Άνοιγμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα για να αναζητήσετε και να ανοίξετε ένα αρχείο. Ορισμένα προγράμματα του Microsoft Office εκχωρούν ένα διαφορετικό όνομα στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα προκειμένου να διευκρινίσουν το σκοπό του παραθύρου διαλόγου. Για παράδειγμα, στο Microsoft Office OneNote, το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα ονομάζεται Άνοιγμα Σημειωματαρίου.

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

  • Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση      Για να ανοίξετε μια βάση δεδομένων και να εμποδίσετε άλλους να χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων ενώ την έχετε ανοιχτή, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση.

  • Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση, μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε μια βάση δεδομένων και παράλληλα να εμποδίσετε άλλους να την ανοίξουν και να σας εμποδίσουν να κάνετε αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση, μόνο για ανάγνωση.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Excel

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

  • Άνοιγμα αντιγράφου      Για να δημιουργήσετε αντίγραφο του αρχείου κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αντιγράφου. Οι αλλαγές που κάνετε στο αρχείο γίνονται στο αντίγραφο και όχι στο αρχικό.

  • Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης      Για να εμφανίσετε το αρχείο στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης.

  • Άνοιγμα και επιδιόρθωση      Αν ένα αρχείο έχει καταστραφεί και δεν μπορείτε να το ανοίξετε με κανονικό τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και επιδιόρθωση για να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

OneNote

Το OneNote έχει δύο εκδοχές του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα:

 • Άνοιγμα αρχείου      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ανοίξετε τις ενότητες του OneNote.

 • Άνοιγμα Σημειωματαρίου      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ανοίξετε τα σημειωματάρια του OneNote.

Άνοιγμα αρχείου      Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου.

 • Διερεύνηση σε     Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Άνοιγμα Σημειωματαρίου      Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα Σημειωματαρίου.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου    Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Outlook

Το Outlook έχει δύο εκδοχές του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα:

 • Άνοιγμα ημερολογίου      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ανοίξετε ένα ημερολόγιο στη μορφή παλαιού τύπου (.vCal) ή στη μορφή του νέου ημερολογίου Internet (.iCal).

 • Άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να ανοίξετε το αρχείο προσωπικών φακέλων (.PST).

Άνοιγμα ημερολογίου      Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα ημερολογίου.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • OK      Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook      Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • OK      Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

PowerPoint

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

  • Άνοιγμα αντιγράφου      Για να δημιουργήσετε αντίγραφο του αρχείου κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αντιγράφου. Οι αλλαγές που κάνετε στο αρχείο γίνονται στο αντίγραφο και όχι στο αρχικό.

  • Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης      Για να εμφανίσετε το αρχείο στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης.

  • Άνοιγμα και επιδιόρθωση      Αν ένα αρχείο έχει καταστραφεί και δεν μπορείτε να το ανοίξετε με κανονικό τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και επιδιόρθωση για να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Project

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

  • Άνοιγμα αντιγράφου      Για να δημιουργήσετε αντίγραφο του αρχείου κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αντιγράφου. Οι αλλαγές που κάνετε στο αρχείο γίνονται στο αντίγραφο και όχι στο αρχικό.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Publisher

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

  • Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης      Για να εμφανίσετε το αρχείο στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

SharePoint Designer

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα σε νέο παράθυρο      Για να ανοίξετε μια σελίδα Web σε νέα εμφάνιση του Office SharePoint Designer, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα σε νέο παράθυρο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Visio

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα αρχικού      Για να ανοίξετε ένα αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αρχικού. Αυτή η επιλογή δε λειτουργεί διαφορετικά από την επιλογή Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα αντιγράφου      Για να δημιουργήσετε αντίγραφο του αρχείου κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αντιγράφου. Οι αλλαγές που κάνετε στο αρχείο γίνονται στο αντίγραφο και όχι στο αρχικό.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Word

Ακολουθούν τα στοιχεία που περιέχονται στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 • Διερεύνηση σε      Στη λίστα, κάντε κλικ σε μια θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω κατά ένα ή περισσότερα επίπεδα στη δομή φακέλων.

 • Προηγούμενο φάκελο     Εικόνα κουμπιού Καθώς προχωράτε δομής των φακέλων του στη λίστα των αρχείων, αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο που προβάλατε. 

 • Ένα επίπεδο επάνω     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να κάνετε αναζήτηση στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην τρέχουσα δομή φακέλων. 

 • Διαγραφή     Διαγραφή Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. 

 • Δημιουργία νέου φακέλου     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο. 

 • Προβολές     Εικόνα κουμπιού Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε τις επιλογές προβολής αρχείων και φακέλων. 

 • Αρχεία      Αυτή η λίστα εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που περιέχονται στο φάκελο που εμφανίζεται στη λίστα Διερεύνηση σε.

 • Όνομα αρχείου      Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του αρχείου που ανοίγετε.

 • Αρχεία τύπου      Στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της μορφής αρχείου του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Τα περισσότερα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ανοίξουν αρχεία σε περισσότερες από μία μορφές και συνεπώς ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη μορφή του αρχείου που θέλετε.

 • Οι θέσεις μου      Κάντε κλικ σε μια συντόμευση στη γραμμή Οι θέσεις μου για να μεταβείτε στη θέση στην οποία αντιστοιχεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γραμμή Οι θέσεις μου μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που φαίνεται επειδή μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αναδιατάξετε τις συντομεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Οργάνωση γρήγορης πρόσβασης σε αρχεία με τη χρήση της γραμμής "Οι θέσεις μου".

  Εικόνα γραμμής 'Οι θέσεις μου'

  1. Γραμμή Οι θέσεις μου. Επιλέγεται η συντόμευση Τα έγγραφά μου.

 • Εργαλεία      Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία για να εμφανίσετε μια λίστα με τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε.

 • Άνοιγμα      Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο. Σε πολλά προγράμματα του Microsoft Office γίνεται προσθήκη επιλογών για άνοιγμα αρχείων στο κουμπί Άνοιγμα. Ένα βέλος δίπλα στην επιλογή Άνοιγμα υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μία λίστα επιλογών. Κάντε κλικ στο βέλος για να εμφανίσει τις επιλογές. Διαφορετικά προγράμματα του Microsoft Office έχουν διαφορετικές επιλογές.

  • Άνοιγμα      Για να ανοίξετε το αρχείο με πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  • Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση      Για να ανοίξετε το αρχείο σε κατάσταση λειτουργίας που σας εμποδίζει να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μόνο για ανάγνωση.

  • Άνοιγμα αντιγράφου      Για να δημιουργήσετε αντίγραφο του αρχείου κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα αντιγράφου. Οι αλλαγές που κάνετε στο αρχείο γίνονται στο αντίγραφο και όχι στο αρχικό.

  • Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης      Για να εμφανίσετε το αρχείο στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης.

  • Άνοιγμα με μετασχηματισμό      Όταν ανοίγετε ένα αρχείο XML (αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης) και πρέπει να εφαρμόσετε ένα αρχείο XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) στο αρχείο XML, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με μετασχηματισμό και αναζητήστε το αρχείο XSL που χρειάζεστε.

  • Άνοιγμα και επιδιόρθωση      Αν ένα αρχείο έχει καταστραφεί και δεν μπορείτε να το ανοίξετε με κανονικό τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και επιδιόρθωση για να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο.

 • Άκυρο      Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα χωρίς να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×