Έναρξη αρίθμησης σελίδων παρακάτω στο έγγραφό σας στο Word για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μερικές φορές ίσως δεν θέλετε οι αριθμοί σελίδας εμφανίζονται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο να είναι ίδια με τον πραγματικό αριθμό σελίδων του εγγράφου.

Επιλέξτε το σενάριο που ταιριάζει περισσότερο με το τι θέλετε να κάνετε:

Δεν θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα σας τίτλο αριθμός σελίδας, αλλά θέλετε η δεύτερη σελίδα για να εμφανίσετε "Σελίδα 2."

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην κεφαλίδα > Επεξεργασία κεφαλίδας (ή το υποσέλιδο > Επεξεργασία υποσέλιδου ).

 2. Στην καρτέλα σχεδίαση κεφαλίδας και υποσέλιδου εργαλεία, επιλέξτε Διαφορά στην πρώτη σελίδα.

  Όταν κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή μιας κεφαλίδας ή ενός υποσέλιδου, το Word εμφανίζει την καρτέλα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διαφορά στην πρώτη σελίδα μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη σελίδα της ενότητας στο έγγραφό σας, όχι μόνο την πρώτη σελίδα.

 3. Στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, θα πρέπει να μπορείτε να δείτε μια ετικέτα στην πρώτη σελίδα που εμφανίζεται η ένδειξη Κεφαλίδα της πρώτης σελίδας. Επιλέξτε τον αριθμό σελίδας για να επισημάνετε και πατήστε το πλήκτρο Delete.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων ή πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από.

Πρώτη σελίδα του εγγράφου σας είναι μια συνοδευτική σελίδα, η δεύτερη σελίδα είναι ένας πίνακας περιεχομένων και θέλετε η τρίτη σελίδα για να εμφανίσετε "Σελίδα 1".

Για να ξεκινήσετε την αρίθμηση των σελίδων παρακάτω στο έγγραφό σας, πρέπει πρώτα να διαχωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες, να τις αποσυνδέσετε και στη συνέχεια, να εισαγάγετε αριθμούς σελίδων.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο του εγγράφου σας όπου θέλετε να εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη > Αλλαγές > Επόμενη σελίδα.
  Στην καρτέλα "Διάταξη", επισημαίνεται η επιλογή "Επόμενη σελίδα"

  (Βεβαιωθείτε ότι δεν κάνετε κλικ σε σελίδα, αυτό θα εισαγάγετε μια νέα κενή σελίδα στο έγγραφό σας.)

 3. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου όπου θέλετε να εμφανίζονται αριθμοί σελίδων. Με αυτή την ενέργεια ανοίγει η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με το προηγούμενο για να την απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε τη σύνδεση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου με την προηγούμενη ενότητα.
  Στην καρτέλα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο", επισημαίνεται η επιλογή "Σύνδεση με το προηγούμενο"

 5. Επιλέξτε Αριθμός σελίδας > Αριθμός σελίδας και στη συνέχεια, επιλέξτε τη στοίχιση και τη θέση που θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στις επιλογές Αριθμός σελίδας > Μορφοποίηση αριθμών σελίδας για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

 7. Για να ξεκινήσετε την αρίθμηση με τον αριθμό 1, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη από και πληκτρολογήστε 1 (διαφορετικά, το Word θα χρησιμοποιήσει τον πραγματικό αριθμό σελίδας).
  Στο πλαίσιο "Μορφή αριθμού σελίδας", στην επιλογή "Έναρξη σε" εισαγάγετε "1".

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων ή κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της περιοχής της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
  Στην καρτέλα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο" επισημαίνεται το κουμπί "Κλείσιμο"

Εργάζεστε με ένα σύνολο εγγράφων, και το πρώτο σας έγγραφο ξεκινά με "Σελίδα 1" και τελειώνει σε "52 σελίδας". Θέλετε την πρώτη σελίδα στο δεύτερο έγγραφο του συνόλου για να ξεκινήσετε με "53 σελίδας", επειδή πρόκειται για τον επόμενο διαδοχικό αριθμό.

 1. Κάντε διπλό κλικ μέσα στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μιας σελίδας στο έγγραφό σας.

  Το Word ανοίγει την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο για επεξεργασία και εμφανίζει την καρτέλα Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

  Όταν κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή μιας κεφαλίδας ή ενός υποσέλιδου, το Word εμφανίζει την καρτέλα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο".
 2. Αν το έγγραφό σας δεν έχει ήδη αριθμούς σελίδων, επιλέξτε Αριθμός σελίδας στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αριθμός σελίδας.

  Στην καρτέλα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο", κάντε κλικ στην επιλογή "Αριθμός σελίδας" στο μενού "Αριθμός σελίδας", για να προσθέσετε έναν αριθμό σελίδας.

  Το Word εμφανίζει την επιλογή Αριθμοί σελίδων, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη θέση και τη στοίχιση των αριθμών σελίδας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να τους προσθέσετε στο έγγραφό σας.

  Στην περιοχή "Αριθμοί σελίδων", ορίστε τη θέση και τη στοίχιση των αριθμών σελίδας.
 3. Επιλέξτε Αριθμός σελίδας > Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

  Για να μορφοποιήσετε τους αριθμούς σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή "Αριθμός σελίδας" στην καρτέλα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο" και έπειτα επιλέξτε "Μορφοποίηση αριθμών σελίδας".
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση αριθμών σελίδας, επιλέξτε Έναρξη από και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε ως αρχικό αριθμό σελίδας για το έγγραφο.

  Για να ορίσετε έναν αρχικό αριθμό σελίδας, επιλέξτε "Έναρξη σε" και πληκτρολογήστε έναν αριθμό.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων ή κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο εκτός της περιοχής της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

  Για να διακόψετε την επεξεργασία της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου του εγγράφου σας, κάντε κλικ στην επιλογή "Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων".

Επιλέξτε το σενάριο που ταιριάζει περισσότερο με το τι θέλετε να κάνετε:

Δεν θέλετε να εμφανίζεται στη σελίδα σας τίτλο αριθμός σελίδας, αλλά θέλετε η δεύτερη σελίδα για να εμφανίσετε "Σελίδα 2."

 1. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός σελίδας.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο"

 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση αριθμού στην πρώτη σελίδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το έγγραφό σας είναι χωρισμένο σε ενότητες, επιλέξτε τις ενότητες στις οποίες θέλετε να αποκρύψετε τον αριθμό σελίδας από την πρώτη σελίδα της ενότητας.

Πρώτη σελίδα του εγγράφου σας είναι μια συνοδευτική σελίδα, η δεύτερη σελίδα είναι ένας πίνακας περιεχομένων και θέλετε η τρίτη σελίδα για να εμφανίσετε "Σελίδα 1".

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόχειρη.

 2. Κάντε κλικ στην ενότητα όπου θέλετε να ξεκινήσετε την αρίθμηση σελίδων.

  Εάν το έγγραφό σας δεν περιέχει αλλαγές ενότητας, εισαγάγετε, να διαγράψετε, ή να αλλάξετε μια αλλαγή ενότητας όπου θέλετε να ξεκινήσετε την αρίθμηση σελίδας. Στο μενού Εισαγωγή, επιλέξτε Αλλαγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κατάλληλο είδος αλλαγής ενότητας.

 3. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 4. Κάντε κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας στο επάνω μέρος της σελίδας ή στην περιοχή του υποσέλιδου στο κάτω μέρος της σελίδας.

 5. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός σελίδας.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο"

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 7. Στο πλαίσιο Έναρξη από, πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Μπορείτε να αριθμήσετε ανεξάρτητα κάθε ενότητα σε ένα έγγραφο.

  • Για να μην εκτυπωθεί ο αριθμός σελίδας στην πρώτη σελίδα μιας ενότητας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση αριθμού στην πρώτη σελίδα στο παράθυρο διαλόγου Αριθμοί σελίδων.

Εργάζεστε με ένα σύνολο εγγράφων, και το πρώτο σας έγγραφο ξεκινά με "Σελίδα 1" και τελειώνει σε "52 σελίδας". Θέλετε την πρώτη σελίδα στο δεύτερο έγγραφο του συνόλου για να ξεκινήσετε με "53 σελίδας", επειδή πρόκειται για τον επόμενο διαδοχικό αριθμό.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός σελίδας.

  Καρτέλα "Στοιχεία εγγράφου", ομάδα "Κεφαλίδα και υποσέλιδο"

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση.

 4. Στο πλαίσιο Έναρξη από, πληκτρολογήστε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν το έγγραφό σας είναι χωρισμένο σε ενότητες, κάντε κλικ στην ενότητα όπου θέλετε να αλλάξετε τον αρχικό αριθμό σελίδας.

  • Μπορείτε να αριθμήσετε ανεξάρτητα κάθε ενότητα σε ένα έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση αριθμών σελίδας

Προσθήκη αριθμών σελίδας σε μια υπάρχουσα κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Προσθήκη αριθμού σελίδας X από Y σε ένα έγγραφο

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×