Έλεγχος συμβατότητας στο Web: Σφάλματα μακροεντολών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πριν να δημοσιεύσετε το Microsoft Access 2010 ως μια εφαρμογή Web, πρέπει να εκτελέσετε τον έλεγχο συμβατότητας για να βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων είναι συμβατά με μια βάση δεδομένων Web. Εάν ο έλεγχος συμβατότητας εντοπίσει ζητήματα συμβατότητας με τις μακροεντολές στη βάση δεδομένων σας, θα εμφανίσει ένα σφάλμα μακροεντολής, που θα πρέπει να μπορείτε να διορθώσετε πριν από τη δημοσίευση βάσης δεδομένων σας στο Web.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πέντε προϋποθέσεις πιθανές μακροεντολής που μπορεί να υπάρχουν στην εφαρμογή σας Access 2010 που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα μηνύματα σφάλματος μακροεντολής και παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε το σφάλμα.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος γενικά σφάλματα συμβατότητας με το Web.

Εντοπισμός και διόρθωση ενός σφάλματος μακροεντολής ACCWeb104000

Ενέργεια μακροεντολής δεν είναι συμβατή με το Web

Το όρισμα μακροεντολής δεν είναι συμβατή με το Web

Η τιμή του ορίσματος μακροεντολής δεν είναι συμβατή με το Web

Η ' | 0' μακροεντολή δεν είναι συμβατή με το Web

Η μακροεντολή δεν είναι συμβατή με το Web

Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα σφάλματος ACCWeb104000 με το κείμενο σφάλματος, Η μακροεντολή δεν είναι συμβατή με το Web, ελέγξτε αν η εφαρμογή Access περιέχει κάποιες από τις παρακάτω μακροεντολές και, στη συνέχεια, καταργήστε τες:

 • Προσθήκη μενού

 • Εφαρμογή φίλτρου

 • ΕφαρμογήΚατάταξηςΚατά

 • Ηχητικό σήμα

 • ΑντιγραφήΒάσηςΔεδομένων

 • Αντιγραφή αντικειμένου

 • Διαγραφή αντικειμένου

 • ΕμφάνισηΔείκτηΚλεψύδρας

 • Ηχώ

 • ΑντικείμενοΒάσηςΔεδομένωνΗλεκτρονικούΤαχυδρομείου

 • ΕύρεσηΕπόμενηςΕγγραφής

 • Εύρεση εγγραφής

 • Μετάβαση σε σελίδα

 • ΕισαγωγήΕξαγωγήΔεδομένων

 • Κλείδωμα παραθύρου περιήγησης

 • ΜεγιστοποίησηΠαραθύρου

 • ΕλαχιστοποίησηΜηνύματος

 • ΜετακίνησηΚαιΑλλαγήΜεγέθουςΠαραθύρου

 • Μετάβαση σε

 • Άνοιγμα σελίδας πρόσβασης δεδομένων

 • Άνοιγμα διαγράμματος

 • Άνοιγμα συνάρτησης

 • Άνοιγμα λειτουργικής μονάδας

 • Άνοιγμα ερωτήματος

 • Άνοιγμα αποθηκευμένης διαδικασίας

 • Άνοιγμα πίνακα

 • Άνοιγμα προβολής

 • Έξοδος σε

 • Εκτύπωση

 • Έξοδος

 • Μετονομασία

 • Ενημέρωση αντικειμένου

 • Αποκατάσταση

 • Εκτέλεση εφαρμογής

 • Εκτέλεση εντολής (όλες οι επιλογές εκτός των ΑναίρεσηΕγγραφής, ΑποθήκευσηΕγγραφής και ΔιαγραφήΕγγραφής)

 • ΕκτέλεσηΚώδικα

 • Εκτέλεση αποθηκευμένης εισαγωγής εξαγωγής

 • Εκτέλεση εντολής SQL

 • Αναζήτηση εγγραφής

 • Επιλογή αντικειμένου

 • Αποστολή χαρακτήρων

 • Ορισμός εμφανιζόμενων κατηγοριών

 • Κατάσταση στοιχείου μενού

 • Ορισμός τιμής

 • Επισημάνσεις

 • Εμφάνιση γραμμής εργαλείων

 • Βήμα προς βήμα

 • Μεταφορά λίστας SharePoint

 • ΜεταφοράΥπολογιστικούΦύλλου

 • Μεταφορά βάσης δεδομένων SQL

 • Μεταφορά κειμένου

Χρήση μιας έγκυρης ενέργειας μακροεντολής

Μετά την κατάργηση της μη έγκυρης ενέργειας μακροεντολής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κατάλληλη ενέργεια μακροεντολής από την ακόλουθη λίστα:

 • ΚαθορισμόςΣειράςΚατά

 • ΑναζήτησηΣε

 • ΕκκαθάρισηΣφάλματοςΜακροεντολής

 • Κλείσιμο παραθύρου

 • ΔιαγραφήΕγγραφής-εκτέλεση εντολής

 • Μετάβαση σε στοιχείο ελέγχου

 • Μετάβαση σε εγγραφή

 • ΠλαίσιοΜηνύματος

 • Με το σφάλμα

 • Άνοιγμα φόρμας

 • Άνοιγμα έκθεσης

 • ΑνανέωσηΕγγραφής

 • Κατάργηση όλων των προσωρινών μεταβλητών

 • Κατάργηση προσωρινής μεταβλητής

 • Επανάληψη ερωτήματος

 • Εκτέλεση εντολής (μόνο οι επιλογές ΑναίρεσηΕγγραφής, ΑποθήκευσηΕγγραφής και ΔιαγραφήΕγγραφής)

 • Εκτέλεση μακροεντολής δεδομένων

 • Εκτέλεση μακροεντολής

 • ΑποθήκευσηΕγγραφής-εκτέλεση εντολής

 • Εφαρμογή φίλτρου

 • Ορισμός τοπικής μεταβλητής

 • ΚαθορισμόςΣειράςΚατά

 • Ορισμός ιδιότητας

 • Ορισμός προσωρινής μεταβλητής

 • Διακοπή όλων των μακροεντολών

 • Διακοπή της μακροεντολής

 • ΑναίρεσηΕγγραφής-εκτέλεση εντολής

Αρχή της σελίδας

Το όρισμα μακροεντολής δεν είναι συμβατό με το Web

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος ACCWeb104000 με το κείμενο σφάλματος, Το όρισμα μακροεντολής δεν είναι συμβατό με το Web, ελέγξτε αν η εφαρμογή Access περιέχει κάποια από τα παρακάτω ορίσματα μακροεντολών και, στη συνέχεια, καταργήστε τα:

 • Κλείσιμο παραθύρου- Όνομα αντικειμένου

 • Κλείσιμο παραθύρου- Τύπος αντικειμένου

 • Κλείσιμο παραθύρου-Αποθήκευση

 • Μετάβαση σε εγγραφή-Τύπος αντικειμένου

 • Μετάβαση σε εγγραφή-Όνομα αντικειμένου

 • Μετάβαση σε εγγραφή-Μετατόπιση

 • ΠλαίσιοΜηνύματος- Ηχητικό σήμα

 • Μήνυμα

 • ΠλαίσιοΜηνύματος- Τύπος

 • ΠλαίσιοΜηνύματος- Τίτλος

 • Άνοιγμα φόρμας-Φιλτράρισμα

 • Ονομασία Άνοιγμα φόρμας-Προβολή

 • Άνοιγμα έκθεσης-Όνομα φίλτρου

 • ΆνοιγμαΈκθεσης-Προβολή

 • ΕκτέλεσηΜακροεντολής-Έκφραση ελέγχου επαναλήψεων

 • ΕκτέλεσηΜακροεντολής-Μέτρηση ελέγχου επαναλήψεων

 • Εφαρμογή φίλτρου-Όνομα φίλτρου

Αρχή της σελίδας

Η τιμή του ορίσματος μακροεντολής δεν είναι συμβατή με το Web

Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ACCWeb104000 με το κείμενο σφάλματος, το όρισμα μακροεντολής τιμή δεν είναι συμβατή με το Web, έλεγχος αν το αντικείμενο ή την παράσταση στα οποία γίνεται αναφορά είναι συμβατή με το Web και καταργήστε οποιαδήποτε που δεν είναι συμβατά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία έγκυρες παραστάσεις ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας παράστασης.

Αρχή της σελίδας

Η μακροεντολή '|0' δεν είναι συμβατή με το Web

Μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ACCWeb104000 με το κείμενο σφάλματος Η μακροεντολή '|0' δεν είναι συμβατή με το Web. Πρέπει να καταργήσετε τη μη συμβατή ενέργεια μακροεντολής, όρισμα ή τιμή ορίσματος από την εφαρμογή Access.

Επίσης να καταργήσετε AutoKeys και AutoExec μακροεντολές από την εφαρμογή σας, και, στη συνέχεια, εφαρμόστε μια έγκυρη μακροεντολή από τη λίστα, Χρησιμοποιήστε μια ενέργεια μακροεντολής έγκυρη.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×