Έγκριση ή απόρριψη στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένες λίστες και βιβλιοθήκες σε τοποθεσίες έχουν ρυθμιστεί με τρόπο ώστε να δημοσιεύονται σε αυτές μόνο εγκεκριμένα στοιχεία ή αρχεία. Τα ιστολόγια είναι ένα καλό παράδειγμα. Οι περισσότερες εταιρείες είναι πολύ προσεκτικές με τον έλεγχο των καταχωρήσεων ιστολογίου, ώστε να είναι δυνατός ο περιορισμός ακατάλληλης γλώσσας, προσβλητικής ρητορικής ή μη εξουσιοδοτημένων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν κάποιος υποβάλλει ένα στοιχείο ή αρχείο σε μια τέτοια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτά είναι σε κατάσταση Σε εκκρεμότητα μέχρι να εγκριθούν από κάποιον που διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα για να το κάνει. Ενώ αναμένεται έγκριση ή μετά την απόρριψη, αυτά παραμένουν Σε εκκρεμότητα. Συνήθως, όταν ένα στοιχείο ή αρχείο είναι Σε εκκρεμότητα, μόνο ο δημιουργός του στοιχείου ή του αρχείου και τα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα για τη διαχείριση λιστών και βιβλιοθηκών μπορούν να το προβάλουν. Το στοιχείο ή το αρχείο γίνονται ορατά στους άλλους μόνο εφόσον η κατάστασή τους αλλάξει από Σε εκκρεμότητα σε Εγκρίθηκε. Τα στοιχεία και τα αρχεία που έχουν απορριφθεί παραμένουν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη μέχρι να τα διαγράψει κάποιος που διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα ή μέχρι να τα διαγράψει ο αποστολέας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν ασφαλείας στη βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί για να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε χρήστη να διαβάσετε στοιχεία, στη συνέχεια, όλοι όσοι έχουν δικαιώματα ανάγνωσης για την τοποθεσία να δείτε όλα τα στοιχεία στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, ή όχι τα στοιχεία που είναι σε κατάσταση Εγκρίθηκε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Έγκριση ή απόρριψη στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Έγκριση ενός στοιχείου ή αρχείου

Απόρριψη ενός στοιχείου ή αρχείου

Έγκριση ή απόρριψη στοιχείων ή αρχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Μόνο τα άτομα που διαθέτουν δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση" μπορούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν στοιχεία ή αρχεία σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που απαιτούν έγκριση. Οι υπόλοιποι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν μόνο να προβάλουν τα στοιχεία για τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιώματα ή τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι ίδιοι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έγκριση ή απόρριψη στοιχείων ή αρχείων σε λίστες ή βιβλιοθήκες πρέπει να γίνει μία κάθε φορά. Δεν μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε πολλών στοιχείων ή αρχείων σε μια λειτουργία.

Έγκριση ενός στοιχείου ή αρχείου

 1. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη ή τη λίστα όπου βρίσκεται το στοιχείο ή το αρχείο με κατάσταση "Σε εκκρεμότητα".

  Βιβλιοθήκη του SharePoint που έχει ένα αρχείο σε εκκρεμότητα για έγκριση

 2. Καταδείξτε το στοιχείο με το δείκτη του ποντικιού, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα στο όνομα στοιχείου ή αρχείου, επιλέξτε Αποδοχή/απόρριψη.

  Αναπτυσσόμενο μενού Αποδοχή/απόρριψη

 3. Στην ενότητα Κατάσταση έγκρισης του παραθύρου διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε Εγκρίθηκε.

 4. Στην ενότητα Σχόλιο, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο σχετικά με το λόγο για τον οποίο εγκρίθηκε το στοιχείο. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, αλλά προτείνεται για λόγους διατήρησης ιστορικού.

  Παράθυρο διαλόγου Αποδοχή/απόρριψη με επιλεγμένο το στοιχείο Εγκρίθηκε και με σχόλιο που έχει προστεθεί

 5. Επιλέξτε OK. Όταν κλείσει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή/απόρριψη, η Κατάσταση έγκρισης του αρχείου είναι Εγκρίθηκε.

  Η Βιβλιοθήκη του SharePoint αφού ένα αρχείο που εκκρεμούσε τεθεί σε κατάσταση Εγκρίθηκε

Απόρριψη ενός στοιχείου ή αρχείου

 1. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη ή τη λίστα όπου βρίσκονται το στοιχείο ή το αρχείο.

 2. Καταδείξτε το στοιχείο με το δείκτη του ποντικιού, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα στο όνομα στοιχείου ή αρχείου, επιλέξτε Αποδοχή/απόρριψη.

 3. Στην ενότητα Κατάσταση έγκρισης του παραθύρου διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε Απορρίφθηκε.

 4. Στην ενότητα Σχόλιο, πληκτρολογήστε ένα σχόλιο σχετικά με το λόγο για τον οποίο απορρίφθηκε το στοιχείο ή το αρχείο. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, αλλά προτείνεται για λόγους διατήρησης ιστορικού, ιδίως όταν το στοιχείο ή το αρχείο έχουν απορριφθεί.

  Παράθυρο διαλόγου Αποδοχή/απόρριψη με επιλεγμένο το στοιχείο Απορρίφθηκε και με σχόλιο που έχει προστεθεί

 5. Επιλέξτε OK. Όταν κλείσει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή/απόρριψη, η Κατάσταση έγκρισης του αρχείου είναι Απορρίφθηκε.

  Βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει ένα αρχείο που απορρίφθηκε και μερικά που έχουν εγκριθεί

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το στοιχείο απορρίφθηκε ή το αρχείο δεν διαγράφεται αυτόματα. Είτε το άτομο που έχει δικαιώματα υπεύθυνο έγκρισης να το διαγράψετε ή να το διαγράψετε το δημιουργό του στοιχείου ή αρχείου.

  Για να διαγράψετε ένα αρχείο σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας    Είτε επιλέξτε το πλαίσιο αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο όνομά της και επιλέξτε Διαγραφή, ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο εικονίδιό του και, στην καρτέλα " έγγραφα " της κορδέλας, επιλέξτε Διαγραφή εγγράφου.

  Για να διαγράψετε ένα στοιχείο σε μια λίστα τοποθεσιών    Είτε επιλέξτε το αναπτυσσόμενο πλαίσιο δίπλα στο όνομά του και επιλέξτε Διαγραφή στοιχείου, ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο εικονίδιό του και, στην καρτέλα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στοιχείου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×