτηση σύμβασης, (2) αθέτηση εγγύησης, (3) αμέλεια ή (4) άλλη αιτία ενέργειας, στο βαθμό που τέτοια εξαίρεση και περιορισμοί δεν απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την Υπηρεσία, δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης ή έχετε άλλη διένεξη ή αξίωση έναντι οποιουδήποτε Συνεργάτη της Microsoft όσον αφορά την παρούσα σύμβαση ή την Υπηρεσία, η μοναδική και αποκλειστική αποζημίωσή σας είναι να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

24. Η αξίωση πρέπει να ασκηθεί εντός ενός έτους

Στην έκταση που επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση ή την Υπηρεσία πρέπει να ασκηθεί εντός ενός έτους. Η περίοδος ενός έτους ξεκινά κατά την ημερομηνία που θα μπορούσε να ασκηθεί η αξίωση για πρώτη φορά. Σε αντίθετη περίπτωση, η αξίωση θα παραγράφεται οριστικά. Αυτό ισχύει τόσο για εσάς όσο και για τους διαδόχους σας. Αυτό ισχύει επίσης για τη Microsoft, τους διαδόχους της και τους εκδοχείς της.

25. Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα καταβάλετε αποζημιώσεις και θα απαλλάξετε τους Συνεργάτες της Microsoft από και κατά όλων των αξιώσεων, των απωλειών, της ευθύνης και των δαπανών (περιλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας, την παραβίαση της παρούσας σύμβασης ή την παραβίαση των δικαιωμάτων άλλων.

26. Εταιρεία Microsoft, ισχύουσα νομοθεσία και τόπος επίλυσης διενέξεων

Εταιρεία της Microsoft με την οποία συνάπτετε σύμβαση:

Microsoft Corporation

One Microsoft Way Redmond, WA 98052

United States

Ισχύουσα νομοθεσία και τόπος επίλυσης διενέξεων:

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι λοιπές αξιώσεις, περιλαμβανομένων αξιώσεων σχετικά με τους νόμους προστασίας καταναλωτών, νόμους αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξία, θα υπόκεινται στους νόμους της πολιτείας διαμονής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς και εμείς δηλώνουμε ανέκκλητη συγκατάθεση στην αποκλειστική δικαιοδοσία και το χώρο διοργάνωσης των κρατικών ή ομοσπονδιακών δικαστηρίων του King County, στην Ουάσινγκτον των Η.Π.Α. για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση.

27. Ερμηνεία σύμβασης

Όλα τα τμήματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Ενδεχομένως το δικαστήριο να υποστηρίξει ότι κάποιο τμήμα της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως έχει συνταχθεί. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, το τμήμα θα αντικατασταθεί από όρους που συμφωνούν όσο το δυνατό περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής πρόβλεψης που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η λοιπή σύμβαση δεν θα τροποποιηθεί. Η παρούσα σύμβαση, με τους κώδικες συμπεριφοράς και άλλες ειδοποιήσεις που παρέχουμε, είναι η πλήρης σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft και εσάς όσον αφορά την Υπηρεσία. Αντικαθιστά άλλες συμβάσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία. Εάν έχετε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σχετικά με την Υπηρεσία, αυτές οι υποχρεώσεις παραμένουν σε ισχύ. Οι τίτλοι ενότητας της σύμβασης δεν περιορίζουν τους άλλους όρους της παρούσας σύμβασης.

28. Εκχώρηση

Η Microsoft μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Δεν έχετε το δικαίωμα εκχώρησης της παρούσας σύμβασης, ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής, σε οποιονδήποτε τρίτο. Οποιαδήποτε προσπάθειά σας προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι έγκυρη. Αντιθέτως μπορείτε να ακυρώσετε την Υπηρεσία. Έτσι, το άλλο μέρος μπορεί να δημιουργήσει ένα λογαριασμό για χρήση της Υπηρεσίας και να συνάψει σύμβαση με εμάς.

29. Ανωτέρα βία

Η Microsoft δεν θα ευθύνεται για καμία απώλεια ή ζημιά ούτε θα θεωρείται ότι αθετεί την παρούσα σύμβαση εξαιτίας οποιουδήποτε συμβάντος ή περίστασης πέρα από τον εύλογο έλεγχό της, περιλαμβανομένου πολέμου, εισβολής, διακοπών ρεύματος, τρομοκρατικών ενεργειών, σεισμών ή θεομηνιών.

30. Ειδοποιήσεις

Ειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της Υπηρεσίας αποτελούν Πνευματικά δικαιώματα © 2008 Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις προστατεύουν το λογισμικό ή το περιεχόμενο που παρέχεται ως μέρος των Υπηρεσιών.

Σεβασμός στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σεβαστείτε τα δικαιώματα καλλιτεχνών και δημιουργών. Περιεχόμενο όπως μουσική, φωτογραφίες και βίντεο ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οι άνθρωποι που εμφανίζονται στο περιεχόμενο μπορεί να έχουν δικαίωμα ελέγχου χρήσης της εικόνας τους. Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου άλλων, εκτός αν έχετε τα δικαιώματα, έχετε την άδεια του κατόχου ή η κοινή χρήση αυτού του είδους είναι νόμιμη με άλλο τρόπο.

Προειδοποιήσεις και διαδικασίες για έγερση αξιώσεων σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με τον Τίτλο 17, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512(c)(2), οι κοινοποιήσεις για αξίωση προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποστέλλονται στον καθορισμένο Αντιπρόσωπο της Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών. ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ανατρέξτε στην ενότητα Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (Προειδοποιήσεις και διαδικασίες για έγερση αξιώσεων σχετικά με την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Ειδοποίηση εμπορικών σημάτων

Η επωνυμία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες εμπορικών σημάτων είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν εκχωρείται ρητά.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×