Όλες οι πληροφορίες για τις ροές εργασίας συλλογής σχολίων

Όλες οι πληροφορίες για τις ροές εργασίας συλλογής σχολίων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι ροές εργασίας που περιλαμβάνονται στα προϊόντα του SharePoint είναι δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, καθιστώντας τις τόσο πιο συνεπείς και πιο αποτελεσματική. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας του SharePoint Συλλογής σχολίων για τη δρομολόγηση εγγράφων και άλλα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε προϊόντα του SharePoint σε ένα ή περισσότερα άτομα για τα σχόλιά τους. Και με χειρισμός τη διαδικασία για εσάς μια ροή εργασίας του SharePoint, έχετε στη διάθεσή σας περισσότερο χρόνο για όλες τις άλλες ενέργειες που πρέπει να λάβετε την εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των ροών εργασιών που περιλαμβάνονται στο SharePoint.

Σημαντικό:  Από προεπιλογή, η ροή εργασίας "Συλλογή σχολίων" δεν είναι ενεργοποιημένη και δεν αναγράφεται στο πλαίσιο λίστας Επιλογή προτύπου ροής εργασίας της φόρμας συσχέτισης. Για να γίνει διαθέσιμη για χρήση, ο διαχειριστής τοποθεσίας πρέπει να την ενεργοποιήσει στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών.

Σημείωση: Αυτό το περιεχόμενο που ισχύει για το SharePoint 2010 πλατφόρμας ροής εργασιών. Το SharePoint 2010 πλατφόρμας ροής εργασιών είναι διαθέσιμη στο SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013 και SharePoint Server 2016.

Εάν το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασίας συλλογής σχολίων    Απλώς κάντε κύλιση προς τα κάτω στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ και αναπτύξετε. Ενδέχεται να μην πρέπει οποιοδήποτε από τα άλλα τμήματα προς το παρόν.

Σύγκριση μη αυτόματων διαδικασιών με τις αυτοματοποιημένες ροές εργασίας

Οι ροές εργασίας του SharePoint είναι:

 • Αποτελεσματική και συνεπής    Μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων αυτόματα δρομολογεί το έγγραφο ή στοιχείο, αναθέτει εργασίες αναθεώρησης και παρακολουθεί την πρόοδό τους και στέλνει υπενθυμίσεις και τις ειδοποιήσεις όταν είναι απαραίτητο. Τη δραστηριότητα σε μια ροή εργασίας μπορεί να παρακολουθούνται και να προσαρμοστεί από μια σελίδα κεντρική κατάστασης και διατηρούνται στο ιστορικό συμβάντων κατά την εκτέλεση μιας ροής εργασίας για 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση.

 • Λιγότερη εργασία για εσάς    Μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων εξοικονομεί χρόνο και κόπο από εσάς και τους συναδέλφους σας και ταυτόχρονα βελτιώνει και τυποποιεί τη διαδικασία σχολιασμού.

Δείτε εδώ ένα διάγραμμα μιας πολύ απλής έκδοσης της ροής εργασίας συλλογής σχολίων.

Διάγραμμα απλής ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Συμβουλές για τη χρήση αυτού του άρθρου

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται σε δέκα τμήματα με δυνατότητα ανάπτυξης.

Κάντε κλικ εδώ για μερικές συμβουλές σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση αυτού του άρθρου

Εάν το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι ολοκλήρωση μιας εργασίας ροής εργασίας συλλογής σχολίων    Απλώς κάντε κύλιση προς τα κάτω στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ και αναπτύξετε. Ενδέχεται να μην πρέπει οποιοδήποτε από τα άλλα τμήματα προς το παρόν.

Εάν θέλετε να προσθέσετε, Έναρξη, παρακολούθηση, και συντηρείτε ροές εργασίας    Εάν δεν είστε ήδη εξοικειωμένοι με αυτές τις εργασίες, ίσως σας φανεί χρήσιμο να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό το άρθρο, το τμήμα από το τμήμα, την πρώτη φορά που σχεδιάζετε και προσθήκη μιας ροής εργασίας. Όταν είστε εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες και τη διάταξη άρθρο, θα έχετε τη δυνατότητα για να μεταβείτε κατευθείαν στο τμήμα που χρειάζεστε σε κάθε αποστολέα επισκέψεις.

Σημείωση σχετικά με τα γραφικά    Οι εικόνες της οθόνης και τα εννοιολογικά διαγράμματα σε αυτήν τη σειρά άρθρων ροής εργασίας βασίζονται γενικά στον τύπο ροής εργασίας έγκρισης. Όποτε είναι απαραίτητο για εννοιολογική ή πληροφοριακή σαφήνεια, ωστόσο, οι εικόνες και τα διαγράμματα σε αυτό το άρθρο έχουν προσαρμοστεί για τις ροές εργασίας συλλογής σχολίων.

Λίγα λόγια σχετικά με την εκτύπωση αυτού του άρθρου    Το άρθρο αυτό είναι μεγάλο. Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μόνο επιλεγμένα τμήματα, βεβαιωθείτε ότι μόνο αυτά τα τμήματα έχουν αναπτυχθεί όταν εκτυπώνετε. (Επίσης, αν θέλετε να συμπεριλάβετε όλα τα γραφικά στο εκτυπωμένο αντίγραφό σας, εκτυπώστε σε οριζόντιο και όχι σε κατακόρυφο προσανατολισμό.)

Και λίγα λόγια για την αναζήτηση    Πριν να αναζητήσετε κείμενο ή κάποιον όρο σε αυτό το άρθρο, βεβαιωθείτε ότι έχουν αναπτυχθεί όλα τα τμήματα στα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Πληροφορίες"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με τις ροές εργασίας συλλογής σχολίων

Πληροφορίες σχετικά με τις ροές εργασίας συλλογής σχολίων

Μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων είναι μια δυνατότητα του SharePoint που δρομολογεί ένα έγγραφο ή άλλο στοιχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint σε ένα ή περισσότερα άτομα προς σχολιασμό. Η ροή εργασίας αυτοματοποιεί, βελτιώνει και τυποποιεί ολόκληρη τη διαδικασία.

Ροή εργασίας που δρομολογεί στοιχείο στους συμμετέχοντες

Η βασική ροή εργασίας συλλογής σχολίων που συμπεριλαμβάνεται στα προϊόντα του SharePoint λειτουργεί ως πρότυπο. Χρησιμοποιώντας αυτό το πρότυπο, μπορείτε να προσθέσετε πολλές ροές εργασίας συλλογής σχολίων στις τοποθεσίες σας. Κάθε ροή εργασίας που προσθέτετε είναι μια μοναδική έκδοση της βασικής ροής εργασίας συλλογής σχολίων, καθεμία με το δικό της ειδικό τρόπο λειτουργίας, με βάση τις ρυθμίσεις που καθορίζετε όταν την προσθέτετε.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Τι μπορεί να μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων κάνει για μένα;

 2. Τι δεν μπορεί να κάνει μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων;

 3. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τύπο της ροής εργασίας;

 4. Πώς που σχεδιασμός, προσθήκη, εκτέλεση και διατήρηση αυτόν τον τύπο της ροής εργασίας;

1. Τι μπορεί να κάνει για μένα μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων;

 • Όταν προσθέτετε για πρώτη φορά μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων στη λίστα, στη βιβλιοθήκη ή στη συλλογή τοποθεσιών σας, μπορείτε να καθορίσετε πόσους συμμετέχοντες θα συμπεριλάβετε και να υποδείξετε αν οι εργασίες τους ανατίθενται η μία μετά την άλλη (σε σειρά) ή όλες ταυτόχρονα (παράλληλα). Μπορείτε ακόμα να αποφασίσετε αν θα διαιρέσετε τις εργασίες των συμμετεχόντων σε δύο ή περισσότερα ξεχωριστά στάδια, καθώς και να καθορίσετε μια τελική προθεσμία ή/και τον επιτρεπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας. Κάθε φορά που ξεκινάτε τη ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο σε ένα στοιχείο, μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις.

 • Η ροή εργασίας αναθέτει μια εργασία σε κάθε καθορισμένο συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων επιλέγει μεταξύ πολλών πιθανών αποκρίσεων: να στείλει σχόλια για το στοιχείο, να αιτηθεί την αλλαγή ενός στοιχείου, να αναθέσει εκ νέου την εργασία ή να διαγράψει την εργασία.

 • Ενώ εκτελείται η ροή εργασίας, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο και να κάνετε προσαρμογές (αν χρειάζεται) από μία μόνο, κεντρική σελίδα Κατάστασης ροής εργασίας.

 • Για 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ροής εργασίας, η λίστα όλων των συμβάντων ροής εργασίας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της εκτέλεσης (ή παρουσίας) της ροής εργασίας είναι ακόμα διαθέσιμη στη σελίδα Κατάστασης ροής εργασίας, ως άτυπη αναφορά.

Αρχή του τμήματος

2. Τι δεν μπορεί να κάνει μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων;

Η ροή εργασίας συλλογής σχολίων δεν είναι σχεδιασμένη να συλλέγει εγκρίσεις και απορρίψεις για ένα στοιχείο ή να ελέγχει τη δημοσίευση ιστοσελίδας για μια τοποθεσία web. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας κατά την οποία οι συμμετέχοντες εγκρίνουν ή απορρίπτουν το στοιχείο που αναθεωρούν, ανατρέξτε στο άρθρο "Όλες οι πληροφορίες για τις ροές εργασίας έγκρισης", στην ενότητα Δείτε επίσης.

Επίσης, οι ροές εργασίας συλλογής σχολίων δεν είναι σχεδιασμένες να συλλέγουν υπογραφές. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας για τη συλλογή υπογραφών σε ένα έγγραφο του Microsoft Word, ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel ή μια φόρμα του Microsoft InfoPath, ανατρέξτε στο άρθρο "Όλες οι πληροφορίες για τις ροές εργασίας Συλλογής υπογραφών", στην ενότητα Δείτε επίσης.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft SharePoint Designer 2013 για να προσαρμόσετε περαιτέρω οποιαδήποτε από τις ροές εργασίας που συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα του SharePoint, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας του Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Αρχή του τμήματος

3. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τύπο ροής εργασίας;

Για να προσθέσετε μια    ροής εργασίας από προεπιλογή, πρέπει να έχετε το δικαίωμα διαχείρισης λιστών για να προσθέσετε μια ροή εργασίας. (Ομάδας "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και της ομάδας επισκέπτες δεν.)

Για να ξεκινήσετε μια    ροή εργασίας επίσης από προεπιλογή, πρέπει να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων για να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας που έχει ήδη προστεθεί. (Τα μέλη της ομάδας και ομάδας "κάτοχοι" και τα δύο έχουν δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων από προεπιλογή, στην ομάδα επισκέπτες δεν.)

Εναλλακτικά, τα μέλη της ομάδας "Κάτοχοι" μπορούν να επιλέξουν τη ρύθμιση παραμέτρων συγκεκριμένων ροών εργασίας ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν μόνο από μέλη της ομάδας "Κάτοχοι". (Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απαιτούνται δικαιώματα διαχείρισης λιστών για την εκκίνηση της ροής εργασίας, στην πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.)

Αρχή του τμήματος

4. Πώς προγραμματίζει, προσθέτει, εκτελεί και διατηρεί κάποιος αυτόν τον τύπο ροής εργασίας;

Παρακάτω περιγράφονται τα βασικά στάδια:

 • Πριν από την εκτέλεση της ροής εργασίας (σχεδιασμός, προσθήκη, Έναρξη)   
  πριν να προσθέσετε μια ροή εργασίας, σκοπεύετε όπου θέλετε να προσθέσετε το (για μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη, ή για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών) και τις λεπτομέρειες της Τρόπος λειτουργίας. Αφού έχετε προσθέσει και να ρυθμίσει τις παραμέτρους της ροής εργασίας, οποιοσδήποτε έχει τα απαραίτητα δικαιώματα μπορεί να ξεκινήσει τη ροή εργασίας σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Η ροή εργασίας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να εκτελείται αυτόματα. Αυτόματη εκτελείται μπορεί να ενεργοποιηθεί που βασίζεται σε ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα ενεργοποίησης: όταν οποιοδήποτε στοιχείο για να δημιουργείται ή προστίθεται σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ή όταν οποιοδήποτε στοιχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη έχει αλλάξει.

 • ΕΝΏ εκτελείται η ροή εργασίας (ολοκλήρωση, παρακολούθηση, προσαρμογή)   
  ενώ εκτελείται η ροή εργασίας, μεμονωμένα συμμετέχοντες ολοκληρώσουν τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Αυτόματη υπενθυμίσεις αποστέλλονται στους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προθεσμίες εργασιών. Στο μεταξύ, μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της ροής εργασίας από μια κεντρική σελίδα κατάστασης ροής εργασίας για τη συγκεκριμένη συγκεκριμένη παρουσία της ροής εργασίας. Προσαρμογές με τη ροή εργασίας κατά την εκτέλεσή μπορούν να γίνουν από την ίδια σελίδα; και, εάν είναι απαραίτητο, η ροή εργασίας μπορεί να ακυρωθεί ή λήξει από εκεί.

 • ΜΕΤΆ την εκτέλεση της ροής εργασίας (αναθεώρηση, αναφορά, αλλαγή)   
  όταν ολοκληρωθεί η ροή εργασίας, μπορείτε να αναθεωρήσετε τις ολόκληρο το ιστορικό που Εκτέλεση (ή παρουσία) για έως και 60 ημέρες στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας". Από την ίδια σελίδα, μπορούν να δημιουργηθούν στατιστικές εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση αυτής της έκδοσης της ροής εργασίας. Τέλος, εάν υπάρχει ποτέ όλα τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε σχετικά με τον τρόπο τις συναρτήσεις ροής εργασίας, μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τη φόρμα συσχετισμού που ολοκληρώσατε όταν προσθέσατε πρώτα τη ροή εργασίας.

Το ακόλουθο διάγραμμα ροής απεικονίζει αυτά τα στάδια από την οπτική του ατόμου που προσθέτει μια νέα ροή εργασίας.

Διαδικασία ροής εργασίας

Και στη συνέχεια;

Πριν να ξεκινήσετε μια νέα ροή εργασίας συλλογής σχολίων, πρώτα Αναθεωρήστε το τμήμα ΑΠΟΔΟΧΗ αυτού του άρθρου και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ .

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου


Εικονίδιο "Ανάπτυξη" της ενότητας "Αποδοχή"

ΑΠΟΔΟΧΗ σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο στοιχείο

Αποδοχή σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο στοιχείο

Οι δύο ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε μια σημαντική απόφαση για τη ροή εργασίας σας:

 • Επιτρέπεται οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν σχόλια μόνο στο πεδίο Σχόλια στη φόρμα εργασίας ή μπορούν επίσης να εισαγάγουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο ίδιο το στοιχείο;

 • Εάν οι συμμετέχοντες μπορούν να εισαγάγουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο ίδιο το στοιχείο, το κάνουν σε ένα περιβάλλον συνεργασίας, στο οποίο πολλοί συμμετέχοντες μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφο ταυτόχρονα ή κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει τον έλεγχο του εγγράφου και έχει μοναδικά δικαιώματα επεξεργασίας για τη διάρκεια της ίδιας του της αναθεώρησης;

Δείτε ένα διάγραμμα που μπορεί να βοηθήσει στη διευκρίνηση αυτών των εναλλακτικών λύσεων.

Διάφοροι τρόποι αποδοχής και παροχής σχολίων

Καθώς συνεχίζετε να διαβάζετε, να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Καμία ροή εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε ένα στοιχείο του οποίου ο έλεγχος έχει ήδη αναληφθεί.

 • Η ροή εργασίας συλλογής σχολίων περιλαμβάνει μια επιλογή για να ακυρώσετε τη ροή εργασίας αμέσως αν πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή σε ένα στοιχείο προς αναθεώρηση.

 • Μπορείτε να καταχωρήσετε εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια σε ένα στοιχείο μόνο όταν είναι ανοικτό στην εγκατεστημένη έκδοση του προγράμματος στο οποίο δημιουργήθηκε και όχι όταν είναι ανοικτό σε μια έκδοση εφαρμογής web αυτού του προγράμματος.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Αποδοχή σχολίων στη φόρμα εργασίας μόνο

 2. Αποδοχή σχολίων στη φόρμα εργασίας και το στοιχείο (έκδοση συνεργασίας)

 3. Αποδοχή σχολίων στη φόρμα εργασίας και στο στοιχείο (ατομική έκδοση)

1. Αποδοχή σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας

Αυτή η επιλογή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι η πιο απλή από μηχανικής άποψης. Οι συμμετέχοντες έχουν μόνο δύο τρόπους για να προτείνουν αλλαγές, οι οποίοι περιλαμβάνουν και οι δύο τη φόρμα εργασίας:

 • Υποβολή σχολίων.

 • Ζητήστε να γίνει μια αλλαγή στο στοιχείο ενώ η ροή εργασίας εκτελείται ακόμη.

Το βασικό μειονέκτημα, βεβαίως, είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποδείξουν συγκεκριμένες αλλαγές απευθείας στο στοιχείο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προτεινόμενων αλλαγών, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να θέλουν οι συμμετέχοντές σας να μπορούν να εργαστούν απευθείας επάνω στο στοιχείο.

Σημείωση για την προστασία στοιχείων από αλλαγές    Ο πιο απλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες don't βεβαιωθείτε τυχόν αλλαγές στο ίδιο το στοιχείο είναι για να δείτε το στοιχείο για τη διάρκεια της εκτέλεσης. Αλλά, όπως θα σας είπε λίγο τρόπο ξανά, ροές εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε στοιχείο που έχει ήδη αναληφθεί.

Υπάρχουν δύο τρόποι να το αντιμετωπίσετε αυτό:

 • Μπορείτε να περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει μια ροή εργασίας και μετά να αναλάβετε τον έλεγχο του στοιχείου για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης. (Εάν η ροή εργασίας ξεκινάει αυτόματα, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεστε στη λίστα του πεδίου Κοιν. στη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού. Στη συνέχεια, όταν λάβετε ειδοποίηση ότι η ροή εργασίας έχει ξεκινήσει σε ένα στοιχείο, αναλάβετε τον έλεγχο αυτού του στοιχείου.) Ένας περιορισμός αυτής της μεθόδου είναι ότι καμία άλλη ροή εργασίας δεν θα μπορεί να ξεκινήσει στο ίδιο το στοιχείο όσο έχετε αναλάβει τον έλεγχό του.

 • Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του στοιχείου, αλλά βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν πως είναι σημαντικό ούτε να αναλάβουν τον έλεγχο του στοιχείου ούτε να κάνουν αλλαγές σε αυτό. Είναι καλό, βεβαίως, να συμπεριλάβετε αυτήν την οδηγία στις σημειώσεις που περιλαμβάνετε στις ειδοποιήσεις εργασίας. Εάν οι συμμετέχοντές σας είναι νέοι στις ροές εργασίας συλλογής σχολίων, ίσως να είναι καλό να καταστήσετε το σημείο ακόμη πιο σαφές — ίσως αποστέλλοντας ένα ξεχωριστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν ξεκινήσει η ροή εργασίας ή μιλώντας προσωπικά στους συμμετέχοντές σας.

Αρχή του τμήματος

2. Αποδοχή σχολίων στη φόρμα εργασίας και στο στοιχείο (έκδοση συνεργασίας)

Αυτή η επιλογή διατηρεί το στοιχείο διαθέσιμο σε όλους τους συμμετέχοντες ανά πάσα στιγμή. Κανείς δεν χρειάζεται να περιμένει από όλους τους άλλους να ολοκληρώσουν την αναθεώρησή τους πριν ξεκινήσει τη δική του. Αυτή η ευελιξία είναι εφικτή χάρη στις δυνατότητες συνεργασίας των προϊόντων του SharePoint.

Απλώς βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντές σας γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

 • Να αφήσουν τον έλεγχο του στοιχείου μεταβιβασμένο όσο κάνουν τις αλλαγές τους.

 • Να ανοίξουν το στοιχείο στην εγκατεστημένη έκδοση του προγράμματος στο οποίο δημιουργήθηκε και όχι σε μια έκδοση εφαρμογής web αυτού του προγράμματος.

 • Να ενεργοποιήσουν τον εντοπισμό αλλαγών πριν κάνουν αλλαγές ή εισαγάγουν σχόλια.

 • Να αποθηκεύσουν τις αλλαγές τους στο διακομιστή.

Να θυμάστε ότι η ροή εργασίας συλλογής σχολίων περιλαμβάνει μια επιλογή για να ακυρώσετε τη ροή εργασίας αμέσως, αν πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή σε ένα στοιχείο προς αναθεώρηση. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε την πρώτη φορά που κάθε συμμετέχων θα αποθηκεύσει αλλαγές στο στοιχείο — ακόμη και εντοπισμένες αλλαγές ή/και σχόλια — η ροή εργασίας θα ακυρωθεί αμέσως.

Επίσης, αν σκοπεύετε να επιτρέψετε αλλαγές στο ίδιο το στοιχείο, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις Διαχείρισης εκδόσεων για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη Να απαιτείται ανάληψη ελέγχου των εγγράφων για επεξεργασία έχουν οριστεί στην επιλογή Όχι.

Αρχή του τμήματος

3. Αποδοχή σχολίων στη φόρμα εργασίας και στο στοιχείο (ατομική έκδοση)

Σε αυτήν την επιλογή, μόνο ένας συμμετέχων επιτρέπεται να αναλάβει τον έλεγχο του στοιχείου και να κάνει αλλαγές σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή:

 • Εάν οι εργασίες στη ροή εργασίας έχουν ανατεθεί μία κάθε φορά (σε σειρά), αυτό πιθανόν να μην αποτελέσει πρόβλημα.

 • Εάν οι εργασίες ανατεθούν όλες ταυτόχρονα (παράλληλα), οι συμμετέχοντες μπορεί ορισμένες φορές να πρέπει να περιμένουν για πρόσβαση στο στοιχείο ενώ άλλος συμμετέχων ολοκληρώνει την εργασία του σε αυτό.

Επειδή η ροή εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε κάποιο στοιχείο όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του στοιχείου, πρέπει να διασφαλίσετε ότι γίνεται μεταβίβαση ελέγχου του στοιχείου πριν εκτελέσετε αυτήν τη ροή εργασίας σε αυτά.

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

 • Να αναλάβουν τον έλεγχο του στοιχείου πριν το ανοίξουν.

 • Να ανοίξουν το στοιχείο στην εγκατεστημένη έκδοση του προγράμματος στο οποίο δημιουργήθηκε και όχι σε μια έκδοση εφαρμογής web αυτού του προγράμματος.

 • Να ενεργοποιήσουν τον εντοπισμό αλλαγών πριν κάνουν αλλαγές ή εισαγάγουν σχόλια.

 • Να αποθηκεύσουν τις αλλαγές τους στο διακομιστή και να μεταβιβάσουν ξανά τον έλεγχο του στοιχείου μόλις ολοκληρώσουν την εργασία τους σε αυτό.

Και πάλι, να θυμάστε ότι η ροή εργασίας συλλογής σχολίων περιλαμβάνει μια επιλογή για ακύρωση της ροής εργασίας αμέσως αν πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή σε ένα στοιχείο προς αναθεώρηση. Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, τότε την πρώτη φορά που κάθε συμμετέχων θα αποθηκεύσει αλλαγές στο στοιχείο — ακόμη και εντοπισμένες αλλαγές ή/και σχόλια — η ροή εργασίας θα ακυρωθεί αμέσως.

Και στη συνέχεια;

Εάν είστε έτοιμοι να προγραμματίσετε μια νέα ροή εργασίας συλλογής σχολίων, προχωρήστε στο τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ αυτού του άρθρου.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου


Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Προγραμματισμός"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ μιας νέας ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Προγραμματισμός μιας νέας ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Σε αυτό το τμήμα, περιγράφουμε τις αποφάσεις που πρέπει να λάβετε και τις πληροφορίες που θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε πριν προσθέσετε μια έκδοση της ροής εργασίας συλλογής σχολίων.

Εάν είστε ήδη εξοικειωμένοι με το πώς μπορείτε να προσθέσετε αυτόν τον τύπο της ροής εργασίας και το μόνο που χρειάζεται μια υπενθύμιση σχετικά με τα συγκεκριμένα βήματα, μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο στο κατάλληλο τμήμα Προσθηκη (λίστα/βιβλιοθήκη ή συλλογή τοποθεσιών) αυτού του άρθρου.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Πρότυπα και εκδόσεις

 2. Παρουσίαση της φόρμας συσχετισμού

 3. Δώδεκα ερωτήσεις προς απάντηση

1. Πρότυπα και εκδόσεις

Οι ροές εργασίας που συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα του SharePoint λειτουργούν ως υποδείγματα προτύπων στα οποία βασίζονται οι συγκεκριμένες, ξεχωριστές ροές εργασίας που προσθέτετε στις λίστες, τις βιβλιοθήκες και τη συλλογή τοποθεσιών.

Κάθε φορά που προσθέτετε μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων, για παράδειγμα, στην πραγματικότητα προθέτετε μια έκδοση του γενικού προτύπου ροής εργασίας συλλογής σχολίων. Δίνετε σε κάθε έκδοση το όνομά της και τις ρυθμίσεις της, τις οποίες καθορίζετε στη φόρμα συσχετισμού όταν προσθέτετε αυτήν τη συγκεκριμένη έκδοση. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να προσθέσετε πολλές ροές εργασίας, όλες τις εκδόσεις που βασίζονται στο υπόδειγμα προτύπου ροής εργασίας συλλογής σχολίων, αλλά κάθε έκδοση θα έχει ονομαστεί και προσαρμοστεί για το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα τη χρησιμοποιήσετε.

Σε αυτήν την εικόνα, έχουν προστεθεί τρεις ροές εργασίας που βασίζονται στο πρότυπο ροής εργασίας έγκρισης — μία για όλους τους τύπους περιεχομένου σε μία μόνο βιβλιοθήκη, μία για ένα μόνο τύπο περιεχομένου σε μία μόνο βιβλιοθήκη και μία για ένα μόνο τύπο περιεχομένου σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών.

Τρεις ροές εργασίας που βασίζονται στο πρότυπο ροής εργασίας έγκρισης

Αρχή του τμήματος

2. Παρουσίαση της φόρμας συσχετισμού

Όποτε προσθέτετε μια νέα έκδοση ροής εργασίας που βασίζεται σε ένα από τα πρότυπα ροής εργασίας που συμπεριλαμβάνονται, συμπληρώνετε μια φόρμα συσχετισμού για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να λειτουργεί η νέα σας έκδοση.

Στην ακόλουθη ενότητα, θα βρείτε μια λίστα ερωτήσεων που θα σας προετοιμάσουν για να μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συσχετισμού. Πρώτα, ωστόσο, κοιτάξτε για λίγο τη φόρμα και τα πεδία της.

Πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού

Πρώτη σελίδα της φόρμας ενεργοποίησης

Δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού

Δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού με εντοπισμένα τα πεδία της φόρμας ενεργοποίησης

Σημείωση: Τα πεδία στο κόκκινο πλαίσιο σε αυτήν τη δεύτερη σελίδα εμφανίζονται επίσης στη φόρμα προετοιμασίας, που παρουσιάζεται κάθε φορά που η ροή εργασίας ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο και μπορείτε να τα επεξεργαστείτε εκεί για αυτήν τη συγκεκριμένη εκτέλεση.

Αρχή του τμήματος

3. Δώδεκα ερωτήσεις προς απάντηση

Μόλις απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την ενότητα, είστε έτοιμοι να προσθέσετε τη ροή εργασίας σας.

 1. Είναι αυτός ο τύπος δεξιά ροής εργασίας;

 2. Μία λίστα ή βιβλιοθήκη ή ολόκληρη η συλλογή τοποθεσιών; (και) Ένας τύπος περιεχομένου ή όλοι οι τύποι περιεχομένου;

 3. Τι είναι ένα καλό όνομα;

 4. Λίστες εργασίας και λίστες ιστορικού: υπάρχουσες ή νέες;

 5. Πώς (και από ποιον) μπορεί να αυτήν τη ροή εργασίας να ξεκινά;

 6. Οι τύποι περιεχομένου που μεταβιβάζονται από αυτόν λαμβάνουν επίσης αυτήν τη ροή εργασίας;

 7. Συμμετέχοντες: Ποια άτομα, σε ποια σειρά;

 8. Ποιες επιπλέον πληροφορίες χρειάζονται οι συμμετέχοντες;

 9. Σχόλια στη φόρμα εργασίας ή και στο στοιχείο;

 10. Πότε είναι η προθεσμία των εργασιών;

 11. Πότε τερματίζεται αυτή η ροή εργασίας;

 12. Ποιος πρέπει να ειδοποιηθεί;

01. Είναι αυτός ο σωστός τύπος ροής εργασίας;

Σε αυτό το άρθρο αφορά το πρότυπο ροής εργασίας που εμφανίζεται στο μενού ως Συλλογή σχολίων – SharePoint 2010. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι αυτός ο τύπος ροής εργασίας είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς, ανατρέξτε στην πίσω στο τμήμα ΜΆΘΕΤΕ σε αυτό το άρθρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα ροής εργασίας που είναι διαθέσιμες, ανατρέξτε στο άρθρο, σχετικά με τις ροές εργασίας που περιλαμβάνονται στο SharePoint, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή του τμήματος

02. Μία λίστα ή βιβλιοθήκη ή ολόκληρη η συλλογή τοποθεσιών; (και) Ένας τύπος περιεχομένου ή όλοι οι τύποι περιεχομένου;

Μπορείτε να κάνετε διαθέσιμη τη νέα έκδοση της ροής εργασίας συλλογής σχολίων σε μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη ή μπορείτε να την κάνετε διαθέσιμη σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών.

 • Εάν προσθέσετε τη ροή εργασίας για μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να τη ρυθμίσετε ώστε να εκτελείται είτε σε όλους τους τύπους περιεχομένου είτε σε ένα μόνο τύπο περιεχομένου.

 • Εάν προσθέσετε τη ροή εργασίας για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών, ωστόσο, πρέπει να τη ρυθμίσετε να εκτελείται σε ένα μόνο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Χάρτης της συλλογής τοποθεσιών με επεξήγηση τριών τρόπων προσθήκης

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένου;

Κάθε έγγραφο ή άλλο στοιχείο που είναι αποθηκευμένα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη SharePoint ανήκει σε μία ή άλλο τύπο περιεχομένου. Έναν τύπο περιεχομένου μπορεί να είναι ως βασικές και γενικό ως έγγραφο ή Υπολογιστικό φύλλο του Excelή ως ιδιαίτερα εξειδικευμένες ως Συμβόλαιο ή Προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντος. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου που είναι διαθέσιμες στα προϊόντα του SharePoint από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε αυτά τα και προσθέστε άλλους χρήστες που δημιουργείτε εσείς.

Αρχή του τμήματος

03. Ποιο είναι ένα καλό όνομα;

Δώστε στην έκδοση της ροής εργασίας σας ένα όνομα το οποίο:

 • Υποδεικνύει ξεκάθαρα για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται.

 • Διακρίνεται ξεκάθαρα μεταξύ άλλων ροών εργασίας.

Παράδειγμα

Φανταστείτε ότι είστε μέλος μιας ομάδας αναθεωρητών. Η ομάδα σας θέλει να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές ροές εργασίας συλλογής υπογραφών:

 • Θα εκτελέσετε την πρώτη ροή εργασίας σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται από ένα μέλος της ομάδας σας. Αυτή η ροή εργασίας συλλέγει σχόλια μόνο από τοδιαχειριστή της ομάδας σας.

 • Θα εκτελέσετε τη δεύτερη ροή εργασίας σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται από άτομα εκτός της ομάδας σας. Αυτή η ροή εργασίας συλλέγει σχόλια απόκάθε μέλος της ομάδας σας.

Μπορείτε να ονομάσετε την πρώτη ροή εργασίας Μέσα σε υποβολή σχολίων και τη δεύτερη Εξωτερική υποβολή σχολίων.

Συμβουλή: Όπως συνήθως, είναι καλό να καθιερώσετε συνεπείς συμβάσεις ονοματοδοσίας και να βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι συμπεριλαμβάνονται στις ροές εργασίας σας είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις συμβάσεις.

Αρχή του τμήματος

04. Λίστες εργασίας και λίστες ιστορικού: Υπάρχουσες ή νέες;

Μπορείτε να κάνετε τη ροή εργασίας σας να χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες λίστες "Εργασίες" και "Ιστορικό" της τοποθεσίας, να χρησιμοποιεί άλλες υπάρχουσες λίστες ή να απαιτεί νέες λίστες για αυτήν τη ροή εργασίας.

 • Εάν η τοποθεσία σας πρόκειται να έχει πολλές ροές εργασίας ή αν ορισμένες ροές εργασίας πρόκειται να περιλαμβάνουν πολλές εργασίες, εξετάστε το ενδεχόμενο να απαιτείτε νέες λίστες για κάθε ροή εργασίας. (Η διαχείριση πολύ μεγάλων λιστών είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να επιβραδύνουν τις επιδόσεις. Είναι πιο γρήγορο και εύκολο για το σύστημα να διατηρεί αρκετές μικρότερες λίστες από ότι μία πολύ μεγάλη.)

 • Εάν οι εργασίες και το ιστορικό αυτής της ροής εργασίας πρόκειται να περιέχει ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα που θέλετε να διατηρήσετε ξεχωριστά από τις γενικές λίστες, τότε πρέπει σίγουρα να υποδείξετε ότι θέλετε νέες, ξεχωριστές λίστες για αυτήν τη ροή εργασίας. (Μόλις προσθέσετε τη ροή εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί τα κατάλληλα δικαιώματα για τις νέες λίστες.)

Αρχή του τμήματος

05. Πώς (και από ποιον) μπορεί να ξεκινήσει αυτή η ροή εργασίας;

Μια ροή εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά μόνο με μη αυτόματο τρόπο, μόνο με αυτόματο τρόπο ή και με τους δύο τρόπους:

 • Όταν ξεκινάτε μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή στοιχείο, εμφανίζεται μια άλλη φόρμα, η φόρμα ενεργοποίησης. Η φόρμα ενεργοποίησης περιέχει τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις στη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού. Με τον τρόπο αυτό, αν το άτομο που ξεκινά τη ροή εργασίας θέλει να αλλάξει κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις (για την τρέχουσα παρουσία μόνο), μπορεί να το κάνει πριν κάνει κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 • Με την αυτόματη έναρξη, βεβαίως, δεν υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης μιας φόρμας ενεργοποίησης κι έτσι οι ρυθμίσεις που καθορίζονται στη φόρμα συσχετισμού χρησιμοποιούνται χωρίς αλλαγές.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ της μη αυτόματης και της αυτόματης έναρξης.

Σύγκριση φορμών για μη αυτόματη και αυτόματη έναρξη

Οι αλλαγές που κάνετε στη φόρμα ενεργοποίησης είναι εφαρμόζεται μόνο κατά την τρέχουσα παρουσία της ροής εργασίας. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μόνιμο, της ροής εργασίας, επεξεργαστείτε την αρχική φόρμα συσχετισμού , όπως εξηγείται στο τμήμα ΑΛΛΑΓΉ αυτού του άρθρου.

Μη αυτόματη έναρξη

Εάν επιτρέπετε τη μη αυτόματη έναρξη, οποιοσδήποτε έχει τα απαραίτητα δικαιώματα μπορεί να ξεκινήσει τη ροή εργασίας σε οποιοδήποτε κατάλληλο στοιχείο, οποιαδήποτε στιγμή.

Τα πλεονεκτήματα μιας μη αυτόματης έναρξης είναι ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να εκτελέσετε τη ροή εργασίας μόνο όταν και αν το επιλέξετε και ότι κάθε φορά που την εκτελείτε έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τη φόρμα ενεργοποίησης.

Ένα γρήγορο παράδειγμα    Εάν θέλετε να εκτελέσετε τη ροή εργασίας σας μόνο σε στοιχεία που έχουν συνταχθεί από συντάκτη εκτός της ομάδας σας, τότε αν την ξεκινάτε μόνο με μη αυτόματο τρόπο θα την εμποδίσετε να εκτελείται αυτόματα σε στοιχεία που έχετε συντάξει εσείς και τα μέλη της ομάδας σας. (Εναλλακτική λύση: Διατηρήστε μια λίστα ή βιβλιοθήκη για τα στοιχεία από συντάκτες της ομάδας σας και μια ξεχωριστή λίστα ή βιβλιοθήκη για στοιχεία από όλους τους άλλους συντάκτες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εκτελέσετε τη ροή εργασίας αυτόματα, αλλά μόνο στη λίστα των εξωτερικών συντακτών.)

Το βασικό μειονέκτημα της μη αυτόματης έναρξης είναι ότι κάποιος πρέπει να θυμάται να εκτελεί τη ροή εργασίας όποτε χρειάζεται.

Αυτόματη έναρξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα όταν συμβαίνει κάποιο ή όλα τα ακόλουθα:

 • Δημιουργείται ή αποστέλλεται ένα νέο στοιχείο στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 • Αλλάζει ένα στοιχείο ήδη αποθηκευμένο στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Το πλεονέκτημα μιας αυτόματης έναρξης είναι ότι κανείς δεν χρειάζεται να θυμηθεί να ξεκινήσει τη ροή εργασίας. Εκτελείται κάθε φορά που προκύπτει ένα συμβάν ενεργοποίησης.

Ένα γρήγορο παράδειγμα    Φανταστείτε ότι ο λογιστής της εταιρείας σας χρειάζεται να αναθεωρήσει κάθε προϋπολογισμό που αποστέλλεται ή δημιουργείται στη βιβλιοθήκη "Προϋπολογισμοί". Μπορείτε να προσθέσετε μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων σε αυτήν τη βιβλιοθήκη και να ορίσετε το λογιστή σας ως το μόνο συμμετέχοντα. Μπορείτε να ορίσετε τη ροή εργασίας ώστε να ξεκινά αυτόματα κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο στοιχείο στη λίστα ("δημιουργήθηκε σε"). Με αυτό τον τρόπο, ο λογιστής σας θα είναι πάντα ενημερωμένος.

Δύο μειονεκτήματα της αυτόματης έναρξης:

 • Δεν μπορείτε να σταματήσετε την εκτέλεση της ροής εργασίας κάθε φορά που προκύπτει το συμβάν ενεργοποίησης.

 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην αρχή μιας ξεχωριστής παρουσίας.

Αρχή του τμήματος

06. Οι τύποι περιεχομένου που λαμβάνουν στοιχεία από αυτόν, λαμβάνουν επίσης και αυτήν τη ροή εργασίας;

Όταν προσθέτετε μια ροή εργασίας σε έναν τύπο περιεχομένου για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών, σας δίνεται η δυνατότητα επίσης να προσθέτετε τη ροή εργασίας σε όλους τους άλλους τύπους περιεχομένου στη συλλογή τοποθεσιών που λαμβάνουν στοιχεία από τον τύπο περιεχομένου στον οποίο προσθέτετε τη ροή εργασίας. (Εάν προσθέτετε μια ροή εργασίας για μία μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτή η επιλογή δεν θα εμφανίζεται στη φόρμα συσχετισμού.)

Σημειώσεις

 • Η λειτουργία που πραγματοποιεί όλες τις επιπλέον προσθήκες μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί.

 • Εάν η μεταβίβαση έχει καταστραφεί για κάποιες τοποθεσίες ή δευτερεύουσες τοποθεσίες όπου θέλετε αυτή η ροή εργασίας να προστεθεί στους τύπους περιεχομένου που λαμβάνουν στοιχεία, τότε βεβαιωθείτε ότι είστε μέλος της ομάδας "Κάτοχοι" σε καθεμία από αυτές τις τοποθεσίες ή δευτερεύουσες τοποθεσίες πριν εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

Αρχή του τμήματος

07. Συμμετέχοντες: Ποια άτομα, σε ποια σειρά;

Θα χρειαστεί να παρέχετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε άτομο στο οποίο θα ανατεθούν οι εργασίες αναθεώρησης.

Ένα στάδιο ή πολλά    στάδια; Μπορείτε να επιλέξετε να έχετε μόνο μία στάδιο αναθεώρηση εργασίες ή να έχετε πολλά στάδια. Εάν έχετε περισσότερα από ένα στάδιο, τα στάδια θα εκτελεστεί ένα μετά το άλλο.

Παράλληλες αναθεωρήσεις ή αναθεωρήσεις    αναθεωρεί; Για τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε ένα στάδιο, μπορείτε να επιλέξετε είτε να έχουν τις εργασίες αναθεώρησης στους οποίους έχουν ανατεθεί όλες ταυτόχρονα (παράλληλα) ή να έχετε τις εργασίες αναθεώρησης στους οποίους έχουν ανατεθεί μία μετά την άλλη (σε σειρά) με τη σειρά που υποδεικνύετε. Η επιλογή "σειρά" μπορεί να είναι χρήσιμο εάν, για παράδειγμα, να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας για να τερματίσετε μετά την πρώτη απόρριψη — ή εάν θέλετε οι συμμετέχοντες περαιτέρω μαζί για να μπορέσετε να δείτε σχόλια από τους συμμετέχοντες προηγούμενες ως μέρος του στο περιβάλλον αναθεωρήσεις τους.

Δείτε ένα παράδειγμα

Αυτό το απλό σενάριο απεικονίζει μερικά από τα πλεονεκτήματα των πολλών σταδίων και των αναθεωρήσεων σε σειρά:

Φανταστείτε ότι ο Αλέξανδρος προσθέτει μια νέα ροή εργασίας συλλογής υπογραφών. Θέλει οι συνάδελφοί του, Άννα και Γιάννης, να αναθεωρούν πρώτα κάθε στοιχείο πριν το αναθεωρήσει ο ίδιος. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να δει τα σχόλιά τους πριν ξεκινήσει τη δική του αναθεώρηση. Ο Αλέξανδρος μπορεί να το ρυθμίσει αυτό με έναν από τους δύο τρόπους:

 • Με χρήση αναθεώρησης    αναθεώρηση ο Κώστας ρυθμίζει ένα μίας φάσης αναθεώρηση σειρά με την οποία Άννα και Γιάννη είναι οι πρώτες δύο συμμετέχοντες και είναι το τρίτο.
  Σε αυτήν τη ρύθμιση, Άννα πρέπει να υποβάλετε τα σχόλιά της πριν έχει ανατεθεί η εργασία του Κώστα; και, στη συνέχεια, Γιάννη πρέπει να υποβάλετε τα σχόλιά της πριν έχει ανατεθεί ο Κώστας της εργασίας.
  Ακολουθεί πώς ο Κώστας ρυθμίζει την αναθεώρηση σειριακή μίας φάσης.
  Φόρμα με επισημασμένη τη ρύθμιση για το στάδιο σε σειρά

 • Με τη χρήση δύο    σταδίων εάν ο Κώστας θέλει Άννα και Γιάννη θα εκχωρηθούν αναθεωρήσεις τους την ίδια στιγμή, ώστε να Γιάννη δεν χρειάζεται να περιμένετε Άννα για να ολοκληρώσετε πριν να ξεκινήσει να κάνει, αυτός να ρυθμίσετε δύο σταδίων στη ροή εργασίας: το πρώτο παράλληλο στάδιο για αναθεώρηση Άννα και του Κώστα s και το δεύτερο αναθεώρηση μόνο ένα ξεχωριστό στάδιο για δική τους. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, ξεκινά ποτέ δεύτερου σταδίου.
  Ακολουθεί πώς ο Κώστας ρυθμίζει τα δύο σταδίων παράλληλες αναθεώρηση.
  Φόρμα με επισημασμένη τη ρύθμιση για το παράλληλο στάδιο

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα και των δύο λύσεων.

Ροή εργασίας σε σειρά και ροή εργασίας δύο σταδίων η μία δίπλα στην άλλη

Εξωτερικοί συμμετέχοντες    Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τη συμπερίληψη συμμετεχόντων που δεν είναι μέλη του SharePoint της εταιρείας σας. Σε αυτήν τη διαδικασία, ένα μέλος της τοποθεσίας μπορεί να λειτουργήσει ως πληρεξούσιος του εξωτερικού συμμετέχοντα.

Δείτε εδώ ένα διάγραμμα αυτής της διαδικασίας:

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας για τη συμπερίληψη εξωτερικού συμμετέχοντα

Εκχωρείται μία εργασία σε κάθε σύνολο ομάδας ή μία σε κάθε μέλος της ομάδας;    Εάν συμπεριλάβετε μια ομάδα διεύθυνση ή λίστα διανομής στους συμμετέχοντες στη ροή εργασίας σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή εργασίας εκχώρηση μία εργασία σε κάθε μέλος της ομάδαςή ανάθεση μόνο μία εργασία για να το ολόκληρη την ομάδα (αλλά ακόμα να στείλετε μια ειδοποίηση για αυτήν την μία εργασία σε κάθε μέλος). Όταν ανατίθεται μόνο μία εργασία σε ολόκληρη την ομάδα, στη συνέχεια, οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορούν να διεκδικήσετε και να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία μόνο. (Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Αρχή του τμήματος

08. Ποιες επιπλέον πληροφορίες χρειάζονται οι συμμετέχοντες;

Υπάρχει ένα πεδίο κειμένου στη φόρμα συσχετισμού από όπου μπορείτε να παρέχετε οδηγίες, λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις, τους πόρους κ.ο.κ.

Ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνετε σε αυτό το πεδίο κειμένου:

 • Εάν οι συμμετέχοντες έχουν δυσκολίες ή ερωτήσεις, σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν;

 • Μπορούν οι αναθεωρητές να υποβάλουν σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίαςή μπορούν επίσης να εισαγάγουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο το στοιχείο itself?

 • Εάν οι αναθεωρητές μπορούν να εισαγάγουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο ίδιο το στοιχείο, πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο του στοιχείου πριν κάνουν αλλαγές σε αυτό ή πρέπει να αφήνουν τον έλεγχο μεταβιβασμένο ώστε να μπορούν να δουλεύουν σε αυτό πολλοί αναθεωρητές ταυτόχρονα;

 • Εάν η ροή εργασίας θα αντιστοιχίσετε μόνο μία εργασία σε κάθε ομάδα ή λίστα διανομής, αναφέρετε εδώ ότι ένα μέλος κάθε τέτοια ομάδα θα πρέπει να Διεκδίκηση εργασίας πριν από την ολοκλήρωση του. Με αυτόν τον τρόπο, άλλα μέλη της ομάδας δεν σπαταλούν χρόνο από την αρχή την ίδια εργασία. (Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Αρχή του τμήματος

09. Σχόλια μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο στοιχείο;

Υπάρχουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με αυτήν την ερώτηση σημαντικές. Εάν έχετε κάνει ήδη κάνει ήδη, ανοίξτε και διαβάστε το τμήμα ΑΠΟΔΟΧΗ αυτού του άρθρου για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή του τμήματος

10. Πότε είναι η προθεσμία των εργασιών;

Μπορείτε να υποδείξετε πότε είναι οι προθεσμίες των εργασιών με έναν ή και με τους δύο ακόλουθους τρόπους:

Ανά ημερολογιακή ημερομηνία    Μπορείτε να καθορίσετε μία μόνο ημερομηνία ως προθεσμία για όλες τις εργασίες.

 • Εάν ρυθμίσετε τη ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα, που συνήθως shouldn't Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή. Αυτό συμβαίνει επειδή η ημερομηνία τιμή που καθορίζετε δεν θα αυτόματα ρυθμίζεται σχέση με την τρέχουσα ημερομηνία κάθε φορά που η ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα.

Ανά διάρκεια εργασίας    Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών, των εβδομάδων ή των μηνών που διατίθενται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας, ξεκινώντας από τη στιγμή ανάθεσης της εργασίας.

 • Μια ημερολογιακή προθεσμία παρακάμπτει μια καθορισμένη διάρκεια εργασίας. Δηλαδή: Εάν σήμερα είναι 10 Ιουνίου και μου ανατέθηκε σήμερα μια εργασία που έχει διάρκεια τριών ημερών, αλλά η οποία έχει επίσης ημερολογιακή προθεσμία στις 11 Ιουνίου, τότε η εργασία θα έχει προθεσμία την 11η Ιουνίου (την ημερολογιακή προθεσμία) και όχι την 13η Ιουνίου (την τελευταία ημέρα της διάρκειας των τριών ημερών).

Αρχή του τμήματος

11. Πότε τερματίζεται αυτή η ροή εργασίας;

Για να μην χάνετε χρόνο σε περιττές αναθεωρήσεις, μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε αμέσως τη ροή εργασίας αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στο στοιχείο.

Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, τότε οι συμμετέχοντες μπορούν να παρέχουν σχόλια μόνο στις φόρμες εργασίας τους. Δηλαδή, δεν μπορούν να εισαγάγουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο ίδιο το στοιχείο, επειδή η ενέργεια αυτή θα άλλαζε το στοιχείο, που στη συνέχεια θα ακύρωνε τη ροή εργασίας. Εάν κάνετε αυτήν την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει μια σημείωση στο πεδίο Αίτηση, επισημαίνοντας στους συμμετέχοντες να μην κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή απευθείας στο στοιχείο προς αναθεώρηση.

Σημείωση:  Μια ροή εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε ένα στοιχείο για το οποίο αυτήν τη στιγμή έχει γίνει ανάληψη ελέγχου. Μόλις ξεκινήσει η ροή εργασίας, μπορεί να γίνει ανάληψη ελέγχου του στοιχείου προς αναθεώρηση για να το προστατεύσετε από αλλαγές. (Ενώ έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του στοιχείου, ωστόσο, καμία άλλη ροή δεν μπορεί να ξεκινήσει σε αυτό.)

Αρχή του τμήματος

12. Ποιος πρέπει να ειδοποιηθεί;

Στο πεδίο Κοιν., στη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού, μπορείτε να καταχωρήσετε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις για οποιονδήποτε πρέπει να ειδοποιηθεί κάθε φορά που ξεκινά ή τερματίζεται αυτή η ροή εργασίας.

 • Η εισαγωγή ενός ονόματος εδώ δεν έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση μιας εργασίας ροής εργασίας σε αυτό το άτομο.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο, το άτομο που την ξεκινά λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με αυτόματο τρόπο, το άτομο που αρχικά την προσέθεσε λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να έχει καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

Και στη συνέχεια;

Εάν είστε έτοιμοι να προσθέσετε τη νέα ροή εργασίας συλλογής σχολίων στη λίστα, βιβλιοθήκη, ή τη συλλογή τοποθεσιών, μεταβείτε στο κατάλληλο τμήμα Προσθηκη (λίστα/βιβλιοθήκη ή συλλογή τοποθεσιών) αυτού του άρθρου.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Προσθήκη"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ροής εργασίας συλλογής σχολίων (για μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη)

Προσθήκη ροής εργασίας συλλογής σχολίων
(για μία μόνο λίστα ή βιβλιοθήκη)

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την προσθήκη ροών εργασίας, μπορεί να σας φανούν χρήσιμες για να δείτε τα προηγούμενα ΜΆΘΕΤΕνα ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙκαι ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ τμήματα σε αυτό το άρθρο, πριν να συνεχίσετε με τα βήματα σε αυτό το τμήμα.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Πριν ξεκινήσετε

 2. Προσθήκη της ροής εργασίας

1. Πριν ξεκινήσετε

Πριν προσθέσετε μια ροή εργασίας πρέπει να τακτοποιήσετε δύο θέματα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο    Προκειμένου η ροή εργασίας να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπενθυμίσεις, πρέπει να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την τοποθεσία σας στο SharePoint. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι αυτό έχει ήδη γίνει, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint.

Δικαιώματα    Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απαιτούν ότι έχετε το δικαίωμα διαχείρισης λιστών για να προσθέσετε τις ροές εργασίας για λίστες, βιβλιοθήκες, ή συλλογές τοποθεσιών. (Ομάδας "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο τμήμα ΜΆΘΕΤΕ σε αυτό το άρθρο.)

Αρχή του τμήματος

2. Προσθήκη της ροής εργασίας

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστα ή Βιβλιοθήκη.

  Σημείωση: Το όνομα της καρτέλας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, σε μια λίστα ημερολογίου η καρτέλα αυτή έχει το όνομα Ημερολόγιο.

 3. Στην ομάδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 4. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασίας", καθορίστε είτε έναν μόνο τύπο περιεχομένου για τη ροή εργασίας να εκτελέσετε στο ή όλα (για όλους τους τύπους περιεχομένου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ροής εργασίας.
  Σελίδα "Προσθήκη ροής εργασίας" με το κείμενο "Όλοι οι τύποι περιεχομένου" και "Προσθήκη ροής εργασίας"

 5. Συμπληρώστε την πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.
  (Οι οδηγίες ακολουθούν την εικόνα.)

Πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού με αριθμημένες επεξηγήσεις

Επεξήγηση Νο 1

Τύπος περιεχομένου

Διατηρήστε την προεπιλογή Όλοι ή επιλέξτε έναν συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου.

Επεξήγηση Νο 2

Ροή εργασίας

Επιλέξτε το πρότυπο Συλλογή σχολίων – SharePoint 2010.

Σημείωση: Εάν το πρότυπο Συλλογή σχολίων – SharePoint 2010 δεν εμφανίζεται στη λίστα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για να μάθετε πώς να το ενεργοποιήσετε για τη συλλογή τοποθεσιών ή το χώρο εργασίας.

Επεξήγηση Νο 3

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη ροή εργασίας. Το όνομα θα είναι αναγνωριστικό αυτής της ροής εργασίας για τους χρήστες αυτής της λίστας ή βιβλιοθήκης.

Για προτάσεις σχετικά με την ονομασία της ροής εργασίας, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 4

Λίστα εργασιών

Επιλέξτε μια λίστα εργασιών για να την χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη ροή εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Εργασίες (νέα) για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα.

Για πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τη δημιουργία μιας νέας λίστας εργασιών (σε σύγκριση με την επιλογή μιας υπάρχουσας), ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 5

Λίστα ιστορικού

Επιλέξτε μια λίστα ιστορικού για να την χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη ροή εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα λίστα ιστορικού ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα λίστα ιστορικού για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα.

Για πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τη δημιουργία μιας νέας λίστας ιστορικού (σε σύγκριση με την επιλογή μιας υπάρχουσας), ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 6

Επιλογές εκκίνησης

Ορίστε τον τρόπο ή τους τρόπους έναρξης αυτής της ροής εργασίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιλογές, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

 1. Όταν όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη φόρμα είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Συμπληρώστε τη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.
  (Οι οδηγίες ακολουθούν την εικόνα.)

  Σημείωση: Τα προϊόντα του SharePoint σάς παρουσιάζουν τις πρώτες επιλογές σε αυτήν τη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχέτισης — οι αριθμοί ένα έως επτά στην παρακάτω εικόνα, από την επιλογή Ανάθεση σε μέχρι την επιλογή Κοιν. — κάθε φορά που εκκινείτε τη ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο, ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτές τις επιλογές μόνο για τη συγκεκριμένη παρουσία.

Δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού με αριθμημένες επεξηγήσεις

Επεξήγηση Νο 1

Ανάθεση σε

Καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις για τα άτομα στα οποία θέλετε η ροή εργασίας να αναθέτει εργασίες.

 • Εάν οι εργασίες εκχωρούνται μία κάθε φορά (σε σειρά)   
  καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις με τη σειρά με την οποία θέλετε να ανατεθούν οι εργασίες.

 • Εάν όλες οι εργασίες εκχωρούνται ταυτόχρονα (παράλληλα)   
  Η σειρά των ονομάτων ή των διευθύνσεων δεν έχει σημασία.

 • Εάν αναθέτετε εργασία σε κάποιον εκτός του SharePoint της εταιρείας   
  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη εξωτερικών συμμετεχόντων, ανατρέξτε στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 2

Σειρά

Καθορίστε αν οι εργασίες πρέπει να ανατεθούν μία κάθε φορά (σε σειρά) ή όλες ταυτόχρονα (παράλληλα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σταδίων σε σειρά ή παράλληλα, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 3

Προσθήκη νέου σταδίου

Προσθέστε τα στάδια που θέλετε πέρα από το πρώτο για το οποίο μόλις ρυθμίσατε τις παραμέτρους.

 • Για να διαγράψετε ένα ολόκληρο στάδιο, κάντε κλικ στο πεδίο Ανάθεση σε για αυτό το στάδιο και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+DELETE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πολλών σταδίων, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 4

Ανάπτυξη ομάδων

 • Για να αναθέσετε μόνο μία εργασία σε κάθε μέλος κάθε ομάδας που καταχωρείτε στο πεδίο Ανάθεση σε, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. (Κάθε μέλος της ομάδας θα λάβει μια ειδοποίηση εργασίας και κάθε μέλος θα έχει τη δική του εργασία να ολοκληρώσει.)

 • Για να έχετε μόνο μίαεργασία που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε ολόκληρη την ομάδα που καταχωρείτε στο Αντιστοίχιση σε πεδίο, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου. (Κάθε μέλος της ομάδας, θα λάβετε μια ειδοποίηση εργασίας, αλλά οποιαδήποτε ένα μέλος να διεκδίκηση και ολοκλήρωση της εργασίας μία εκ μέρους ολόκληρη την ομάδα. Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Επεξήγηση Νο 5

Αίτηση

Όποιο κείμενο συμπεριλάβετε εδώ θα συμπεριληφθεί σε κάθε ειδοποίηση εργασίας που στέλνει η ροή εργασίας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε επιπλέον οδηγίες ή πόρους που ίσως να χρειαστούν οι συμμετέχοντες, όπως:

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις και προβλήματα

 • Εάν μπορούν να υποβληθούν σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο ίδιο το στοιχείο. (Και, εάν στο στοιχείο, εάν θέλετε οι αναθεωρητές να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου ή πρέπει να αφήσετε να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του.)
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα το τμήμα ΑΠΟΔΟΧΗ αυτού του άρθρου.

 • Εάν χρειάζεται, μια σημείωση σχετικά με τη διεκδίκηση μοναδικών εργασιών που έχουν εκχωρηθεί σε ολόκληρο ομάδες ή διανομής λίστες.
  Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 6

Προθεσμίες και διάρκεια εργασιών

Ορίστε μια τελική προθεσμία για ολόκληρη τη ροή εργασίας ή/και τον αριθμό των ημερών, των εβδομάδων ή των μηνών που επιτρέπονται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας από τη στιγμή της ανάθεσής της.

 • Εάν αυτή η ροή εργασίας ξεκινήσει κάποια στιγμή αυτόματα, είναι συνήθως καλό να αφήσετε το πεδίο Ημερομηνία παράδοσης για όλες τις εργασίες κενό και να χρησιμοποιήσετε μόνο τα δύο πεδία διάρκειας για να ελέγξετε την προθεσμία. Μπορείτε πάντα να παρέχετε μια προθεσμία με ακρίβεια στη φόρμα ενεργοποίησης και όταν ξεκινάτε τη ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε να χρησιμοποιείτε τις προθεσμίες και πότε τις διάρκειες εργασιών, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 7

"ΚΟΙΝ."

Καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων όσων πρέπει να ειδοποιούνται κάθε φορά που ξεκινά ή τερματίζεται η ροή εργασίας.

 • Εισαγωγή ενός ονόματος εδώ 't έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση μιας εργασίας ροής εργασίας.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο, το άτομο που την ξεκινά λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με αυτόματο τρόπο, το άτομο που αρχικά την προσέθεσε λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να έχει καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

Επεξήγηση Νο 8

Τερματισμός της ροής εργασίας

Για να τερματιστεί και να ακυρωθεί η ροή εργασίας μόλις γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο στοιχείο που αναθεωρείται, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.

Να θυμάστε ότι αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, οι αναθεωρητές δεν μπορούν να προσθέσουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο στοιχείο χωρίς να τερματίσετε τη ροή εργασίας.

 1. Όταν όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να δημιουργήσετε τη ροή εργασίας.

Τα προϊόντα του SharePoint δημιουργούν τη νέα έκδοση ροής εργασίας.

Και στη συνέχεια;

Εάν είστε έτοιμοι, μεταβείτε στο τμήμα ΈΝΑΡΞΗ αυτού του άρθρου και ξεκινήστε την πρώτη παρουσία για να ελέγξετε τη νέα ροή εργασίας.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Προσθήκη"

ΠΡΟΣΘΗΚΗ μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων (για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών)

Προσθήκη μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων
(για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών)

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την προσθήκη ροών εργασίας, μπορεί να σας φανούν χρήσιμες για να δείτε τα προηγούμενα ΜΆΘΕΤΕνα ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙκαι ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ τμήματα σε αυτό το άρθρο, πριν να συνεχίσετε με τα βήματα σε αυτό το τμήμα.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Πριν ξεκινήσετε

 2. Προσθήκη της ροής εργασίας

1. Πριν ξεκινήσετε

Πριν προσθέσετε μια ροή εργασίας πρέπει να τακτοποιήσετε δύο θέματα:

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σειρά για τη ροή εργασίας για την αποστολή ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι υπενθυμίσεις, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για την τοποθεσία σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint.

Δικαιώματα    Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του SharePoint απαιτεί ότι έχετε το δικαίωμα διαχείρισης λιστών για να προσθέσετε τις ροές εργασίας για λίστες, βιβλιοθήκες, ή συλλογές τοποθεσιών. (Ομάδας "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, ανατρέξτε στο τμήμα ΜΆΘΕΤΕ σε αυτό το άρθρο.)

Αρχή του τμήματος

2. Προσθήκη της ροής εργασίας

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα για τη συλλογή τοποθεσιών (όχι στην αρχική σελίδα για μια τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία εντός της συλλογής).

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις κουμπί "Ρυθμίσεις" της δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην περιοχή Συλλογές προγράμματος σχεδίασης Web, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας για τον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας.

  Σημείωση:  Μια ροή εργασίας που προστίθεται σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών πρέπει να προστίθεται για τα στοιχεία ενός μόνο τύπου περιεχομένου.

  Τύποι περιεχομένου εγγράφου με επισημασμένο τον τίτλο

  1. Στη σελίδα για τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου, στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.
   Σύνδεση ρυθμίσεων ροής εργασίας στην ενότητα "Ρυθμίσεις"

  2. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη ροής εργασίας.
   Σύνδεση "Προσθήκη ροής εργασίας"

  3. Συμπληρώστε την πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.
   (Οι οδηγίες ακολουθούν την εικόνα.)

Πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού με αριθμημένες επεξηγήσεις

Επεξήγηση Νο 1

Ροή εργασίας

Επιλέξτε το πρότυπο Έγκριση – SharePoint 2013.

Σημείωση:  Εάν το πρότυπο Έγκριση – SharePoint 2013 δεν εμφανίζεται στη λίστα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του SharePoint για να μάθετε πώς να το ενεργοποιήσετε για τη συλλογή τοποθεσιών ή το χώρο εργασίας.

Επεξήγηση Νο 2

Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη ροή εργασίας. Το όνομα θα είναι αναγνωριστικό αυτής της ροής εργασίας για τους χρήστες αυτής της συλλογής τοποθεσιών.

Για προτάσεις σχετικά με την ονομασία της ροής εργασίας, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 3

Λίστα εργασιών

Επιλέξτε μια λίστα εργασιών για να την χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη ροή εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα λίστα εργασιών ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Εργασίες (νέα) για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα.

Για πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τη δημιουργία μιας νέας λίστας εργασιών (σε σύγκριση με την επιλογή μιας υπάρχουσας), ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 4

Λίστα ιστορικού

Επιλέξτε μια λίστα ιστορικού για να την χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη ροή εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα λίστα ιστορικού ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα λίστα ιστορικού για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα.

Για πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τη δημιουργία μιας νέας λίστας ιστορικού (σε σύγκριση με την επιλογή μιας υπάρχουσας), ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 5

Επιλογές εκκίνησης

Ορίστε τον τρόπο ή τους τρόπους έναρξης αυτής της ροής εργασίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες επιλογές, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 6

Ενημέρωση τύπων περιεχομένου λίστας και τοποθεσίας;

Καθορίστε αν αυτή η ροή εργασίας πρέπει να προστεθεί σε (να συσχετίζεται με) όλους τους άλλους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας και λίστας που μεταβιβάζουν από αυτόν τον τύπο περιεχομένου.

 • Η λειτουργία που πραγματοποιεί όλες τις επιπλέον προσθήκες μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί.

 • Εάν η μεταβίβαση έχει καταστραφεί για κάποιες τοποθεσίες ή δευτερεύουσες τοποθεσίες όπου θέλετε αυτή η ροή εργασίας να προστεθεί στους τύπους περιεχομένου που λαμβάνουν στοιχεία, τότε βεβαιωθείτε ότι είστε μέλος της ομάδας "Κάτοχοι" σε καθεμία από αυτές τις τοποθεσίες ή δευτερεύουσες τοποθεσίες πριν εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

 1. Όταν όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Συμπληρώστε τη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.
  (Οι οδηγίες ακολουθούν την εικόνα.)

  Σημείωση: Τα προϊόντα του SharePoint σάς παρουσιάζουν τις πρώτες επιλογές σε αυτήν τη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχέτισης ( οι αριθμοί ένα έως επτά στην παρακάτω εικόνα, από την επιλογή Αναθεωρητές μέχρι την επιλογή Κοιν. ) κάθε φορά που εκκινείτε τη ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο, ώστε να μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτές τις επιλογές μόνο για τη συγκεκριμένη παρουσία.

Δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού με αριθμημένες επεξηγήσεις

Επεξήγηση Νο 1

Ανάθεση σε

Καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις για τα άτομα στα οποία θέλετε η ροή εργασίας να αναθέτει εργασίες.

 • Εάν οι εργασίες εκχωρούνται μία κάθε φορά (σε σειρά)   
  καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις με τη σειρά με την οποία θέλετε να ανατεθούν οι εργασίες.

 • Εάν όλες οι εργασίες εκχωρούνται ταυτόχρονα (παράλληλα)   
  Η σειρά των ονομάτων ή των διευθύνσεων δεν έχει σημασία.

 • Εάν αναθέτετε εργασία σε κάποιον εκτός του SharePoint της εταιρείας   
  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη εξωτερικών συμμετεχόντων, ανατρέξτε στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 2

Σειρά

Καθορίστε αν οι εργασίες σε αυτό το στάδιο πρέπει να ανατεθούν μία κάθε φορά (σε σειρά) ή όλες ταυτόχρονα (παράλληλα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σταδίων σε σειρά ή παράλληλα, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 3

Προσθήκη νέου σταδίου

Προσθέστε τα στάδια που θέλετε πέρα από το πρώτο για το οποίο μόλις ρυθμίσατε τις παραμέτρους.

 • Για να διαγράψετε ένα ολόκληρο στάδιο, κάντε κλικ στο πεδίο Ανάθεση σε για αυτό το στάδιο και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+DELETE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πολλών σταδίων, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 4

Ανάπτυξη ομάδων

 • Για να αναθέσετε μόνο μία εργασία σε κάθε μέλος κάθε ομάδας που καταχωρείτε στο πεδίο Ανάθεση σε, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. (Κάθε μέλος της ομάδας θα λάβει μια ειδοποίηση εργασίας και κάθε μέλος θα έχει τη δική του εργασία να ολοκληρώσει.)

 • Για να έχετε μόνο μία εργασία που έχουν εκχωρηθεί σε κάθεολόκληρη την ομάδα που καταχωρείτε στο πεδίο ανάθεση σε, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου. (Κάθε μέλος της ομάδας, θα λάβετε μια ειδοποίηση εργασίας, αλλά οποιαδήποτε ένα μέλος να διεκδίκηση και ολοκλήρωση της εργασίας μία εκ μέρους ολόκληρη την ομάδα. Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Επεξήγηση Νο 5

Αίτηση

Όποιο κείμενο συμπεριλάβετε εδώ θα συμπεριληφθεί σε κάθε ειδοποίηση εργασίας που στέλνει η ροή εργασίας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε επιπλέον οδηγίες ή πόρους που ίσως να χρειαστούν οι συμμετέχοντες, όπως:

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις και προβλήματα

 • Εάν μπορούν να υποβληθούν σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο ίδιο το στοιχείο. (Και, εάν στο στοιχείο, εάν θέλετε οι αναθεωρητές να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου ή πρέπει να αφήσετε να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του.)
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα το τμήμα ΑΠΟΔΟΧΗ αυτού του άρθρου.

 • Εάν χρειάζεται, μια σημείωση σχετικά με τη διεκδίκηση μοναδικών εργασιών που έχουν εκχωρηθεί σε ολόκληρο ομάδες ή διανομής λίστες.
  Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 6

Προθεσμίες και διάρκεια εργασιών

Ορίστε μια τελική προθεσμία για ολόκληρη τη ροή εργασίας ή/και τον αριθμό των ημερών, των εβδομάδων ή των μηνών που επιτρέπονται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας από τη στιγμή της ανάθεσής της.

 • Εάν αυτή η ροή εργασίας ξεκινήσει κάποια στιγμή αυτόματα, είναι συνήθως καλό να αφήσετε το πεδίο Ημερομηνία παράδοσης για όλες τις εργασίες κενό και να χρησιμοποιήσετε μόνο τα δύο πεδία διάρκειας για να ελέγξετε την προθεσμία. Μπορείτε πάντα να παρέχετε μια προθεσμία με ακρίβεια στη φόρμα ενεργοποίησης και όταν ξεκινάτε τη ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε να χρησιμοποιείτε τις προθεσμίες και πότε τις διάρκειες εργασιών, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 7

"ΚΟΙΝ."

Καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων όσων πρέπει να ειδοποιούνται κάθε φορά που ξεκινά ή τερματίζεται η ροή εργασίας.

 • Εισαγωγή ενός ονόματος εδώ 't έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση μιας εργασίας ροής εργασίας.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο, το άτομο που την ξεκινά λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με αυτόματο τρόπο, το άτομο που αρχικά την προσέθεσε λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να έχει καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

Επεξήγηση Νο 8

Τερματισμός της ροής εργασίας

Για να τερματιστεί και να ακυρωθεί η ροή εργασίας μόλις γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο στοιχείο που αναθεωρείται, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.

Να θυμάστε ότι αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, οι αναθεωρητές δεν μπορούν να προσθέσουν εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο στοιχείο χωρίς να τερματίσετε τη ροή εργασίας.

 1. Όταν όλες οι ρυθμίσεις σε αυτήν τη σελίδα είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να δημιουργήσετε τη ροή εργασίας.

Τα προϊόντα του SharePoint δημιουργούν τη νέα έκδοση ροής εργασίας.

Και στη συνέχεια;

Εάν είστε έτοιμοι, μεταβείτε στο τμήμα ΈΝΑΡΞΗ αυτού του άρθρου και ξεκινήστε την πρώτη παρουσία για να ελέγξετε τη νέα ροή εργασίας.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Έναρξη"

ΕΝΑΡΞΗ μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Έναρξη μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Μια ροή εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά μόνο με μη αυτόματο τρόπο, μόνο με αυτόματο τρόπο ή και με τους δύο τρόπους:

 • Με μη αυτόματο τρόπο οποιαδήποτε στιγμή, από όποιον έχει τα απαραίτητα δικαιώματα.

 • Αυτόματα κάθε φορά που προκύπτει ένα συμβάν ενεργοποίησης καθορισμένο — δηλαδή, κάθε φορά που προστίθεται ένα στοιχείο στη λίστα ή βιβλιοθήκη ή/και κάθε φορά που ένα στοιχείο ήδη στη λίστα έχει αλλαχθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
  (Το συμβάν ενεργοποίησης ή τα συμβάντα καθορίζονται στην πρώτη σελίδα της φόρμας συσχετισμού, κατά την αρχική Προσθήκη και ρύθμιση παραμέτρων της ροής εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Σημείωση: Μια ροή εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε κανένα στοιχείο για το οποίο αυτήν τη στιγμή έχει γίνει ανάληψη ελέγχου. (Μπορεί να γίνει ανάληψη ελέγχου ενός στοιχείου αφού έχει ξεκινήσει μια ροή εργασίας, αλλά μετά από αυτήν την ενέργεια καμία περαιτέρω ροή εργασίας δεν μπορεί να ξεκινήσει σε αυτό το στοιχείο μέχρι να γίνει ξανά μεταβίβαση του ελέγχου.)

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Αυτόματη έναρξη της ροής εργασίας

 2. Έναρξη της ροής εργασίας με μη αυτόματο τρόπο

 3. Ξεκινήστε με μη αυτόματο τρόπο από τη λίστα ή βιβλιοθήκη

 4. Ξεκινήστε με μη αυτόματο τρόπο από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office

1. Έναρξη της ροής εργασίας αυτόματα

Εάν η ροή εργασίας έχει ρυθμιστεί να ξεκινά αυτόματα, τότε κάθε φορά που προκύπτει ένα συμβάν ενεργοποίησης, η ροή εργασίας εκτελείται στο στοιχείο που την ενεργοποίησε.

Όταν ξεκινά, η ροή εργασίας αναθέτει την πρώτη εργασία ή εργασίες και στέλνει μια ειδοποίηση εργασίας σε κάθε άτομο που θα του ανατεθούν. Στο μεταξύ, στέλνει επίσης ειδοποιήσεις έναρξης (διαφορετικές από τις ειδοποιήσεις εργασίας) στο άτομο το οποίο αρχικά προσέθεσε τη ροή εργασίας και σε όποιον περιλαμβάνεται στο πεδίο Κοιν. στη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.

Σημείωση: Όταν πρώτα προστίθεται μια νέα ροή εργασίας που θα ξεκινήσει αυτόματα, το πεδίο Ημερομηνία παράδοσης για όλες τις εργασίες (στη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού) θα πρέπει να συνήθως είναι κενή, επειδή οποιαδήποτε ρητή ημερομηνία τιμή καθορισμένο εκεί δεν θα Αυτόματη Προσαρμογή ίδια σχέση με την ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά η ροή εργασίας κάθε φορά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Αρχή του τμήματος

2. Έναρξη ροής εργασίας με μη αυτόματο τρόπο

Σημείωση σχετικά με τα δικαιώματα    Κανονικά, πρέπει να έχετε δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων για να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας. (Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και ομάδας "κάτοχοι" και τα δύο έχουν αυτό το δικαίωμα, ενώ η ομάδα επισκέπτες δεν. Ωστόσο, έναν κάτοχο επίσης να επιλέξετε, με βάση τη ροή εργασίας με ροής, ώστε να απαιτεί το δικαίωμα διαχείρισης λιστών για τα άτομα που ξεκινούν τη ροή εργασίας. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, οι κάτοχοι ουσιαστικά να καθορίσετε ότι μόνο μπορούν και άλλες κάτοχοι μπορεί να ξεκινήσει μια συγκεκριμένη ροή εργασιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο τμήμα Μάθετε σε αυτό το άρθρο.)

Δύο σημεία από τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας με μη αυτόματο τρόπο από ένα από τα ακόλουθα δύο σημεία:

 • Από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο

 • Από μέσα το ίδιο το στοιχείο, ανοιχτό στο πρόγραμμα του Microsoft Office στο οποίο δημιουργήθηκε. (Σημειώστε ότι πρέπει να είναι το πλήρες, εγκατεστημένο πρόγραμμα και όχι μια έκδοση εφαρμογής web).

Οι υπόλοιπες δύο ενότητες σε αυτό το τμήμα παρέχουν οδηγίες και για τις δύο μεθόδους.

Αρχή του τμήματος

3. Έναρξη με μη αυτόματο τρόπο από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε τη ροή εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μπροστά από το όνομα του στοιχείου για να επιλέξετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχεία της Κορδέλας, στην ομάδα Ροές εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ροές εργασίας.

 3. Στις ροές εργασίας: σελίδα όνομα στοιχείου , στην περιοχή Έναρξη νέας ροής εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή τη ροή εργασίας που θέλετε να εκτελέσετε.
  Σύνδεση για έναρξη της ροής εργασίας

 4. Στη φόρμα ενεργοποίησης, κάντε τις αλλαγές που θέλετε να εφαρμόσετε σε αυτήν τη συγκεκριμένη παρουσία της ροής εργασίας.

  Σημείωση: Αλλαγές που έγιναν εδώ, στη φόρμα ενεργοποίησης, είναι χρησιμοποιείται μόνο κατά την τρέχουσα παρουσία της ροής εργασίας. Εάν θέλετε να κάνετε τις αλλαγές που θα εφαρμόσετε κάθε φορά που εκτελείται η ροή εργασίας, ή εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ροής εργασίας που δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη φόρμα, ανατρέξτε στο τμήμα ΑΛΛΑΓΉ αυτού του άρθρου.

Φόρμα ενεργοποίησης με αριθμημένες επεξηγήσεις

Επεξήγηση Νο 1

Ανάθεση σε

Κάντε αλλαγές στη λίστα των ατόμων στα οποία θέλετε να αναθέτει εργασίες η ροή εργασίας.

 • Εάν οι εργασίες εκχωρούνται μία κάθε φορά   
  καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις με τη σειρά με την οποία θα πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες.

 • Εάν όλες οι εργασίες εκχωρούνται ταυτόχρονα   
  Η σειρά των ονομάτων ή των διευθύνσεων δεν έχει σημασία.

 • Εάν αναθέτετε εργασία σε κάποιον εκτός του SharePoint της εταιρείας   
  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη εξωτερικών συμμετεχόντων, ανατρέξτε στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 2

Σειρά

Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές που αφορούν την ανάθεση των εργασιών σε κάθε τμήμα μία κάθε φορά (σε σειρά) ή όλες ταυτόχρονα (παράλληλα) είναι όπως τις θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σταδίων σε σειρά ή παράλληλα, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 3

Προσθήκη νέου σταδίου

Προσθέστε τα στάδια που θέλετε, πέρα από αυτά για τα οποία έχετε ρυθμίσει αυτήν τη στιγμή τις παραμέτρους.

 • Για να διαγράψετε ένα ολόκληρο στάδιο, κάντε κλικ στο πεδίο Ανάθεση σε για αυτό το στάδιο και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+DELETE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πολλών σταδίων, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 4

Ανάπτυξη ομάδων

 • Για να αναθέσετε μόνο μία εργασία σε κάθε μέλος κάθε ομάδας που καταχωρείτε στο πεδίο Ανάθεση σε, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. (Κάθε μέλος της ομάδας θα λάβει μια ειδοποίηση εργασίας και κάθε μέλος θα έχει τη δική του εργασία να ολοκληρώσει.)

 • Για να έχετε μόνο μία εργασία που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε ολόκληρη την ομάδα που καταχωρείτε στο πεδίο ανάθεση σε, καταργήστε την επιλογή από αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο. (Κάθε μέλος της ομάδας, θα λάβετε μια ειδοποίηση εργασίας, αλλά οποιαδήποτε ένα μέλος να διεκδίκηση και ολοκλήρωση της εργασίας μία εκ μέρους ολόκληρη την ομάδα. Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Επεξήγηση Νο 5

Αίτηση

Όποιο κείμενο συμπεριλάβετε εδώ θα συμπεριληφθεί σε κάθε ειδοποίηση εργασίας που στέλνει η ροή εργασίας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε επιπλέον οδηγίες ή πόρους που ίσως να χρειαστούν οι συμμετέχοντες, όπως:

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις και προβλήματα

 • Εάν μπορούν να υποβληθούν σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο ίδιο το στοιχείο. (Και, εάν στο στοιχείο, εάν θέλετε οι αναθεωρητές να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου ή πρέπει να αφήσετε να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του.)
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα το τμήμα ΑΠΟΔΟΧΗ αυτού του άρθρου.

 • Εάν χρειάζεται, μια σημείωση σχετικά με τη διεκδίκηση μοναδικών εργασιών που έχουν εκχωρηθεί σε ολόκληρο ομάδες ή διανομής λίστες.
  Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 6

Προθεσμίες και διάρκεια εργασιών

Ορίστε μια τελική προθεσμία για ολόκληρη τη ροή εργασίας ή/και τον αριθμό των ημερών, των εβδομάδων ή των μηνών που επιτρέπονται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας από τη στιγμή της ανάθεσής της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε να χρησιμοποιείτε τις προθεσμίες και πότε τις διάρκειες εργασιών, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 7

"ΚΟΙΝ."

Κάντε τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που θέλετε. Να θυμάστε ότι:

 • Εισαγωγή ενός ονόματος εδώ 't έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση μιας εργασίας ροής εργασίας.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο, το άτομο που την ξεκινά λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με αυτόματο τρόπο, το άτομο που αρχικά την προσέθεσε λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να έχει καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 1. Όταν όλες οι ρυθμίσεις στη φόρμα ενεργοποίησης είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη για να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας.

Η ροή εργασίας αναθέτει την πρώτη εργασία ή εργασίες και παράλληλα στέλνει ειδοποιήσεις έναρξης σε εσάς και σε οποιονδήποτε περιλαμβάνεται στο πεδίο Κοιν. της φόρμας ενεργοποίησης.

Αρχή του τμήματος

4. Έναρξη με μη αυτόματο τρόπο από ένα πρόγραμμα του Microsoft Office

 1. Ανοίξτε το στοιχείο στο εγκατεστημένο πρόγραμμα του Office στον υπολογιστή σας.

 2. Στο ανοικτό στοιχείο, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, μετά στην επιλογή Αποθήκευση και αποστολή και τέλος στη ροή εργασίας που θέλετε να εκτελέσετε στο στοιχείο.

 3. Αν δείτε το ακόλουθο μήνυμα, που υποδεικνύει ότι η ροή εργασίας απαιτεί να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Μεταβίβαση ελέγχου.

 4. Κάντε κλικ στο μεγάλο κουμπί Έναρξη ροής εργασίας.

 5. Στη σελίδα Αλλαγή ροής εργασίας, στη φόρμα προετοιμασίας, κάντε όποιες αλλαγές θέλετε να εφαρμόσετε σε αυτήν τη συγκεκριμένη παρουσία της ροής εργασίας.

  Σημείωση: Αλλαγές που έγιναν εδώ, στη φόρμα ενεργοποίησης, είναι χρησιμοποιείται μόνο κατά την τρέχουσα παρουσία της ροής εργασίας. Εάν θέλετε να κάνετε τις αλλαγές που θα εφαρμόσετε κάθε φορά που εκτελείται η ροή εργασίας, ή εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ροής εργασίας που δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη φόρμα, ανατρέξτε στο τμήμα ΑΛΛΑΓΉ αυτού του άρθρου.

  Φόρμα ενεργοποίησης με αριθμημένες επεξηγήσεις

Επεξήγηση Νο 1

Ανάθεση σε

Κάντε αλλαγές στη λίστα των ατόμων στα οποία θέλετε να αναθέτει εργασίες η ροή εργασίας.

 • Εάν οι εργασίες εκχωρούνται μία κάθε φορά   
  καταχωρήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις με τη σειρά με την οποία θα πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες.

 • Εάν όλες οι εργασίες εκχωρούνται ταυτόχρονα   
  Η σειρά των ονομάτων ή των διευθύνσεων δεν έχει σημασία.

 • Εάν αναθέτετε εργασία σε κάποιον εκτός του SharePoint της εταιρείας   
  για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη εξωτερικών συμμετεχόντων, ανατρέξτε στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 2

Σειρά

Βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές που αφορούν την ανάθεση των εργασιών σε κάθε τμήμα μία κάθε φορά (σε σειρά) ή όλες ταυτόχρονα (παράλληλα) είναι όπως τις θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σταδίων σε σειρά ή παράλληλα, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 3

Προσθήκη νέου σταδίου

Προσθέστε τα στάδια που θέλετε, πέρα από αυτά για τα οποία έχετε ρυθμίσει αυτήν τη στιγμή τις παραμέτρους.

 • Για να διαγράψετε ένα ολόκληρο στάδιο, κάντε κλικ στο πεδίο Ανάθεση σε για αυτό το στάδιο και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+DELETE.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πολλών σταδίων, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 4

Ανάπτυξη ομάδων

 • Για να αναθέσετε μόνο μία εργασία σε κάθε μέλος κάθε ομάδας που καταχωρείτε στο πεδίο Ανάθεση σε, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. (Κάθε μέλος της ομάδας θα λάβει μια ειδοποίηση εργασίας και κάθε μέλος θα έχει τη δική του εργασία να ολοκληρώσει.)

 • Για να έχετε μόνο μία εργασία που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε ολόκληρη την ομάδα που καταχωρείτε στο πεδίο ανάθεση σε, καταργήστε την επιλογή από αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο. (Κάθε μέλος της ομάδας, θα λάβετε μια ειδοποίηση εργασίας, αλλά οποιαδήποτε ένα μέλος να διεκδίκηση και ολοκλήρωση της εργασίας μία εκ μέρους ολόκληρη την ομάδα. Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ του σε αυτό το άρθρο.)

Επεξήγηση Νο 5

Αίτηση

Όποιο κείμενο συμπεριλάβετε εδώ θα συμπεριληφθεί σε κάθε ειδοποίηση εργασίας που στέλνει η ροή εργασίας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε επιπλέον οδηγίες ή πόρους που ίσως να χρειαστούν οι συμμετέχοντες, όπως:

 • Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήσεις και προβλήματα

 • Εάν μπορούν να υποβληθούν σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή και στο ίδιο το στοιχείο. (Και, εάν στο στοιχείο, εάν θέλετε οι αναθεωρητές να αναλάβετε τον έλεγχο του εγγράφου ή πρέπει να αφήσετε να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του.)
  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα το τμήμα ΑΠΟΔΟΧΗ αυτού του άρθρου.

Εάν χρειάζεται, μια σημείωση σχετικά με τη διεκδίκηση μοναδικών εργασιών που έχουν εκχωρηθεί σε ολόκληρο ομάδες ή διανομής λίστες.
Θα βρείτε οδηγίες για τη διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 6

Προθεσμίες και διάρκεια εργασιών

Ορίστε μια τελική προθεσμία για ολόκληρη τη ροή εργασίας ή/και τον αριθμό των ημερών, των εβδομάδων ή των μηνών που επιτρέπονται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας από τη στιγμή της ανάθεσής της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε να χρησιμοποιείτε τις προθεσμίες και πότε τις διάρκειες εργασιών, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 7

"ΚΟΙΝ."

Κάντε τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που θέλετε. Να θυμάστε ότι:

 • Εισαγωγή ενός ονόματος εδώ 't έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση μιας εργασίας ροής εργασίας.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με μη αυτόματο τρόπο, το άτομο που την ξεκινά λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 • Όταν η ροή εργασίας ξεκινήσει με αυτόματο τρόπο, το άτομο που αρχικά την προσέθεσε λαμβάνει τις ειδοποιήσεις έναρξης και τερματισμού, χωρίς να χρειάζεται να έχει καθοριστεί σε αυτό το πεδίο.

 1. Όταν οι ρυθμίσεις στη φόρμα ενεργοποίησης είναι όπως τις θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη για να ξεκινήσετε τη ροή εργασίας.

Η ροή εργασίας αναθέτει την πρώτη εργασία ή εργασίες και παράλληλα στέλνει ειδοποιήσεις έναρξης σε εσάς και σε οποιονδήποτε περιλαμβάνεται στο πεδίο Κοιν. της φόρμας ενεργοποίησης.

Και στη συνέχεια;

 • Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που έχει εκτελεστεί αυτή η ροή εργασίας, οι άλλοι συμμετέχοντες χρειάζονται πληροφορίες και Βοήθεια για να ολοκληρώσετε τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί τους; (Αυτές μπορεί να βρείτε το τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου χρήσιμες.)

 • Επίσης, είναι καλή ιδέα να ελέγξετε αν οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδιαίτερα αν οι ειδοποιήσεις αντιμετωπίζονται από τα φίλτρα τους ως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 • Και φυσικά, ενδέχεται να έχετε μία ή περισσότερες εργασίες ροής εργασίας για να ολοκληρώσετε τον εαυτό σας. Μεταβείτε στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ για τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο.

 • Στο μεταξύ, για να μάθετε πώς μπορείτε να παρακολουθείτε από την πρόοδο της τρέχουσας παρουσίας της ροής εργασίας, μεταβείτε στο τμήμα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ αυτού του άρθρου.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Ολοκλήρωση"

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ μιας εργασίας της ροής εργασίας "Συλλογή σχολίων"

Ολοκλήρωση μιας εργασίας της ροής εργασίας "Συλλογή σχολίων"

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που σας ανατίθεται μια εργασία σε ροή εργασίας συλλογής σχολίων, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να διαβάσετε αυτό το τμήμα του άρθρου μέχρι το τέλος πριν ολοκληρώσετε την εργασία σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίζετε όλες τις επιλογές που θα είναι διαθέσιμες.

Σημείωση: Εάν γνωρίζετε ότι μια εργασία ροής εργασίας έχει ανατεθεί σε εσάς, αλλά το μήνυμα ειδοποίησης δεν έχει εμφανιστεί στα Εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, βεβαιωθείτε ότι η ειδοποίηση δεν έχει δρομολογηθεί σε λάθος σημείο από το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Εάν έχει συμβεί αυτό, προσαρμόστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις του φίλτρου σας.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό άρθρο

Οι διαφορετικοί τύποι ροής εργασίας απαιτούν διαφορετικές ενέργειες εργασίας.

Πριν λοιπόν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η εργασία που σας έχει ανατεθεί είναι στην πραγματικότητα μια εργασία ροής εργασίας συλλογής σχολίων και όχι μια εργασία κάποιου άλλου τύπου ροής εργασίας.

Αναζητήστε το κείμενο Please αναθεώρηση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες θέσεις:

 • Στη γραμμή θέματος της ειδοποίησης εργασίας
  Κείμενο "Εγκρίνετε το έγγραφο" στη γραμμή θέματος της ειδοποίησης εργασίας

 • Στη γραμμή μηνύματος στο στοιχείο προς αναθεώρηση
  Κείμενο "Εγκρίνετε το έγγραφο" στη γραμμή μηνύματος στο στοιχείο

 • Στον τίτλο εργασίας στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας"
  Κείμενο "Για αναθεώρηση" στα ονόματα εργασιών στη σελίδα Κατάστασης

Εάν δεν βλέπετε το κείμενο Please αναθεώρηση σε αυτές τις θέσεις, επικοινωνήστε με το άτομο που ξεκίνησε ή αρχικά προσέθεσε τη ροή εργασίας για να βρείτε το πρότυπο ροής εργασίας που βασίζεται σε — ή εάν είναι μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας. Θα βρείτε συνδέσεις για άρθρα σχετικά με τη χρήση τους άλλους τύπους ροές εργασίας που συμπεριλαμβάνονται στα προϊόντα του SharePoint στην ενότητα Δείτε επίσης αυτού του άρθρου.

Εάν η εργασία σας είναι μια εργασία συλλογής σχολίων, ωστόσο, συνεχίστε να διαβάζετε!

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Μια επισκόπηση της διαδικασίας

 2. Μετάβαση στο στοιχείο και τη φόρμα εργασίας από το μήνυμα ειδοποίησης εργασίας

 3. Μετάβαση στο στοιχείο και τη φόρμα εργασίας από τη λίστα ή βιβλιοθήκη

 4. Αναθεώρηση του στοιχείου

 5. Συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα εργασίας

 6. Εκπρόθεσμες ειδοποιήσεις

 7. Διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας πριν την ολοκλήρωσή της (προαιρετικά)

 8. Αίτηση αλλαγής στο στοιχείο (προαιρετικά)

 9. Εκ νέου ανάθεση της εργασίας σας σε κάποιον άλλο (προαιρετικά)

 10. Ολοκλήρωση εργασίας εκ μέρους ενός εξωτερικού συμμετέχοντα (προαιρετικά)

1. Επισκόπηση της διαδικασίας

Όταν σας έχει ανατεθεί μια εργασία σε μια ροή εργασίας, συνήθως μπορείτε να μάθετε για την εργασία με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους:

 • Λαμβάνετε μια ειδοποίηση εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ανοίγετε ένα έγγραφο του Microsoft Office και βλέπετε μια γραμμή μηνύματος που σας πληροφορεί ότι σας έχει ανατεθεί μια σχετική εργασία.

 • Μεταβαίνετε στην τοποθεσία του SharePoint και ανακαλύπτετε ότι μία ή περισσότερες εργασίες έχουν ανατεθεί σε εσάς τη συγκεκριμένη στιγμή.

Όταν ανακαλύψετε ότι σας έχει ανατεθεί μια ροή εργασίας συλλογής σχολίων, συνήθως κάνετε δύο πράγματα:

 • Αναθεώρηση του στοιχείου    Ανοίγετε και αναθεωρείτε το στοιχείο.

 • Ολοκλήρωση της εργασίας    Χρησιμοποιείτε τη φόρμα εργασίας για να υποβάλλετε τα αποτελέσματα της αναθεώρησής σας.

Συχνά, ωστόσο, τα ακόλουθα τρία στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στην ολοκλήρωση της εργασίας σας:

 • Το μήνυμα ειδοποίησης (που λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 • Το στοιχείο που υποβάλλεται προς αναθεώρηση (το οποίο ανοίγετε και αναθεωρείτε)

 • Η φόρμα εργασίας (την οποία ανοίγετε, ολοκληρώνετε και υποβάλλετε)

Δείτε πώς φαίνονται αυτά τα τρία στοιχεία.

Μήνυμα ειδοποίησης εργασίας, στοιχείο προς αναθεώρηση και φόρμα εργασίας

Σημείωση: Το κουμπί Άνοιγμα αυτής της εργασίας στην Κορδέλα, στο μήνυμα ειδοποίησης εργασίας, εμφανίζεται μόνο όταν το μήνυμα έχει ανοίξει στην πλήρη, εγκατεστημένη έκδοση του Outlook και όχι όταν έχει ανοίξει στην εφαρμογή Web Outlook Web Access.

Αρχή του τμήματος

2. Μετάβαση στο στοιχείο και στη φόρμα εργασίας από το μήνυμα ειδοποίησης εργασίας

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο μήνυμα ειδοποίησης εργασίας, στις οδηγίες Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, κάντε κλικ στη σύνδεση για το στοιχείο.

 2. Στο στοιχείο που άνοιξε, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της εργασίας στη γραμμή μηνύματος.

Πρόσβαση στο στοιχείο και τη φόρμα εργασίας από το μήνυμα ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση: Το κουμπί Άνοιγμα αυτής της εργασίας στην Κορδέλα, στο μήνυμα ειδοποίησης εργασίας, εμφανίζεται μόνο όταν το μήνυμα έχει ανοίξει στην πλήρη, εγκατεστημένη έκδοση του Outlook και όχι όταν έχει ανοίξει στην εφαρμογή Web Outlook Web Access.

Αρχή του τμήματος

3. Μετάβαση στο στοιχείο και στη φόρμα εργασίας από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο προς αναθεώρηση, κάντε κλικ στη σύνδεση Σε εξέλιξη που σχετίζεται με το στοιχείο και τη ροή εργασίας.

 2. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας σας.

 3. Στη φόρμα εργασίας, στη γραμμή μηνύματος Αυτή η εργασία ροής εργασίας αφορά το έγγραφο, κάντε κλικ στη σύνδεση για το στοιχείο.

Πρόσβαση στο στοιχείο και τη φόρμα εργασίας από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη

Αρχή του τμήματος

4. Αναθεώρηση του στοιχείου

Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο είναι ένα έγγραφο του Microsoft Word.

Συμβουλή: Εάν αυτή είναι μια εργασία ομάδα — δηλαδή, μία εργασία που έχουν εκχωρηθεί σε μια ολόκληρη ομάδα ή λίστα διανομής, έτσι ώστε ένα μέλος ομάδας μόνο να ολοκληρώσετε την εργασία για ολόκληρη την ομάδα —, στη συνέχεια, είναι καλή ιδέα να διεκδίκηση εργασίας πριν από την αναθεώρηση του στοιχείου. Με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η πιθανότητα ότι ένα άλλο μέλος της ομάδας σας θα το εξετάσετε επίσης το άρθρο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα ενότητα 7 αυτού του τμήματος, διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας πριν την ολοκλήρωσή της.

Στοιχείο προς αναθεώρηση με δύο κίτρινες γραμμές μηνύματος

Παρατηρήστε τις δύο κίτρινες γραμμές μηνύματος στο επάνω μέρος του εγγράφου:

Διακομιστής σε λειτουργία μόνο    Μόνο για αυτό το έγγραφο έχει ανοίξει σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση — δηλαδή, μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτό.

Το άτομο που εκτελεί τη ροή εργασίας έχει την επιλογή να επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων μόνο στη φόρμα εργασίας ή επίσης να επιτρέπει τις εντοπισμένες αλλαγές και τα σχόλια στο ίδιο το στοιχείο. Εάν δεν είστε βέβαιοι αν πρέπει να εργαστείτε στο ίδιο το στοιχείο, επικοινωνήστε με το άτομο που ξεκίνησε τη ροή εργασίας ή με το άτομο που αρχικά την προσέθεσε. Εάν πρέπει να καταχωρήσετε εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία εγγράφου.

Μερικά πράγματα που πρέπει να επιβεβαιώσετε:

 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε αν πρέπει να αναλαμβάνετε τον έλεγχο του εγγράφου πριν καταχωρήσετε εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια ή αν πρέπει να μεταβιβάσετε τον έλεγχο ώστε πολλοί αναθεωρητές να μπορούν να εργαστούν σε αυτό ταυτόχρονα.

 • Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείτε την παρακολούθηση αλλαγών, πριν να το εισαγάγετε τυχόν αλλαγές ή σχόλια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο τμήμα να ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ σε αυτό το άρθρο.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τις αλλαγές σας στο διακομιστή όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας στο στοιχείο. Εάν έχετε αναλάβει τον έλεγχο του στοιχείου, μεταβιβάστε και πάλι τον έλεγχο.

Ροή εργασίας    Η εργασία όταν είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε τη φόρμα εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της εργασίας.

Αρχή του τμήματος

5. Ολοκλήρωση και υποβολή της φόρμας εργασίας

Η φόρμα για την εργασία ροής εργασίας συλλογής σχολίων μοιάζει κάπως έτσι.

Φόρμα εργασίας συλλογής σχολίων με πεδία

Σημείωση που ελέγχει τις δύο πρώτες (Διαγραφή στοιχείου και Αυτή η εργασία ροής εργασίας αφορά το στοιχείο τίτλος) δεν εμφανίζονται στη φόρμα εργασίας κατά το άνοιγμα από μέσα στο στοιχείο προς αναθεώρηση.

Επεξήγηση Νο 1

Διαγραφή στοιχείου

Για να διαγράψετε αυτήν την εργασία από την τρέχουσα παρουσία της ροής εργασίας, κάντε κλικ σε αυτήν τη σύνδεση.

 • Η διαγραφή της εργασίας δεν διαγράφει το στοιχείο προς αναθεώρηση.

 • Μια εργασία που έχει διαγραφεί δεν εμφανίζεται πλέον στην περιοχή Εργασίες της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας". (Ωστόσο, η διαγραφή καταγράφεται στην περιοχή Ιστορικό της σελίδας.)

Σημείωση:  Εάν δεν ξεκινήσατε εσείς αυτήν την παρουσία της ροής εργασίας, είναι καλό να επικοινωνήσετε με το άτομο που την ξεκίνησε πριν να διαγράψετε την εργασία.

Επεξήγηση Νο 2

Αυτή η εργασία ροής εργασίας αφορά Τίτλος στοιχείου

Για να ανοίξετε το στοιχείο για αναθεώρηση, κάντε κλικ στη σύνδεση εδώ.

Επεξήγηση Νο 3

Κατάσταση, απαιτείται από, ενοποιημένα σχόλια, προθεσμία ημερομηνίας

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε τις καταχωρήσεις σε αυτά τα τέσσερα πεδία, αλλά ίσως σας φανούν χρήσιμες οι πληροφορίες που περιέχουν.

Παρατηρήστε ότι το πλαίσιο Ενοποιημένα σχόλια περιέχει όχι μόνο επιπλέον οδηγίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εργασία σας, αλλά και όλα τα σχόλια που έχουν υποβληθεί στη φόρμα από τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες τους σε αυτήν την παρουσία της ροής εργασίας.

Με τον ίδιο τρόπο, μόλις υποβάλετε τη δική σας φόρμα, το κείμενο που έχετε συμπεριλάβει στο πλαίσιο Σχόλια (4) θα εμφανίζονται επίσης στο πλαίσιο Ενοποιημένα Σχόλια για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Επεξήγηση Νο 4

Σχόλια

Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τα σχόλιά σας εδώ.

Όποιο κείμενο καταχωρείτε εδώ θα καταγραφεί στο "Ιστορικό ροής εργασίας" και θα εμφανίζεται επίσης στο πεδίο Ενοποιημένα σχόλια (3) για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Επεξήγηση Νο 5

Αποστολή σχολίων

Όταν πληκτρολογήσετε τα σχόλια που θέλετε να συνεισφέρετε στο πεδίο Σχόλια (4) ή/και όταν καταχωρήσετε εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια στο ίδιο το στοιχείο, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να υποβάλλετε τα σχόλιά σας και να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

Σημείωση: Πριν κάνετε αλλαγές στο το item μόνη της, βεβαιωθείτε ότι έχετε 'σχετικά με το πρέπει να το κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα τμήμα 4σε αυτό το τμήμα, αναθεώρηση του στοιχείου.

Επεξήγηση Νο 6

Άκυρο

Για να κλείσετε αυτήν την εργασία χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές ή απαντήσεις, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί. Η εργασία θα παραμείνει ανολοκλήρωτη και ανατεθειμένη σε εσάς.

Επεξήγηση Νο 7

Αίτηση αλλαγής

Για να αιτηθείτε μια αλλαγή στο στοιχείο που αναθεωρείτε, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί.

Για μια απεικόνιση της φόρμας όπου θα καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες της αίτησής σας και για περαιτέρω οδηγίες, μεταβείτε στην ενότητα 8 αυτού του τμήματος, αίτηση αλλαγής στο στοιχείο.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι απενεργοποιημένη για ορισμένες εργασίες ροής εργασίας.

Επεξήγηση Νο 8

Εκ νέου ανάθεση εργασίας

Για να αναθέσετε εκ νέου την εργασία αυτή σε κάποιον άλλο, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί.

Για μια απεικόνιση της σελίδας όπου θα καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες της νέας ανάθεσης και για περαιτέρω οδηγίες, μεταβείτε στην ενότητα 9 αυτού του τμήματος, εκ νέου ανάθεση της εργασίας σας σε κάποιον άλλο.

Σημείωση: Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι απενεργοποιημένη για ορισμένες εργασίες ροής εργασίας.

Αρχή του τμήματος

6. Εκπρόθεσμες ειδοποιήσεις

Εάν είτε κάποια εργασία ή μια ολόκληρη παρουσία ροής εργασίας είναι εκπρόθεσμη ως προς την ολοκλήρωσή της, αποστέλλονται αυτόματα ειδοποιήσεις:

 • Στο άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί η εργασία.

 • Στο άτομο που ξεκίνησε τη ροή εργασίας (ή, αν η έναρξη ήταν αυτόματη, στο άτομο που αρχικά προσέθεσε τη ροή εργασίας).

Αρχή του τμήματος

7. Διεκδίκηση μιας ομαδικής εργασίας πριν την ολοκλήρωσή της (προαιρετικά)

Εάν μόνο μία εργασία έχει ανατεθεί σε ολόκληρη την ομάδα στην οποία ανήκετε, τότε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί να διεκδικήσει και να ολοκληρώσει αυτήν τη μοναδική εργασία εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας.

Διεκδικήστε την εργασία πριν αναθεωρήσετε το στοιχείο. Μόλις διεκδικήσετε την εργασία, ανατίθεται σε εσάς και κανένα άλλο μέλος της ομάδας δεν μπορεί να την ολοκληρώσει. (Με αυτόν τον τρόπο, μόνο ένα άτομο κάνει την απαραίτητη εργασία.)

 1. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", τοποθετήστε το δείκτη στο όνομα της εργασίας που έχει ανατεθεί στην ομάδα σας μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στοιχείου και, στη συνέχεια, στη φόρμα εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Διεκδίκηση εργασίας.
  Πώς να διεκδικήσετε μια ροή εργασίας

Όταν ανανεωθεί η σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", μπορείτε να δείτε ότι η εργασία δεν είναι πλέον ανατεθειμένη στην ομάδα, αλλά τώρα συγκεκριμένα σε εσάς.

Αργότερα, αν θέλετε να αποδεσμεύσετε την εργασία πάλι για την ομάδα χωρίς να την ολοκληρώσετε, χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα για να επιστρέψετε στη φόρμα εργασίας, αλλά τώρα κάντε κλικ στο κουμπί Αποδέσμευση εργασίας.

Κουμπί "Αποδέσμευση εργασίας" στη φόρμα εργασίας

Πίσω στην αναθεώρηση του στοιχείου

8. Αίτηση αλλαγής στο στοιχείο (προαιρετικά)

Πριν ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία, σημειώστε ότι η ροή εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να τερματίζεται αμέσως αν γίνει κάποια αλλαγή στο στοιχείο. Ίσως είναι καλή ιδέα να επικοινωνήσετε με το άτομο που ξεκίνησε ή αρχικά προσέθεσε τη ροή εργασίας, για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντάξει να γίνει κάποια αλλαγή και η ροή εργασίας να τερματιστεί στο σημείο αυτό.

Θα σας δείξουμε την επιλογή αίτησης-αλλαγής μέσω του παρακάτω σεναρίου:

Πρώτα, φανταστείτε ότι το όνομά σας είναι Αλέξανδρος.

Στη συνέχεια, φανταστείτε ότι μία συνάδελφος με το όνομα Άννα έχει ξεκινήσει μια ροή εργασίας συλλογής υπογραφών σε ένα έγγραφο που εκείνη έχει δημιουργήσει.

Όταν αναθεωρείτε το νέο έγγραφο της Άννας, πιστεύετε ότι η εισαγωγή είναι πολύ μεγάλη.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αίτηση αλλαγής στο κάτω μέρος της φόρμας εργασίας της ροής εργασίας και, στη συνέχεια, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα.

Φόρμα για την αίτηση αλλαγής ενός στοιχείου

Επεξήγηση Νο 1

Αίτηση αλλαγής από

Καταχωρήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου από το οποίο ζητάτε την αλλαγή.

(Για να στείλετε την αίτησή σας στο άτομο που ξεκίνησε αυτήν την εκτέλεση της ροής εργασίας — ή, αν η ροή εργασίας ξεκίνησε αυτόματα, στο άτομο το οποίο αρχικά προσέθεσε αυτήν τη ροή εργασίας συλλογής σχολίων — μπορείτε επίσης να αφήσετε αυτό το πεδίο κενό.)

Επεξήγηση Νο 2

Νέα αίτηση

Περιγράψτε την αλλαγή που θέλετε να γίνει και παρέχετε πληροφορίες που θα χρειαστεί το άτομο που θα κάνει την αλλαγή.

(Όποιο κείμενο καταχωρείτε εδώ θα προστεθεί στην περιοχή Ενοποιημένα σχόλια.)

Επεξήγηση Νο 3

Νέα διάρκεια

Κάντε μία από τις παρακάτω τρεις ενέργειες:

 • Για να διατηρήσετε την υπάρχουσα προθεσμία    ημερομηνία αφήστε κενό αυτό το πεδίο.

 • Για να καταργήσετε την προθεσμία    εντελώς πληκτρολογήστε το αριθμό 0.

 • Για να καθορίσετε μια νέα    ημερομηνία πληκτρολογήστε έναν αριθμό εδώ και, στη συνέχεια, καθορίστε τις μονάδες διάρκειας στο παρακάτω πεδίο. Τις δύο εγγραφές που έχουν ληφθεί μαζί, προσδιορίστε της περιόδου πριν την εργασία αλλαγής ημερομηνία.

Επεξήγηση Νο 4

Νέες μονάδες διάρκειας

Εάν έχετε καθορίσει μια νέα διάρκεια εργασίας, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο σε συνδυασμό με το πεδίο Νέα διάρκεια για τον προσδιορισμό της περιόδου πριν την ημερομηνία της εργασίας. (Για παράδειγμα: 3 ημερών ή 1 μήνας ή 2 εβδομάδες.)

Όταν το έχετε όλες τις καταχωρήσεις φόρμας, τον τρόπο που θέλετε, κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή και την τρέχουσα εργασία έχει επισημανθείολοκλήρωσης. (Αλλά δεν είστε έτοιμοι ακόμη. Σας θα είναι ανατεθεί μια εργασία αναθεώρησης ξανά μετά την Άννα ολοκληρώνει την εργασία αλλαγής.)

Στο μεταξύ, η Άννα λαμβάνει την ακόλουθη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ειδοποίηση που αποστέλλεται όταν υπάρχει αίτηση αλλαγής σε ένα στοιχείο

Η Άννα καταλαβαίνει με την πρώτη ματιά από τη γραμμή Θέμα (Νο 1 στην εικόνα) ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη ειδοποίηση συλλογής σχολίων, αλλά για μια αίτηση αλλαγής στο στοιχείο. Βρίσκει τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη αλλαγή που ζητήθηκε στο κείμενο Ζητήθηκε αλλαγή από το χρήστη (Νο 2).

Η Άννα αναλαμβάνει τον έλεγχο του στοιχείου, κάνει τις αλλαγές που ζητήθηκαν (ή δεν τις κάνει) και, στη συνέχεια, αποθηκεύει τις αλλαγές της (αν υπάρχουν) και μεταβιβάζει πάλι τον έλεγχο του στοιχείου. (Να θυμάστε ότι αν η ροή εργασίας ρυθμιστεί ώστε να τερματίζεται μόλις πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στο στοιχείο, αυτή η ενέργεια θα προκαλέσει τον τερματισμό της ροής εργασίας.)

Στη συνέχεια, η Άννα μεταβαίνει στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" και ανοίγει την εργασία αίτηση-αλλαγής από την περιοχή Εργασίες στο σημείο αυτό.


Φόρμα που υποβάλλεται όταν έχει ολοκληρωθεί η αλλαγή που ζητήθηκε

Η Άννα προσθέτει όποιες πληροφορίες θέλει στο πεδίο Σχόλια και, στη συνέχεια, κάνει κλικ στην επιλογή Αποστολή απάντησης. Η ροή εργασίας εκτελεί δύο ενέργειες:

 • Επισημαίνει την εργασία αίτησης αλλαγής της Άννας ως ολοκληρωμένο.

 • Αναθέτει μια νέα εργασία αναθεώρησης σε εσάς (με τα σχόλια της Άννας που έχουν προστεθεί στην περιοχή Ενοποιημένα σχόλια) και σας αποστέλλει μια ειδοποίηση για αυτήν την εργασία.

Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την αναθεώρησή σας για το στοιχείο που άλλαξε.

Στο μεταξύ, όλες αυτές οι ενέργειες παρακολουθούνται και είναι ορατές στην ενότητα Ιστορικό ροής εργασίας της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ιστορικό ροής εργασίας που εμφανίζει τις ενέργειες από την αίτηση αλλαγής

Δείτε εδώ ένα διάγραμμα ολόκληρης της διαδικασίας.

Διάγραμμα ροής για αίτηση αλλαγής

Αρχή του τμήματος

9. Εκ νέου ανάθεση της εργασίας σας σε κάποιον άλλο (προαιρετικά)

Εάν θέλετε κάποιος άλλος να ολοκληρώσει μια εργασία ροής εργασίας που σας έχει ανατεθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Εκ νέου ανάθεση εργασίας στη φόρμα εργασίας της ροής εργασίας.

Εμφανίζεται αυτή η φόρμα.

Φόρμα νέας ανάθεσης εργασιών

Επεξήγηση Νο 1

Εκ νέου ανάθεση εργασίας σε

Καταχωρήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του ατόμου στο οποίο θέλετε να αναθέσετε αυτήν την εργασία.

Για να αναθέσετε αυτήν την εργασία στο άτομο που ξεκίνησε τη ροή εργασίας — ή, εάν η ροή εργασίας ξεκινήσει αυτόματα, στο άτομο που αρχικά προσέθεσε αυτήν τη ροή εργασίας — αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

Επεξήγηση Νο 2

Νέα αίτηση

Παρέχετε τις πληροφορίες που θα χρειαστεί το άτομο στο οποίο αναθέτετε την εργασία για να ολοκληρώσει την εργασία. (Όποιο κείμενο καταχωρείτε εδώ θα προστεθεί στην περιοχή Ενοποιημένα σχόλια.)

Επεξήγηση Νο 3

Νέα διάρκεια

Κάντε μία από τις παρακάτω τρεις ενέργειες:

 • Για να διατηρήσετε την υπάρχουσα προθεσμία    ημερομηνία αφήστε κενό αυτό το πεδίο.

 • Για να καταργήσετε την προθεσμία    εντελώς πληκτρολογήστε το αριθμό 0.

 • Για να καθορίσετε μια νέα    ημερομηνία πληκτρολογήστε έναν αριθμό εδώ και, στη συνέχεια, καθορίστε τις μονάδες διάρκειας στο παρακάτω πεδίο. Τις δύο εγγραφές που έχουν ληφθεί μαζί, προσδιορίστε της περιόδου πριν την εργασία αλλαγής ημερομηνία.

Επεξήγηση Νο 4

Νέες μονάδες διάρκειας

Εάν έχετε καθορίσει μια νέα διάρκεια εργασίας, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο σε συνδυασμό με το πεδίο Νέα διάρκεια για τον προσδιορισμό της περιόδου πριν την ημερομηνία της εργασίας. (Για παράδειγμα: 3 ημερών ή 1 μήνας ή 2 εβδομάδες.)

Όταν ολοκληρωθεί η φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή. Η εργασία έχει επισημανθεί ολοκληρώθηκε, εκχωρείται μια νέα εργασία στο άτομο που είναι τώρα υπεύθυνος για την εργασία και αποστέλλεται μια ειδοποίηση εργασίας.

Οποιαδήποτε νέα πληροφορία παρέχετε συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο Ανατέθηκε από το χρήστη με την ειδοποίηση νέας εργασίας (Νο 1 στην παρακάτω εικόνα).

Ειδοποίηση εργασίας για νέα ανάθεση εργασίας

Στο μεταξύ, όλες αυτές οι αλλαγές παρακολουθούνται και είναι ορατές στις ενότητες Εργασίες και Ιστορικό της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας", όπως φαίνεται εδώ.

Οι περιοχές "Εργασίες" και "Ιστορικό" στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" για νέα ανάθεση εργασίας

Αρχή του τμήματος

10. Ολοκλήρωση εργασίας εκ μέρους ενός εξωτερικού συμμετέχοντα (προαιρετικά)

Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τη συμπερίληψη συμμετεχόντων που δεν είναι μέλη του SharePoint της εταιρείας σας. Σε αυτήν τη διαδικασία, ένα μέλος της τοποθεσίας μπορεί να λειτουργήσει ως πληρεξούσιος του εξωτερικού συμμετέχοντα:

 1. Συμπεριλάβετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εξωτερικού συμμετέχοντα στο κατάλληλο στάδιο Ανάθεση σε, στη δεύτερη σελίδα της φόρμας συσχετισμού.

 2. Η ροή εργασίας, στην πραγματικότητα, αναθέτει τις εργασίες του εξωτερικού συμμετέχοντα στο μέλος της τοποθεσίας που ξεκινά τη ροή εργασίας — ή, αν η ροή εργασίας ξεκινά αυτόματα, στο άτομο που αρχικά προσέθεσε τη ροή εργασίας. Αυτό το άτομο στο οποίο ανατίθεται στην πραγματικότητα η εργασία λειτουργεί ως πληρεξούσιος του εξωτερικού συμμετέχοντα.

 3. Αυτό το μέλος της τοποθεσίας λαμβάνει μια ειδοποίηση εργασίας, με οδηγίες για την αποστολή ενός αντιγράφου του στοιχείου προς αναθεώρηση στον εξωτερικό συμμετέχοντα. (Στο μεταξύ, ο εξωτερικός συμμετέχων λαμβάνει ένα αντίγραφο της ειδοποίησης εργασίας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως πολύ χρήσιμη προειδοποίηση ή ενημέρωση.)

 4. Το μέλος της τοποθεσίας στο οποίο στην πραγματικότητα ανατίθεται η εργασία αποστέλλει ένα αντίγραφο του στοιχείου στον εξωτερικό συμμετέχοντα.

 5. Ο εξωτερικός συμμετέχων αναθεωρεί το στοιχείο και στέλνει την απάντησή του στο μέλος της τοποθεσίας.

 6. Μόλις φτάσει η απάντηση του εξωτερικού συμμετέχοντος, το μέλος τοποθεσίας ολοκληρώνει την εργασία στα προϊόντα του SharePoint εκ μέρους του εξωτερικού συμμετέχοντος.

Δείτε εδώ ένα διάγραμμα της διαδικασίας.

Διάγραμμα ροής της διαδικασίας για τη συμπερίληψη εξωτερικού συμμετέχοντα

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εικονίδιο ενότητας "Παρακολούθηση"

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, προσαρμογή ή τερματισμός μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων που εκτελείται

Παρακολούθηση, προσαρμογή ή τερματισμός μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων που εκτελείται

Η κεντρική θέση από την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε, να προσαρμόσετε ή να τερματίσετε μια ροή εργασίας που εκτελείται είναι η σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" για αυτήν την παρουσία της ροής εργασίας.

Πρώτα θα σας δείξουμε πώς να μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα, στη συνέχεια θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές και τις πληροφορίες που θα βρείτε εκεί. Τέλος, θα σας δείξουμε δύο άλλες σελίδες όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακολούθησης.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Μεταβείτε στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας"

 2. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα κατάστασης ροής εργασίας για την παρακολούθηση της προόδου της ροής εργασίας

 3. Αλλαγή ενεργών εργασιών (εργασίες που έχουν ήδη ανατεθεί)

 4. Αλλαγή μελλοντικών εργασιών (εργασίες που δεν έχουν ακόμα ανατεθεί)

 5. Ακύρωση ή τερματισμός αυτής της εκτέλεσης ροής εργασίας

 6. Μάθετε ποιες ροές εργασίας εκτελούνται σε ένα στοιχείο

 7. Παρακολούθηση ροών εργασίας για ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών

1. μεταβείτε στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας"

Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου βρίσκεται το στοιχείο, κάντε κλικ στη σύνδεση Σε εξέλιξη για το στοιχείο και τη ροή εργασίας που θέλετε.

Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο είναι το έγγραφο με το όνομα "Keynote Draft" και η ροή εργασίας είναι η εργασία "Approval 3".

Κλικ στη σύνδεση της κατάστασης ροής εργασίας

Ανοίγει η σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας".

Σημειώσεις: 

 • Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη σας περιέχει ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταξινόμηση ή/και το φιλτράρισμα για να βρείτε το στοιχείο που θέλετε πιο γρήγορα. Εάν αντιληφθείτε ότι χρησιμοποιείτε επανειλημμένα την ταξινόμηση ή/και το φιλτράρισμα με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή που αυτοματοποιεί αυτήν τη συγκεκριμένη επιλογή.

 • Για να μεταβείτε στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ είτε στη σύνδεση Προβολή της κατάστασης αυτής της ροής εργασίας σε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη "έχει ξεκινήσει" είτε στη σύνδεση Προβολή ιστορικού ροής εργασίας σε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη "έχει ολοκληρωθεί" για τη συγκεκριμένη παρουσία που σας ενδιαφέρει.

Αρχή του τμήματος

2. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα κατάστασης ροής εργασίας για την παρακολούθηση της προόδου της ροής εργασίας

Εδώ, στην εικόνα κάθε ενότητας της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας", θα βρείτε τις ερωτήσεις παρακολούθησης στις οποίες απαντά η ενότητα.

Ενότητα πληροφοριών ροής εργασίας

Ενότητα πληροφοριών ροής εργασίας της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας"

Ερωτήσεις που απαντώνται:

 • Ποιος ξεκίνησε αυτήν την παρουσία της ροής εργασίας;

 • Πότε ξεκίνησε αυτή η παρουσία;

 • Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενέργεια σε αυτήν την παρουσία;

 • Σε ποιο στοιχείο εκτελείται αυτή η παρουσία;

 • Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση αυτής της παρουσίας;

Ενότητα "Εργασίες"

Η περιοχή "Εργασίες" στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας"

Ερωτήσεις που απαντώνται:

 • Ποιες εργασίες έχουν ήδη δημιουργηθεί και ανατεθεί και ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή τους;

 • Ποιες εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ποιο ήταν το αποτέλεσμα καθεμιάς από αυτές τις εργασίες;

 • Ποια είναι η προθεσμία κάθε εργασίας που έχει ήδη δημιουργηθεί και ανατεθεί;

Οι εργασίες που έχουν διαγραφεί και οι εργασίες που δεν έχουν ακόμα ανατεθεί δεν εμφανίζονται σε αυτήν την ενότητα.

Ενότητα "Ιστορικό ροής εργασίας"

Ενότητα "Ιστορικό ροής εργασίας" της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας"

Ερωτήσεις που απαντώνται:

 • Ποια συμβάντα έχουν ήδη παρουσιαστεί σε αυτήν την παρουσία της ροής εργασίας;

 • Σημειώστε ότι οι εκπρόθεσμες εργασίες και οι ειδοποιήσεις εκπρόθεσμων εργασιών δεν εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή.

Αρχή του τμήματος

3. αλλαγή ενεργών εργασιών (εργασίες που έχουν ήδη ανατεθεί)

Υπάρχουν δύο τρόποι να αλλάξετε τις εργασίες που έχουν ήδη ανατεθεί αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί:

 • Αλλαγή μίας ενεργής εργασίας

 • Αλλαγή όλων των ενεργών εργασιών

Αλλαγή μίας ενεργής εργασίας

Δικαιώματα για να κάνετε κάποια αλλαγή σε μία εργασία που έχει αντιστοιχιστεί σε κάποιον άλλον εκτός από εσάς, πρέπει να έχετε το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών". (Ομάδας "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν. Έτσι είναι πιθανό, για παράδειγμα, για να έχετε δικαιώματα που σας επιτρέπουν να ξεκινήσετε μια ροή εργασίας, αλλά όχι να κάνετε αλλαγές σε άλλο συμμετέχοντα εργασιών.)

Εάν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα:

 1. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", κάντε κλικ στον τίτλο της εργασίας στη λίστα εργασιών.
  Κλικ στον τίτλο μιας εργασίας σε μια λίστα

 2. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα εργασίας για να ολοκληρώσετε, να διαγράψετε ή να αναθέσετε ξανά την εργασία ή για να ζητήσετε μια αλλαγή στο στοιχείο.

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα εργασίας, ανατρέξτε στο τμήμα ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ αυτού του άρθρου.

Αλλαγή όλων των ενεργών εργασιών

Δικαιώματα τα τέσσερα την εντολή συνδέσεις στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" της όλοι όσοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης λιστών. Οι τρεις πρώτες συνδέσεις εμφανίζονται στη σελίδα από το άτομο που ξεκίνησε την παρουσία της ροής εργασίας, αλλά τοσύνδεσηΤερματισμός αυτής της ροής εργασίας't εμφανίζονται, εκτός εάν αυτό το άτομο έχει επίσης το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών". (Ξανά, ομάδα "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν.)

 1. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή ακριβώς κάτω από την "Απεικόνιση ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Ενημέρωση ενεργών εργασιών της συλλογής σχολίων.

 2. Κάντε τις αλλαγές σας στη φόρμα που ανοίγει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Τα μηνύματα που αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές σας αποστέλλονται στα άτομα στα οποία έχουν ανατεθεί εργασίες σε αυτήν την εκτέλεση.

  • Εργασίες ήδη ολοκληρωθεί ή διαγραφεί και οι εργασίες δεν έχουν ακόμα ανατεθεί, είναιn't που επηρεάζονται από τις αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη φόρμα.

  • Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές σε εργασίες που δεν έχουν ακόμα ανατεθεί, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σε αυτό το τμήμα, Αλλαγή μελλοντικών εργασιών.

   Αλλαγή φόρμας ενεργών εργασιών

Επεξήγηση Νο 1

Διάρκεια ανά εργασία, μονάδες διάρκειας

Για να διατηρήσετε την υπάρχουσα προθεσμία    ημερομηνίας αποχώρηση Διάρκεια ανά εργασία κενό και μην κάνετε καμία αλλαγή στο Πλαίσιο μονάδες διάρκειας.

Για να καταργήσετε την προθεσμία, ώστε να υπάρχει    προθεσμία πληκτρολογήστε το αριθμό 0 στο Πλαίσιο διάρκεια ανά εργασία.

Για να μετακινήσετε την προθεσμία παρατείνοντας εργασίας    διάρκεια χρησιμοποιήστε και τα δύο πεδία διάρκειας, για να καθορίσετε τον αριθμό και τον τύπο των μονάδων σύμφωνα με τις οποίες θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια.

Επεξήγηση Νο 2

Αίτηση

Για να αλλάξετε την πρόσκληση σε    κείμενο, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου.

 1. Όταν όλα τα πεδία στη φόρμα είναι όπως τα θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όλες οι ενεργές εργασίες στην τρέχουσα παρουσία ενημερώνονται.

Αρχή του τμήματος

4. αλλαγή μελλοντικών εργασιών (εργασίες που δεν έχουν ακόμα ανατεθεί)

Δικαιώματα τα τέσσερα την εντολή συνδέσεις στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" της όλοι όσοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης λιστών. Οι τρεις πρώτες συνδέσεις εμφανίζονται στη σελίδα από το άτομο που ξεκίνησε την παρουσία της ροής εργασίας, αλλά τοσύνδεσηΤερματισμός αυτής της ροής εργασίας και δεν εμφανίζεται, εκτός εάν αυτό το άτομο έχει επίσης το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών". (Ξανά, ομάδα "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν.)

 1. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή ακριβώς κάτω από την "Απεικόνιση ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη ή ενημέρωση αναθεωρητών συλλογής σχολίων.

 2. Κάντε τις αλλαγές σας στη φόρμα που ανοίγει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

  Σημείωση:  Οι εργασίες που έχουν ήδη δημιουργηθεί και ανατεθεί δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη φόρμα.

Αλλαγή φόρμας μελλοντικών εργασιών

Επεξήγηση Νο 1

Συμμετέχοντες, σειρά, ανάπτυξη ομάδων

 • Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε συμμετέχοντες, ή για να αλλάξετε τη σειρά των εργασιών    Προσθήκη, κατάργηση ή/και αναδιατάξτε τη σειρά των συμμετεχόντων ονόματα ή τις διευθύνσεις με τηπεδίοσυμμετέχοντες.

 • Για να διαγράψετε ένα ολόκληρο στάδιο Κάντε κλικ στο τοΑνάθεση σε πεδίων για αυτό το στάδιο και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + DELETE.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοπλαίσιοΑνάπτυξη ομάδων για να καθορίσετε εάν ομάδες διανομής που παρατίθενται πρέπει να ανατεθούν μία μόνο εργασία για ολόκληρη την ομάδα ή μία εργασία ανά μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των πεδίων, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ και στο κατάλληλο τμήμα Προσθηκη (λίστα/βιβλιοθήκη ή συλλογή τοποθεσιών) αυτού του άρθρου.

Επεξήγηση Νο 2

Αίτηση

 • Για να αλλάξετε την αίτηση    κείμενο κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο κείμενο στο πλαίσιο.

Επεξήγηση Νο 3

Ημερομηνία παράδοσης για όλες τις εργασίες, διάρκεια ανά εργασία, μονάδες διάρκειας

 • Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε την προθεσμία    ημερομηνίας, διαγράψτε την υπάρχουσα ημερομηνία και, στη συνέχεια, είτε προέρχονται ένα νέο ή, για να καταργήσετε τη συγκεκριμένη προθεσμία συνολικά ημερομηνία, αφήστε το πεδίο κενό. (Don't, πληκτρολογήστε ένα μηδενικό σε αυτό το πεδίο. Αυτό το πεδίο πρέπει να περιέχουν μια τιμή ημερομηνίας ημερολογίου ή είναι κενό.)

 • Για να διατηρήσετε την υπάρχουσα    διάρκεια αποχώρηση Διάρκεια ανά εργασία κενό και μην κάνετε καμία αλλαγή στο Πλαίσιο μονάδες διάρκειας.

 • Για να καταργήσετε τη διάρκεια, ώστε να υπάρχει    προθεσμία πληκτρολογήστε το αριθμό 0 στο Πλαίσιο διάρκεια ανά εργασία.

 • Για να παρατείνετε τη διάρκεια της    διάρκειας χρησιμοποιήστε και τα δύο πεδία διάρκειας, για να καθορίσετε τον αριθμό και τον τύπο των μονάδων σύμφωνα με τις οποίες θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση προθεσμίες και διάρκεια, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ αυτού του άρθρου.

 1. Όταν όλα τα πεδία στη φόρμα είναι όπως τα θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όλες οι μελλοντικές εργασίες στην τρέχουσα παρουσία θα αντανακλούν τις αλλαγές σας.

Αρχή του τμήματος

5. Ακύρωση ή τερματισμός αυτής της εκτέλεσης ροής εργασίας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να σταματήσετε την παρουσία μιας ροής εργασίας που εκτελείται, πριν τη φυσιολογική της ολοκλήρωση:

 • Ακύρωση της ροής εργασίας    Όλες οι εργασίες ακυρώνονται, αλλά παραμένουν στην περιοχή Εργασίες της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας".

 • Τερματισμός αυτής της ροής εργασίας    Όλες οι εργασίες ακυρώνονται και διαγράφονται από την περιοχή Εργασίες της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας". (Ωστόσο, συνεχίζουν να αντανακλώνται στην περιοχή "Ιστορικό ροής εργασίας".)

Ακολουθούν οδηγίες και για τις δύο μεθόδους.

Ακύρωση (όλες οι εργασίες ακυρώνονται αλλά διατηρούνται τόσο στη Λίστα εργασιών όσο και στο Ιστορικό)

Δικαιώματα τα τέσσερα την εντολή συνδέσεις στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" της όλοι όσοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης λιστών. Οι τρεις πρώτες συνδέσεις εμφανίζονται στη σελίδα από το άτομο που ξεκίνησε την παρουσία της ροής εργασίας, αλλά τοσύνδεσηΤερματισμός αυτής της ροής εργασίας't εμφανίζονται, εκτός εάν αυτό το άτομο έχει επίσης το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών". (Ξανά, ομάδα "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν.)

Εάν δεν χρειάζεστε ή δεν θέλετε πλέον την τρέχουσα παρουσία μιας ροής εργασίας, μπορείτε να τη σταματήσετε.

 • Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή κάτω από την "Απεικόνιση ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Ακύρωση όλων των εργασιών συλλογής σχολίων.

Όλες τις τρέχουσες εργασίες ακυρώνονται και η ροή εργασίας τελειώνει με κατάσταση ακυρώθηκε. Οι εργασίες ακυρώνεται εξακολουθεί να παρατίθενται τόσο στην περιοχή " εργασίες " και στην περιοχή Ιστορικό ροής εργασίας.

Τερματισμός (όλες οι εργασίες διαγράφονται από τη λίστα "Εργασίες", αλλά διατηρούνται στο Ιστορικό)

Δικαιώματα τα τέσσερα την εντολή συνδέσεις στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" της όλοι όσοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης λιστών. Οι τρεις πρώτες συνδέσεις εμφανίζονται στη σελίδα από το άτομο που ξεκίνησε την παρουσία της ροής εργασίας, αλλά τοσύνδεσηΤερματισμός αυτής της ροής εργασίας't εμφανίζονται, εκτός εάν αυτό το άτομο έχει επίσης το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών". (Ξανά, ομάδα "κάτοχοι" περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση λιστών" από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας και τις ομάδες επισκέπτες δεν.)

Εάν προκύψει σφάλμα ή εάν η ροή εργασίας σταματήσει και δεν ανταποκρίνεται, μπορείτε να την τερματίσετε.

 • Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή κάτω από την "Απεικόνιση ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Τερματισμός αυτής της ροής εργασίας.

Όλες οι εργασίες που δημιουργήθηκε από τη ροή εργασίας ακυρώνονται και διαγράφονται από την περιοχή εργασιών στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", αν και αυτά εξακολουθείτε να είστε αντανακλώνται στην περιοχή Ιστορικό ροής εργασίας. Η ροή εργασίας τελειώνει με κατάσταση ακυρώθηκε.

Αρχή του τμήματος

6. Μάθετε ποιες ροές εργασίας εκτελούνται σε ένα στοιχείο

Στη σελίδα "Ροές εργασίας" για οποιοδήποτε στοιχείο, θα βρείτε μια λίστα με τις ροές εργασίας που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτό το στοιχείο.

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μπροστά από το όνομα του στοιχείου για να επιλέξετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχεία της Κορδέλας, στην ομάδα Ροές εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ροές εργασίας.

 3. Στις Ροές εργασίας: στη σελίδα Όνομα στοιχείου, στην περιοχή Ροές εργασίας που εκτελούνται, θα βρείτε μια λίστα παρουσιών που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στο στοιχείο.

Σημείωση:  Να θυμάστε ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση πολλών παρουσιών μίας μεμονωμένης έκδοσης ροής εργασίας στο ίδιο στοιχείο ταυτόχρονα. Για παράδειγμα: Δύο ροές εργασίας, που και οι δύο βασίζονται στο πρότυπο "Συλλογή σχολίων", έχουν προστεθεί. Η μία ονομάζεται "Σχόλια προγράμματος" και η άλλη "Σχόλια προϋπολογισμού". Σε οποιοδήποτε στοιχείο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να εκτελεστεί μία παρουσία για καθεμία από τις ροές εργασίας "Σχόλια προγράμματος" και "Σχόλια προϋπολογισμού", αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν δύο παρουσίες από την κάθε ροή εργασίας.

Αρχή του τμήματος

7. Παρακολούθηση ροών εργασίας για όλη τη συλλογή τοποθεσιών

Οι διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών μπορούν να δουν με μια ματιά:

 • Πόσες ροές εργασίας που βασίζονται σε κάθε πρότυπο ροής εργασίας, υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή στη συλλογή τοποθεσιών.

 • Εάν κάθε πρότυπο εργασίας είναι τη συγκεκριμένη στιγμή ενεργό ή ανενεργό στη συλλογή τοποθεσιών.

 • Πόσες παρουσίες των εκδόσεων ροής εργασίας που βασίζονται σε κάθε πρότυπο ροής εργασίας εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στη συλλογή τοποθεσιών.

Δείτε με ποιον τρόπο:

 1. Ανοίξτε την αρχική σελίδα για τη συλλογή τοποθεσιών (όχι την αρχική σελίδα για μια τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία εντός της συλλογής).

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις κουμπί "Ρυθμίσεις" της δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ροές εργασίας.

Η σελίδα "Ροές εργασίας" ανοίγει, εμφανίζοντας τις πληροφορίες.

Και στη συνέχεια;

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που έχει εκτελεστεί αυτή την έκδοση της ροής εργασίας, που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τμήμα ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ του σε αυτό το άρθρο για να προβάλετε τα συμβάντα στην παρουσία και Ανακαλύψτε αν οι συναρτήσεις ροής εργασίας που θέλετε να.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εννοιολογικό εικονίδιο για την ενότητα "Αναθεώρηση"

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ των αποτελεσμάτων ροής εργασίας συλλογής σχολίων και δημιουργία αναφορών

Αναθεώρηση των αποτελεσμάτων ροής εργασίας συλλογής σχολίων και δημιουργία αναφορών

Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσία της ροής εργασίας, μπορείτε να αναθεωρήσετε τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί στο ιστορικό της. (Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μητρώο για οποιαδήποτε παρουσία για έως και 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή της.)

Σημαντικό:  Σημειώστε ότι το ιστορικό της ροής εργασίας παρέχεται μόνο για σκοπούς ανεπίσημης αναφοράς. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίσημους ελέγχους ή για οποιονδήποτε άλλο νομικό ή αποδεικτικό λόγο.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναφορές για τη συνολική απόδοση της ροής εργασίας όλων των παρουσιών.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Αναθεώρηση συμβάντων της πιο πρόσφατης παρουσίας

 2. Ιστορικό παρουσία πρόσβαση για έως και 60 ημέρες

 3. Δημιουργία αναφορών επίδοσης της ροής εργασίας

1. Αναθεώρηση συμβάντων της πιο πρόσφατης παρουσίας

Για όσο διάστημα ένα στοιχείο παραμένει στην ίδια λίστα ή βιβλιοθήκη και μέχρι η ίδια ροή εργασίας να εκτελεστεί ξανά στο ίδιο στοιχείο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό της πιο πρόσφατης παρουσίας από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Για να δείτε τη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας" για την πιο πρόσφατη παρουσία μιας εκτέλεσης ροής εργασίας σε οποιοδήποτε στοιχείο:

 • Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη όπου βρίσκεται το στοιχείο, κάντε κλικ στη σύνδεση κατάστασης για το στοιχείο και τη ροή εργασίας που θέλετε.

Σε αυτό το παράδειγμα, το στοιχείο είναι το έγγραφο με τίτλο Keynote draft και η ροή εργασίας είναι Νέο έγγραφο έγκρισης.

Κλικ στη σύνδεση κατάστασης ροής εργασίας

Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", η ενότητα Ιστορικό ροής εργασίας βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος.

Ενότητα "Ιστορικό ροής εργασίας" της σελίδας "Κατάσταση ροής εργασίας"

Αρχή του τμήματος

2. Πρόσβαση στο ιστορικό της παρουσίας για έως και 60 ημέρες

Τι γίνεται αν θέλετε να αναθεωρήσετε το ιστορικό μιας παρουσίας αφού έχετε εκτελέσει την ίδια ροή εργασίας ξανά στο ίδιο στοιχείο;

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να το κάνετε για έως και 60 ημέρες, από όποιο από τα δύο σημεία εισόδου: τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, ή την ειδοποίηση ολοκλήρωσης της ροής εργασίας. (Εξήντα ημέρες είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο τα προϊόντα του SharePoint διατηρούν το ιστορικό εργασιών για τις ροές εργασίας.)

Από τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη

 1. Μεταβείτε στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη στην οποία είναι αποθηκευμένο το στοιχείο.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο μπροστά από το όνομα του στοιχείου για να επιλέξετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Αρχεία της Κορδέλας, στην ομάδα Ροές εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ροές εργασίας.

 3. Στις ροές εργασίας: σελίδα όνομα στοιχείου , στην περιοχή Ροές εργασιών που ολοκληρώθηκε, επιλέξτε το όνομα ή την κατάσταση της παρουσίας της ροής εργασίας που θέλετε να αναθεωρήσετε.
  Λίστα ολοκληρωμένων ροών εργασίας στη σελίδα "Ροές εργασίας" για το στοιχείο
  ανοίγει η σελίδα η κατάσταση ροής εργασίας για αυτήν την παρουσία.

Από την ειδοποίηση ολοκλήρωσης της ροής εργασίας

 • Ανοίξτε την ειδοποίηση ολοκλήρωσης της ροής εργασίας για την παρουσία που θέλετε να αναθεωρήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή ιστορικού ροής εργασίας.

Ειδοποίηση ολοκληρωμένης ροής εργασίας με επισημασμένη τη σύνδεση ιστορικού
ανοίγει η σελίδα η κατάσταση ροής εργασίας για αυτήν την παρουσία.

Για να διατηρήσετε όλες τις ειδοποιήσεις της ολοκλήρωσης, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε ένας κανόνας του Outlook. Ρυθμίστε τον κανόνα αντίγραφο όλων των εισερχόμενων μηνυμάτων που έχουν το κείμενο έχει ολοκληρωθεί στο στη γραμμή θέματος σε μόνος του, ξεχωριστό φάκελο. (Βεβαιωθείτε ότι σας κανόνα Outlook αντίγραφα τις εισερχόμενες μηνύματα και δεν απλώς Μετακίνηση τους ή τους δεν θα επίσης εμφανίζονται στο φάκελο "Εισερχόμενα".) Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία κανόνων του Outlook, ανατρέξτε στο άρθρο Διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κανόνες.

Αρχή του τμήματος

3. Δημιουργία αναφορών επίδοσης της ροής εργασίας

Για να μάθετε πώς αποδίδει γενικά μία από τις εκδόσεις της ροής εργασίας σας — κατά τη διάρκεια του χρόνου και σε πολλές παρουσίες — μπορείτε να δημιουργήσετε είτε μία είτε και τις δύο προκαθορισμένες αναφορές:

 • Αναφορά διάρκειας δραστηριότητας    Χρησιμοποιήστε αυτήν την αναφορά, για να δείτε πόσος χρόνος χρειάζεται, κατά μέσο όρο, για να ολοκληρωθεί κάθε δραστηριότητα εντός μιας ροής εργασίας, καθώς και πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί κάθε πλήρης εκτέλεση ή παρουσία αυτής της ροής εργασίας.

 • Αναφορά ακύρωσης και σφαλμάτων    Χρησιμοποιήστε αυτήν την αναφορά, για να δείτε αν η ροή εργασίας ακυρώνεται ή αντιμετωπίζει προβλήματα συχνά πριν από την ολοκλήρωση.

Δημιουργία των διαθέσιμων αναφορών για μια ροή εργασίας

 1. Στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, στη στήλη κατάσταση για αυτήν τη ροή εργασίας, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε σύνδεση πληροφοριών κατάστασης.
  Κλικ στην κατάσταση ροής εργασίας

 2. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή Ιστορικό ροής εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή αναφορών ροής εργασίας.
  Κλικ στη σύνδεση "Προβολή αναφορών ροής εργασίας" στην ενότητα "Ιστορικό ροής εργασίας"

 3. Εντοπίστε τη ροή εργασίας για την οποία θέλετε να προβάλετε μια αναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς που θέλετε να προβάλετε.
  Κλικ στη σύνδεση για την "Αναφορά διάρκειας δραστηριότητας"

 4. Στη σελίδα προσαρμογής, διατηρήστε ή αλλάξετε τη θέση όπου θα δημιουργηθεί το αρχείο αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Κλικ στο κουμπί OK στη θέση αποθήκευσης του αρχείου
  την αναφορά δημιουργείται και αποθηκεύεται στη θέση που καθορίζεται.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η αναφορά, μπορείτε να κάνετε κλικ στη σύνδεση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα για να το προβάλετε. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. (Αργότερα, όταν είστε έτοιμοι για να προβάλετε την αναφορά, μπορείτε να τα εντοπίσετε στη θέση που καθορίσατε στο προηγούμενο βήμα.)
  Κλικ στη σύνδεση για την προβολή αναφοράς

Και στη συνέχεια;

Εάν οι λειτουργίες της ροής εργασίας σας είναι όπως τις θέλετε, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Εάν υπάρχει κάτι που θέλετε να αλλάξετε σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί, ανατρέξτε στο τμήμα ΑΛΛΑΓΉ αυτού του άρθρου.

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Εννοιολογικό γραφικό για την ενότητα "Προσαρμογή"

ΑΛΛΑΓΗ, απενεργοποίηση ή διαγραφή μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Αλλαγή, απενεργοποίηση ή διαγραφή μιας ροής εργασίας συλλογής σχολίων

Μόλις εκτελέσετε την πρώτη παρουσία της νέας ροής εργασίας συλλογής σχολίων σας και αναθεωρήσετε τα αποτελέσματα, ίσως να θέλετε να κάνετε μία ή περισσότερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί η ροή εργασίας.

Επίσης, ίσως να θέλετε κάποιες φορές στο μέλλον να κάνετε περαιτέρω αλλαγές στη ρύθμιση παραμέτρων.

Τέλος, ίσως κάποια στιγμή θέλετε να απενεργοποιήσετε τη ροή εργασίας για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά να μην την καταργήσετε — ή μπορεί, πραγματικά, να επιλέξετε να την καταργήσετε εντελώς.

Ενότητες σε αυτό το τμήμα

 1. Αλλαγή μόνιμων ρυθμίσεων για μια ροή εργασίας

 2. Απενεργοποίηση ή κατάργηση μιας ροής εργασίας

1. Αλλαγή μόνιμων ρυθμίσεων για μια ροή εργασίας

Για να κάνετε μόνιμες αλλαγές στις ρυθμίσεις για μια υπάρχουσα ροή εργασίας, ανοίξτε και επεξεργαστείτε τη φόρμα συσχετισμού που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να την προσθέσετε.

Εάν η ροή εργασίας εκτελείται μόνο σε μία λίστα ή βιβλιοθήκη

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστα ή Βιβλιοθήκη.

  Σημείωση: Το όνομα της καρτέλας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, σε μια λίστα ημερολογίου η καρτέλα αυτή έχει το όνομα Ημερολόγιο.

 3. Στην ομάδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 4. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή Όνομα ροής εργασίας (κάντε κλικ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις), κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας της οποίας τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση:  Εάν η ροή εργασίας συλλογής σχολίων που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορεί να σχετίζεται με έναν μόνο τύπο περιεχομένου. Οι ροές εργασίας που εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα ελέγχεται από το στοιχείο ελέγχου Εμφάνιση συσχετίσεων ροής εργασίας αυτού του τύπου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς επάνω από τη λίστα. (Δείτε την εικόνα.) Κάντε κλικ στις επιλογές του τύπου περιεχομένου στο αναπτυσσόμενο μενού για να ανακαλύψετε ποια εμφανίζει τη ροή εργασίας που θέλετε. Όταν η ροή εργασίας που θέλετε εμφανιστεί στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας.

 5. Στην ίδια φόρμα συσχετισμού δύο σελίδων που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να προσθέσετε τη ροή εργασίας, κάντε και αποθηκεύστε τις αλλαγές που θέλετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία και τα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα συσχετισμού, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ και στο κατάλληλο τμήμα Προσθηκη (λίστα/βιβλιοθήκη ή συλλογή τοποθεσιών) αυτού του άρθρου.

Εάν η ροή εργασίας εκτελείται σε όλες τις λίστες και βιβλιοθήκες στη συλλογή τοποθεσιών

 1. Ανοίξτε την αρχική σελίδα για τη συλλογή τοποθεσιών (όχι την αρχική σελίδα για μια τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία εντός της συλλογής).

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις κουμπί "Ρυθμίσεις" της δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην εντολή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας.

 5. Στη σελίδα για τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου, στην περιοχήΡυθμίσεις, , κάντε κλικΡυθμίσεις ροής εργασίας.

 6. Στη σελίδα "Κατάσταση ροής εργασίας", στην περιοχή Όνομα ροής εργασίας (κάντε κλικ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις), κάντε κλικ στο όνομα της ροής εργασίας της οποίας τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.

 7. Στην ίδια φόρμα συσχετισμού δύο σελίδων που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να προσθέσετε τη ροή εργασίας, κάντε και αποθηκεύστε τις αλλαγές που θέλετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία και τα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα συσχετισμού, ανατρέξτε στο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ και στο κατάλληλο τμήμα Προσθηκη (λίστα/βιβλιοθήκη ή συλλογή τοποθεσιών) αυτού του άρθρου.

Αρχή του τμήματος

2. Απενεργοποίηση ή κατάργηση μιας ροής εργασίας

Εάν η ροή εργασίας εκτελείται μόνο σε μία λίστα ή βιβλιοθήκη

 1. Ανοίξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας.

 2. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Λίστα ή Βιβλιοθήκη.

  Σημείωση: Το όνομα της καρτέλας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, σε μια λίστα ημερολογίου η καρτέλα αυτή έχει το όνομα Ημερολόγιο.

 3. Στην ομάδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 4. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Κατάργηση ροής εργασίας.
  Σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασίας" με τη σύνδεση "Κατάργηση ροής εργασίας"

 5. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα στη σελίδα "Κατάργηση ροής εργασίας" για να απενεργοποιήσετε, να ενεργοποιήσετε ξανά ή να καταργήσετε ροές εργασίας.
  Φόρμα στη σελίδα "Κατάργηση ροής εργασίας"

Υπάρχουν πέντε στήλες στη φόρμα:

 • Ροή εργασίας    Το όνομα της ροής εργασίας.

 • Παρουσίες    Ο αριθμός των παρουσιών της ροής εργασίας που εκτελείται τη συγκεκριμένη στιγμή στα στοιχεία.

 • Επιτρέπεται    Επιλογή που επιτρέπει στη ροή εργασίας να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

 • Χωρίς νέες παρουσίες    Επιλογή που επιτρέπει την ολοκλήρωση τυχόν παρουσιών ροής εργασίας που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά απενεργοποιεί τη ροή εργασίας καθιστώντας τη μη διαθέσιμη για εκτέλεση σε νέες παρουσίες. (Αυτή η ενέργεια είναι αναστρέψιμη. Για να ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα τη ροή εργασίας, επιστρέψτε σε αυτήν τη σελίδα και επιλέξτε Επιτρέπεται.)

 • Κατάργηση    Επιλογή που καταργεί εντελώς τη ροή εργασίας από τη λίστα ή βιβλιοθήκη. Όλες τις εμφανίσεις εκτελούνται τερματίζονται αμέσως και τη στήλη για αυτήν τη ροή εργασίας δεν εμφανίζεται πλέον στη σελίδα για τη λίστα ή βιβλιοθήκη. (Αυτή η ενέργεια δεν είναι 't αναστρέψιμη.)

Αρχή του τμήματος

Εάν η ροή εργασίας εκτελείται σε όλες τις λίστες και βιβλιοθήκες στη συλλογή τοποθεσιών

 1. Ανοίξτε την αρχική σελίδα για τη συλλογή τοποθεσιών (όχι την αρχική σελίδα για μια τοποθεσία ή δευτερεύουσα τοποθεσία εντός της συλλογής).

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις κουμπί "Ρυθμίσεις" της δημόσιας τοποθεσίας Web του SharePoint Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην εντολή Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

 4. Στη σελίδα "Τύποι περιεχομένου τοποθεσίας", κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας στην οποία εκτελείται η ροή εργασίας.

 5. Στη σελίδα για τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου, στην περιοχήΡυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 6. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις ροής εργασίας", κάντε κλικ στη σύνδεση Κατάργηση ροής εργασίας.

 7. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα στη σελίδα "Κατάργηση ροής εργασίας" για να απενεργοποιήσετε, να ενεργοποιήσετε ξανά ή να καταργήσετε ροές εργασίας.
  Φόρμα στη σελίδα "Κατάργηση ροής εργασίας"

Υπάρχουν πέντε στήλες στη φόρμα:

 • Ροή εργασίας    Το όνομα της ροής εργασίας.

 • Παρουσίες    Ο αριθμός των παρουσιών της ροής εργασίας που εκτελείται τη συγκεκριμένη στιγμή στα στοιχεία.

 • Επιτρέπεται    Επιλογή που επιτρέπει στη ροή εργασίας να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

 • Χωρίς νέες παρουσίες    Επιλογή που επιτρέπει την ολοκλήρωση τυχόν παρουσιών ροής εργασίας που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά απενεργοποιεί τη ροή εργασίας καθιστώντας τη μη διαθέσιμη για εκτέλεση σε νέες παρουσίες. (Αυτή η ενέργεια είναι αναστρέψιμη. Για να ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα τη ροή εργασίας, επιστρέψτε σε αυτήν τη σελίδα και επιλέξτε Επιτρέπεται.)

 • Κατάργηση    Επιλογή που καταργεί εντελώς τη ροή εργασίας από τη συλλογή τοποθεσιών. Όλες τις εμφανίσεις εκτελούνται τερματίζονται αμέσως και τη στήλη για αυτήν τη ροή εργασίας δεν εμφανίζεται πλέον στη σελίδα για τη λίστα ή βιβλιοθήκη. (Αυτή η ενέργεια είναιn't αναστρέψιμη.)

Και στη συνέχεια;

Εάν έχετε κάνει αλλαγές, εκτελέστε μια δοκιμαστική παρουσία της ροής εργασίας για να ελέγξετε τα αποτελέσματα των αλλαγών.

Αρχή του τμήματος

Περαιτέρω προσαρμογή

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την περαιτέρω προσαρμογή των ροών εργασίας που περιλαμβάνονται στα προϊόντα του SharePoint.

Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας από την αρχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ή όλα τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Προσαρμόστε φόρμες ροής εργασίας, ενέργειες και συμπεριφορές.

 • Microsoft Visual Studio    Δημιουργήστε τις δικές σας προσαρμοσμένες ενέργειες ροής εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας του Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Αρχή του τμήματος | Αρχή του άρθρου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×