Όρια για το SharePoint Online

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2018

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα όρια του SharePoint Online που ισχύουν για όλα τα προγράμματα. Για το χώρο αποθήκευσης και τα όρια των χρηστών για τα τρέχοντα προγράμματα του Office 365 καθώς και για τα μεμονωμένα προγράμματα SharePoint Online, ανατρέξτε στην περιγραφή υπηρεσίας SharePoint Online.

Σημειώσεις: 

Όρια υπηρεσίας

 • Στοιχεία και αρχεία - Μια λίστα μπορεί να έχει έως 30 εκατομμύρια στοιχεία και μια βιβλιοθήκη μπορεί να έχει έως 30 εκατομμύρια αρχεία και φακέλους. Οι προβολές μπορούν να έχουν έως και 12 στήλες αναζήτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλους περιορισμούς για την προβολή μεγάλων λιστών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών στο Office 365. Για πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ονόματα αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων και φακέλων.

 • Δευτερεύουσες τοποθεσίες - Έως και 2.000 ανά συλλογή τοποθεσιών

 • Συγχρονισμός - Για βέλτιστες επιδόσεις, συνιστάται να μην αποθηκεύετε περισσότερα από 300.000 αρχεία σε μια μεμονωμένη βιβλιοθήκη τοποθεσίας OneDrive ή ομάδας. Παρόλο που το SharePoint Online μπορεί να αποθηκεύσει 30 εκατομμύρια έγγραφα ανά βιβλιοθήκη, για βέλτιστες επιδόσεις, συνιστάται ο συγχρονισμός μέχρι 300.000 αρχείων σε όλες τις βιβλιοθήκες εγγράφων. Επιπλέον, τα ίδια ζητήματα επιδόσεων μπορεί να προκύψουν, εάν έχετε 300.000 στοιχεία ή περισσότερα σε όλες τις βιβλιοθήκες που συγχρονίζετε, ακόμα και αν δεν συγχρονίζετε όλα τα στοιχεία σε αυτές τις βιβλιοθήκες. Εάν χρησιμοποιείτε το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη του OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe), το όριο συγχρονισμού ανά βιβλιοθήκη είναι 20.000 στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των 5.000 στοιχείων ανά τοποθεσία).

 • Εκδόσεις - 50.000 κύριες εκδόσεις και 511 δευτερεύουσες εκδόσεις

 • Ομάδες του SharePoint - Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε 5.000 ομάδες και κάθε ομάδα μπορεί να έχει έως και 5.000 χρήστες. Μπορείτε να έχετε έως 10.000 ομάδες ανά συλλογή τοποθεσιών.

 • Χώρος Αποθήκευσης Όρων Διαχειριζόμενων Μετα-δεδομένων (βάση δεδομένων) - 200.000 όροι, 1.000 σετ διεθνών όρων, 1.000 ομάδες

 • Μέγεθος αρχείου και Μήκος της διαδρομής αρχείου - Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια κατά τη χρήση του νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), ανατρέξτε στο θέμα Άκυρα ονόματα αρχείου και τύποι αρχείων στο OneDrive, OneDrive για επιχειρήσεις, και SharePoint.

 • Υπηρεσίες που φιλοξενούνται από το SharePoint – 20.000 εμφανίσεις ανά μισθωτή.

 • Μοναδικά πεδία εφαρμογής ασφάλειας ανά λίστα ή βιβλιοθήκη - 5.000 μοναδικά πεδία.  Για μεγάλες λίστες, φροντίστε να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερες μοναδικές άδειες.

 • Χρήστες - Έως και 2 εκατομμύρια ανά συλλογή τοποθεσιών.

  Σημείωση: Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των εξωτερικών χρηστών που μπορείτε να προσκαλέσετε στις συλλογές τοποθεσιών του SharePoint Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online.

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό:

Μεταβείτε εδώ:

Όρια συνδεσιμότητας του Office 365

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν το εύρος ζώνης Internet, τις θύρες και τα πρωτόκολλα για τα προγράμματα του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Θύρες και πρωτόκολλα του Office 365.

Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων του SharePoint

Για να μάθετε περισσότερα για τη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων του SharePoint και την υπηρεσία SharePoint Online στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Περιγραφές υπηρεσιών του SharePoint Online.

Όρια αναζήτησης του SharePoint Online

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα όρια αναζήτησης για το SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Όρια αναζήτησης για το SharePoint Online.

Περιορισμοί και όρια του OneDrive για επιχειρήσεις

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια κατά τη χρήση του νέο πρόγραμμα-πελάτης συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), ανατρέξτε στο θέμα Άκυρα ονόματα αρχείου και τύποι αρχείων στο OneDrive, OneDrive για επιχειρήσεις, και SharePoint.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια κατά τη χρήση του προηγούμενου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe), ανατρέξτε στο θέμα Περιορισμοί και όρια κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint στον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επιχειρήσεις.

Για να προσδιορίσετε ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο θέμα Ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive χρησιμοποιώ;

Τύποι αρχείων

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων που δεν είναι δυνατό να προστεθούν σε μια λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων που δεν μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις URL

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διευθύνσεις του SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Διευθύνσεις URL και IP του SharePoint Online.

Γλώσσες τοποθεσιών

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα για τις τοποθεσίες σας, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας και περιοχής.

Σχεδιασμός και ανάπτυξηSharePoint Online

Οδηγός σχεδιασμού του SharePoint Online για το Office 365 για Επιχειρήσεις.

Προσθήκη ή ελάττωση χώρου αποθήκευσης

Αλλαγή χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×