Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Χρησιμοποιήστε το Skype for Business με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows, για να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, να χρησιμοποιήσετε την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και να πραγματοποιήσετε συσκέψεις με άλλους.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εκκίνηση του Skype για επιχειρήσεις

Για να ξεκινήσετε το Skype for Business, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, πληκτρολογήστε Skype for Business και πατήστε Enter.

 • Σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη, επιλέξτε τη σύνδεση Συμμετοχή σε σύσκεψη Skype.

 • Εκκινήστε τα Windows (αν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής, όταν συνδέομαι στα Windows στην καρτέλα Προσωπικά του παραθύρου διαλόγου Επιλογές).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήρια του οργανισμού σας—όχι με το Όνομα Skype ή το λογαριασμό Microsoft.

Αυτόματη έναρξη του Skype κατά την εκκίνηση των Windows

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές, πατήστε Alt+T και, στη συνέχεια, πατήστε O. Ακούτε "Γενικά".

 2. Πατήστε P. Θα ακούσετε: "Προσωπικά".

 3. Πατήστε Alt+U. Θα ακούσετε "Αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής κατά τη σύνδεση στα Windows".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος μέχρι να ακούσετε: "Επιλέχθηκε".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Επιλογές κλείνει και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο αναζήτησης στο κύριο παράθυρο.

Αλλαγή της κατάστασής σας

Όταν γίνεται εκκίνηση του Skype for Business, ορισμένα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης εκφωνούν το όνομα σας, τη διαθεσιμότητα, την τοποθεσία και μια προσωπική σημείωση που εμφανίζονται στο πάνω μέρος του κύριου παραθύρου και είναι ορατά από άλλους χρήστες Skype.

Για να αλλάξετε τη φωτογραφία ή τα στοιχεία που εμφανίζονται, πατήστε Shift+Tab, μέχρι να ακούσετε το όνομα της επιλογής που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Εξερευνήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις

Όταν ανοίγετε ή ανανεώνετε το παράθυρο του Skype for Business, η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο αναζήτησης, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα μια επαφή στη λίστα Επαφές (Ctrl+1) ή στον οργανισμό σας.

Κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης, το κύριο παράθυρο εμφανίζει την καρτέλα "Επαφές" με τη λίστα των επαφών σας. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, επιλέξτε μια επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης—Αποστολή άμεσου μηνύματος, Κλήση ή Έναρξη κλήσης βίντεο. Για άλλες προβολές, μεταβείτε στην καρτέλα Συνομιλίες (Ctrl+3) ή στην καρτέλα Συσκέψεις (Ctrl+5). Με βάση το λογαριασμό σας, μπορεί να έχετε δύο πρόσθετες καρτέλες, Κανάλια συνομιλίας (Ctrl+2) και Τηλέφωνο (Ctrl+4).

Είναι διαθέσιμες πολλές συντομεύσεις πληκτρολογίου για συγκεκριμένες εργασίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις.

Εμφάνιση της κρυφής γραμμής μενού

Το κύριο παράθυρο περιλαμβάνει μια κρυφή γραμμή μενού με τέσσερα μενού: Αρχείο (Alt+F), Άμεση σύσκεψη (Alt+M), Εργαλεία (Alt+T) και Βοήθεια (Alt+H). Η γραμμή μενού μπορεί να εκφωνηθεί από προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, όταν πατήσετε τη συντόμευση για οποιοδήποτε μενού. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τη γραμμή μενού και να ανοίξετε το μενού Αρχείο, πατήστε Alt+F.

Διαφορετικά, μετακινηθείτε με Tab στο κουμπί Εμφάνιση μενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια επιλέξτε Εμφάνιση γραμμής μενού (S).

Εργασία με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης

 • Αν χρησιμοποιείτε το JAWS και διαθέτετε ήχο Dolby στα ηχεία του υπολογιστή σας, η ένταση μπορεί ξαφνικά να μειωθεί, όταν συνδέεστε σε μια κλήση ή σύσκεψη του Skype for Business. Για να βρείτε τη λύση του προβλήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Προσβασιμότητα στο Skype για επιχειρήσεις.

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, η ένταση των κλήσεων και των συσκέψεων μπορεί ξαφνικά να μειωθεί, όταν συνδέεστε σε μια κλήση ή σύσκεψη. Για να βρείτε τη λύση, ανατρέξτε στην ενότητα Προσβασιμότητα στο Skype για επιχειρήσεις.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση στο Skype για επιχειρήσεις

Συμμετάσχετε σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Skype for Business for Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για να ξεκινήσετε συνομιλίες ήχου και βίντεο, να χρησιμοποιήσετε την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων και να πραγματοποιήσετε συσκέψεις με άλλους.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ανοίξτε το Skype για επιχειρήσεις και πραγματοποιήστε είσοδο

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Εφαρμογές, στην Εύρεση, πατήστε Shift+Command+A.

 2. Πληκτρολογήστε S, για να μεταβείτε απευθείας στις εφαρμογές που ξεκινούν με το γράμμα "S" και πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Εφαρμογή Skype για επιχειρήσεις".

 3. Για να ανοίξετε το Skype for Business for Mac, πατήστε Command+πλήκτρο κάτω βέλους.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email σας. Πατήστε Tab, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε Enter. Ακούτε: "Τώρα στο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις. Κύρια ομάδα περιήγησης".

 5. Για είσοδο ή έξοδο, πατήστε Command+G.

  Συμβουλή: Όταν πληκτρολογείτε τα διαπιστευτήρια εισόδου σας, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Απομνημόνευση του κωδικού πρόσβασης, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης. Ακούτε: "Επιλογή απομνημόνευσης κωδικού πρόσβασης". Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Skype, μπορείτε απλώς να πατήσετε Enter, για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

Εξερευνήστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Skype για επιχειρήσεις

Όταν εκκινείτε το Skype for Business for Mac, η εστίαση βρίσκεται στην κύρια ομάδα περιήγησης. Για να περιηγηθείτε στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Control+Tab. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις επιλογές στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η κύρια ομάδα περιήγησης περιέχει τις ακόλουθες καρτέλες:

 • Καρτέλα Το προφίλ μου: όπου μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση διαθεσιμότητας

 • Καρτέλα Συνομιλίες: παραθέτει τις καταγεγραμμένες συνομιλίες σας

 • Καρτέλα Συσκέψεις: παραθέτει τις προγραμματισμένες συσκέψεις σας

 • Καρτέλα Κλήσεις: παραθέτει τις κλήσεις σας

 • Καρτέλα Επαφές: περιλαμβάνει το πλαίσιο αναζήτησης Αναζήτηση επαφών και κάτω από αυτό, τη λίστα των επαφών που έχετε προσθέσει

Μπορείτε να μεταβείτε ξανά στην κύρια ομάδα περιήγησης, ενεργοποιώντας το Quick Nav και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να περιηγηθείτε μέχρι να ακούσετε: "Κύρια ομάδα περιήγησης". Για εναλλαγή στην κύρια ομάδα περιήγησης, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεστε μέσα σε πίνακα. Για έξοδο από πίνακα, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο πάνω βέλους. Για αλληλεπίδραση με την κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι έχετε απενεργοποιήσει το Quick Nav, κατά την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων με την κύρια ομάδα περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού εφαρμογής, το οποίο περιέχει τα μενού και τις εντολές από το Skype for Business for Mac. Το μενού εφαρμογής βρίσκεται στη γραμμή μενού. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Fn+Control+F2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για περιήγηση μεταξύ των μενού: Skype για επιχειρήσεις, Αρχείο, Επεξεργασία, Επαφές, Συνομιλίες, Παράθυρο και Βοήθεια. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να ανοίξετε ένα μενού και τα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους, για να περιηγηθείτε σε ένα μενού. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Εργασία με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης VoiceOver

Στο Skype for Business for Mac, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac. Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μετατρέπει το κείμενο σε ομιλία και εκφωνεί εντολές, θέσεις, λίστες και κουμπιά, πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου.

Ακολουθούν ορισμένες σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του VoiceOver.

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το VoiceOver σε Mac, πατήστε Command+F5.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VoiceOver, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Εκτέλεση εργασιών με το Skype και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Ακολουθούν ορισμένες σύντομες εργασίες που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης:

Αλλαγή της κατάστασης διαθεσιμότητας

 1. Στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα. Ακούτε: "Κουμπί Το προφίλ μου". Στη συνέχεια πατήστε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος: Ακούτε "Μενού. 7 στοιχεία".

 2. Πατήστε το πάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους, για να περιηγηθείτε στην κατάσταση που θέλετε να εμφανίζεται στο προφίλ σας: Διαθέσιμος, Απασχολημένος, Μην ενοχλείτε, Επιστρέφω αμέσως, Εκτός γραφείου ή Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή.

 3. Για να επιλέξετε την κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να επιστρέψετε στην καρτέλα Το προφίλ μου στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Esc.

Πραγματοποίηση κλήσης

 1. Στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα. Στη συνέχεια πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί Επαφές".

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα των επαφών σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και πατήστε δύο φορές το Tab. Ακούτε: "Πίνακας Επαφές".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να περιηγηθείτε στις επαφές μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε. Εάν χρειαστεί, για ανάπτυξη μιας ομάδας επαφών, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 4. Για να ξεκινήσετε μια κλήση με την επιλεγμένη επαφή, πατήστε Shift+Command+R.

 5. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

  • Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βίντεο, πατήστε Shift+Command+V.

  • Για σίγαση ή διακοπή της σίγασης του μικροφώνου, πατήστε Shift+Command+M.

  • Για τερματισμό της κλήσης, πατήστε Shift+Command+E.

Συνομιλία μέσω άμεσων μηνυμάτων

 1. Στην κύρια ομάδα περιήγησης, πατήστε Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους, για να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα. Στη συνέχεια πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί Επαφές".

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα των επαφών σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και δύο φορές το Tab. Ακούτε: "Πίνακας Επαφές".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, για να περιηγηθείτε στις επαφές σας μέχρι να ακούσετε το όνομα του ατόμου, με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια συνομιλία. Εάν χρειαστεί, για ανάπτυξη μιας ομάδας επαφών, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί Συνομιλία".

 5. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε Control+Option+πλήκτρο δεξιού βέλους. Ακούτε: "Βρίσκεστε σε περιοχή κειμένου".

 6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Για αποστολή, πατήστε Enter.

Δείτε επίσης

Προσθέστε άτομα στις επαφές σας χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×