Κέντρο βοήθειας Access

Η Access στο Office 365

Η Access περιλαμβάνεται ως τμήμα του Office 365 για Επιχειρήσεις και του Premium για Επιχειρήσεις. Πραγματοποιήστε λήψη τώρα στα πλαίσια της συνδρομής σας.

Αποκτήστε την Access

Υποστήριξη Μεγάλων αριθμών

Αποθηκεύστε και υπολογίστε Μεγάλους αριθμούς με αυτόν τον νέο τύπο δεδομένων που είναι συμβατός με δεδομένα bigint του SQL Server.

Προσθήκη Μεγάλων αριθμών