Άθροιση δεδομένων με χρήση ερωτήματος

Άθροιση δεδομένων με χρήση ερωτήματος

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο συνάρτησης που ονομάζεται μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για να αθροίσετε τα δεδομένα σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων ερωτήματος. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί επίσης σύντομα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως η ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗ και AVG για να μετρήσετε ή μέσος όρος των τιμών σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή σύνολο, μια δυνατότητα στο Access που χρησιμοποιείτε για την άθροιση δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη σχεδίαση των ερωτημάτων σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση των τρόπων για την άθροιση δεδομένων

Προετοιμασία δειγμάτων δεδομένων

Άθροιση δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια γραμμή αθροίσματος

Υπολογισμός γενικά αθροίσματα με χρήση ενός ερωτήματος

Υπολογισμός συνόλων ομάδας με χρήση ενός ερωτήματος συνόλων

Άθροιση δεδομένων σε πολλαπλές ομάδες με χρήση ενός ερωτήματος διασταύρωσης

Αναφορά συνάρτησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων

Κατανόηση των τρόπων για την άθροιση δεδομένων

Μπορείτε να αθροίσετε μια στήλη αριθμών σε ένα ερώτημα, χρησιμοποιώντας έναν τύπο συνάρτησης που ονομάζεται μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων. Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων εκτελούν έναν υπολογισμό σε μια στήλη δεδομένων και επιστρέφουν μία τιμή. Η Access παρέχει διάφορες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, όπως Sum, Count, Avg (για τον υπολογισμό μέσων όρων), ελάχιστο και μέγιστο. Άθροιση δεδομένων με την προσθήκη της συνάρτησης Sum στο ερώτημά σας, καταμέτρηση δεδομένων με χρήση της συνάρτησης Count και ούτω καθεξής.

Επιπλέον, Access παρέχει διάφορους τρόπους για να προσθέσετε Sum και άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε ένα ερώτημα. Μπορείς:

 • Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή φύλλου δεδομένων και προσθέστε μια γραμμή συνόλου. Γραμμή σύνολο, μια δυνατότητα στο Access, σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε μία ή περισσότερες στήλες ενός συνόλου χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε τη σχεδίαση του ερωτήματος αποτελεσμάτων ερωτήματος.

 • Δημιουργία ερωτήματος συνόλων. Ένα ερώτημα συνόλων υπολογίζει υποσύνολα σε ομάδες των εγγραφών; η γραμμή σύνολο υπολογίζει γενικά σύνολα για μία ή περισσότερες στήλες (πεδία) δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μερικό άθροισμα όλων των πωλήσεων ανά πόλη ή τρίμηνο, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα συνόλων για να ομαδοποιήσετε τις εγγραφές σας από την κατηγορία που θέλετε και στη συνέχεια να αθροίσετε τα ποσά πωλήσεων.

 • Δημιουργία ερωτήματος διασταύρωσης. Ένα ερώτημα διασταύρωσης είναι ένας ειδικός τύπος ερωτήματος που εμφανίζει τα αποτελέσματα σε ένα πλέγμα που μοιάζει με ένα φύλλο εργασίας του Excel. Ερωτήματα διασταύρωσης σύνοψη τις τιμές και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε τα με βάση δύο σύνολα δεδομένων — ένα σύνολο προς τα κάτω στην πλευρά (επικεφαλίδες γραμμών), και το άλλο κατά μήκος της κορυφής (επικεφαλίδες στηλών). Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διασταύρωσης για να εμφανίσετε σύνολα πωλήσεων για κάθε πόλη για τα τελευταία τρία έτη, όπως φαίνεται στο ακόλουθο πίνακα:

Πόλη

2003

2004

2005

Παρίσι

254,556

372,455

467,892

Sydney

478,021

372,987

276,399

Τζακάρτα

572,997

684,374

792,571

...

...

...

...

Σημείωση: Οι ενότητες διαδικασιών σε αυτό το έγγραφο δίνουν έμφαση στη χρήση της συνάρτησης Sum , αλλά να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε γραμμές αθροίσματος και τα ερωτήματά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα αναφορά συνάρτησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους για να χρησιμοποιήσετε άλλες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο για να προσθέσετε μια γραμμή σύνολο, χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα συνόλων για την άθροιση δεδομένων σε ομάδες και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διασταύρωσης που υπολογίζει υποσύνολα σε ομάδες και χρονικά διαστήματα. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι πολλές από τις συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων λειτουργούν μόνο με δεδομένα σε πεδία που έχουν οριστεί για ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, η συνάρτηση SUM λειτουργεί μόνο με πεδία που έχουν οριστεί στους τύπους δεδομένων αριθμός, Δεκαδικός ή νομισματική μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων που απαιτούνται από κάθε συνάρτηση, ανατρέξτε στην ενότητα αναφορά συνάρτησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Τροποποίηση ή να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προετοιμασία δειγμάτων δεδομένων

Οι ενότητες διαδικασιών σε αυτό το άρθρο παρέχει πίνακες του δείγματος δεδομένων. Τα βήματα διαδικασιών χρησιμοποιούν τα δείγματα πίνακα για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων. Εάν προτιμάτε, μπορείτε προαιρετικά να προσθέσετε τα δείγματα πίνακα σε μια νέα ή υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Η Access παρέχει πολλούς τρόπους για να προσθέσετε αυτά τα δείγματα πινάκων σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να αντιγράψετε τον κάθε πίνακα σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Excel και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα φύλλα εργασίας στην Access ή μπορείτε να επικολλήσετε τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο και να εισαγάγετε τα δεδομένα από τα αρχεία που προκύπτουν κειμένου.

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο σε ένα κενό φύλλο δεδομένων και πώς μπορείτε να αντιγράψετε τα δείγματα πινάκων σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και, στη συνέχεια, εισαγάγετε αυτούς τους πίνακες στην Access. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εισαγωγή δεδομένων κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε ένα αρχείο κειμένου.

Τα βήματα διαδικασιών σε αυτό το άρθρο Χρησιμοποιήστε στους παρακάτω πίνακες. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πίνακες για να δημιουργήσετε το δείγμα δεδομένων σας:

Ο πίνακας κατηγορίες:

Κατηγορία

Κούκλες

Αγώνων και παζλ

Πίνακες και κορνίζες

Αγώνων βίντεο

DVD και ταινίες

Μοντέλα και ασχολίες

Αθλητικό

Τον πίνακα Products:

Όνομα προϊόντος

Τιμή

Κατηγορία

Εικόνα ενέργεια προγραμματιστή

$12.95

Κούκλες

Διασκεδάστε με C# (ένα παιχνίδι πίνακα για ολόκληρη την οικογένεια)

$15.85

Αγώνων και παζλ

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

$22.50

Πίνακες και κορνίζες

Ο υπολογιστής μαγικές Chip (500 τεμάχια)

$32.65

Αγώνων και παζλ

Πρόσβαση! Το παιχνίδι!

$22.95

Αγώνων και παζλ

Υπολογιστής με τους υπολογιστές και μυθικά πλάσματα

$78.50

Αγώνων βίντεο

Άσκηση για υπολογιστή με τους υπολογιστές! Το DVD!

$14.88

DVD και ταινίες

Ultimate που φέρουν πίτσα

$36.75

Αθλητικό

Εξωτερική δισκέτα 5,25 ιντσών καθοδηγούν (κλίμακα 1/4)

$65.00

Μοντέλα και ασχολίες

Εικόνα μη ενέργεια bureaucrat

$78.88

Κούκλες

Gloom

$53.33

Αγώνων βίντεο

Δημιουργήστε το δικό σας πληκτρολόγιο

$77.95

Μοντέλα και ασχολίες

Στον πίνακα Orders:

Ημερομηνία παραγγελίας

Ημερομηνία αποστολής

Πόλη αποστολής

Έξοδα αποστολής

14/11/2005

15/11/2005

Τζακάρτα

$55,00

14/11/2005

15/11/2005

Sydney

$76.00

16/11/2005

17/11/2005

Sydney

$87.00

17/11/2005

18/11/2005

Τζακάρτα

$43.00

17/11/2005

18/11/2005

Παρίσι

$105.00

17/11/2005

18/11/2005

Στουτγάρδη

$112.00

18/11/2005

19/11/2005

Βιέννη

$215.00

19/11/2005

20/11/2005

Μαϊάμι

$525.00

20/11/2005

21/11/2005

Βιέννη

$198.00

20/11/2005

21/11/2005

Παρίσι

$187.00

21/11/2005

22/11/2005

Sydney

$81.00

23/11/2005

24/11/2005

Τζακάρτα

$92.00

Ο πίνακας Λεπτομέρειες παραγγελίας:

Order ID

Όνομα προϊόντος

Αναγνωριστικό προϊόντος

Τιμή μονάδας

Ποσότητα

Έκπτωση

1

Δημιουργήστε το δικό σας πληκτρολόγιο

12

$77.95

9

5%

1

Εικόνα μη ενέργεια bureaucrat

2

$78.88

4

7,5%

2

Άσκηση για υπολογιστή με τους υπολογιστές! Το DVD!

7

$14.88

6

4%

2

Το τετράγωνο μαγικές υπολογιστή

4

$32.65

8

0

2

Υπολογιστής με τους υπολογιστές και μυθικά πλάσματα

6

$78.50

4

0

3

Πρόσβαση! Το παιχνίδι!

5

$22.95

5

15%

4

Εικόνα ενέργεια προγραμματιστή

1

$12.95

2

6%

4

Ultimate που φέρουν πίτσα

8

$36.75

8

4%

5

Εξωτερική δισκέτα 5,25 ιντσών καθοδηγούν (κλίμακα 1/4)

9

$65.00

4

10%

6

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

12

6,5%

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

4

9%

Σημείωση: Να θυμάστε ότι σε μια τυπική βάση δεδομένων ένα πίνακας λεπτομερειών παραγγελίας θα περιέχει μόνο ένα πεδίο Αναγνωριστικό προϊόντος, δεν είναι πεδίο Όνομα προϊόντος. Το δείγμα πίνακα χρησιμοποιεί ένα πεδίο Όνομα προϊόντος για να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση δεδομένων.

Εισαγωγή του δείγματος δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, επιλέξτε Πίνακας.

  Η Access προσθέτει έναν νέο, κενό πίνακα στη βάση δεδομένων σας.

  Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτό το βήμα εάν ανοίξετε μια νέα, κενή βάση δεδομένων, αλλά θα πρέπει να το ακολουθείτε κάθε φορά που χρειάζεστε να προσθέσετε έναν πίνακα στη βάση δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο πρώτο κελί στη γραμμή κεφαλίδας και πληκτρολογήστε το όνομα του πεδίου στο δείγμα πίνακα.

  Από προεπιλογή, η Access ορίζει τα κενά πεδία στη γραμμή κεφαλίδας με το κείμενο Προσθήκη νέου πεδίου, ως εξής:

  Νέο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί κενή κεφαλίδα και πληκτρολογήστε το δεύτερο όνομα πεδίου (μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο TAB ή κάντε διπλό κλικ στο νέο κελί). Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να εισαγάγετε όλα τα ονόματα πεδίων.

 4. Εισαγάγετε τα δεδομένα στο δείγμα πίνακα.

  Κατά την εισαγωγή των δεδομένων, η Access παράγει έναν τύπο δεδομένων για κάθε πεδίο. Εάν είστε εξοικειωμένοι με σχεσιακές βάσεις δεδομένων, θα πρέπει να μπορείτε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων, όπως αριθμός, κείμενο ή ημερομηνίας/ώρας, για κάθε ένα από τα πεδία στους πίνακές σας. Ρύθμιση των δεδομένων τύπος βοηθά να εξασφαλίσετε την ακριβή καταχώριση δεδομένων και βοηθά επίσης στην αποτροπή λαθών, όπως η χρήση ενός αριθμού τηλεφώνου σε έναν υπολογισμό. Για αυτούς τους πίνακες δείγμα, πρέπει να επιτρέψετε στην Access να ορίσει τον τύπο δεδομένων.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε CTRL + S.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα πίνακα, πληκτρολογήστε το όνομα του δείγματος πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα του κάθε δείγματος πίνακα επειδή τα ερωτήματα στις ενότητες οδηγίες Χρησιμοποιήστε αυτά τα ονόματα.

 7. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, μέχρι να δημιουργήσετε κάθε ένα από τα δείγματα πινάκων που αναφέρονται στην αρχή αυτής της ενότητας.

Εάν δεν θέλετε να εισαγάγετε τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να αντιγράψετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα δεδομένα από το αρχείο υπολογιστικού φύλλου στην Access.

Δημιουργία των δειγμάτων φύλλων εργασίας

 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και δημιουργήστε ένα νέο, κενό αρχείο. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel, δημιουργεί ένα νέο, κενό βιβλίο εργασίας από προεπιλογή.

 2. Αντιγράψτε το πρώτο δείγμα πίνακα που παρέχεται παραπάνω και επικολλήστε την σε πρώτο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το πρώτο κελί.

 3. Με την τεχνική που παρέχεται από το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, μετονομάστε το φύλλο εργασίας. Δώστε στο φύλλο εργασίας με το ίδιο όνομα με το δείγμα πίνακα. Για παράδειγμα, αν το δείγμα πίνακα ονομάζεται κατηγορίες, δώστε στο φύλλο εργασίας το ίδιο όνομα.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, αντιγράφοντας τον κάθε πίνακα σε ένα κενό φύλλο εργασίας και μετονομάστε το φύλλο εργασίας.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε φύλλα εργασίας στο αρχείο υπολογιστικού φύλλου. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή την εργασία, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.

 5. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μια εύχρηστη θέση στον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας και μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων.

Δημιουργία πινάκων βάσης δεδομένων από φύλλα εργασίας

 1. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, επιλέξτε Excel.

  -ή-

  Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα και στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου από τη λίστα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - Υπολογιστικό φύλλο Όνομα προγράμματος.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, ανοίξτε το αρχείο υπολογιστικού φύλλου που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ξεκινά ο Οδηγός εισαγωγής υπολογιστικού φύλλου.

 3. Από προεπιλογή, ο οδηγός επιλέγει το πρώτο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας ( πελάτες φύλλο εργασίας, στην περίπτωση που ακολουθήσατε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα), και τα δεδομένα από το φύλλο εργασίας εμφανίζονται στο κάτω τμήμα της σελίδας του οδηγού. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Προαιρετικά, στην επόμενη σελίδα, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια κειμένου και λίστες στην περιοχή Επιλογές πεδίου για να αλλάξετε τα ονόματα πεδίων και τους τύπους δεδομένων ή να παραλείψετε πεδία από τη λειτουργία εισαγωγής. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Αποχώρηση από την Access θα προσθέσει πρωτεύον κλειδί επιλογή και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Από προεπιλογή, η Access εφαρμόζει το όνομα του φύλλου εργασίας στο νέο σας πίνακα. Αποδεχτείτε το όνομα ή εισαγάγετε κάποιο άλλο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 7 μέχρι να δημιουργήσετε έναν πίνακα από κάθε φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας.

Μετονομασία τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού

Σημείωση: Όταν έχετε εισαγάγει τα φύλλα εργασίας, Access προστίθεται αυτόματα μια στήλη πρωτεύοντος κλειδιού σε κάθε πίνακα και, από προεπιλογή, η Access με την ονομασία αυτήν τη στήλη "Αναγνωριστικό" και ορισμός της στον τύπο δεδομένων "Αυτόματη αρίθμηση". Τα βήματα σε αυτό εξηγούν τον τρόπο για να μετονομάσετε κάθε πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού. Ενέργεια αυτή σας βοηθά να αναγνωρίζετε ξεκάθαρα όλα τα πεδία σε ένα ερώτημα.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ σε κάθε έναν από τους πίνακες που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Για κάθε πίνακα, εντοπίστε το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού. Από προεπιλογή, η Access ονομάζει κάθε πεδίο Αναγνωριστικό.

 3. Στη στήλη Όνομα πεδίου για κάθε πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού, προσθέστε το όνομα του πίνακα.

  Για παράδειγμα, μπορείτε να μετονομάσετε το πεδίο "Αναγνωριστικό" για τον πίνακα "Κατηγορίες" σε "Αναγνωριστικό κατηγορίας" και το πεδίο για τον πίνακα "Παραγγελίες" σε "Αναγνωριστικό παραγγελίας". Για τον πίνακα στοιχεία παραγγελιών, μετονομάστε το πεδίο σε "αναγνωριστικό λεπτομερειών". Για τον πίνακα προϊόντα, μετονομάστε το πεδίο "αναγνωριστικό προϊόντος".

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Κάθε φορά που οι πίνακες του δείγματος εμφανίζονται σε αυτό το άρθρο, περιλαμβάνουν το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού και το πεδίο έχει μετονομαστεί, όπως περιγράφεται χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα βήματα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Άθροιση δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια γραμμή αθροίσματος

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή αθροίσματος σε ένα ερώτημα, ανοίγοντας το ερώτημά σας στο φύλλο δεδομένων προβολής, προσθέτοντας τη γραμμή και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τη συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως Sum, Min, Maxή Avg. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα βασικό ερώτημα επιλογής και προσθέστε μια γραμμή συνόλου. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα δείγματα πινάκων που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα.

Δημιουργία ενός βασικού ερωτήματος επιλογής

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πινάκων, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα ή τους πίνακες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Τον επιλεγμένο πίνακα ή τους πίνακες εμφανίζονται ως παράθυρα στο επάνω τμήμα της σχεδίασης ερωτήματος.

 3. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημά σας.

  Μπορείτε να συμπεριλάβετε τα πεδία που περιέχουν περιγραφικά δεδομένα, όπως ονόματα και περιγραφές, αλλά θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα πεδίο που περιέχει αριθμητικά ή δεδομένα νομισματικής μονάδας.

  Κάθε πεδίο εμφανίζεται σε ένα κελί στο πλέγμα σχεδίασης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού για να εκτελέσετε το ερώτημα.

  Το σύνολο των αποτελεσμάτων ερωτήματος εμφανίζεται σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 5. Προαιρετικά, μεταβείτε σε προβολή σχεδίασης και προσαρμόστε το ερώτημά σας. Για να κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για το ερώτημα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε το ερώτημα, εφόσον χρειάζεται, προσθέτοντας ή καταργώντας πεδία πίνακα. Για να καταργήσετε ένα πεδίο, επιλέξτε τη στήλη στο πλέγμα σχεδίασης και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

 6. Αποθηκεύστε το ερώτημά σας.

Προσθέστε μια γραμμή συνόλου

 1. Βεβαιωθείτε ότι το ερώτημά σας είναι ανοιχτό σε προβολή φύλλου δεδομένων. Για να κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για το ερώτημα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

  -ή-

  Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στο ερώτημα. Αυτό το ερώτημα εκτελείται και φορτώνει τα αποτελέσματα σε ένα φύλλο δεδομένων.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα.

  Εμφανίζεται μια νέα γραμμή σύνολο στο φύλλο δεδομένων σας.

 3. Στη γραμμή σύνολο, κάντε κλικ στο κελί στο πεδίο που θέλετε να αθροίσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε άθροισμα από τη λίστα.

Απόκρυψη γραμμής "σύνολο"

 • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση γραμμή σύνολο, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Υπολογισμός γενικά αθροίσματα με χρήση ενός ερωτήματος

Ένα γενικό σύνολο είναι το άθροισμα όλων των τιμών σε μια στήλη. Μπορείτε να υπολογίσετε διάφορους τύπους γενικά αθροίσματα, όπως:

 • Ένα απλό γενικού συνόλου που αθροίζει τις τιμές σε μία μόνο στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό κόστος αποστολής.

 • Ενός γενικού συνόλου υπολογισμού που αθροίζει τις τιμές σε περισσότερες από μία στήλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε συνολικές πωλήσεις πολλαπλασιάζοντας το κόστος αρκετών στοιχείων με τον αριθμό των στοιχείων που έχουν παραγγελθεί και, στη συνέχεια, άθροισμα των τιμών που προκύπτουν.

 • Ενός γενικού συνόλου που αποκλείει τους ορισμένες εγγραφές. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε το σύνολο των πωλήσεων μόνο για το τελευταίο Παρασκευή.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο για να δημιουργήσετε κάθε τύπο γενικού συνόλου. Τα βήματα χρησιμοποιούν τους πίνακες παραγγελίες και λεπτομέρειες παραγγελίας.

Στον πίνακα Orders

Order ID

Ημερομηνία παραγγελίας

Ημερομηνία αποστολής

Πόλη αποστολής

Έξοδα αποστολής

1

14/11/2005

15/11/2005

Τζακάρτα

$55,00

2

14/11/2005

15/11/2005

Sydney

$76.00

3

16/11/2005

17/11/2005

Sydney

$87.00

4

17/11/2005

18/11/2005

Τζακάρτα

$43.00

5

17/11/2005

18/11/2005

Παρίσι

$105.00

6

17/11/2005

18/11/2005

Στουτγάρδη

$112.00

7

18/11/2005

19/11/2005

Βιέννη

$215.00

8

19/11/2005

20/11/2005

Μαϊάμι

$525.00

9

20/11/2005

21/11/2005

Βιέννη

$198.00

10

20/11/2005

21/11/2005

Παρίσι

$187.00

11

21/11/2005

22/11/2005

Sydney

$81.00

12

23/11/2005

24/11/2005

Τζακάρτα

$92.00

Στον πίνακα στοιχεία παραγγελιών

Αναγνωριστικό λεπτομερειών

Order ID

Όνομα προϊόντος

Αναγνωριστικό προϊόντος

Τιμή μονάδας

Ποσότητα

Έκπτωση

1

1

Δημιουργήστε το δικό σας πληκτρολόγιο

12

$77.95

9

0,05

2

1

Εικόνα μη ενέργεια bureaucrat

2

$78.88

4

0,075

3

2

Άσκηση για υπολογιστή με τους υπολογιστές! Το DVD!

7

$14.88

6

0.04

4

2

Το τετράγωνο μαγικές υπολογιστή

4

$32.65

8

0,00

5

2

Υπολογιστής με τους υπολογιστές και μυθικά πλάσματα

6

$78.50

4

0,00

6

3

Πρόσβαση! Το παιχνίδι!

5

$22.95

5

0,15

7

4

Εικόνα ενέργεια προγραμματιστή

1

$12.95

2

0,06

8

4

Ultimate που φέρουν πίτσα

8

$36.75

8

0.04

9

5

Εξωτερική δισκέτα 5,25 ιντσών καθοδηγούν (κλίμακα 1/4)

9

$65.00

4

0,10

10

6

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

12

0,065

11

7

Gloom

11

$53.33

6

0,08

12

7

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

4

0,09

Υπολογισμός απλού γενικού συνόλου

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Εάν χρησιμοποιείτε το δείγμα δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα Orders.

  Ο πίνακας εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο επάνω τμήμα της σχεδίασης ερωτήματος.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε να αθροίσετε. Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο έχει οριστεί σε τύπο δεδομένων "Αριθμός" ή "Νομισματική μονάδα". Εάν προσπαθήσετε να αθροίσετε τιμές σε μη αριθμητικά πεδία, όπως ένα πεδίο κειμένου, η Access εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος δεν ταιριάζει με την παράσταση κριτηρίου τύπου δεδομένων όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε το ερώτημα.

  Εάν χρησιμοποιείτε το δείγμα δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στην στήλη έξοδα αποστολής.

  Εάν θέλετε να υπολογίσετε γενικά σύνολα για αυτά τα πεδία, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμητικά πεδία στο πλέγμα. Ένα ερώτημα συνόλων μπορεί να υπολογίσει γενικά αθροίσματα για περισσότερες από μία στήλες.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα. Εικόνα κουμπιού

  Η γραμμή συνόλου εμφανίζεται στο πλέγμα σχεδίασης και Ομαδοποίηση κατά εμφανίζεται στο κελί στη στήλη "έξοδα αποστολής".

 5. Αλλάξτε την τιμή στο κελί στη γραμμή σύνολο σε άθροισμα.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού για να εκτελέσετε το ερώτημα και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  Συμβουλή: Σημειώστε ότι η Access τοποθετεί "τη λέξη SumOf" στην αρχή του ονόματος του πεδίου που άθροισμα. Για να αλλάξετε στην επικεφαλίδα της στήλης με κάτι πιο χαρακτηριστικό, όπως το Συνολικό αποστολής, μεταβείτε ξανά στην προβολή σχεδίασης και κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή πεδίο της στήλης έξοδα αποστολής στο πλέγμα σχεδίασης. Τοποθετήστε το δρομέα δίπλα στο στοιχείο Έξοδα αποστολής και πληκτρολογήστε τις λέξεις Αποστολής, ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία, ως εξής: αποστολής: έξοδα αποστολής.

 7. Προαιρετικά, αποθηκεύστε το ερώτημα και κλείστε το.

Τον υπολογισμό του γενικού συνόλου που αποκλείει τους ορισμένες εγγραφές

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ το σειρά πίνακα και πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 3. Προσθέστε το πεδίο "ημερομηνία παραγγελίας" από τον πίνακα παραγγελίες στην πρώτη στήλη του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 4. Στη γραμμή " κριτήρια " από την πρώτη στήλη, πληκτρολογήστε Date() -1. Παράσταση που αποκλείει την τρέχουσα ημέρα εγγραφές από το υπολογισμένο σύνολο.

 5. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τη στήλη που υπολογίζει το ποσό πωλήσεων για κάθε συναλλαγή. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση στη γραμμή πεδίο της δεύτερης στήλης στο πλέγμα:

  Συνολική αξία πωλήσεων: (1-[Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [ Έκπτωση] / 100) * ([Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [ Τιμή μονάδας] * [Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [Ποσότητα])

  Βεβαιωθείτε ότι η έκφραση παραπέμπει σε πεδία που έχουν οριστεί στους τύπους δεδομένων αριθμού ή νομισματικής μονάδας. Εάν η παράσταση αναφέρεται σε πεδία που έχουν οριστεί σε άλλους τύπους δεδομένων, η Access εμφανίζει το μήνυμα δεν ταιριάζει με την παράσταση κριτηρίου τύπου δεδομένων , όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε το ερώτημα.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Η γραμμή συνόλου εμφανίζεται στο πλέγμα σχεδίασης και Ομαδοποίηση κατά εμφανίζεται στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη.

 7. Στη δεύτερη στήλη, αλλάξτε την τιμή στο κελί της γραμμή σύνολο σε άθροισμα. Η συνάρτηση Sum προσθέτει τα μεμονωμένα ποσά πωλήσεων.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού για να εκτελέσετε το ερώτημα και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 9. Αποθηκεύστε το ερώτημα ως Ημερήσιων πωλήσεων.

  Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης, ίσως παρατηρήσετε μια μικρή αλλαγή στις τιμές που καθορίζεται στο πεδίο και στο σύνολο γραμμών της στήλης συνολική αξία πωλήσεων. Η παράσταση εμφανίζεται εσωκλείεται μέσα στη συνάρτηση Sum και η γραμμή αθροίσματος εμφανίζει Expreδικαιωμάτων αντί για το άθροισμα.

  Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε το δείγμα δεδομένων και δημιουργία του ερωτήματος (όπως φαίνεται στα προηγούμενα βήματα), βλέπετε:

  Συνολική αξία πωλήσεων: Άθροισμα ((1-[Λεπτομέρειες παραγγελίας]. Discount/100) * ([Λεπτομέρειες παραγγελίας]. Τιμή μονάδας * [Λεπτομέρειες παραγγελίας]. Ποσότητα))

Επάνω μέρος της σελίδας

Υπολογισμός συνόλων ομάδας με χρήση ενός ερωτήματος συνόλων

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνόλων που υπολογίζει υποσύνολα σε ομάδες δεδομένων. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι από προεπιλογή, ένα ερώτημα συνόλων μπορεί να περιλαμβάνει μόνο το πεδίο ή τα πεδία που περιέχουν τα δεδομένα ομάδας σας, όπως ένα πεδίο "Κατηγορίες" και το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να αθροίσετε, όπως ένα πεδίο "Πωλήσεις". Τα ερωτήματα συνόλων δεν μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα πεδία που περιγράφουν τα στοιχεία σε μια κατηγορία. Εάν θέλετε να δείτε αυτά τα δεδομένα περιγραφικό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δεύτερο ερώτημα επιλογής που συνδυάζει τα πεδία στο ερώτημα συνόλων σας με τα πρόσθετα πεδία δεδομένων.

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο για να δημιουργήσετε μια συνόλων και επιλέξτε ερωτήματα που απαιτείται για τον προσδιορισμό των συνολικών πωλήσεων για κάθε προϊόν. Τα βήματα θεωρείται ότι χρησιμοποιείται σε αυτούς τους πίνακες δείγμα:

Ο πίνακας προϊόντα

Αναγνωριστικό προϊόντος

Όνομα προϊόντος

Τιμή

Κατηγορία

1

Εικόνα ενέργεια προγραμματιστή

$12.95

Κούκλες

2

Διασκεδάστε με C# (ένα παιχνίδι πίνακα για ολόκληρη την οικογένεια)

$15.85

Αγώνων και παζλ

3

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

$22.50

Πίνακες και κορνίζες

4

Ο υπολογιστής μαγικές Chip (500 τεμάχια)

$32.65

Πίνακες και κορνίζες

5

Πρόσβαση! Το παιχνίδι!

$22.95

Αγώνων και παζλ

6

Υπολογιστής με τους υπολογιστές και μυθικά πλάσματα

$78.50

Αγώνων βίντεο

7

Άσκηση για υπολογιστή με τους υπολογιστές! Το DVD!

$14.88

DVD και ταινίες

8

Ultimate που φέρουν πίτσα

$36.75

Αθλητικό

9

Εξωτερική δισκέτα 5,25 ιντσών καθοδηγούν (κλίμακα 1/4)

$65.00

Μοντέλα και ασχολίες

10

Εικόνα μη ενέργεια bureaucrat

$78.88

Κούκλες

11

Gloom

$53.33

Αγώνων βίντεο

12

Δημιουργήστε το δικό σας πληκτρολόγιο

$77.95

Μοντέλα και ασχολίες

Στον πίνακα στοιχεία παραγγελιών

Αναγνωριστικό λεπτομερειών

Order ID

Όνομα προϊόντος

Αναγνωριστικό προϊόντος

Τιμή μονάδας

Ποσότητα

Έκπτωση

1

1

Δημιουργήστε το δικό σας πληκτρολόγιο

12

$77.95

9

5%

2

1

Εικόνα μη ενέργεια bureaucrat

2

$78.88

4

7,5%

3

2

Άσκηση για υπολογιστή με τους υπολογιστές! Το DVD!

7

$14.88

6

4%

4

2

Το τετράγωνο μαγικές υπολογιστή

4

$32.65

8

0

5

2

Υπολογιστής με τους υπολογιστές και μυθικά πλάσματα

6

$78.50

4

0

6

3

Πρόσβαση! Το παιχνίδι!

5

$22.95

5

15%

7

4

Εικόνα ενέργεια προγραμματιστή

1

$12.95

2

6%

8

4

Ultimate που φέρουν πίτσα

8

$36.75

8

4%

9

5

Εξωτερική δισκέτα 5,25 ιντσών καθοδηγούν (κλίμακα 1/4)

9

$65.00

4

10%

10

6

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

12

6,5%

11

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

12

7

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

4

9%

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα θεωρείται ότι μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των πεδίων Αναγνωριστικό προϊόντος στον πίνακα παραγγελίες και πίνακα στοιχεία παραγγελιών, με τον πίνακα "Παραγγελίες" στην πλευρά "ένα" της σχέσης.

Δημιουργήσετε ένα ερώτημα συνόλων

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να εργαστείτε με, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη των πινάκων.

  -ή-

  Κάντε διπλό κλικ στους πίνακες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Κάθε πίνακα εμφανίζεται ως ένα παράθυρο στο επάνω τμήμα της σχεδίασης ερωτήματος.

  Εάν χρησιμοποιείτε τα δείγματα πινάκων που αναφέρονται προηγουμένως, μπορείτε να προσθέσετε τους πίνακες προϊόντα και στοιχεία παραγγελιών.

 3. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημά σας.

  Ως έναν κανόνα, μπορείτε να προσθέσετε μόνο το πεδίο ομάδας και το πεδίο τιμών στο ερώτημα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογισμό αντί για ένα πεδίο τιμής — τα επόμενα βήματα εξηγούν πώς μπορείτε να το κάνετε.

  1. Προσθέστε το πεδίο κατηγορία από τον πίνακα προϊόντα στο πλέγμα σχεδίασης.

  2. Δημιουργία της στήλης που υπολογίζει το ποσό πωλήσεων για κάθε συναλλαγή, πληκτρολογώντας την ακόλουθη παράσταση στη δεύτερη στήλη του πλέγματος:

   Συνολική αξία πωλήσεων: (1-[Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [ Έκπτωση] / 100) * ([Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [ Τιμή μονάδας] * [Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [Ποσότητα])

   Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία που που αναφέρονται στην παράσταση είναι από τους τύπους δεδομένων αριθμού ή νομισματικής μονάδας. Εάν κάνετε παραπομπή σε πεδία από τους άλλους τύπους δεδομένων, η Access εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος δεν ταιριάζει με την παράσταση κριτηρίου τύπου δεδομένων , όταν προσπαθείτε να μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

   Η γραμμή συνόλου εμφανίζεται στο πλέγμα σχεδίασης και Σε αυτήν τη γραμμή, ομαδοποίηση κατά εμφανίζεται στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη.

  4. Στη δεύτερη στήλη, αλλάξτε την τιμή στη γραμμή σύνολο σε άθροισμα. Η συνάρτηση Sum προσθέτει τα μεμονωμένα ποσά πωλήσεων.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού για να εκτελέσετε το ερώτημα και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  6. Διατηρήστε το ερώτημα ανοιχτό για χρήση στην επόμενη ενότητα.

   Χρήση κριτηρίων με ένα ερώτημα συνόλων

   Το ερώτημα που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές των υποκείμενων πινάκων. Αυτό δεν αποκλείει οποιαδήποτε σειρά κατά τον υπολογισμό των συνόλων και εμφανίζει τα σύνολα για όλες τις κατηγορίες.

   Εάν θέλετε να εξαιρέσετε ορισμένες εγγραφές, μπορείτε να προσθέσετε κριτήρια στο ερώτημα. Για παράδειγμα, μπορείτε να παραλείψετε συναλλαγές που είναι μικρότερες από $100 ή να υπολογίσετε σύνολα μόνο ορισμένες από τις κατηγορίες προϊόντων σας. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο χρήσης τρεις τύπους κριτηρίων:

  7. Κριτήρια που Παράβλεψη ορισμένες ομάδες κατά τον υπολογισμό συνόλων.    Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε σύνολα για απλώς τις κατηγορίες παιχνιδιών βίντεο, εικόνα και πλαισίων και Sports.

  8. Κριτήρια που αποκρύπτουν ορισμένα σύνολα μετά τον υπολογισμό τους.    Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα αθροίσματα που είναι μεγαλύτερη από $150.000.

  9. Κριτήρια που εξαιρέσετε μεμονωμένες εγγραφές από το να περιληφθούν στο συνολικό ποσό.    Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαιρέσετε μεμονωμένες συναλλαγές πωλήσεων όταν η τιμή (τιμή μονάδας * ποσότητα) αποθέτει κάτω από $100.

   Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εξηγούν τον τρόπο για να προσθέσετε τα κριτήρια ένα προς ένα και να δείτε την επίδραση στο αποτέλεσμα ερωτήματος.

   Προσθέστε κριτήρια στο ερώτημα

  10. Ανοίξτε το ερώτημα από την προηγούμενη ενότητα σε προβολή σχεδίασης. Για να κάνετε αυτό, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για το ερώτημα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

   -ή-

   Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  11. Στη γραμμή κριτήρια της στήλης Αναγνωριστικό κατηγορίας, πληκτρολογήστε = κούκλες ή Sports ή πίνακες και κορνίζες.

  12. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση Εικόνα κουμπιού για να εκτελέσετε το ερώτημα και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  13. Μεταβείτε ξανά στην προβολή σχεδίασης και, στη γραμμή κριτήρια της στήλης συνολική αξία πωλήσεων, πληκτρολογήστε > 100.

  14. Εκτελέστε το ερώτημα για να δείτε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στην προβολή σχεδίασης.

  15. Προσθέστε τώρα τα κριτήρια για να εξαιρέσετε μεμονωμένες συναλλαγές πωλήσεων που είναι μικρότερες από $100. Για να κάνετε αυτό, πρέπει να προσθέσετε άλλη μια στήλη.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να καθορίσετε το τρίτο κριτήριο στη στήλη συνολική αξία πωλήσεων. Οποιαδήποτε κριτήρια που καθορίζετε σε αυτήν τη στήλη εφαρμόζει στη συνολική τιμή, όχι για τις μεμονωμένες τιμές.

  16. Αντιγράψτε την έκφραση από τη δεύτερη στήλη στην τρίτη στήλη.

  17. Στη γραμμή σύνολο για τη νέα στήλη, επιλέξτε πού και, στη γραμμή κριτήρια, Τύπος > 20.

  18. Εκτελέστε το ερώτημα για να δείτε τα αποτελέσματα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το ερώτημα.

   Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης, ενδέχεται να παρατηρήσετε μικρές αλλαγές στο πλέγμα σχεδίασης. Στη δεύτερη στήλη, η παράσταση στη γραμμή πεδίο θα περικλείεται μέσα στη συνάρτηση Sum και η τιμή στη γραμμή σύνολο εμφανίζει παράσταση αντί για το άθροισμα.

   Συνολική αξία πωλήσεων: άθροισμα ((1-[Λεπτομέρειες παραγγελίας]. Discount/100) * ([Λεπτομέρειες παραγγελίας]. Τιμή μονάδας * [δελτίο παραγγελίας Λεπτομέρειες r]. Ποσότητα))

   Μπορείτε, επίσης, θα δείτε μια τέταρτη στήλη. Αυτή η στήλη είναι ένα αντίγραφο της δεύτερης στήλης, αλλά τα κριτήρια που καθορίσατε στη δεύτερη στήλη στην πραγματικότητα εμφανίζονται ως τμήμα της νέας στήλης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Άθροιση δεδομένων σε πολλαπλές ομάδες με χρήση ενός ερωτήματος διασταύρωσης

Ένα ερώτημα διασταύρωσης είναι ένας ειδικός τύπος ερωτήματος που εμφανίζει τα αποτελέσματα σε ένα πλέγμα που μοιάζει με ένα φύλλο εργασίας του Excel. Ερωτήματα διασταύρωσης σύνοψη τις τιμές και, στη συνέχεια, ομαδοποιήστε τα με βάση δύο σύνολα δεδομένων — ένα σύνολο προς τα κάτω στην πλευρά (ένα σύνολο κεφαλίδων γραμμής), και το άλλο κατά μήκος της κορυφής (ένα σύνολο κεφαλίδων στήλης). Αυτή η εικόνα παρουσιάζει μέρος του συνόλου αποτελεσμάτων για ένα δείγμα ερωτήματος διασταύρωσης:

Δείγμα ερωτήματος διασταύρωσης

Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι ένα ερώτημα διασταύρωσης δεν συμπληρώνει πάντα όλα τα πεδία στο σύνολο αποτελεσμάτων επειδή οι πίνακες που χρησιμοποιείτε στο ερώτημα δεν περιέχουν πάντα τιμές για κάθε πιθανό σημείο δεδομένων.

Όταν δημιουργείτε ένα ερώτημα διασταύρωσης, συνήθως συμπεριλαμβάνετε δεδομένα από περισσότερους από έναν πίνακα και περιλαμβάνετε πάντα τρεις τύπους δεδομένων: τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες γραμμών, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες στηλών και τις τιμές που θέλετε να αθροίσετε ή να υπολογίσετε.

Τα βήματα σε αυτήν την ενότητα προϋποθέτουν στους παρακάτω πίνακες:

Στον πίνακα Orders

Ημερομηνία παραγγελίας

Ημερομηνία αποστολής

Πόλη αποστολής

Έξοδα αποστολής

14/11/2005

15/11/2005

Τζακάρτα

$55,00

14/11/2005

15/11/2005

Sydney

$76.00

16/11/2005

17/11/2005

Sydney

$87.00

17/11/2005

18/11/2005

Τζακάρτα

$43.00

17/11/2005

18/11/2005

Παρίσι

$105.00

17/11/2005

18/11/2005

Στουτγάρδη

$112.00

18/11/2005

19/11/2005

Βιέννη

$215.00

19/11/2005

20/11/2005

Μαϊάμι

$525.00

20/11/2005

21/11/2005

Βιέννη

$198.00

20/11/2005

21/11/2005

Παρίσι

$187.00

21/11/2005

22/11/2005

Sydney

$81.00

23/11/2005

24/11/2005

Τζακάρτα

$92.00

Στον πίνακα στοιχεία παραγγελιών

Order ID

Όνομα προϊόντος

Αναγνωριστικό προϊόντος

Τιμή μονάδας

Ποσότητα

Έκπτωση

1

Δημιουργήστε το δικό σας πληκτρολόγιο

12

$77.95

9

5%

1

Εικόνα μη ενέργεια bureaucrat

2

$78.88

4

7,5%

2

Άσκηση για υπολογιστή με τους υπολογιστές! Το DVD!

7

$14.88

6

4%

2

Το τετράγωνο μαγικές υπολογιστή

4

$32.65

8

0

2

Υπολογιστής με τους υπολογιστές και μυθικά πλάσματα

6

$78.50

4

0

3

Πρόσβαση! Το παιχνίδι!

5

$22.95

5

15%

4

Εικόνα ενέργεια προγραμματιστή

1

$12.95

2

6%

4

Ultimate που φέρουν πίτσα

8

$36.75

8

4%

5

Εξωτερική δισκέτα 5,25 ιντσών καθοδηγούν (κλίμακα 1/4)

9

$65.00

4

10%

6

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

12

6,5%

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

Διάγραμμα σχεσιακή βάση δεδομένων

3

$22.50

4

9%

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα εξηγούν τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα διασταύρωσης που ομαδοποιεί τις συνολικές πωλήσεις ανά πόλη. Το ερώτημα χρησιμοποιεί δύο εκφράσεις για να επιστρέψει μια μορφοποιημένη ημερομηνία και πωλήσεων σύνολο.

Δημιουργία ερωτήματος διασταύρωσης

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πινάκων, κάντε διπλό κλικ στους πίνακες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  Κάθε πίνακα εμφανίζεται ως ένα παράθυρο στο επάνω τμήμα της σχεδίασης ερωτήματος.

  Εάν χρησιμοποιείτε τα δείγματα πίνακα, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα Orders και του πίνακα στοιχεία παραγγελιών.

 3. Κάντε διπλό κλικ στα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ερώτημά σας.

  Κάθε όνομα πεδίου εμφανίζεται στο το ένα κενό κελί στη γραμμή πεδίο του πλέγματος σχεδίασης.

  Εάν χρησιμοποιείτε τα δείγματα πίνακα, προσθέστε τα πεδία Πόλη αποστολής και ημερομηνία αποστολής από τον πίνακα Orders.

 4. Στο επόμενο κενό κελί στη γραμμή πεδίο, αντιγράψτε και επικολλήστε ή πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση: συνολικές πωλήσεις: άθροισμα (CCur ([Λεπτομέρειες παραγγελίας]. [ Μονάδας]*[Ποσότητα]*(1-[έκπτωση])/100)*100)

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Διασταύρωση.

  Η γραμμή συνόλου και στη γραμμή Διασταύρωση εμφανίζονται στο πλέγμα σχεδίασης.

 6. Κάντε κλικ στο κελί στη γραμμή σύνολο στο πεδίο "Πόλη" και επιλέξτε Ομαδοποίηση κατά. Κάντε το ίδιο για το πεδίο ημερομηνία αποστολής. Αλλάξτε την τιμή στο κελί Συγκεντρωτικά στοιχεία του πεδίου συνολικών πωλήσεων σε παράσταση.

 7. Στη γραμμή Διασταύρωση, ορίστε το κελί στο πεδίο "Πόλη" για να Επικεφαλίδα γραμμής, ορίστε το πεδίο ημερομηνία αποστολής στην Επικεφαλίδα στήλης και πεδίο Total Sales τιμή.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Εμφανίζονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναφορά συνάρτησης συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων

Αυτός ο πίνακας παραθέτει και περιγράφει τις συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που παρέχει η Access στη γραμμή σύνολο και σε ερωτήματα. Να θυμάστε ότι η Access παρέχει περισσότερες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για ερωτήματα από ό, τι για τη γραμμή σύνολο. Επίσης, εάν εργάζεστε με ένα έργο της Access (ένα προσκήνιο συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server στην Access), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο σύνολο συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων που παρέχει το SQL Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σύνολο των συναρτήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft SQL Server βιβλία Online.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Μας e με τους τύπους δεδομένων

Μέσος όρος

Υπολογίζει τον μέσο όρο για μια στήλη. Η στήλη πρέπει να περιέχει δεδομένα αριθμών, νομισματικής μονάδας ή δεδομένα ημερομηνίας/ώρας. Η συνάρτηση παραβλέπει τις τιμές null.

Αριθμός, νομισματική μονάδα, ημερομηνία/ώρα

Πλήθος

Μετράει το πλήθος των στοιχείων σε μία στήλη.

Όλοι οι τύποι δεδομένων εκτός από τα σύνθετα επαναλαμβανόμενα δεδομένα ανυσμάτων, όπως μια στήλη με λίστες πολλών τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λίστες πολλών τιμών, ανατρέξτε στα άρθρα Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών και Προσθήκη ή αλλαγή ενός πεδίου αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές.

Μέγιστο

Επιστρέφει το στοιχείο με την υψηλότερη τιμή. Για τα δεδομένα κειμένου, η υψηλότερη τιμή είναι η τελευταία αλφαβητική τιμή — η Access παραβλέπει πεζών-κεφαλαίων. Η συνάρτηση παραβλέπει τις τιμές null.

Αριθμός, νομισματική μονάδα, ημερομηνία/ώρα

Ελάχιστο

Επιστρέφει το στοιχείο με τη χαμηλότερη τιμή. Για τα δεδομένα κειμένου τη χαμηλότερη τιμή είναι η πρώτη αλφαβητική τιμή — η Access παραβλέπει πεζών-κεφαλαίων. Η συνάρτηση παραβλέπει τις τιμές null.

Αριθμός, νομισματική μονάδα, ημερομηνία/ώρα

Τυπική απόκλιση

Μέτρα διασποράς των τιμών γύρω από μια τιμή μέσου όρου (έναν μέσο).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της συνάρτησης, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αριθμός, νομισματική μονάδα

Άθροισμα

Προσθέτει τα στοιχεία σε μια στήλη. Λειτουργεί μόνο με αριθμητικά δεδομένα και νομισματικές μονάδες.

Αριθμός, νομισματική μονάδα

Διακύμανση

Μετρά τη στατιστική διακύμανση όλων των τιμών στη στήλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συνάρτηση μόνο σε δεδομένα αριθμητικό και νομισματικής μονάδας. Εάν ο πίνακας περιέχει λιγότερες από δύο γραμμές, η Access επιστρέφει μια τιμή null.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακύμανση συναρτήσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Εμφάνιση συνόλων στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων.

Αριθμός, νομισματική μονάδα

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×