Έλεγχος παρουσιάσεων για κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αν σκοπεύετε να μοιραστείτε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο μιας παρουσίασης του Microsoft Office PowerPoint ή να δημοσιεύσετε μια παρουσίαση στο Web, μπορείτε να εξετάσετε την παρουσίαση για κρυφά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί στην ίδια την παρουσίαση ή στις ιδιότητες του εγγράφου (μετα-δεδομένα). Επειδή οι κρυφές αυτές πληροφορίες μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με την εταιρία σας ή σχετικά με το ίδιο το έγγραφο τις οποίες δεν θέλετε να μοιραστείτε δημόσια, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε αυτές τις κρυφές πληροφορίες πριν μοιραστείτε την παρουσίαση με άλλα άτομα.

Αυτό το έγγραφο εξηγεί πως η δυνατότητα "Ελεγκτής εγγράφου" στο Microsoft Office PowerPoint 2007 μπορεί να σας βοηθήσει να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες στις παρουσιάσεις σας.

Σε αυτό το άρθρο

Ποιοι τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών αποθηκεύονται στις παρουσιάσεις;

Ποιες πληροφορίες μπορούν να την επιθεώρηση εγγράφου Εύρεση και κατάργηση από τις παρουσιάσεις;

Πώς να βρείτε και να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες στις παρουσιάσεις μου;

Ποιοι τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών αποθηκεύονται στις παρουσιάσεις;

Σε ένα έγγραφο του Office μπορεί να αποθηκεύονται αρκετοί τύποι κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην είναι άμεσα ορατές κατά την προβολή του εγγράφου στο Office PowerPoint 2007 ή ως διαφάνεια, όμως είναι πιθανόν αλλά άτομα να μπορούν να προβάλλουν και να ανακτήσουν τις πληροφορίες από την παρουσίασή σας.

Οι κρυφές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα δεδομένα που το Office PowerPoint 2007 προσθέτει σε μια παρουσίαση προκειμένου να σας επιτρέψει να συνεργαστείτε με άλλα άτομα κατά τη δημιουργία μιας παρουσίασης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες που σκοπίμως προσδιορίζετε ως κρυφές.

Οι παρουσιάσεις του PowerPoint μπορεί να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών:

 • Σχόλια και σημειώσεις μελανιού    Αν έχετε συνεργαστεί με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση, η παρουσίασή σας ίσως να περιέχει στοιχεία όπως σημάδια αναθεώρησης από εντοπισμένες αλλαγές, σχόλια, σχόλια μελανιού ή εκδόσεις. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν σε άλλα άτομα να προβάλλουν τα ονόματα των ατόμων τα οποία εργάστηκαν με την παρουσίασή σας, σχόλια αναθεωρητών και αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την παρουσίαση.

 • Ιδιότητες εγγράφου και προσωπικές πληροφορίες    Ιδιότητες εγγράφου, γνωστές και ως μετα-δεδομένα, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίασή σας, όπως το συντάκτη, το θέμα και τίτλο. Ιδιότητες εγγράφου περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που διατηρούνται αυτόματα από τα προγράμματα του Office, όπως το όνομα του ατόμου που αποθηκεύσατε πρόσφατα ένα έγγραφο και την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ένα έγγραφο. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ειδικές δυνατότητες, το έγγραφό σας μπορεί να περιέχει επίσης πρόσθετα είδη αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία (PII), όπως κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση, δελτία δρομολόγησης και πληροφορίες διαδρομής αρχείου για δημοσίευση ιστοσελίδων.

 • Μη-ορατό περιεχόμενο διαφανειών    Η παρουσίασή σας μπορεί να περιλαμβάνει αντικείμενα που δεν φαίνονται επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως μη-ορατά.

 • Μη-ορατό περιεχόμενο διαφανειών    Είναι πιθανόν οι παρουσιάσεις του PowerPoint να περιέχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι άμεσα ορατά επειδή έχουν μεταφερθεί εκτός διαφάνειας μέσα στην μη-ορατή περιοχή της διαφάνειας. Το μη-ορατό αυτό περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει πλαίσια κειμένου, clip art, γραφικά και πίνακες.

 • Σημειώσεις παρουσιάσεων    Η ενότητα "Σημειώσεις" σε μια παρουσίαση του PowerPoint μπορεί να περιέχει κείμενο που δεν θέλετε να μοιραστείτε δημόσια, ειδικά εάν οι σημειώσεις έχουν γραφτεί αποκλειστικά για χρήση από το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να κάνει την παρουσίαση.

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων    Αν η παρουσίασή σας έχει αποθηκευτεί σε μια θέση διακομιστή διαχείρισης εγγράφων, όπως μια τοποθεσία "Χώρος εργασίας εγγράφων" ή μια βιβλιοθήκη που βασίζεται στις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, η παρουσίαση μπορεί να περιέχει επιπλέον ιδιότητες εγγράφου ή πληροφορίες που να σχετίζονται με τη θέση του διακομιστή.

 • Προσαρμοσμένα δεδομένα XML    Είναι πιθανόν οι παρουσιάσεις να περιέχουν προσαρμοσμένα δεδομένα τα οποία δεν είναι ορατά στο ίδιο το έγγραφο. Ο Ελεγκτής εγγράφου μπορεί να βρει και να καταργήσει αυτά τα δεδομένα XML.

Αρχή της σελίδας

Ποιες πληροφορίες εντοπίζει και καταργεί η δυνατότητα "Ελεγκτής εγγράφου" από τις παρουσιάσεις;

Στο Office PowerPoint 2007, η δυνατότητα Ελεγκτής εγγράφου περιλαμβάνει αρκετούς διαφορετικούς Ελεγκτές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε και να καταργήσετε διαφορετικά είδη κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών που αφορούν παρουσιάσεις του PowerPoint. Για μια λίστα με τους διαφορετικούς τύπους κρυφών δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών που ο Ελεγκτής εγγράφου μπορεί να βρει και να καταργήσει από παρουσιάσεις, δείτε τον παρακάτω πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν η εταιρεία σας έχει προσαρμόσει τον Ελεγκτή εγγράφου προσθέτοντας λειτουργικές μονάδες Ελεγκτή, μπορείτε ίσως να ελέγξετε τις παρουσιάσεις σας για πρόσθετους τύπους πληροφοριών.

Office PowerPoint 2007

Όνομα ελεγκτή

Βρίσκει και καταργεί

Σχόλια και Σημειώσεις

 • Σχόλια

 • Σχόλια μελανιού

Ιδιότητες εγγράφου και Προσωπικές πληροφορίες

 • Ιδιότητες εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από τις καρτέλες Σύνοψη, Στατιστικά στοιχεία και Προσαρμογή του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες εγγράφου

 • Κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δελτία δρομολόγησης

 • Πληροφορίες αποστολής για αναθεώρηση

 • Ιδιότητες διακομιστή εγγράφων

 • Πληροφορίες πολιτικής διαχείρισης εγγράφων

 • Πληροφορίες τύπου περιεχομένου

 • Διαδρομή αρχείου για δημοσίευση ιστοσελίδων

Μη-ορατό περιεχόμενο Διαφανειών

 • Αντικείμενα που δεν φαίνονται επειδή έχουν μορφοποιηθεί ως μη-ορατά

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτός ο Ελεγκτής δεν ανιχνεύει αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα αντικείμενα.

Περιεχόμενο εκτός διαφάνειας

 • Περιεχόμενο ή αντικείμενα που δεν φαίνονται αμέσως σε μια παρουσίαση επειδή βρίσκονται έξω από την περιοχή της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων:

  • Εικόνες clip art

  • Πλαίσια κειμένου

  • Γραφικά

  • Πίνακες

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Ελεγκτής εγγράφου δεν ανιχνεύει ή καταργεί αντικείμενα με εφέ κίνησης που βρίσκονται εκτός διαφάνειας.

Σημειώσεις παρουσίασης

 • Κείμενο που προστέθηκε στην ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο Ελεγκτής εγγράφου δεν είναι δυνατόν να καταργήσει εικόνες που προστίθενται στην ενότητα "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης.

Προσαρμοσμένα δεδομένα XML

 • Προσαρμοσμένα δεδομένα XML που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια παρουσίαση

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορώ να βρω και να καταργήσω κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες στις παρουσιάσεις μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ελεγκτή εγγράφου για να βρείτε και να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες σε παρουσιάσεις του PowerPoint που έχουν δημιουργηθεί στο Office PowerPoint 2007 και σε προηγούμενες εκδόσεις. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Ελεγκτή εγγράφου πριν μοιραστείτε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της παρουσίασής σας, όπως σε ένα συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όταν τη δημοσιεύετε στο Web.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να ελέγξετε για κρυφά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο όνομα αρχείου για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της αρχικής σας παρουσίασης.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσετε τον Ελεγκτή εγγράφου σε ένα αντίγραφο του αρχικού σας εγγράφου επειδή η επαναφορά των δεδομένων που καταργούνται από τον Ελεγκτή εγγράφου δεν είναι πάντα δυνατή.

 3. Στο αντίγραφο της αρχικής σας παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην Προετοιμασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος εγγράφου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιθεώρηση εγγράφου", επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να επιλέξετε τους τύπους κρυφού περιεχομένου που θέλετε να ελέγξετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μεμονωμένους ελεγκτές, ανατρέξτε στο θέμα ποιες πληροφορίες μπορούν να την επιθεώρηση εγγράφου Εύρεση και κατάργηση από τις παρουσιάσεις;

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος.

 6. Αναθεωρήστε τα αποτελέσματα του ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ελεγκτής εγγράφου.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση όλων που βρίσκεται δίπλα στα αποτελέσματα ελέγχου για τους τύπους κρυφού κειμένου που θέλετε να καταργήσετε από το έγγραφό σας.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

  • Αν καταργήσετε κρυφό περιεχόμενο από την παρουσίασή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να το επαναφέρετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Αναίρεση.

  • Εάν θέλετε να καταργήσετε κρυφά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες από παρουσιάσεις που αποθηκεύετε στη μορφή Παρουσίαση OpenDocument (.odp), πρέπει να εκτελείτε τον Έλεγχο έγγραφου κάθε φορά που αποθηκεύετε την παρουσίαση σε αυτήν τη μορφή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×