Έλεγχος συμβατότητας στο PowerPoint

PowerPoint για Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο συμβατότητας, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που καθορίζουν ενδεχόμενες βλάβες της λειτουργικότητας όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση PowerPoint ως αρχείο του PowerPoint 97-2003 (.ppt). Αυτό το έγγραφο περιέχει τα μηνύματα που δημιουργεί ο έλεγχος συμβατότητας. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην περιοχή κάθε μήνυμα για να δείτε τι έχει ως αποτέλεσμα το μήνυμα να εμφανίζεται και προτάσεις σχετικά με το ποια ενέργεια.

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον Έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στα θέματα:

Υπάρχουν δύο είδη μηνυμάτων του Ελέγχου συμβατότητας:

 1. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται πιο συχνά, θα χάσετε λειτουργίες επεξεργασίας μόνο όταν ανοίγετε το αρχείο σε μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε μια παρουσίαση με ένα Γραφικό SmartArt σε μια παλαιότερη έκδοση της μορφής PowerPoint και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, το Γραφικό SmartArt έχει αλλάξει σε μια εικόνα. Ωστόσο, εάν ανοίξετε το αρχείο ξανά σε νεότερη έκδοση του PowerPoint χωρίς να επεξεργαστείτε στη συγκεκριμένη εικόνα Γραφικό SmartArt, μπορείτε να συνεχίσετε να επεξεργαστείτε το Γραφικό SmartArt. Αυτά τα είδη των μηνυμάτων που έχουν "σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint" σε αυτά.

 2. Στην δεύτερη περίπτωση, η απώλεια της λειτουργικότητας είναι μόνιμη. Για παράδειγμα, εάν έχετε τροποποιήσει το κείμενο θέσης αντικειμένου σε μια προσαρμοσμένη διάταξη, αυτό το κείμενο θέσης αντικειμένου θα χαθεί μόνιμα.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες περιεχόμενο από νεότερες εκδόσεις των PowerPoint σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Για παράδειγμα, σχήματα και κείμενο με νέα εφέ μετατρέπονται σε εικόνες (αρχεία bitmap) σε ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint για να βεβαιωθείτε ότι θα εμφανίζονται με το ίδιο σε μια παρουσίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της γραμμής, το χρώμα γεμίσματος ή άλλες πτυχές των σχημάτων και του κειμένου. Επίσης, αφού ενεργοποιηθεί το κείμενο σε bitmap, οι κινήσεις σε αυτό το κείμενο δεν εμφανίζει στη διάρκεια της παρουσίασης.

Συμβουλή:    Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα Γραφικό SmartArt, ένα σχήμα ή άλλα αντικείμενα στην παρουσίασή σας, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο της παρουσίασης του PowerPoint και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αντίγραφο ως αρχείο του PowerPoint 97-2003 (.ppt). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική παρουσίαση εάν σας Γραφικά SmartArt, σχήματα ή άλλα αντικείμενα μετατρέπονται σε εικόνες κατά την αποθήκευση της παρουσίασης σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

Τα αποσπάσματα πολυμέσων που έχουν ενσωματωθεί ή αναβαθμιστεί σε PowerPoint 2010 ή νεότερες εκδόσεις μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα απόσπασμα πολυμέσων που έχει εισαχθεί ή αναβαθμιστεί στην παρουσίαση.

Επαναλάβετε την εισαγωγή του αποσπάσματος πολυμέσων και χρησιμοποιήστε την επιλογή "Σύνδεση με αρχείο" αντί για την ενσωμάτωση.

Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του σχήματός σας, μερικά εφέ μετατρέπονται σε εικόνες που χρησιμοποιούνται ως γέμισμα του σχήματος. Μπορείτε ακόμα να επεξεργαστείτε το κείμενο, επειδή το κείμενο εμφανίζεται στην κορυφή αυτών των εικόνων.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα σχήμα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: (εσωτερική) σκιά, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές ή γεμίσματα με διαβαθμίσεις.

Καταργήστε τα εφέ.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του σχήματος, το σχήμα και οποιοδήποτε κείμενο μέσα σε αυτό πρέπει να μετατραπεί σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, (εσωτερική) σκιά, λάμψη, μετασχηματισμό, περιστροφή 3-Δ, διαρθρώσεις κειμένου ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ κειμένου.

Διακριτή διαγραφή ή διπλή διακριτή διαγραφή κειμένου, στηλών του κειμένου, κείμενο με εσοχή επιπέδων 6 - 9 ή κατακόρυφο κείμενο.

Καταργήστε τα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά είτε της ομάδας Γραμματοσειρά ή της ομάδας Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα.

Σχήμα με εφέ αντανάκλασης.

Καταργήστε τα εφέ.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: αντανάκλαση, λάμψη, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του γραφικού SmartArt, το γραφικό SmartArt μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα γραφικό SmartArt.

Τα γραφικά SmartArt μετατρέπονται σε ένα αντικείμενο που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007. Ωστόσο, μπορείτε να καταργήσετε την ομαδοποίηση του γραφικού SmartArt και, στη συνέχεια, να το τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Σημειώστε ότι αφού μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη η λειτουργικότητα στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του πίνακα, ο πίνακας μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένας πίνακας με WordArt στα κελιά.

Καταργήστε τα εφέ κειμένου.

Ένας πίνακας με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: κελί, κορνίζα, σκιά ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε ένα εφέ σε ένα σχήμα που κάνει την εικόνα μεγαλύτερη από 30 megabyte (MB).

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή το σχήμα σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint και καταργούνται οποιαδήποτε εφέ.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: λάμψη, απαλές ακμές, αντανάκλαση, κορνίζα, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα αν η παρουσίασή σας περιέχει μια προσαρμοσμένη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, στοιχεία προσαρμοσμένου περιβάλλοντος χρήστη που δεν υποστηρίζονται σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007 ή και τα δύο. Αυτές οι προσαρμοσμένες δυνατότητες δεν θα είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προστίθενται ένα ή περισσότερα κουμπιά στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης που αφορούν συγκεκριμένα αυτή την παρουσίαση.

Ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον χρήστη.

Επειδή το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office στο Office PowerPoint 2007 και το PowerPoint 2010 έχουν μεγάλες διαφορές από τα μενού και τις γραμμές εργαλείων σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, τυχόν προσαρμογές που έχουν γίνει στο Office PowerPoint 2007 ή στο PowerPoint 2010 δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε παρόμοιες προσαρμοσμένες εντολές σε γραμμές εργαλείων και μενού.

Στο Microsoft Office Excel 2007 και τις νεότερες εκδόσεις, το μέγεθος του φύλλου εργασίας είναι 16.384 στήλες, επί 1.048.576 γραμμές. Ωστόσο, το μέγεθος των φύλλων εργασίας παλαιότερων εκδόσεων του Excel είναι μόνο 256 στήλες επί 65.536 γραμμές. Τα δεδομένα των κελιών που βρίσκονται έξω από αυτό το όριο στηλών και γραμμών χάνονται στις προηγούμενες εκδόσεις του Excel. Οι αναφορές τύπων σε δεδομένα αυτής της περιοχής θα επιστρέφουν ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Γράφημα που δημιουργήθηκε από δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου.

Στον Έλεγχο συμβατότητας του Excel , κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τα κελιά και τις περιοχές που υπερβαίνουν τα όρια γραμμών και στηλών, επιλέξτε τα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μέσα στα όρια των στηλών και γραμμών ή σε ένα άλλο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας τις εντολές Αποκοπή και Επικόλληση.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά την αποθήκευση μιας παρουσίασης που περιέχει μια προσαρμοσμένη διάταξη με ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX σε μορφή παρουσίασης PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX που έχουν προστεθεί σε προσαρμοσμένη διάταξη.

Εάν η παρουσίασή σας δεν περιέχει κώδικα, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. Ο κώδικας θα καταργηθεί από την παρουσίαση.

Εάν η παρουσίασή σας περιέχει κώδικα και θέλετε να τον διατηρήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Σημειώσεις: 

 • Δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε κώδικα συσχετισμένο με στοιχεία ελέγχου ActiveX σε προσαρμοσμένες διατάξεις, σε μορφές αρχείων προηγούμενων εκδόσεων από το PowerPoint 2007.

 • Για να αποφύγετε απώλεια ή καταστροφή του κώδικα, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο παρουσίασης (.pptx).

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση η οποία περιέχει προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

Κατά την αποθήκευση σε μορφή προηγούμενης έκδοσης, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα το κείμενο μηνύματος με το προεπιλεγμένο κείμενο συμβόλου κράτησης θέσης ή με ένα πλαίσιο κειμένου.

Αλλάξτε το σύμβολο κράτησης θέσης με ένα πλαίσιο κειμένου και πληκτρολογήστε το προσαρμοσμένο μήνυμα μέσα στο πλαίσιο κειμένου.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε εφέ κίνησης στο πλαίσιο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που προστίθεται στο σύμβολο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Κατά την αποθήκευση σε μορφή προηγούμενης έκδοσης, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα το πλαίσιο κράτησης θέσης με το προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης, χωρίς εφέ κίνησης.

Αλλάξτε το σύμβολο κράτησης θέσης με ένα πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και εφαρμόστε εφέ κίνησης σε αυτό.

Όταν εφαρμόζετε συγκεκριμένα εφέ κίνησης σε σχήματα και, στη συνέχεια, αποθηκεύετε την παρουσίασή σας στη μορφή κειμένου μιας προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint, ενδέχεται να μην εμφανίζονται οι κινήσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή το εφέ κίνησης είναι συνδεδεμένο σε κείμενο ή σχήμα που μετατράπηκε σε εικόνα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμεν η λύση

Εφέ κίνησης που εφαρμόζεται σε σχήμα που θα γίνει χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας (για παράδειγμα, τα γραφικά SmartArt).

Κατά την αποθήκευση σε μορφή προηγούμενης έκδοσης, το PowerPoint αλλάζει αυτόματα το πλαίσιο κράτησης θέσης με το προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης, χωρίς εφέ κίνησης.

Μετατρέψτε το αντικείμενο σε κινούμενη εικόνα, με τις εξής ενέργειες:

 1. Επιλέξτε το σχήμα στη διαφάνεια.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα και επιλέξτε Αποθήκευση ως εικόνα.

 3. Μετά την αποθήκευση, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

 4. Μεταβείτε στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 5. Εφαρμόστε το εφέ κίνησης στην εικόνα.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX το οποίο δεν έχει προετοιμαστεί. Ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί είναι ένα στοιχείο ελέγχου το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου ActiveX, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων ActiveX σε αρχεία του Office.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί.

 1. Κάντε κλικ στις Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας που σας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου ActiveX. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η προετοιμασία του στοιχείου ελέγχου ActiveX. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης μιας ασφαλούς απόφασης πριν κάνετε κλικ σε μια επιλογή, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων ActiveX σε αρχεία του Office.

 2. Αν εξακολουθείτε να βλέπετε το μήνυμα αφού ακολουθήσετε το βήμα 1, διαγράψτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX από την παρουσίασή σας.

Χρήση του ελέγχου συμβατότητας για τον προσδιορισμό ενδεχόμενες βλάβες της λειτουργικότητας όταν αποθηκεύετε την παρουσίασή σας Microsoft Office PowerPoint 2007 στη μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint. Αυτό το έγγραφο περιέχει τα μηνύματα που δημιουργεί ο έλεγχος συμβατότητας. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην περιοχή κάθε μήνυμα για να δείτε τι έχει ως αποτέλεσμα το μήνυμα να εμφανίζεται και προτάσεις σχετικά με το ποια ενέργεια.

Υπάρχουν δύο διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων του ελέγχου συμβατότητας.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται πιο συχνά, θα χάσετε λειτουργίες επεξεργασίας μόνο όταν ανοίγετε το αρχείο σε μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε μια παρουσίαση με ένα γραφικό SmartArt σε μια παλαιότερη έκδοση της μορφής PowerPoint και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο σε παλαιότερη έκδοση του PowerPoint, το γραφικό SmartArt θα αλλάξει σε μια εικόνα. Ωστόσο εάν μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ξανά στο Office PowerPoint 2007, χωρίς να επεξεργαστείτε αυτήν την εικόνα γραφικού SmartArt, μπορείτε να συνεχίσετε επεξεργασία του γραφικού SmartArt. Αυτούς τους τύπους των μηνυμάτων που έχουν "σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint" σε αυτά.

Στη δεύτερη περίπτωση, θα χάσετε οριστικά λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, εάν έχετε τροποποιήσει το κείμενο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης, το κείμενο κράτησης θέσης που θα χαθούν οριστικά.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες Office PowerPoint 2007 περιεχομένου σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint. Για παράδειγμα, σχήματα και κείμενο με νέα εφέ μετατρέπονται σε εικόνες (αρχεία bitmap) σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint για να διασφαλιστεί ότι θα εμφανίζονται τα ίδια σε μια παρουσίαση. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος της γραμμής, το χρώμα γεμίσματος ή άλλες πτυχές των σχημάτων και του κειμένου. Επίσης, όταν το κείμενο έχει ενεργοποιηθεί σε bitmap, οι κινήσεις σε αυτό το κείμενο δεν θα εμφανίζονται στη διάρκεια της παρουσίασης.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα γραφικό SmartArt, ένα σχήμα ή άλλα αντικείμενα στην παρουσίασή σας Office PowerPoint 2007, αποθηκεύστε ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας Office PowerPoint 2007 και στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αντίγραφο ως αρχείο του PowerPoint 97-2003. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική παρουσίαση Office PowerPoint 2007 Εάν σας γραφικά SmartArt, σχήματα ή άλλα αντικείμενα μετατρέπονται σε εικόνες κατά την αποθήκευση της παρουσίασης σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης.

Για να διατηρήσετε την εμφάνιση του σχήματός σας, μερικά εφέ μετατρέπονται σε εικόνες που χρησιμοποιούνται ως γέμισμα του σχήματος. Μπορείτε ακόμα να επεξεργαστείτε το κείμενο, επειδή το κείμενο εμφανίζεται στην κορυφή αυτών των εικόνων.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ ή γέμισμα με διαβαθμίσεις.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του σχήματος, το σχήμα και οποιοδήποτε κείμενο μέσα σε αυτό πρέπει να μετατραπεί σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, σκιά (εσωτερική ή προοπτική), σκέβρωμα μετασχηματισμό, περιστροφή 3-δ, διαρθρώσεις κειμένου ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση του εφέ κειμένου, περίγραμμα, ή γέμισμα.

Διακριτή διαγραφή ή διπλή διακριτή διαγραφή κειμένου, στηλών του κειμένου, κείμενο με εσοχή επιπέδων 6 - 9 ή κατακόρυφο κείμενο.

Καταργήστε τα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά είτε της ομάδας Γραμματοσειρά ή της ομάδας Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα.

Ένα κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ ή γέμισμα με διαβαθμίσεις.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: λάμψη, απαλές ακμές, αντανάκλαση, κορνίζα, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Για να καταργήσετε το εφέ 3-δ.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του γραφικού SmartArt, το γραφικό SmartArt μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα γραφικό SmartArt.

Τα γραφικά SmartArt μετατρέπονται σε ένα αντικείμενο χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερη από το Office PowerPoint 2007. Ωστόσο, μπορείτε να μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, που μπορεί να τροποποιηθεί, στη συνέχεια, με τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων του PowerPoint. Σημειώστε ότι μόλις μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, λειτουργικότητα στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση του πίνακα, ο πίνακας μετατρέπεται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερη έκδοση του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένας πίνακας με WordArt στα κελιά.

Για να καταργήσετε το στυλ WordArt.

Ένας πίνακας με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ: κελί, κορνίζα, σκιά ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Καταργήστε τα εφέ.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε ένα εφέ σε ένα σχήμα που κάνει την εικόνα μεγαλύτερη από 30 megabyte (MB).

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή το σχήμα σας περιέχει

Λύση t δοκιμάστε να o

Ένα κείμενο με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εφέ: αντανάκλαση, λάμψη, κορνίζα, απαλές ακμές, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Κατάργηση των εφέ ή γέμισμα με διαβαθμίσεις.

Για να διατηρήσετε την οπτική εμφάνιση των ομαδοποιημένων σχημάτων, τα ομαδοποιημένα σχήματα μετατρέπονται σε μια εικόνα που δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint και καταργούνται οποιαδήποτε εφέ.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ομαδοποιημένα σχήματα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εφέ εφαρμοσμένα σε όλα τα σχήματα: λάμψη, απαλές ακμές, αντανάκλαση, κορνίζα, περιστροφή 3-Δ ή γεμίσματα, (διαβάθμιση, εικόνα και υφή).

Για να καταργήσετε το εφέ 3-δ.

Ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα αν η παρουσίασή σας περιέχει μια προσαρμοσμένη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, στοιχεία προσαρμοσμένου περιβάλλοντος χρήστη που δεν υποστηρίζονται σε εκδόσεις του PowerPoint παλαιότερες από το Office PowerPoint 2007 ή και τα δύο. Αυτές οι προσαρμοσμένες δυνατότητες δεν θα είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προστίθενται ένα ή περισσότερα κουμπιά στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης που αφορούν συγκεκριμένα αυτή την παρουσίαση.

Ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον χρήστη.

Επειδή το Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office στο Office PowerPoint 2007 είναι πολύ διαφορετικό από το μενού και γραμμών εργαλείων σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, τυχόν προσαρμογές που έχουν γίνει στο Office PowerPoint 2007 δεν είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε παρόμοιες προσαρμοσμένες εντολές σε γραμμές εργαλείων και μενού.

Στο Microsoft Office Excel 2007, το μέγεθος του φύλλου εργασίας είναι 16.384 στήλες επί 1.048.576 γραμμές, αλλά το μέγεθος του φύλλου εργασίας από προηγούμενες εκδόσεις του Excel είναι μόνο 256 στήλες από 65.536 γραμμές. Τα δεδομένα σε κελιά εκτός αυτό το όριο στηλών και γραμμών χάνονται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Οι αναφορές τύπων σε δεδομένα σε αυτήν την περιοχή θα επιστρέψει μια #REF! σφάλμα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα γράφημα που δημιουργήθηκε από δεδομένα σε κελιά εκτός του ορίου γραμμών και στηλών της επιλεγμένης μορφής αρχείου.

Στο το Office Excel 2007 έλεγχο συμβατότητας, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τα κελιά και τις περιοχές που υπερβαίνουν τα όρια γραμμών και στηλών, επιλέξτε τα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μέσα στα όρια των στηλών και γραμμών ή σε άλλο φύλλο, χρησιμοποιώντας την Αποκοπή και Επικόλληση εντολές.

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση Office PowerPoint 2007 που περιέχει μια προσαρμοσμένη διάταξη με ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX ως μια παρουσίαση του PowerPoint 97-2003 (.ppt), εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου ActiveX προστεθεί σε προσαρμοσμένη διάταξη.

Εάν η παρουσίασή σας περιέχει κώδικα, κάντε κλικ στην επιλογή Continue.

Εάν η παρουσίασή σας περιέχει κώδικα, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Σημειώσεις: 

 • Στο Office PowerPoint 2007, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε κώδικα που σχετίζονται με στοιχεία ελέγχου ActiveX σε προσαρμοσμένες διατάξεις σε παλαιότερη μορφή αρχείου PowerPoint.

 • Για να αποφύγετε απώλεια ή καταστροφή του κώδικα, αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο παρουσίασης (.pptx) PowerPoint 2007.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση η οποία περιέχει προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Προσαρμοσμένη διάταξη με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

Διαγράψτε το προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος από την προσαρμοσμένη διάταξη.

Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, επιλέξτε το προσαρμοσμένο κείμενο μέσα στο πλαίσιο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, διαγράψτε το. Όταν διαγράφεται το προσαρμοσμένο κείμενο που θα επιστρέψει το προεπιλεγμένο κείμενο κράτησης θέσης.

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν προσθέτετε εφέ κίνησης στο πλαίσιο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που προστίθεται στο σύμβολο κράτησης θέσης μιας προσαρμοσμένης διάταξης.

Διαγραφή του εφέ κίνησης από το σύμβολο κράτησης θέσης, κάνοντας τα εξής:

 1. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, επιλέξτε το πλαίσιο κράτησης θέσης.

 2. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα κινήσεις , κάντε κλικ στην επιλογή " Προσαρμοσμένη κίνηση ".

 3. Στην Προσαρμοσμένη κίνηση παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Όταν εφαρμόζετε συγκεκριμένα εφέ κίνησης σε σχήματα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας σε μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης του PowerPoint, δεν μπορεί να είναι ορατά κινήσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι το εφέ κίνησης σε κείμενο ή ένα σχήμα που έχει μετατραπεί σε μια εικόνα.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Εφέ κίνησης που εφαρμόζεται σε σχήμα που θα γίνει χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας.

Διαγράψτε την κίνηση, κάνοντας τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που περιέχει το εφέ κίνησης που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην καρτέλα κινήσεις, στην ομάδα " κινήσεις ", στη λίστα κίνηση, επιλέξτε Χωρίς κίνηση.

Όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση που περιέχει ένα προετοιμαστεί στοιχείο ελέγχου ActiveX, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα. Στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχουν προετοιμαστεί είναι ένα στοιχείο ελέγχου που δεν έχει ενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου ActiveX, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου ActiveX στα έγγραφα του Office.

Το μήνυμα εμφανίζεται επειδή η παρουσίασή σας περιέχει

Προτεινόμενη λύση

Στοιχείο ελέγχου ActiveX που δεν έχει προετοιμαστεί.

 1. Κάντε κλικ στις Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας που σας δίνει την επιλογή να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου Active X. Αυτή η ενέργεια θα ξεκινήσει το στοιχείο ελέγχου ActiveX. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να κάνετε μια ασφαλή απόφαση πριν κάνετε κλικ σε μια επιλογή, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων ActiveX σε αρχεία του Office.

 2. Εάν εξακολουθείτε να βλέπετε το μήνυμα μετά την εκτέλεση βήμα 1, διαγράψτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX από την παρουσίασή σας.

Σχετικά θέματα

Πώς μπορώ να ανοίξω μια παρουσίαση του PowerPoint 2013 σε PowerPoint 2003 ή παλαιότερη έκδοση;
Άνοιγμα παρουσίασης που δημιουργήθηκε σε διαφορετική έκδοση του PowerPoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×