Άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα στοιχεία που διαγράφετε μετακινούνται στο φάκελο Διαγραμμένα, αλλά δεν διαγράφονται μόνιμα μέχρι να αδειάσει αυτός ο φάκελος. Με την πάροδο του χρόνου, τα περιεχόμενα του φακέλου Διαγραμμένα ενδέχεται να καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ορίου χώρου αποθήκευσης του αρχείου δεδομένων ή του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Outlook μπορεί να ρυθμιστεί για αυτόματο άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα" ή με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να αδειάσετε το φάκελο οποιαδήποτε στιγμή.

Αυτόματο άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα"

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 3. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Εκκίνηση και έξοδος από το Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα" κατά την έξοδο.

 4. Για να ειδοποιείστε πριν από το αυτόματο άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα, στην καρτέλα Για προχωρημένους, στην περιοχή Άλλο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προτροπή επιβεβαίωσης πριν από την οριστική διαγραφή στοιχείων.

Μη αυτόματο άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα"

 • Στο παράθυρο "Αλληλογραφία", κάντε δεξί κλικ στο φάκελο "Διαγραμμένα" που θέλετε να αδειάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άδειασμα του φακέλου.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη διαδικασία στην προβολή φακέλων, στο παράθυρο φακέλων.

Δείτε επίσης

Ανάκτηση διαγραμμένων στοιχείων

Αυτόματη αρχειοθέτηση παλαιότερων στοιχείων

Αυτόματο άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα"

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Άλλες.

 2. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα" κατά την έξοδο.

 3. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση πριν από το αυτόματο άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους

  2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προειδοποίηση πριν από την οριστική διαγραφή των στοιχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο άδειασμα του φακέλου Διαγραμμένα, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα" κατά την έξοδο.

Μη αυτόματο άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα"

 1. Στο μενού Μετάβαση, κάντε κλικ στη Λίστα φακέλων.

 2. Στη Λίστα φακέλων, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο φάκελο Διαγραμμένα και στη συνέχεια από το μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Άδειασμα του φακέλου "Διαγραμμένα".

Εκκαθάριση στοιχείων IMAP έχει επισημανθεί για διαγραφή

Όταν επισημαίνετε ένα στοιχείο σε ένα IMAP διακομιστής e-mail για διαγραφή, το στοιχείο εμφανίζεται με διαγραμμένο κείμενο στη λίστα κεφαλίδων. Ωστόσο, το στοιχείο δεν καταργείται από το διακομιστή αλληλογραφίας IMAP μέχρι να χρησιμοποιείται μια εντολή εκκαθάρισης.

Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ενός φακέλου IMAP έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τρέχουσα προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη μηνυμάτων με επισήμανση για διαγραφή . Εάν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο ανάγνωσης, τότε μετά τη χρήση αυτής της εντολής θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε και πάλι. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παράθυρο ανάγνωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δεξιά ή Κάτω.

Εάν δεν μπορείτε να Εκκαθάριση διαγραμμένων στοιχείων περιοδικά, ενδέχεται να μπορείτε να φτάσετε και να υπερβείτε το επιτρεπόμενο χώρο δίσκου στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν υπερβείτε το επιτρεπόμενο χώρο δίσκου, ενδέχεται να μην λαμβάνετε νέα μηνύματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Θα πρέπει να εργάζεστε online με το διακομιστή αλληλογραφίας για αυτές τις δυνατότητες για να εργαστείτε.

Χειροκίνητη εκκαθάριση διαγραμμένων στοιχείων

Για να διαγράψετε οριστικά τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή, κάντε το εξής:

 1. Κάντε κλικ σε έναν φάκελο στο λογαριασμό αλληλογραφίας IMAP.

 2. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εκκαθάριση διαγραμμένων μηνυμάτων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εκκαθάριση διαγραμμένων μηνυμάτων σε όλους τους λογαριασμούς IMAP

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση στοιχείων με επισήμανση στο "φάκελος".

   Μόνο τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή στο φάκελο που βρίσκεστε σε γίνει εκκαθάριση από το διακομιστή αλληλογραφίας IMAP.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση στοιχείων με επισήμανση στο "λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

   Όλα τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή σε οποιονδήποτε φάκελο για αυτόν το λογαριασμό αλληλογραφίας IMAP εκκαθαρίζονται από το διακομιστή αλληλογραφίας IMAP.

  • Κάντε κλικ στην εντολή Εκκαθάριση στοιχείων με επισήμανση σε όλους τους λογαριασμούς.

   Όλα τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί για διαγραφή σε οποιονδήποτε φάκελο για οποιονδήποτε λογαριασμό αλληλογραφίας IMAP εκκαθαρίζονται από το διακομιστή αλληλογραφίας IMAP.

Συμβουλή: Προσθήκη της εντολής Εκκαθάριση σε μια γραμμή εργαλείων. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή. Στην καρτέλα Εντολές, στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία. Στην περιοχή Εντολές, σύρετε την εντολή Εκκαθάριση σε μια γραμμή εργαλείων.

Αυτόματη εκκαθάριση των διαγραμμένων στοιχείων

Μπορείτε να προσαρμόσετε το Microsoft Outlook ώστε όταν αλλάζετε φακέλους, τα στοιχεία που έχετε επισημάνει για διαγραφή να εκκαθαρίζονται από το διακομιστή αλληλογραφίας IMAP.

 1. Κάντε κλικ σε έναν φάκελο στο λογαριασμό αλληλογραφίας IMAP.

 2. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εκκαθάριση διαγραμμένων μηνυμάτων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές εκκαθάρισης.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Internet.

 4. Στην καρτέλα Γενικά, στην περιοχή Επιλογές εκκαθάρισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκκαθάριση στοιχείων κατά την εναλλαγή φακέλων κατά τη σύνδεση.

Δείτε επίσης

Αυτόματη αρχειοθέτηση παλαιότερων στοιχείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×