Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το OneDrive για επιχειρήσεις στα Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και συντομεύσεις πληκτρολογίου για την αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων στο φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις στον υπολογιστή σας. Όποτε είστε συνδεδεμένοι στο Internet, τα αρχεία του OneDrive για επιχειρήσεις συγχρονίζονται αυτόματα με αυτόν το φάκελο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις

Η εφαρμογή OneDrive για επιχειρήσεις είναι ενσωματωμένη στα Windows 10 και ο φάκελος εμφανίζεται αυτόματα στη λίστα αρχείων όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης της Cortana ή την Εξερεύνηση αρχείων.

Σε άλλες εκδόσεις των Windows, για να εμφανιστεί ο φάκελος OneDrive για επιχειρήσεις στη γραμμή αναζήτησης ή στην Εξερεύνηση αρχείων, πρέπει πρώτα να συγχρονίσετε το OneDrive για επιχειρήσεις με τον υπολογιστή σας. Αφού συγχρονίσετε το OneDrive για επιχειρήσεις, προστίθεται ένας φάκελος στον υπολογιστή σας. Το όνομα του φακέλου του OneDrive περιλαμβάνει το όνομα του οργανισμού Office 365 σας, όπως OneDrive - Contoso ή OneDrive@Contoso.com.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις στα Windows.

Άνοιγμα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις από τη γραμμή αναζήτησης της Cortana

 1. Για να επιλέξετε τη γραμμή αναζήτησης της Cortana, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows.

 2. Όταν ακούσετε "Cortana", πληκτρολογήστε OneDrive για επιχειρήσεις. (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Παράθυρο Cortana, πλαίσιο αναζήτησης".)

 3. Όταν ακούσετε "Εφαρμογή υπολογιστή OneDrive για επιχειρήσεις" ή "Φάκελος αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις", πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις από την Εξερεύνηση αρχείων

 1. Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση αρχείων, πατήστε το πλήκτρο των Windows + E. Ανοίγει η Εξερεύνηση αρχείων με την εστίαση στην προβολή Στοιχεία.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε "OneDrive παύλα" και το όνομα του οργανισμού που σχετίζεται με το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλή: Εάν ο φάκελος του OneDrive δεν εμφανίζεται στην προβολή Στοιχεία, για να τον επιλέξετε, μετακινηθείτε στην προβολή δέντρου στο παράθυρο περιήγησης. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F6 ή Shift+Tab, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "OneDrive παύλα" και το όνομα του οργανισμού που σχετίζεται με το φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα ενός στοιχείου

Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ανοίξετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλή:  Για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε το στοιχείο, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, P+E. Στη λίστα των εφαρμογών, για να ορίσετε μια εφαρμογή που παρατίθεται ή την επιλογή Επιλέξτε άλλη εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποστολή ενός στοιχείου

Μπορείτε να αποστείλετε ένα αρχείο στο OneDrive από την Εξερεύνηση αρχείων ή να αποστείλετε το αρχείο αποθηκεύοντάς το στο OneDrive.

Αποστολή ενός αρχείου από την Εξερεύνηση αρχείων

 1. Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση αρχείων, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + E.

 2. Επιλέξτε το φάκελο ή το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε στο OneDrive και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και ακούτε τη "Μενού περιβάλλοντος".

 3. Πατήστε N, N ή το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αποστολή σε" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το δευτερεύον μενού Αποστολή σε και ακούτε "Δευτερεύον μενού "Αποστολή σε", Συσκευή Bluetooth". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Συσκευή Bluetooth, δευτερεύον μενού "Αποστολή σε"".)

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου OneDrive για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Το αρχείο αποστέλλεται στο OneDrive.

Αποθήκευση ενός αρχείου στο φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις

 1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F. Ανοίγει η προβολή Backstage και ακούτε "Προβολή Backstage, καρτέλα"Πληροφορίες"". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επιλέχθηκε, καρτέλα "Πληροφορίες"".)

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αποθήκευση ως, πατήστε A, A.

 3. Όταν ακούσετε "Δυνατότητες αποθήκευσης ως, Προσθήκη θέσης", πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου του OneDrive για επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επιλέχθηκε, Προσθήκη θέσης".) Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Επιλέξτε έναν φάκελο, με επιλεγμένο το κουμπί OneDrive για επιχειρήσεις.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνομα του αρχείου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο ή, εάν εμφανίζεται μια λίστα με ονόματα προηγούμενων αρχείων, για να επιλέξετε ένα όνομα αρχείου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στον κύριο φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Αποθήκευση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σε έναν συγκεκριμένο υποφάκελο στο φάκελο του OneDrive για επιχειρήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί "Όνομα"", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Όταν ακούσετε το όνομα του πρώτου αρχείου στο φάκελο (ή, εάν δεν υπάρχουν αρχεία στο φάκελο, όταν ακούσετε το όνομα του φακέλου), για να μετακινηθείτε στο κουμπί Αποθήκευση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Λήψη ενός στοιχείου του OneDrive σε μια συσκευή

Από προεπιλογή, όλοι οι φάκελοι στο φάκελο του OneDrive είναι διαθέσιμοι με ή χωρίς σύνδεση στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή OneDrive στη συσκευή σας και θέλετε να κάνετε λήψη ενός στοιχείου από το OneDrive στη συσκευή σας, (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C), μετακινηθείτε στο φάκελο όπου θέλετε κάνετε λήψη του και επικολλήστε το (πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+V).

Κοινή χρήση ενός στοιχείου από το OneDrive

Κοινή χρήση ενός στοιχείου

 1. Επιλέξτε το φάκελο ή το αρχείο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10.

 2. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και ακούτε "Μενού περιβάλλοντος, Άνοιγμα".

 3. Πατήστε O, O ή το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "OneDrive για επιχειρήσεις" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Όταν ακούσετε "Μετάβαση στο πρόγραμμα περιήγησης, G", πατήστε το πλήκτρο S. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου "Κοινή χρήση εγγράφου" στο OneDrive για επιχειρήσεις στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Θα ακούσετε "Αρχεία, OneDrive", το όνομα του προγράμματος περιήγησης, "Κοινή χρήση" και το όνομα του αρχείου σας.

 5. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου "Κοινή χρήση εγγράφου" με επιλεγμένη την καρτέλα Πρόσκληση ατόμων και θα ακούσετε "Εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". (Στον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".) Πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Σύνθετο πλαίσιο "Επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων"". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας "Δυνατότητα επεξεργασίας"".) Ανοίγει το σύνθετο πλαίσιο με ενεργοποιημένη την επιλογή Δυνατότητα επεξεργασίας. Για να ορίσετε την επιλογή Δυνατότητα προβολής, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Δυνατότητα προβολής".

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab και, όταν ακούσετε "Συμπεριλάβετε ένα προσωπικό μήνυμα με αυτή την πρόσκληση, αριστερή παρένθεση, προαιρετικό, δεξιά παρένθεση", πληκτρολογήστε ένα μήνυμα εάν θέλετε.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Να απαιτείται είσοδος, εάν είναι διαθέσιμο. Για να καταργήσετε την επιλογή του, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 9. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να καταργήσετε την επιλογή του, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 10. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Κοινή χρήση και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 11. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F4.

Στο τμήμα παραθύρου "Κοινή χρήση εγγράφου", μπορείτε να ορίσετε κι άλλες επιλογές εκτός από Πρόσκληση ατόμων:

 • Για να λάβετε (και να επεξεργαστείτε) μια σύνδεση για το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε, "Λήψη σύνδεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να ακούσετε με ποιους χρησιμοποιείται από κοινού το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κοινή χρήση με" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Διακοπή κοινής χρήσης ενός στοιχείου

 1. Επιλέξτε το στοιχείο του οποίου την κοινή χρήση θέλετε να διακόψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+S, S+S.

Περισσότερες πληροφορίες

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για το συγχρονισμό του OneDrive για επιχειρήσεις στα Windows

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×