Έναρξη ή συμμετοχή σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

Ο Office Communicator 2007 R2 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τον φυσικό και, συνήθως, μη δομημένο τρόπο επικοινωνίας με άλλα άτομα. Για παράδειγμα, με τον Office Communicator μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία άμεσων μηνυμάτων με κάποιον και μετά να αποφασίσετε να προσκαλέσετε κάποιο άλλο άτομο στη συνομιλία για τη λήψη μιας απόφασης. Μετά την έναρξη της διάσκεψης μπορείτε να προκαλέσετε άλλα άτομα ή να προσθέσετε λειτουργίες επικοινωνίας και ήχου χωρίς να εγκαταλείψετε το παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator. Με τον Office Communicator, για την έναρξη μιας διάσκεψης απαιτούνται μόνο μερικά κλικ με το ποντίκι. Για παράδειγμα, ένας εξαιρετικός τρόπος αξιοποίησης των δυνατοτήτων διάσκεψης του Communicator είναι η έναρξη μιας διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων ή μιας τηλεφωνικής διάσκεψης επιλέγοντας μια ομάδα στη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος ή Εκτέλεση κλήσης διάσκεψης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Έναρξη μιας διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων

Χρήση της επιλογής "Άμεση σύσκεψη" για έναρξη μιας διάσκεψης

Πρόσκληση άλλων σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

Συμμετοχή σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

Απάντηση σε πρόσκληση διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων με μια κλήση του Communicator

Έναρξη μιας διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων

Η έναρξη μιας διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων είναι συχνά ένας γρήγορος τρόπος λήψης αποφάσεων. Ίσως εξίσου σημαντική, η έναρξη μιας διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων είναι τόσο απλή όσο η πολλαπλή επιλογή επαφών στη λίστα επαφών ή η επιλογή μιας ομάδας και μετά να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων από τη λίστα επαφών επιλέγοντας πολλές επαφές, μια ομάδα διανομής ή μια ομάδα επαφών. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διάσκεψη από μια συνομιλία τηλεφώνου ή βίντεο μεταξύ δύο ατόμων, προσκαλώντας απλώς κάποιο άλλο άτομο στη συνομιλία.

Για την έναρξη μιας διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων

 • Στη λίστα επαφών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε πολλές επαφές κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε στη διάσκεψη, κάντε δεξιό κλικ στην τελευταία επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  • Κάντε δεξιό κλικ σε μια επαφή ή ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Στο παράθυρο "Συνομιλία" που εμφανίζεται, βλέπετε την κατάσταση Πρόσκληση για κάθε επαφή, κατά την αποστολή της πρόσκλησης άμεσων μηνυμάτων στην επαφή. Όταν η επαφή αποδεχτεί την πρόσκληση άμεσων μηνυμάτων και συμμετάσχει στη διάσκεψη, εμφανίζεται η ένδειξη άμεσων μηνυμάτων στη δεξιά πλευρά του ονόματος επαφής, υποδεικνύοντας ότι ο συμμετέχων έχει συνδεθεί στη διάσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της επιλογής "Άμεση σύσκεψη" για έναρξη μιας διάσκεψης

Στον Communicator 2007 R2, μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα διάσκεψη χρησιμοποιώντας την επιλογή Άμεση σύσκεψη, που είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο κουμπί Μενού. Αφού ξεκινήσετε τη διάσκεψη, μπορείτε να προσκαλέσετε επαφές μέσα από τον οργανισμό σας ή εκτός του οργανισμού σας στέλνοντας μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εξωτερικές επαφές μπορούν να κάνουν κλικ σε μια σύνδεση από την πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να συμμετάσχουν στη διάσκεψη χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Για έναρξη της διάσκεψης με την επιλογή "Άμεση σύσκεψη"

 • Στη λίστα επαφών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού και κατόπιν στο στοιχείο Άμεση σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Πρόσκληση άλλων σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

Στη διάρκεια μιας διάσκεψης, το άτομο που ενεργοποίησε τη διάσκεψη (αποκαλείται "προεδρεύων") ή κάποιος από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη μπορεί να προσκαλέσει κάποια άλλη επαφή στη διάσκεψη. Στον Communicator 2007 R2, η χρήση αυτής της επιλογής δεν σας περιορίζει να προσκαλείτε επαφές μόνο μέσα από τον οργανισμό σας. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε σε μια συνομιλία επαφές εκτός του οργανισμού σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτές οι εξωτερικές επαφές μπορούν να κάνουν κλικ σε μια σύνδεση από την πρόσκληση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να συμμετάσχουν στη διάσκεψη χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Για την πρόσκληση άλλων σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

 • Για να προσκαλέσετε επαφές εντός του οργανισμού σας, στο παράθυρο "Συνομιλία", κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσκληση και έπειτα επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε στη διάσκεψη.

 • Για να προσκαλέσετε επαφές εκτός του οργανισμού, στο παράθυρο "Συνομιλία", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Πρόσκληση και έπειτα στην επιλογή Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την κλήση διάσκεψης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαφή και στείλτε το μήνυμα.

Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

Όταν στέλνετε μια πρόσκληση διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων ή όταν κάποιο άτομο στέλνει μια πρόσκληση σε εσάς, εμφανίζεται μια ειδοποίηση πρόσκλησης σε διάσκεψη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή του προσκεκλημένου.

Για τη συμμετοχή σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων

 • Κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο της ειδοποίησης πρόσκλησης σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων.

Όταν κάποιο άτομο σάς προσκαλεί σε διάσκεψη, μπορείτε να απαντήσετε στην επαφή με τηλεφωνική κλήση.

Αρχή της σελίδας

Απάντηση σε πρόσκληση διάσκεψης άμεσων μηνυμάτων με μια κλήση του Communicator

Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση πρόσκλησης σε διάσκεψη στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να απαντήσετε στον αποστολέα της πρόσκλησης με μια τηλεφωνική κλήση.

Για απάντηση σε πρόσκληση σε διάσκεψη άμεσων μηνυμάτων με μια κλήση

 • Στην ειδοποίηση πρόσκλησης σε διάσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Ανακατεύθυνση, και έπειτα στην επιλογή Κλήση του Communicator.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×