Άρθρο Office.com

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ενσωματωμένη αντιστοιχία υποδείγματος παρέχει ένα εύχρηστο εργαλείο για την πραγματοποίηση συγκρίσεις συμβολοσειρών. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον τελεστή Like και ο αριθμός των ψηφίων ή συμβολοσειρές που ταιριάζουν.

Χαρακτήρες σε μοτίβου

Συμφωνίες στο παράστασης

? ή _ (χαρακτήρας υπογράμμισης)

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα

* ή %

Κανέναν ή περισσότερους χαρακτήρες

#

Οποιοδήποτε μεμονωμένο ψηφίο (0 — 9)

[λίστα_χαρακτήρων]

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε μια λίστα_χαρακτήρων

[!λίστα_χαρακτήρων]

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα που δεν ανήκει στη λίστα_χαρακτήρων


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες (λίστα_χαρακτήρων) μέσα σε αγκύλες ([]) ώστε να συμφωνεί με οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε παράσταση, και μια λίστα_χαρακτήρων να συμπεριλάβετε σχεδόν οποιαδήποτε χαρακτήρες του σύνολο χαρακτήρων ANSI, συμπεριλαμβανομένων των ψηφίων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς χαρακτήρες Άνοιγμα αγκύλη ([]), αγγλικό ερωτηματικό (?), δίεση (#), και ο αστερίσκος (*) για να ταιριάζουν με τον εαυτό τους άμεσα μόνο αν μέσα σε αγκύλες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δεξιά αγκύλη (]) μέσα σε μια ομάδα, ώστε να ταιριάζει με ίδιο, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εκτός της ομάδας ως μεμονωμένο χαρακτήρα.

Εκτός από μια απλή λίστα χαρακτήρων μέσα σε αγκύλες, λίστα_χαρακτήρων να καθορίσετε μια περιοχή χαρακτήρων χρησιμοποιώντας μια παύλα (-) για να διαχωρίσετε το επάνω και κάτω ορίων της περιοχής. Για παράδειγμα, χρήση [A-Ω] στο μοτίβο καταλήξει σε αντιστοιχία, εάν η αντίστοιχη θέση χαρακτήρα στην παράσταση περιέχει οποιαδήποτε από τα κεφαλαία γράμματα στην περιοχή Α έως Ω. Μπορείτε να συμπεριλάβετε πολλές περιοχές εντός των αγκυλών χωρίς να τις οριοθετήσετε. [Για παράδειγμα, a-zA-ω0-9] αντιστοιχεί με οποιονδήποτε αλφαριθμητικό χαρακτήρα.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι οι χαρακτήρες μπαλαντέρ ANSI SQL (%) και (_) είναι διαθέσιμες μόνο με το μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Access και η Access υπηρεσία παροχής OLE DB. Αυτά θα αντιμετωπίζεται ως λεκτικές σταθερές εάν χρησιμοποιηθούν με την Access ή DAO.

Άλλοι σημαντικοί κανόνες για μοτίβου αντιστοίχισης περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ένα θαυμαστικό (!) στην αρχή του λίστα_χαρακτήρων σημαίνει ότι γίνεται μια αντιστοίχιση, εάν βρεθούν οποιονδήποτε χαρακτήρα εκτός από αυτά που ανήκει στη λίστα_χαρακτήρων στην παράσταση. Όταν χρησιμοποιείται εκτός αγκυλών, το θαυμαστικό αντιστοιχεί στον εαυτό.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενωτικό (-) είτε στην αρχή (μετά από ένα θαυμαστικό αν χρησιμοποιείται) ή στο τέλος της λίστα_χαρακτήρων ώστε να ταιριάζει με την ίδια. Σε οποιαδήποτε άλλη θέση, το ενωτικό προσδιορίζει μια περιοχή χαρακτήρων ANSI.

  • Όταν καθορίζετε μια περιοχή χαρακτήρων, οι χαρακτήρες πρέπει να εμφανίζονται με αύξουσα σειρά (A-Ω ή 0-100). [A-Ω] είναι ένα έγκυρο μοτίβο, αλλά δεν είναι [Ω-A].

  • Η σειρά χαρακτήρων [] παραβλέπεται. θεωρείται μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×