Άνοιγμα, επεξεργασία και ενημέρωση αρχείων από μια τοποθεσία του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια βιβλιοθήκη σε μια τοποθεσία του SharePoint, χρησιμοποιώντας το Outlook 2007 ή Outlook 2010 και περιηγηθείτε, να επεξεργαστείτε και να ακόμη να κάνετε αναζήτηση των αρχείων. Μετά τη σύνδεση στη βιβλιοθήκη του SharePoint στο Outlook, μπορείτε να εργαστείτε με τα αρχεία στον σκληρό σας δίσκο, ακόμα και όταν είστε εκτός γραφείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο εργασία με τοποθεσίες του SharePoint που εκτελούν Windows SharePoint Services 3.0 ή Microsoft Office SharePoint Server 2007. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποιες εκδόσεις του Microsoft SharePoint προϊόντα και τεχνολογίες εκτελούνται στο διακομιστή, ζητήστε από το διαχειριστή του διακομιστή.

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην τοποθεσία του SharePoint.

  Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης.

 2. Στην καρτέλα βιβλιοθήκη, στην ομάδα Σύνδεση & εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με το Outlook.

Εντολή "Σύνδεση με Outlook"

 1. Όταν σας ζητηθεί να ανοίξετε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιτρέπεται.

  Στο Outlook, η βιβλιοθήκη προστίθεται στο παράθυρο περιήγησης σε ένα νέο φάκελο που ονομάζεται Λίστες του SharePoint.

  Τα αρχεία στη βιβλιοθήκη συμπεριφέρονται παρόμοια με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ για να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου στο παράθυρο ανάγνωσης ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο για περισσότερες επιλογές.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν η βιβλιοθήκη έχει υποφακέλους και θέλετε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία στο Outlook, προβάλετε τη βιβλιοθήκη στο ανώτατο επίπεδο και, στη συνέχεια, να το συνδέσετε με το Outlook. Από προεπιλογή, εάν εργάζεστε σε έναν υποφάκελο μιας βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη στο Outlook, μόνο τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου είναι συνδεδεμένες.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο τα περιεχόμενα ενός φακέλου στο Outlook, υπάρχουν δύο επιλογές. Εάν δεν είναι ανοιχτό στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να έχετε πρόσβαση στο Outlook, επιλέξτε το φάκελο, κάντε κλικ στο βέλος του Μενού "Άνοιγμα" που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με το Outlook. Εάν το φάκελο που θέλετε να συνδεθείτε είναι ήδη ανοιχτή, ακολουθήστε τα βήματα για τη σύνδεση με μια βιβλιοθήκη. Στο μενού Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με το Outlook.

  • Αφού συνδέσετε μια βιβλιοθήκη στο Outlook, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα μέλη της ομάδας για να συνδεθείτε με τη βιβλιοθήκη. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης στο Outlook και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση αυτού του φακέλου.

Εάν τα νέα αρχεία που είναι διαθέσιμες στη βιβλιοθήκη του SharePoint, αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην ομάδα διαθέσιμα για λήψη από τη λίστα μηνυμάτων. Μπορείτε να επισημάνετε τα αρχεία για λήψη κατά τη διάρκεια της επόμενης εντολής Αποστολής/παραλαβής, ή να κάνετε λήψη αρχείων αμέσως εάν είναι διαθέσιμη μια σύνδεση στην τοποθεσία του SharePoint.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, στην ομάδα Διαθέσιμα για λήψη, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που θέλετε να λάβετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αρχεία πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε κεφαλίδα του αρχείου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση για λήψη εγγράφων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η προεπισκόπηση εμφανίζει ένα αρχείο που δεν έχει ληφθεί ακόμα, κάντε κλικ στην επιλογή λήψη αυτού του εγγράφου.

Μετά τη λήψη αρχείων στο Outlook, μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία ανά πάσα στιγμή, όπως όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία είναι διαθέσιμα, στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή διαθεσιμότητα. Τα αρχεία που έχουν ληφθεί δεν εμφανίζονται στην ομάδα διαθέσιμα για λήψη.

 1. Στην Αλληλογραφίαή τηλίστα φακέλων, στο παράθυρο περιήγησης, αναπτύξτε το φάκελο Λίστες του SharePoint και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης του SharePoint.

 2. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την προέλευση του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα Εάν γνωρίζετε ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.

 3. Εάν το αρχείο έχει ενημερωθεί στο διακομιστή SharePoint αφού έγινε λήψη στο Outlook, ίσως σας ζητηθεί να ανοίξετε την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή όχι, ανάλογα με το εάν θέλετε να ανοίξετε το αντίγραφο στον υπολογιστή σας ή του ενημερωμένου αντιγράφου από το διακομιστή SharePoint.

  Το αρχείο ανοίγει στο πρόγραμμα με το οποίο δημιουργήθηκε, εάν το πρόγραμμα αυτό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Μετά τη λήψη αρχείων στο Outlook, μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία ανά πάσα στιγμή, όπως όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Για να προσδιορίσετε αν τα αρχεία είναι διαθέσιμα, στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή διαθεσιμότητα. Τα αρχεία που έχουν ληφθεί δεν εμφανίζονται στην ομάδα διαθέσιμα για λήψη.

Συμβουλή: Για να αποτρέψετε κάποιον να κάνουν αλλαγές σε ένα αρχείο στο διακομιστή SharePoint ενώ εργάζεστε σε αυτό, δείτε το αρχείο. Όταν ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε αναλάβει, ανοίγει σε κατάσταση επεξεργασίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε αλλαγές αμέσως.

 1. Στην Αλληλογραφία ή τη λίστα φακέλων, στο παράθυρο περιήγησης, αναπτύξτε το φάκελο Λίστες του SharePoint και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης του SharePoint.

 2. Για να ανοίξετε ένα αρχείο, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την προέλευση του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα Εάν γνωρίζετε ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.

 3. Εάν το αρχείο ενημερώθηκε στο διακομιστή SharePoint αφού έγινε λήψη στο Outlook, ίσως σας ζητηθεί να ανοίξετε την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή όχι, ανάλογα με το εάν θέλετε να ανοίξετε το αντίγραφο στον υπολογιστή σας ή το ενημερωμένο αντίγραφο από το διακομιστή SharePoint.

  Το αρχείο ανοίγει στο πρόγραμμα στο οποίο δημιουργήθηκε, εάν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας αυτό το πρόγραμμα. Εάν το αρχείο δημιουργήθηκε σε ένα πρόγραμμα συμβατό με το SharePoint, όπως ένα πρόγραμμα του Microsoft Office, μπορεί να εμφανιστεί η γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του εγγράφου.

 4. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία χωρίς σύνδεση.

  Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εργασία χωρίς σύνδεση, όπως συνδέσεις με το φάκελο πρόχειρα του SharePoint στον υπολογιστή σας και τις Επιλογές επεξεργασίας εκτός σύνδεσης για το πρόγραμμά σας.

 5. Αφού έχετε επεξεργαστεί το αρχείο, αποθηκεύστε το αρχείο, όπως κάνετε συνήθως.

 6. Κλείστε το αρχείο.

  Εάν είναι διαθέσιμη μια σύνδεση στο διακομιστή, όταν κλείνετε το αρχείο, το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία χωρίς σύνδεση ενδέχεται να εμφανιστούν για να ενημερώσετε τις αλλαγές σας στο διακομιστή. Εάν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με διακομιστή, δεν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου όταν κλείνετε το αρχείο, ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν όταν συνδεθείτε ξανά και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά το αρχείο.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση για να ενημερώσετε το αρχείο στο διακομιστή.

 8. Εάν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου, άλλα άτομα δεν μπορεί να δείτε τις αλλαγές, μέχρι να μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου. Εάν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου, ίσως σας ζητηθεί να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του αρχείου. Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Μπορεί να λάβετε μια προτροπή για να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως σχόλια σχετικά με τις αλλαγές που κάνατε ή άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το αρχείο.

 9. Εάν εργάζεστε στο αρχείο ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση στο διακομιστή, που δεν θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το αρχείο όταν την κλείσετε. Για να ενημερώσετε το αρχείο στο διακομιστή, ανοίξτε ξανά το αρχείο, πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κλείστε το αρχείο. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν επιλέξατε στο αρχείο πρώτα και κάποιος ενημερώνει το αρχείο στο διακομιστή του SharePoint, εμφανίζεται ένα μήνυμα για να σας ενημερώσει για μια διένεξη αλλαγή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας, να συγκρίνει τις αλλαγές.

Εάν σας τοποθεσία του SharePoint και τη βιβλιοθήκη έχουν ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο στη βιβλιοθήκη στέλνοντάς την ως συνημμένο σε ένα μήνυμα. Εάν το κάνετε αυτό, δεν χρειάζεται να συνδέσετε στη βιβλιοθήκη του SharePoint με το Outlook.

Να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα σε μια βιβλιοθήκη, πρέπει να γνωρίζετε αν η βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνουν συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιήσετε.

 1. Για να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βιβλιοθήκη, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αναζήτηση στο βιβλίο διευθύνσεων. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι εκεί, μπορείτε να την αποκτήσετε από το άτομο που ρύθμισε τη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, μπορείτε να την προσθέσετε στη λίστα επαφών σας, έτσι ώστε να μπορείτε να το βρείτε εύκολα αργότερα.

  • Προβάλετε την περιγραφή της βιβλιοθήκης στην τοποθεσία του SharePoint, η οποία εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο της βιβλιοθήκης. Ο κάτοχος της τοποθεσίας ενδέχεται να έχει προσθέσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης στην περιγραφή.

  • Προβάλετε τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη βιβλιοθήκη. Απαιτεί να έχετε δικαίωμα να προβάλετε τις ρυθμίσεις βιβλιοθήκης:

   1. Στο πρόγραμμα περιήγησης web, ανοίξτε την τοποθεσία και, στη συνέχεια, για να ανοίξετε μια βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης.

    Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

   2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.

    Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

   3. Εάν η βιβλιοθήκη είναι ενεργοποιημένη για να λαμβάνετε μηνύματα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζεται στην περιοχή Πληροφορίες για τη λίστα, δίπλα στην επιλογή Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    Εταιρεία σας μπορεί να έχει το δικό της λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ονομάζεται μια ομάδα του SharePoint, που επιτρέπει στα μέλη για την αποστολή μηνυμάτων σε ένα άλλο. Τη διεύθυνση της ομάδας του SharePoint μπορεί να περιέχει τις διευθύνσεις βιβλιοθηκών, έτσι ώστε όταν στέλνετε μηνύματα σε μέλη της ομάδας, τα συνημμένα μηνύματος προστίθενται αυτόματα στην τοποθεσία του SharePoint. Το διαχειριστή του SharePoint μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε βιβλιοθήκες του SharePoint της εταιρείας σας.

 2. Στο Outlook, δημιουργήστε ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, προσθέστε ένα αρχείο ως συνημμένο.

 3. Στο πλαίσιο προς ή Κοιν., εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης του SharePoint. Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί μια ομάδα του SharePoint που περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας του SharePoint.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε συχνά το Outlook για να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας, ίσως προτιμάτε να εργαστείτε με αρχεία της βιβλιοθήκης SharePoint απευθείας στο Office Outlook 2007 αντί να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Για παράδειγμα, μπορεί να απαντάτε σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, στη συνέχεια, να χρειαστεί να ανατρέξετε σε ορισμένες οδηγίες ομάδας στην τοποθεσία SharePoint που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε συνδέσει τη βιβλιοθήκη SharePoint με το Outlook, μπορείτε να αναζητήσετε και να προβάλετε το αρχείο όπως ακριβώς θα κάνατε για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να τερματίσετε το Outlook.

Έγγραφα της βιβλιοθήκης SharePoint στο Outlook

1. Μπορείτε να διευθετήσετε και να τακτοποιήσετε την προβολή μιας βιβλιοθήκης SharePoint με διαφορετικούς τρόπους στο Outlook 2007.

2. Το κόκκινο βέλος εμφανίζεται όταν εργάζεστε με ένα αρχείο χωρίς σύνδεση. Μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω του για να προβάλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αρχείου, όπως το πότε τροποποιήθηκε.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της επεξεργασίας των αρχείων σας στο Outlook είναι ότι τα αρχεία αποθηκεύονται στο σκληρό σας δίσκο ενώ εργάζεστε με αυτά, αποτελώντας πιο γρήγορη διαδικασία σε σχέση με την εργασία σε ένα διακομιστή.

Η εργασία με αρχεία της τοποθεσίας SharePoint στο Outlook είναι η καλύτερη μέθοδος για την επεξεργασία και την περιήγηση σε αρχεία ρουτίνας, τα οποία αποθηκεύετε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, όπως έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε σε αρχεία που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες άλλου τύπου, όπως τις βιβλιοθήκες εικόνων. Περισσότερο πολύπλοκες λειτουργίες δεδομένων, όπως η εργασία με προσαρμοσμένες λίστες ή η ενημέρωση εφαρμογών βάσεων δεδομένων, είναι καλύτερο να πραγματοποιούνται απευθείας στην τοποθεσία SharePoint. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή τη δομή μιας βιβλιοθήκης ή να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη, πρέπει να εργαστείτε με τη βιβλιοθήκη απευθείας στην τοποθεσία SharePoint.

Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία από πολλούς τύπους εφαρμογών στο Office Outlook 2007. Εάν το αρχείο είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0 ή Office SharePoint Server 2007, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το αρχείο και να ενημερώσετε τις αλλαγές σας στο διακομιστή, όταν είστε έτοιμοι. Παραδείγματα συμβατά αρχεία είναι Microsoft Office Excel 2007 φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις Microsoft Office PowerPoint 2007 και Microsoft Office Word 2007 εγγράφων.

Μπορείτε επίσης να εργαστείτε με τα αρχεία χωρίς να είστε σε σύνδεση, όπως κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης. Όταν επιστρέψετε στο γραφείο, μπορείτε να ενημερώσετε τις εκδόσεις της τοποθεσίας SharePoint.

Οι αλλαγές που κάνετε σε ένα αρχείο δεν ενημερώνονται αυτόματα στο διακομιστή κατά την επεξεργασία και την αποθήκευση του αρχείου. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εργαστείτε πιο γρήγορα με αρχεία χωρίς σύνδεση, επειδή ο υπολογιστής σας δεν χρειάζεται να συνδεθεί στο διακομιστή στη διάρκεια της εργασίας. Όταν κλείσετε ένα αρχείο, σας ζητείται να ενημερώσετε τις αλλαγές στο διακομιστή. Ενημερώνονται μόνο οι αλλαγές που κάνετε σε συγκεκριμένα αρχεία, που σημαίνει ότι το Outlook δεν χρειάζεται να συγχρονίσει ξανά ολόκληρη τη βιβλιοθήκη με το διακομιστή.

Εάν κάποιο άλλο άτομο κάνει αλλαγές σε ένα αρχείο προτού προλάβετε να το ενημερώσετε στο διακομιστή, το πρόγραμμα σας ζητά να συγχωνεύσετε τα δύο σύνολα αλλαγών κατά την ενημέρωση του αρχείου στο διακομιστή ή να τροποποιήσετε την έκδοση του αρχείου που θέλετε να διατηρήσετε. Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση αλλαγών σε ένα αρχείο από άλλα άτομα, μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχό του προτού εργαστείτε σε αυτό.

Όταν συνδέετε μια βιβλιοθήκη SharePoint στο Office Outlook 2007, η βιβλιοθήκη εμφανίζεται σε ένα φάκελο που ονομάζεται Λίστες του SharePoint. Από εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες παρακολούθησης και επικοινωνίας τις οποίες χρησιμοποιείτε συνήθως στο Outlook, όπως την επισήμανση ενός αρχείου με σημαίες υπενθύμισης, την κατηγοριοποίηση του αρχείου και την προώθηση αρχείων σε συναδέλφους. Οι σημαίες και οι κατηγορίες που εφαρμόζετε στο Outlook δεν είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε στην τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, αλλά είναι δυνατό να σας βοηθήσουν να οργανώσετε την εργασία σας στο Outlook.

Όταν εργάζεστε στο Outlook, μπορείτε εύκολα να βρείτε τα αρχεία με τα οποία εργάζεστε, χρησιμοποιώντας "Φακέλους αναζήτησης", τους οποίους παρέχει το Outlook στο φάκελο Λίστες του SharePoint. Οι "Φάκελοι αναζήτησης" δεν αποθηκεύουν στην πραγματικότητα στοιχεία, αλλά είναι προβολές, οι οποίες σας βοηθούν να βρείτε γρήγορα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλους φακέλους.

Όπως ακριβώς μπορείτε να δείτε τα μηνύματα στο φάκελο "Εισερχόμενα", έτσι μπορείτε να δείτε τους τίτλους των αρχείων σας στη βιβλιοθήκη, να αναζητήσετε τα αρχεία και να τα ανοίξετε. Όλες οι δομές φακέλου της βιβλιοθήκης εμφανίζονται επίσης στο Outlook. Τα αρχεία δεν αυξάνουν το μέγεθος του φακέλου "Εισερχόμενα", αλλά αποθηκεύονται σε ένα αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) του σκληρού δίσκου.

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη μόνο ενός αρχείου ή φακέλου, στην περίπτωση που χρειάζεται να εργαστείτε μόνο με αυτό στο Outlook. Όταν το αρχείο ή τα αρχεία στα οποία εργάζεστε βρίσκονται σε φακέλους, το Outlook κάνει επίσης λήψη της δομής φακέλου. Ωστόσο, δεν μπορείτε να κάνετε λήψη μιας φιλτραρισμένης προβολής μιας βιβλιοθήκης, όπως των αρχείων που δημιουργήθηκαν από ένα συγκεκριμένο τμήμα.

Στο παράθυρο προεπισκόπησης του Office Outlook 2007, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση πολλών τύπων αρχείων, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη SharePoint. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αρχείου, όπως πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση, ενδέχεται να εμφανίζονται στο επάνω μέρος του αρχείου.

Πληροφορίες για το αρχείο της βιβλιοθήκης SharePoint που εμφανίζονται στο παράθυρο προεπισκόπησης

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας SharePoint.

  Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στο το μενού Ενέργειες Εικόνα μενού , κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με το Outlook.

  Μενού 'Ενέργειες' σε κοινόχρηστα έγγραφα

 3. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη με το Outlook, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στο Outlook, η βιβλιοθήκη προστίθεται στη λίστα φακέλων, σε ένα νέο φάκελο που ονομάζεται Λίστες του SharePoint.

  Όταν κάνετε κλικ στη βιβλιοθήκη που προστέθηκε, τα αρχεία της εμφανίζονται όπως και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε ή κάντε δεξιό κλικ επάνω του για να προβάλετε περισσότερες επιλογές.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν η βιβλιοθήκη σας έχει φακέλους και θέλετε να συνδέσετε όλους τους φακέλους και τα αρχεία με το Outlook, προβάλετε τη βιβλιοθήκη στο ανώτατο επίπεδο προτού τη συνδέσετε με το Outlook. Εάν κατά τη σύνδεση κάνετε περιήγηση στα περιεχόμενα ενός φακέλου της βιβλιοθήκης, θα συνδεθούν μόνο τα περιεχόμενα του φακέλου.

  • Για να συνδέσετε μόνο τα περιεχόμενα ενός φακέλου με το Outlook, έχετε δύο επιλογές. Εάν ο φάκελος που περιέχει τα αρχεία δεν είναι ανοικτός, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο φάκελο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στο Outlook. Εάν ο φάκελος που θέλετε να συνδεθείτε είναι ήδη ανοιχτός, ακολουθήστε τα βήματα για τη σύνδεση με μια βιβλιοθήκη, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σύνδεση στο Outlook του μενού Ενέργειες.

Συμβουλή: Αφού συνδέσετε μια βιβλιοθήκη στο Outlook, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κοινής χρήσης σε άλλα μέλη της ομάδας που θα τους προσκαλείτε να συνδεθείτε με τη βιβλιοθήκη. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης στο Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης κοινή χρήση. Αυτό δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια σύνδεση και μια εντολή για να συνδεθείτε με τη βιβλιοθήκη.

Όταν δεν έχετε κάνει λήψη κάποιου αρχείου, το αρχείο αυτό εμφανίζεται στην ομάδα Διαθέσιμα για λήψη της λίστας μηνυμάτων. Μπορείτε να επισημάνετε το αρχείο που θα ληφθεί στη διάρκεια εκτέλεσης της επόμενης εντολής Αποστολή/Παραλαβή ή μπορείτε να κάνετε άμεση λήψη αυτού του αρχείου εφόσον έχετε σύνδεση με την τοποθεσία του SharePoint.

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, στην ομάδα Διαθέσιμα για λήψη, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που θέλετε να λάβετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε πολλά αρχεία ταυτόχρονα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις κεφαλίδες των αρχείων.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Σήμανση για λήψη εγγράφου(ων) στο μενού συντόμευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην προεπισκόπηση ενός αρχείου που δεν έχει ληφθεί ακόμα, ενδέχεται να δείτε το κουμπί Λήψη αυτού του εγγράφου, στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να γίνει λήψη του εγγράφου, στην περίπτωση που έχετε σύνδεση με το διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Για να ανοίξετε ένα αρχείο σε Office Outlook 2007, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση μια βιβλιοθήκη του SharePoint με το Outlook σε αυτό το άρθρο.

Μετά τη λήψη αρχείων στο Outlook, μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Για να επιβεβαιώσετε αν είναι διαθέσιμο το αρχείων, μεταβείτε σε μια προβολή που Τακτοποιεί τα αρχεία σας με βάση τη διαθεσιμότητά τους. Τα αρχεία που έχουν ληφθεί δεν εμφανίζονται στην ομάδα διαθέσιμα για λήψη. Βρείτε συνδέσεις για γενικές πληροφορίες σχετικά με την τακτοποίηση στις προβολές του Outlook στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στην ενότητα Αλληλογραφία, στο Παράθυρο περιήγησης, αναπτύξτε το φάκελο Λίστες SharePoint και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης SharePoint που χρησιμοποιείτε.

  Εάν δεν δείτε το φάκελο Λίστες SharePoint, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Λίστες SharePoint.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου για να το ανοίξετε. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την προέλευση του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα εφόσον νομίζετε ότι είναι ασφαλές να ανοίξετε το αρχείο.

 3. Εάν το αρχείο ενημερώθηκε στο διακομιστή μετά τη φόρτωσή του στο Outlook, ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να ανοίξετε την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Όχι, ανάλογα αν θέλετε να ανοίξετε το αντίγραφο από το σκληρό σας δίσκο ή από το διακομιστή.

 4. Το αρχείο ανοίγει στο πρόγραμμα με το οποίο δημιουργήθηκε, εάν το πρόγραμμα αυτό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Αρχή της σελίδας

Για να επεξεργαστείτε ένα αρχείο σε Office Outlook 2007, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση μια βιβλιοθήκη του SharePoint με το Outlook σε αυτό το άρθρο.

Συμβουλή: Για να μην επιτρέψετε την πραγματοποίηση αλλαγών στο αρχείο από άλλα άτομα όταν το χρησιμοποιείτε, μπορείτε πρώτα να αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου από τη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας SharePoint. Εάν αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου προτού το ανοίξετε, το αρχείο θα ανοίξει σε κατάσταση επεξεργασίας, οπότε μπορείτε να κάνετε αμέσως αλλαγές.

Μετά τη λήψη αρχείων στο Outlook, μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Για να επιβεβαιώσετε αν είναι διαθέσιμο το αρχείων, μεταβείτε σε μια προβολή που Τακτοποιεί τα αρχεία σας με βάση τη διαθεσιμότητά τους. Όλα τα αρχεία που δεν έχουν ληφθεί εμφανίζονται στην ομάδα διαθέσιμα για λήψη. Βρείτε συνδέσεις για γενικές πληροφορίες σχετικά με την τακτοποίηση στις προβολές του Outlook στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στην ενότητα Αλληλογραφία, στο Παράθυρο περιήγησης, αναπτύξτε το φάκελο Λίστες SharePoint και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης SharePoint που χρησιμοποιείτε.

  Εάν δεν δείτε το φάκελο Λίστες SharePoint, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Λίστες SharePoint.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου για να το ανοίξετε. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την προέλευση του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα εφόσον νομίζετε ότι είναι ασφαλές να ανοίξετε το αρχείο.

 3. Εάν το αρχείο ενημερώθηκε στο διακομιστή μετά τη φόρτωσή του στο Outlook, ίσως σας ζητηθεί να επιλέξετε αν θέλετε να ανοίξετε την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι ή Όχι, ανάλογα αν θέλετε να ανοίξετε το αντίγραφο από το σκληρό σας δίσκο ή από το διακομιστή.

 4. Το αρχείο ανοίγει στο πρόγραμμα με το οποίο δημιουργήθηκε, εάν το πρόγραμμα αυτό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

  Εάν το αρχείο που δημιουργήθηκε σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με Windows SharePoint Services 3.0, όπως Word 2007, Excel 2007 ή PowerPoint 2007, μπορεί να εμφανιστεί στη Γραμμή μηνύματος στο επάνω μέρος του αρχείου. Η Γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή τίτλου του αρχείου και τις γραμμές εργαλείων που εμφανίζονται στο επάνω μέρος του αρχείου. Η Γραμμή μηνυμάτων περιέχει το κείμενο Έγγραφο διακομιστή χωρίς σύνδεση και το κουμπί Επεξεργασία χωρίς σύνδεση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία χωρίς σύνδεση.

  Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εργασία χωρίς σύνδεση, όπως συνδέσεις με το φάκελο "Πρόχειρα" του SharePoint στο σκληρό σας δίσκο και τις Επιλογές επεξεργασίας εκτός σύνδεσης για το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

 6. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο αρχείο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το όπως θα κάνατε συνήθως.

 7. Κλείστε το αρχείο.

  Εάν κατά το κλείσιμο του αρχείου είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία εκτός σύνδεσης που σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσετε το διακομιστή για τις αλλαγές σας. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή για την τοποθεσία SharePoint, τα παράθυρα διαλόγου δεν εμφανίζονται κατά το κλείσιμο του αρχείου, αλλά ενδέχεται να εμφανιστούν όταν συνδεθείτε και ανοίξετε ξανά το αρχείο.

 8. Κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση εφόσον είστε έτοιμοι να ενημερώσετε το αρχείο στο διακομιστή.

 9. Εάν έχετε αναλάβει τον έλεγχο του αρχείου, οι άλλοι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις αλλαγές στο διακομιστή μέχρι να μεταβιβάσετε ξανά τον έλεγχο του αρχείου. Εάν έχετε αναλάβει τον έλεγχο του αρχείου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να τον μεταβιβάσετε. Εάν είστε έτοιμοι να μεταβιβάσετε τον έλεγχο, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως ένα σχόλιο σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε ή άλλες λεπτομέρειες που αφορούν το αρχείο.

 10. Εάν εργάζεστε με το αρχείο ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το αρχείο όταν το κλείσετε. Όταν είστε έτοιμοι να ενημερώσετε το αρχείο στο διακομιστή, ανοίξτε το ξανά, κάντε τις επιπλέον αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, κλείστε το. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία εκτός σύνδεσης, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περίπτωση που δεν αναλάβατε τον έλεγχο του αρχείου προτού εργαστείτε σε αυτό και κάποιο άλλο άτομο ενημέρωσε το αρχείο στο διακομιστή στη διάρκεια της εργασίας σας σε αυτό, εμφανίζεται ένα μήνυμα διενέξεων διακομιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την προσαρμογή των αλλαγών.

Εάν έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, ίσως να μην θέλετε να προβάλετε όλα τα αρχεία της στο Outlook 2007. Μπορείτε να καταργήσετε μεμονωμένα αρχεία ή φακέλους από το φάκελο Λίστες του SharePoint στο Outlook, στην περίπτωση που δεν θέλετε να εργαστείτε με αυτά. Αυτή η διαδικασία δεν διαγράφει τα αρχεία από τη βιβλιοθήκη SharePoint.

 1. Στην ενότητα Αλληλογραφία, στο Παράθυρο περιήγησης, στο φάκελο Λίστες του SharePoint, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη από την οποία θέλετε να καταργήσετε ένα ή περισσότερα αρχεία.

 2. Στη λίστα μηνυμάτων, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να καταργήσετε.

  Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις κεφαλίδες τους. Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση αντιγράφου εκτός σύνδεσης.

Η κεφαλίδα του διαγραμμένου αρχείου μετακινείται στη συνέχεια από την ομάδα Έγγραφα που έχουν ληφθεί στην ομάδα Διαθέσιμα για λήψη. Όταν κάνετε κλικ στην κεφαλίδα του διαγραμμένου αρχείου, το παράθυρο ανάγνωσης δεν εμφανίζει προεπισκόπηση, επειδή έχει καταργηθεί το τοπικό αντίγραφο του αρχείου.

 1. Στην ενότητα Αλληλογραφία, στο Παράθυρο περιήγησης, στο φάκελο Λίστες του SharePoint, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όνομα της βιβλιοθήκης από το μενού συντόμευσης.

 3. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η διαδικασία καταργεί τη βιβλιοθήκη μόνο από το Outlook και όχι από την τοποθεσία SharePoint.

Εάν έχετε ρυθμίσει την τοποθεσία και τη βιβλιοθήκη SharePoint έτσι ώστε να λαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο στη βιβλιοθήκη, αποστέλλοντάς το ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με παρόμοιο τρόπο με την αποστολή ενός συνημμένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα συνάδελφο. Δεν χρειάζεται να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη σας με το Outlook.

Για να μπορέσετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια βιβλιοθήκη, πρέπει να γνωρίζετε αν η βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, αν ισχύει αυτό, αποκτήστε τη διεύθυνσή της.

 1. Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες για να αποκτήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης:

  • Αναζητήστε την στο "Βιβλίο διευθύνσεων". Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν βρίσκεται εκεί, μπορείτε να την αποκτήσετε από το πρόσωπο που εγκατέστησε τη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, μπορείτε να την προσθέσετε στη λίστα "Επαφές", έτσι ώστε να μπορείτε να την βρείτε εύκολα κάποια στιγμή αργότερα.

  • Προβάλετε την περιγραφή της βιβλιοθήκης στην τοποθεσία SharePoint, η οποία εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο της βιβλιοθήκης. Ο κάτοχος της τοποθεσίας ενδέχεται να έχει προσθέσει στην περιγραφή του τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης.

  • Προβάλετε τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης, στην περίπτωση που έχετε δικαιώματα προβολής των ρυθμίσεων της βιβλιοθήκης:

   1. Στην τοποθεσία σας στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης για να την ανοίξετε.
    Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

   2. Στην το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που θέλετε να ανοίξετε.
    Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

   3. Εάν η βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η διεύθυνσή της εμφανίζεται κάτω στην περιοχή Πληροφορίες λίστας, δίπλα στο στοιχείο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ομάδα SharePoint για να στείλετε το αρχείο ως συνημμένο. Εταιρεία σας μπορεί να έχει τη δική της λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ονομάζεται μια ομάδα του SharePoint, η οποία επιτρέπει στα μέλη της να στείλουν αλληλογραφία σε άλλη. Τη διεύθυνση της ομάδας του SharePoint μπορεί να περιέχει τις διευθύνσεις βιβλιοθηκών, έτσι ώστε όταν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μέλη της ομάδας, τα συνημμένα των μηνυμάτων προστίθενται αυτόματα στην τοποθεσία σας Windows SharePoint Services 3.0.

 2. Στο Outlook, επισυνάψτε ένα αρχείο, όπως ένα έγγραφο ή φύλλο εργασίας, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στο πλαίσιο Προς ή Κοιν., προσθέστε τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Στην περίπτωση που η ομάδα SharePoint που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει ήδη τη βιβλιοθήκη, προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας SharePoint.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×