Άνοιγμα ή επεξεργασία ενός αρχείου σε βιβλιοθήκη του SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η μέθοδος που επιλέγετε για το άνοιγμα ή την επεξεργασία ενός αρχείου σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας του Microsoft Windows SharePoint Services εξαρτάται από το τι θέλετε να κάνετε με το αρχείο και τον τρόπο με τον οποίο έχει ρυθμιστεί η βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να ανοίξετε απλώς ένα αρχείο για να το διαβάσετε ή να κάνετε αλλαγές σε αυτό.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ανοίξτε ένα αρχείο από μια τοποθεσία του SharePoint

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από ένα πρόγραμμα του Office

Επεξεργασία ενός αρχείου ανοίγοντάς το από μια τοποθεσία του SharePoint

Επεξεργασία ενός αρχείου με άνοιγμα από ένα πρόγραμμα του Office

Επισκόπηση

Εάν ανοίξετε ένα αρχείο ενώ εκτελείτε αναζήτηση σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας του SharePoint, το πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system στο οποίο ανήκει το αρχείο εμφανίζει ένα μήνυμα με ερώτημα σχετικά με το αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση ή για επεξεργασία.

Επιπλέον, το Microsoft Office PowerPoint 2007, το Microsoft Office Word 2007 και το Microsoft Office Excel 2007 προσφέρουν μια λειτουργία ανάγνωσης, όταν ανοίγονται αρχεία από μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0. Η λειτουργία ανάγνωσης διευκολύνει την εκτέλεση αναζήτησης σε αρχεία και μειώνει τη συσσώρευση εντολών που δεν απαιτούνται για την ανάγνωση. Τα προγράμματα εμφανίζουν επίσης μια εντολή επεξεργασίας στη γραμμή μηνύματος στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ, αν αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο.

Όταν κάνετε κλικ σε ένα αρχείο τοποθεσίας του Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, το αρχείο ανοίγει ως μόνο για ανάγνωση. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο για επεξεργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή επεξεργασίας από το αναπτυσσόμενο μενού του αρχείου. Εάν δεν γνωρίζετε την έκδοση του Windows SharePoint Services που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή επεξεργασίας για να ανοίξετε το αρχείο για επεξεργασία σε οποιαδήποτε έκδοση.

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο από μια βιβλιοθήκη του SharePoint χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα του 2007 Office release, το αρχείο ανοίγει για επεξεργασία. Αφού ανοίξετε ένα αρχείο σε διακομιστή Web, δημιουργείται μια συντόμευση προς το διακομιστή Web στον φάκελο Θέσεις δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση για να ανοίγετε αρχεία κατόπιν πιο άνετα από το διακομιστή Web.

Ανάληψη ελέγχου αρχείων για εργασία με αυτά

Εάν εργάζονται πολλά άτομα στα ίδια αρχεία, ενδέχεται να θέλετε να κάνετε ανάληψη ελέγχου των αρχείων πριν να εργαστείτε με αυτά. Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε αυτό, για όσο διάστημα διατηρείτε την ανάληψη ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες σύγχυσης ή διενέξεων επεξεργασίας. Πρέπει να γίνει μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου πριν να μπορέσουν τα άλλα άτομα να δουν τις αλλαγές.

Μια βιβλιοθήκη μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου. Όταν μια βιβλιοθήκη απαιτεί ανάληψη ελέγχου, πρέπει να γίνεται ανάληψη ελέγχου αρχείων πριν από την επεξεργασία τους. Κατόπιν, πρέπει να γίνεται μεταβίβαση ελέγχου των νέων αρχείων πριν να μπορέσουν τα άλλα άτομα να τα δουν.

Εάν δεν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου και το αρχείο αλλαχθεί από κάποιον άλλο ενώ εργάζεστε σε αυτό, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλύσετε τυχόν διενέξεις επεξεργασίας. Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα, μπορείτε να αποφασίσετε την έκδοση του αρχείου που θέλετε να κρατήσετε ή μπορείτε να συγχωνεύσετε τα δύο σύνολα αλλαγών.

Εργασία με αρχεία στον σκληρό δίσκο

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από ένα πρόγραμμα 2007 Office release και το αρχείο βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να εργαστείτε με το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο στο πρόγραμμα του Office. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή είναι ταχύτερη από την εργασία με το αρχείο σε ένα διακομιστή. Το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο πρόχειρα διακομιστή στο σκληρό σας δίσκο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη θέση από τις επιλογές αποθήκευσης στο πρόγραμμα του Microsoft Office.

Εάν είστε συνδεδεμένοι τη βιβλιοθήκη σας Windows SharePoint Services 3.0 σε Microsoft Office Outlook 2007, μπορείτε επίσης να εργαστείτε με τα αρχεία στον σκληρό σας δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιοθήκες του SharePoint με Office Outlook 2007, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Outlook.

Όταν κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου στον φάκελο πρόχειρων του διακομιστή ή όταν συνδέετε τη βιβλιοθήκη στο Office Outlook 2007, μπορείτε να εργάζεστε με ένα αρχείο ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι, όπως όταν δεν βρίσκεστε στο γραφείο. Όταν συνδεθείτε ξανά, μπορείτε να ενημερώσετε τις αλλαγές στον διακομιστή. Εάν εργάζεστε σε ένα αρχείο ανοίγοντας το από το Outlook, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το διακομιστή όταν συνδεθείτε ξανά και ανοίξετε το αρχείο. Εάν κάνατε ανάληψη ελέγχου του αρχείου, πρέπει να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου για να μπορούν τα άλλα άτομα να δουν τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα ενός αρχείου από τοποθεσία του SharePoint

Σημείωση: Τοποθεσία μπορεί να προσαρμοστεί διαφορετικά, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες στις περισσότερες περιπτώσεις, για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του Windows SharePoint Services εκτελείται στην τοποθεσία: σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, εμφανίζεται ένα μενού με το όνομα χρήστη ή τον λογαριασμό στην επάνω δεξιά γωνία. Σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0, η πλοήγηση ανώτερου επιπέδου στην επάνω αριστερή γωνία περιέχει συνδέσεις για οικιακή χρήση, έγγραφα και λίστες και Βοήθεια.

 1. Στην τοποθεσία του SharePoint, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το αρχείο σας.

  Τι να κάνετε εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη βιβλιοθήκη σας

  1. Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε τα εξής:

   • Σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας.

   • Σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 2.0, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα και λίστες.

  2. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

 2. Κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  1. Σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ρωτά πώς θέλετε να ανοίξετε το αρχείο. Κάντε κλικ στην επιλογή μόνο για ανάγνωση.

  2. Σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 2.0, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα με ερώτημα για το αν είναι ασφαλές το αρχείο για άνοιγμα. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ αν συμφωνείτε με το άνοιγμα του αρχείου.

   Σημειώσεις: 

   • Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν ένα αρχείο είναι μόνο για ανάγνωση, εμφανίζεται η ένδειξη Μόνο για ανάγνωση σε παρενθέσεις ή αγκύλες στη γραμμή τίτλου του προγράμματος.

   • Στο Office Word 2007, στο Office Excel 2007 και στο Office PowerPoint 2007 εμφανίζεται πάντα μια γραμμή μηνύματος με ένα κουμπί για επεξεργασία στο επάνω μέρος του αρχείου. Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να επεξεργαστείτε το αρχείο αντί απλώς να το διαβάσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία εγγράφου, Επεξεργασία βιβλίου εργασίας ή Επεξεργασία παρουσίασης για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του αρχείου.

   • Εάν αποφασίσετε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο αντί απλώς να το διαβάσετε και δεν βλέπετε μια γραμμή μηνύματος στο επάνω μέρος του αρχείου, κλείστε το αρχείο και ανοίξτε το ξανά για επεξεργασία.

Αρχή της σελίδας

Ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από πρόγραμμα του Office

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου που είναι ανοιχτό στο πρόγραμμα του Office. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου από τη βιβλιοθήκη στην τοποθεσία του SharePoint.

Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Office release:

Word, Excel ή PowerPoint

 • Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

Visio

 • Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ανάληψη ελέγχου.

Άλλα προγράμματα του Office

Μπορείτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου άλλων τύπων αρχείων, χρησιμοποιώντας τις εντολές στη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας του SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια της τοποθεσίας του SharePoint.

Συμβουλή: Εάν η βιβλιοθήκη σας απαιτεί ανάληψη ελέγχου, εμφανίζεται μια εντολή Ανάληψη ελέγχου στη γραμμή μηνύματος, όταν ανοίγετε ένα αρχείο σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα του 2007 Microsoft Office system: Word, Excel ή PowerPoint.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία ενός αρχείου με άνοιγμα από τοποθεσία του SharePoint

Για να ανοίξετε ένα αρχείο 2007 Office release από μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στο αρχείο. Ανάλογα με το πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα ανοίγματος ή επεξεργασίας του αρχείου. Για να επεξεργαστείτε ένα αρχείο σε μια τοποθεσία που εκτελεί μια προηγούμενη έκδοση του Windows SharePoint Services, για να επεξεργαστείτε μια ιστοσελίδα, ή εάν δεν γνωρίζετε ποια έκδοση εκτελείται στην τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή επεξεργασίας που εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα για το αρχείο.

Σημείωση: Τοποθεσία μπορεί να προσαρμοστεί διαφορετικά, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες στις περισσότερες περιπτώσεις, για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του Windows SharePoint Services εκτελείται στην τοποθεσία: σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, εμφανίζεται ένα μενού με το όνομα χρήστη ή τον λογαριασμό στην επάνω δεξιά γωνία. Σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 2.0, η πλοήγηση ανώτερου επιπέδου στην επάνω αριστερή γωνία περιέχει συνδέσεις για οικιακή χρήση, έγγραφα και λίστες και Βοήθεια.

 1. Στην τοποθεσία του SharePoint, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το αρχείο σας.

  Τι να κάνετε εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη βιβλιοθήκη σας

 1. Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε τα εξής:

  • Σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας.

  • Σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 2.0, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα και λίστες.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας σας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν γνωρίζετε ότι το αρχείο βρίσκεται σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  • Εάν χρησιμοποιείτε μια προηγούμενη έκδοση ή δεν γνωρίζετε ποια έκδοση που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο όνομα του προγράμματος. Για παράδειγμα, για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο Microsoft Office Word.

 2. Εάν εμφανίζεται ένα μήνυμα με ερώτημα για το αν είναι ασφαλές το αρχείο για άνοιγμα, κάντε κλικ στο κουμπί OK αν συμφωνείτε με το άνοιγμα του αρχείου.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν απαιτείται ανάληψη ελέγχου στη βιβλιοθήκη σας, τότε η εντολή επεξεργασίας είναι Ανάληψη ελέγχου και επεξεργασία αντί για Επεξεργασία.

  • Εάν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου πρέπει να κάνετε μεταβίβαση του ελέγχου πριν να μπορέσουν τα άτομα να δουν τις αλλαγές σας.

  • Μετά την αποθήκευση του αρχείου, τα άλλα άτομα μπορούν να δουν τις αλλαγές που κάνατε αφού πρώτα εκτελέσουν ανανέωση στα προγράμματα περιήγησης, εκτός αν απαιτείται έγκριση για τη βιβλιοθήκη, αν το αρχείο είναι μια έκδοση πρόχειρου σε βιβλιοθήκη που παρακολουθεί κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις ή αν στο αρχείο ισχύει ακόμη η ανάληψη ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία ενός αρχείου με άνοιγμα από πρόγραμμα του Office

 1. Κάντε τα εξής σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system:

  Word, Excel ή PowerPoint

  • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio ή Outlook

  • Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

 2. Στην περιοχή Αναζήτηση σε κάντε κλικ στην επιλογή Θέσεις δικτύου.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα της τοποθεσίας του SharePoint όπου βρίσκεται το αρχείο και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Συμβουλή: Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο όνομα της τοποθεσίας για να την ανοίξετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη ή το αρχείο στα παρακάτω βήματα.

  Σημείωση: Αν δεν βλέπετε το διακομιστή σας στο φάκελο Θέσεις δικτύου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 4. Κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης που περιέχει το αρχείο, όπως Κοινόχρηστα έγγραφα, και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 5. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να κάνετε αλλαγές στο αρχείο, μπορείτε να το ανοίξετε ως μόνο για ανάγνωση. Κάντε κλικ στο βέλος του κουμπιού Άνοιγμα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο για ανάγνωση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×