Όρια για το SharePoint Online

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2017

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα όρια του SharePoint Online που ισχύουν για όλα τα προγράμματα. Για να βρείτε τα όρια χώρων αποθήκευσης και χρηστών για τα τρέχοντα προγράμματα του Office 365 καθώς και για τα μεμονωμένα προγράμματα SharePoint Online, ανατρέξτε στην περιγραφή υπηρεσίας SharePoint Online. Για να βρείτε τα όρια χώρων αποθήκευσης και χρηστών για προηγούμενα προγράμματα του Office 365 για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Όρια για τα προγράμματα του Office 365 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που υπάρχει παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Σημειώσεις: 

Όρια υπηρεσίας

  • Στοιχεία και αρχεία - Μια λίστα μπορεί να έχει έως 30 εκατομμύρια στοιχεία και μια βιβλιοθήκη μπορεί να έχει έως 30 εκατομμύρια αρχεία και φακέλους. Οι προβολές μπορούν να έχουν έως και 12 στήλες αναζήτησης. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλους περιορισμούς για την προβολή μεγάλων λιστών, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση μεγάλων λιστών και βιβλιοθηκών στο Office 365. Ολόκληρη η διαδρομή ενός αρχείου, μαζί με το όνομά της, πρέπει να έχει λιγότερους από 400 χαρακτήρες. Για πληροφορίες σχετικά με τους χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ονόματα αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Μη έγκυροι χαρακτήρες σε ονόματα αρχείων και φακέλων. Για πληροφορίες σχετικά με αποκλεισμένους τύπους αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων χωρίς δυνατότητα προσθήκης σε λίστα ή βιβλιοθήκη.

  • Δευτερεύουσες τοποθεσίες - Έως και 2.000 ανά συλλογή τοποθεσιών

  • Μέγεθος αρχείου - Λιγότερο από 15 GB ανά αρχείο. Αρχεία που συνδέονται με στοιχεία της λίστας μπορούν να έχουν μέγεθος έως και 250 MB.

  • Συγχρονισμός - Για βέλτιστες επιδόσεις, συνιστάται να μην αποθηκεύετε περισσότερα από 100.000 αρχεία σε μια μεμονωμένη βιβλιοθήκη τοποθεσίας OneDrive ή ομάδας. Εάν χρησιμοποιείτε το προηγούμενο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe), το όριο συγχρονισμού ανά βιβλιοθήκη είναι 5.000 στοιχεία.

  • Εκδόσεις - 5.000 κύριες εκδόσεις και 511 δευτερεύουσες εκδόσεις

  • Ομάδες του SharePoint - Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε 5.000 ομάδες και κάθε ομάδα μπορεί να έχει έως και 5.000 χρήστες. Μπορείτε να έχετε έως 10.000 ομάδες ανά συλλογή τοποθεσιών.

  • Υπηρεσίες που φιλοξενούνται από το SharePoint – 20.000 εμφανίσεις ανά μισθωτή.

  • Χρήστες - Έως και 2 εκατομμύρια ανά συλλογή τοποθεσιών.

Σημείωση: Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των εξωτερικών χρηστών που μπορείτε να προσκαλέσετε στις συλλογές τοποθεσιών του SharePoint Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online.

Όρια για τα προγράμματα του Office 365 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Αυτά τα προγράμματα δεν είναι πλέον διαθέσιμα για αγορά. Ανατρέξτε στο θέμα Μετάβαση σε διαφορετικό πρόγραμμα ή συνδρομή του Office 365 για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενημερώσετε το πρόγραμμά σας σε ένα από τα νέα προγράμματα.

Δυνατότητα   

Office 365 για μεσαίες επιχειρήσεις   

Office 365 για μικρές επιχειρήσεις και Premium για μικρές επιχειρήσεις   

Αποθήκευση

Σημείωση: Συνιστάται να παρακολουθείτε τον Κάδο Ανακύκλωσης και να τον αδειάζετε τακτικά. Ο χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιεί αποτελεί μέρος του συνολικού ορίου χώρου αποθήκευσης αρχείων της εταιρείας.

1 TB ανά εταιρεία συν 0,5 GB ανά εγγεγραμμένο χρήστη.

Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης έως και 20 TB.

Για να αγοράσετε χώρο αποθήκευσης, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας.

1 ΤΒ ανά οργανισμό

Χώρος αποθήκευσης για συλλογές τοποθεσιών και ομάδες του Office 365

Έως και 1 TB ανά συλλογή τοποθεσιών ή ομάδα.

1 TB

Συλλογές τοποθεσιών και ομάδες του Office 365

20 ανά εταιρεία (χωρίς να περιλαμβάνεται μία του OneDrive για κάθε χρήστη με άδεια χρήσης).

1 ανά εταιρεία (χωρίς να περιλαμβάνεται μία του OneDrive για κάθε χρήστη με άδεια χρήσης).

Αριθμός χρηστών

1 - 250

1 - 25

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό:

Μεταβείτε εδώ:

Όρια συνδεσιμότητας του Office 365

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν το εύρος ζώνης Internet, τις θύρες και τα πρωτόκολλα για τα προγράμματα του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Θύρες και πρωτόκολλα του Office 365.

Διαθεσιμότητα δυνατοτήτων του SharePoint

Για να μάθετε περισσότερα για τη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων του SharePoint και την υπηρεσία SharePoint Online στο Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Περιγραφές υπηρεσιών του SharePoint Online.

Όρια αναζήτησης του SharePoint Online

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα όρια αναζήτησης για το SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Όρια αναζήτησης για το SharePoint Online.

Περιορισμοί και όρια του OneDrive για επιχειρήσεις

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια κατά τη χρήση του νέου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού για το OneDrive (OneDrive.exe), (OneDrive.exe), ανατρέξτε στο θέμα Περιορισμοί και όρια κατά το συγχρονισμό αρχείων και φακέλων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους περιορισμούς και τα όρια κατά τη χρήση του προηγούμενου προγράμματος-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις (Groove.exe), ανατρέξτε στο θέμα Περιορισμοί και όρια κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint στον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επιχειρήσεις.

Για να προσδιορίσετε ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στο θέμα Ποιο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive χρησιμοποιώ;

Τύποι αρχείων

Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους αρχείων που δεν είναι δυνατό να προστεθούν σε μια λίστα, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων που δεν μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις URL

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διευθύνσεις του SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Διευθύνσεις URL και IP του SharePoint Online.

Γλώσσες τοποθεσιών

Για να μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα για τις τοποθεσίες σας, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας και περιοχής.

Σχεδιασμός και ανάπτυξηSharePoint Online

Οδηγός σχεδιασμού του SharePoint Online για το Office 365 για Επιχειρήσεις.

Προσθήκη ή ελάττωση χώρου αποθήκευσης

Αλλαγή χώρου αποθήκευσης για τη συνδρομή σας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×