Άθροιση δεδομένων σε αναφορές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε οποιαδήποτε αναφορά που περιέχει αριθμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αθροίσματα, μέσους όρους, ποσοστά ή τρέχοντα αθροίσματα, ώστε τα δεδομένα πιο κατανοητό. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα στοιχεία στην αναφορά σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τύποι συγκεντρώσεις που μπορείτε να προσθέσετε σε μια έκθεση

Προσθήκη ενός συνόλου ή άλλη συγκεντρωτική τιμή σε προβολή διάταξης

Προσθήκη ενός συνόλου ή άλλη συγκεντρωτική τιμή σε προβολή σχεδίασης

Υπολογισμός τρέχοντος αθροίσματος (συγκεντρωτικό σύνολο)

Τύποι συγκεντρώσεις που μπορείτε να προσθέσετε σε μια έκθεση

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους συναρτήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της Microsoft Office Access 2007 που μπορείτε να προσθέσετε σε μια έκθεση.

Υπολογισμός

Περιγραφή

Συνάρτηση

Άθροισμα

Το άθροισμα όλων των αριθμών στη στήλη.

SUM()

Μέσος όρος

Η μέση τιμή του όλους τους αριθμούς στη στήλη.

AVG()

Πλήθος

Το πλήθος των στοιχείων στη στήλη.

Count()

Μέγιστο

Η υψηλότερη αριθμητική ή αλφαβητική τιμή στη στήλη.

Max()

Ελάχιστο

Η χαμηλότερη αριθμητική ή αλφαβητική τιμή στη στήλη.

Min()

Τυπική απόκλιση

Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης το σύνολο των τιμών στη στήλη.

StDev()

Διακύμανση

Μια εκτίμηση της διακύμανσης κατά μήκος του συνόλου των τιμών στη στήλη.

VAR()

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός συνόλου ή άλλη συγκεντρωτική τιμή σε προβολή διάταξης

Προβολή διάταξης σάς παρέχει ο πιο γρήγορος τρόπος για να προσθέσετε σύνολα, μέσους όρους και άλλα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην αναφορά σας.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να συνοψίσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σύνολο σε μια στήλη αριθμών, επιλέξτε έναν από τους αριθμούς στη στήλη.

 3. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα, κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα. Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε κλικ στον τύπο συγκεντρωτική τιμή που θέλετε να προσθέσετε για το πεδίο.

Office Access 2007 προσθέτει ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα υποσέλιδο έκθεσης και ορίζει την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου σε μια παράσταση που εκτελεί τον υπολογισμό που θέλετε. Εάν υπάρχουν επίπεδα ομαδοποίησης στην αναφορά σας, η Access προσθέτει επίσης ένα πλαίσιο κειμένου που εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό σε κάθε ενότητα υποσέλιδο ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε επίπεδα ομαδοποίησης σε εκθέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας σύνοψης ή ομαδοποιημένης έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός συνόλου ή άλλη συγκεντρωτική τιμή σε προβολή σχεδίασης

Προβολή σχεδίασης παρέχει λίγο περισσότερο έλεγχο την τοποθέτηση και την εμφάνιση των συνόλων. Σε ομαδοποιημένες εκθέσεις, μπορείτε να τοποθετήσετε σύνολα ή άλλα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο από κάθε ομάδα. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναφοράς μπορεί να τοποθετηθεί στην ενότητα αναφορά κεφαλίδα ή υποσέλιδο έκθεσης.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να συνοψίσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε ένα σύνολο σε μια στήλη αριθμών, επιλέξτε έναν από τους αριθμούς στη στήλη.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα, κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ στον τύπο συγκεντρωτική τιμή που θέλετε να προσθέσετε για το πεδίο.

Office Access 2007 προσθέτει ένα πλαίσιο κειμένου στην ενότητα υποσέλιδο έκθεσης και ορίζει την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου σε μια παράσταση που εκτελεί τον υπολογισμό που θέλετε. Εάν υπάρχουν επίπεδα ομαδοποίησης στην αναφορά σας, η Access προσθέτει επίσης ένα πλαίσιο κειμένου που εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό σε κάθε ενότητα υποσέλιδο ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε επίπεδα ομαδοποίησης σε εκθέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας σύνοψης ή ομαδοποιημένης έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός τρέχοντος αθροίσματος (συγκεντρωτικό σύνολο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Office Access 2007 για να δημιουργήσετε ένα τρέχον άθροισμα σε μια έκθεση. Ένα τρέχον άθροισμα είναι ένα σύνολο που είναι αθροιστικά από εγγραφή σε εγγραφή σε μια ομάδα, ή ακόμα και σε ολόκληρη την έκθεση.

Εκτέλεση αθροίσματος σε μια έκθεση

Δημιουργία τρέχοντος αθροίσματος

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου. Εικόνα κουμπιού

 3. Κάντε κλικ στην ενότητα λεπτομερειών, μια ενότητα κεφαλίδα ομάδας ή μια ενότητα υποσέλιδο ομάδας για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου.

  Εάν μια ετικέτα εμφανίζεται δίπλα στο πλαίσιο κειμένου, διαγράψτε την ετικέτα ή αλλαγή του κειμένου σε μια λογική τιμή.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα " δεδομένα ". Στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση στοιχείου ελέγχου, πληκτρολογήστε το όνομα του πεδίου ή την παράσταση για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε το τρέχον άθροισμα.

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Εκτεταμένη_τιμή για το πεδίο Εκτεταμένη_τιμή ή, σε επίπεδο ομάδας, πληκτρολογήστε την παράσταση =Sum([ExtendedPrice]).

 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Running Sum.

 7. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

  • Εάν θέλετε το τρέχον άθροισμα για να επαναφέρετε 0 όταν φτάσει το επόμενο υψηλότερο επίπεδο ομαδοποίησης, επιλέξτε Για την ομάδα από τη λίστα.

  • Εάν θέλετε το τρέχον άθροισμα να συσσωρεύονται μέχρι το τέλος της έκθεσης, επιλέξτε Επάνω από όλα στη λίστα.

 8. Κλείστε το φύλλο ιδιοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ορίζετε την ιδιότητα τρέχον άθροισμαΓιαόλα, μπορείτε να επαναλάβετε το γενικό σύνολο στην ενότητα υποσέλιδο έκθεσης. Δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου στο υποσέλιδο της έκθεσης και να ορίσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου ως το όνομα του πλαισίου κειμένου που υπολογίζει το τρέχον άθροισμα; Για παράδειγμα, = [ΠοσόΠαραγγελίας].

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×