Έλεγχος των αλλαγών με την Παρακολούθηση σημάνσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Παρακολούθηση σημάνσεων της καρτέλας Αναθεώρηση του Visio για να προτείνετε και να προβάλετε εύκολα τις προτεινόμενες αλλαγές σε ένα σχέδιο.

Καρτέλα Αναθεώρηση της Κορδέλας

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τη σήμανση

Έναρξη ή διακοπή παρακολούθησης σήμανσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη σήμανσης

Πληροφορίες για τη σήμανση

Με ενεργοποιημένη την Παρακολούθηση σημάνσεων, τα σχήματα, τα σχήματα γραφής ή τα σχόλια που προσθέτετε εσείς ή οι αναθεωρητές σας παρακολουθούνται σε ξεχωριστές επικαλύψεις σήμανσης, χωρίς να αλλάζει το αρχικό σχέδιο. Όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, σε κάθε άτομο αντιστοιχίζεται αυτόματα ένα ξεχωριστό χρώμα ή καρτέλα. Όταν προβάλετε το σχέδιο, μπορείτε να βλέπετε όλες τις αλλαγές ταυτόχρονα.

Σχέδιο με καρτέλες επικάλυψης σήμανσης διαφορετικού χρώματος.

Οι επικαλύψεις σήμανσης διατηρούν τη σήμανση ξεχωριστά από το αρχικό σχέδιο.

1. Η επικάλυψη αυτή περιέχει όλη τη σήμανση από έναν αναθεωρητή.

2. Αυτή η επικάλυψη περιέχει τη σήμανση ενός δεύτερου αναθεωρητή.

3. Το αρχικό σχέδιο παραμένει ανέπαφο.

4. Όταν προβάλετε το σχέδιο, μπορείτε να δείτε κάθε μια επικάλυψη σήμανσης καθώς και το αρχικό σχέδιο.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός ξεχωριστού αντιγράφου του σχεδίου με κάθε αναθεωρητή ή να διαθέσετε το δικό σας αρχικό σχέδιο σε μια ομάδα αναθεωρητών, αποθηκεύοντας το σχέδιο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή δημοσιεύοντας το σχέδιο σε μια τοποθεσία intranet. Με τη χρήση ενός κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου, τοποθεσίας intranet ή άλλης προσβάσιμης κεντρικής τοποθεσίας έχετε τη δυνατότητα λήψης των σημάνσεων όλων των αναθεωρητών σε ένα αρχείο.

Σημειώσεις: 

 • Τα σχήματα εμφανίζονται στην επικάλυψη σήμανσης, στο χρώμα που έχει αντιστοιχηθεί για αυτήν την επικάλυψη. Εάν ένας αναθεωρητής εφαρμόσει ένα χρώμα κειμένου, ένα χρώμα γεμίσματος ή ένα χρώμα γραμμής σε ένα σχήμα, τα χρώματα αυτά δεν θα εμφανίζονται στην επικάλυψη σήμανσης.

 • Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση των σχολίων.

 • Η σήμανση δεν εμφανίζεται σε ένα σχήμα που έχει αποθηκευτεί ως ιστοσελίδα.

Αρχή της σελίδας

Έναρξη ή διακοπή Παρακολούθησης σήμανσης.

Για κάθε αναθεωρητή ο οποίος ανοίγει ένα σχέδιο όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Παρακολούθηση σημάνσεων, δημιουργείται μια επικάλυψη σήμανσης και αντιστοιχίζεται ένα χρώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να δείτε με μια ματιά αν η Παρακολούθηση σημάνσεων είναι ενεργοποιημένη, κοιτάξτε στο κείμενο που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου εργασιών Αναθεώρηση. Εάν το κείμενο είναι Τρέχων αναθεωρητής, το αρχικό σχέδιο προστατεύεται και μπορείτε να παρακολουθείτε τη σήμανση. Διαφορετικά, η παρακολούθηση σημάνσεων διακόπτεται και μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο αρχικό σχέδιο.

Έναρξη παρακολούθησης σημάνσεων για πρώτη φορά

 • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σήμανση, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση σημάνσεων.

 • Ανοίγει το παράθυρο εργασιών Αναθεώρηση και δημιουργείται για λογαριασμό σας μια επικάλυψη σήμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν είναι ενεργοποιημένη η Παρακολούθηση σημάνσεων, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στη δική σας επικάλυψη σήμανσης. Για να κάνετε αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, διακόψτε την παρακολούθηση σήμανσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχικό.

Επανεκκίνηση παρακολούθησης σήμανσης

 • Στο παράθυρο εργασιών Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην Παρακολούθηση σημάνσεων.

 • Το κείμενο στο επάνω μέρος του παραθύρου αλλάζει σε Τρέχων αναθεωρητής και μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη δική σας επικάλυψη σήμανσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την επανεκκίνηση της δυνατότητας Παρακολούθηση σημάνσεων, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο στη δική σας επικάλυψη σήμανσης. Για να κάνετε αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, διακόψτε την παρακολούθηση σήμανσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχικό.

Διακοπή παρακολούθησης σήμανσης

 • Στο παράθυρο εργασιών Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην Παρακολούθηση σημάνσεων.

 • Το κείμενο στο επάνω μέρος του παραθύρου αλλάζει σε Η παρακολούθηση σήμανσης είναι απενεργοποιημένη και μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο αρχικό σχέδιο.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη σήμανσης

 1. Ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Αναθεώρηση, εάν δεν είναι ήδη ανοιχτό:

  • Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σήμανση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο αναθεώρησης.

 2. Εάν η παρακολούθηση σημάνσεων διακοπεί και δεν βλέπετε κανένα όνομα αναθεωρητή στο πεδίο Εμφάνιση επικαλύψεων σήμανσης, στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σημειώσεων.

 3. Στην ενότητα Εμφάνιση επικαλύψεων σήμανσης, στο παράθυρο εργασιών Αναθεώρηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε επικαλύψεις σήμανσης για όλους τους αναθεωρητές, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων.

  • Για να κάνετε απόκρυψη των επικαλύψεων σήμανσης για όλους τους αναθεωρητές, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη όλων.

  • Για να κάνετε εμφάνιση ή απόκρυψη των επικαλύψεων σήμανσης ενός μεμονωμένου αναθεωρητή, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του αναθεωρητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η δυνατότητα Παρακολούθηση σημάνσεων είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να κάνετε απόκρυψη της δικής σας επικάλυψης σήμανσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×