Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης με πολλούς τρόπους:

 • Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web για προβολή και περιήγηση.

 • Ανοίξτε ένα στιγμιότυπο του βιβλίου εργασίας σε Microsoft Excel 2010, για να εργαστείτε με τις πληροφορίες ορατές σε ένα βιβλίο εργασίας, όπως τα περιεχόμενα του κελιού.

 • Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας ολοκλήρωσης στο Excel 2010, για να εργαστείτε με οποιοδήποτε στοιχείο του βιβλίου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τύπων και δεδομένων πληροφορίες σύνδεσης.

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, το πρόγραμμα προβολής Web εμφανίζει το βιβλίο εργασίας σε Προβολή φύλλου εργασίας ή Προβολή καθορισμένου στοιχείου. Ο συντάκτης του φύλλου εργασίας επέλεξε αυτήν την προβολή όταν το δημοσίευσε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας στο Excel.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβολές

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Συνήθως, μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης κάνοντας απλώς κλικ στο όνομα του βιβλίου εργασίας στη βιβλιοθήκη εγγράφων ή χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται όταν επισημάνετε το όνομα του βιβλίου εργασίας. Για να μπορείτε να ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας για αυτόματη προβολή κάνοντας κλικ στο όνομά του, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας για προβολή

Για να προβάλετε ένα βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων που περιέχει το βιβλίο εργασίας.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο του βιβλίου εργασίας.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος που υπάρχει δίπλα.

 4. Κάντε κλικ στην εντολή "Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης Web".

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας στο Excel

Σημαντικό: Ο συντάκτης ενός τμήματος Web μπορεί να προσαρμόσει τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος προβολής που βασίζεται στο Web ούτως ώστε να μην εμφανίζεται το εικονίδιο Άνοιγμα στο Excel. Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας από ένα τμήμα Web στο Excel, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης στο Excel 2010, εάν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Excel. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε αυτό: Ανοίξτε το πλήρες βιβλίο εργασίας, ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να ανοίξετε ένα περιορισμένο βιβλίο εργασίας, που ονομάζεται στιγμιότυπο.

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας στο Excel

Για να ανοίξετε στο Excel ένα βιβλίο εργασίας που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης από μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ανοίξτε τη σελίδα τμήματος Web που περιέχει το βιβλίο εργασίας σε ένα τμήμα Web EWA.

 2. Από τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος προβολής Web, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο μενού Άνοιγμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel.

Το πρόγραμμα προβολής αντιγράφει ολόκληρο το βιβλίο εργασίας στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, το ανοίγει στο Excel. Το αντίγραφο περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήσατε κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας, όπως ταξινόμηση και φιλτράρισμα, και περιλαμβάνει τύπους που υπολογίστηκαν εκ νέου και συνδέσεις δεδομένων που ανανεώθηκαν. Μετά το άνοιγμα του βιβλίου εργασίας στο Excel, μπορείτε να το προβάλετε και να πραγματοποιήσετε αλλαγές. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον τοπικό υπολογιστή ή να δημοσιεύσετε εκ νέου το βιβλίο εργασίας στην τοποθεσία του SharePoint.

Άνοιγμα στιγμιότυπου βιβλίου εργασίας

Το στιγμιότυπο είναι μια περιορισμένη έκδοση του βιβλίου εργασίας. Ουσιαστικά, το στιγμιότυπο διατηρεί πληροφορίες που μπορούν να προβληθούν και απομακρύνει κρυφές πληροφορίες όπως τύπους, συνδέσεις και κρυφά δεδομένα.

Για να ανοίξετε στιγμιότυπο ενός βιβλίου εργασίας στο Excel, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης από μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ανοίξτε τη σελίδα τμήματος Web που περιέχει το βιβλίο εργασίας σε ένα τμήμα Web EWA.

 2. Από τη γραμμή εργαλείων του προγράμματος προβολής Web, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο μενού Άνοιγμα.

 3. Επιλέξτε Άνοιγμα στιγμιότυπου στο Excel.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα στιγμιότυπο.

Πληροφορίες

Περιγραφή

Μορφοποίηση

Όλες οι μορφοποιήσεις κελιών, τα στυλ και τα θέματα.

Ορατές πληροφορίες πλέγματος

Όλα τα κελιά, οι στήλες, οι γραμμές και τα φύλλα εργασίας που εμφανίζονται τη δεδομένη στιγμή.

Τιμές κελιών

Το τρέχον κείμενο, ο αριθμός και οι τιμές ημερομηνίας στα κελιά και οι τιμές των τύπων και των συναρτήσεων.

Αντικείμενα

Οι πίνακες του Excel, τα Γραφήματα, οι Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα και οι αναφορές Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

Στον επόμενο πίνακα περιγράφονται οι πληροφορίες που αφαιρεί ένα στιγμιότυπο.

Πληροφορίες

Περιγραφή

Απόρρητη πληροφορία

Απόρρητη πληροφορία που ενδεχομένως να περιέχεται στο βιβλίο εργασίας, όπως το όνομα χρήστη ή οι προσωπικές πληροφορίες στις ιδιότητες του εγγράφου.

Μορφοποίηση υπό όρους

Όλες οι μορφοποιήσεις υπό όρους.

Κρυφά δεδομένα

Κρυφά κελιά, γραμμές, στήλες και φύλλα εργασίας.

Τύποι

Όλοι οι τύποι και οι συναρτήσεις φύλλων εργασίας του Microsoft Excel.

Δυνατότητες αλληλεπίδρασης

Όλες οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης, όπως ανάπτυξη και σύμπτυξη επιπέδων δεδομένων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, το φιλτράρισμα και η ταξινόμηση σε πίνακες του Excel και φύλλα εργασίας και η ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης των δεδομένων με διάρθρωση.

Συνδέσεις

Όλες οι συνδέσεις για εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων και προσωρινά δεδομένα.

Σχετικά με το Web

Υπερ-συνδέσεις και επιλογές δημοσίευσης στο Web.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβολές

Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε τοποθεσία SharePoint, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα αποθηκεύσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας ή συγκεκριμένα Καθορισμένα στοιχεία. Όταν ανοίγετε βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή προβολών στην ίδια περίοδο λειτουργίας .

Όλο το βιβλίο εργασίας    στο αυτήν την προβολή, το πρόγραμμα προβολής Web εμφανίζει ολόκληρων φύλλων εργασίας και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα φύλλα εργασίας. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας να καθορίσετε εάν θέλετε να εμφανίζονται όλα τα φύλλα εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας ή μόνο συγκεκριμένα φύλλα εργασίας.

Καθορισμένα στοιχεία    Σε αυτήν την προβολή, το πρόγραμμα προβολής Web εμφανίζει μόνο σε καθορισμένο καθορισμένα στοιχεία από το βιβλίο εργασίας. Καθορισμένο στοιχείο μπορεί να είναι ένα από τα εξής: ένα γράφημα, έναν πίνακα του Excel, μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος ή μια καθορισμένη περιοχή κελιών. Η προβολή καθορισμένου στοιχείου είναι χρήσιμη όταν (ένα χρήστη ή ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας) θέλετε να κάνετε τα εξής:

 • Να εμφανίσει ένα ή περισσότερα καθορισμένα στοιχεία σε ένα βιβλίο εργασίας, όπως ένα γράφημα ή έναν πίνακα και να αποκρύψει όλες τις άλλες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ως συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας, μπορεί να θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενός συνοπτικού γραφήματος, αλλά να αποκρύψετε τα πραγματικά δεδομένα για λόγους ασφαλείας.

Παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων στοιχείων από την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή στη γραμμή εργαλείων. Η αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή εμφανίζει μόνο τα καθορισμένα στοιχεία σε ένα βιβλίο εργασίας. Δεν παραθέτει μεμονωμένα φύλλα εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας καθορισμένων στοιχείων σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Microsoft Office Excel.

Ένα βιβλίο εργασίας στην Προβολή καθορισμένου στοιχείου εξακολουθεί να έχει τις δυνατότητες εμφάνισης του παραθύρου Παράμετρος και αποδοχής των τιμών εισόδου χρήστη για τις παραμέτρους, ακόμα και όταν το καθορισμένο στοιχείο δεν περιέχει τις καθορισμένες παραμέτρους. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το καθορισμένο στοιχείο είναι ένα γράφημα. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας μπορεί να καθορίσει τις παραμέτρους με τέτοιον τρόπο ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής τιμών δεδομένων για το γράφημα, ακόμα και όταν η προβολή καθορισμένου στοιχείου δεν εμφανίζει δεδομένα με το γράφημα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×