Webkompatibilitetskontrol: forespørgselsfejl

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel viser forespørgselsfejl, som kan opstå, når du kører Kompatibilitetskontrol. Du får vist oplysninger om, hvordan du kan rette disse fejl.

Du kan finde generelle oplysninger om kompatibilitetskontrol fejl, i artiklen webkompatibilitet kontrollere generelle fejl.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Fejltekst    Forespørgslen er ikke kompatibel med world wide web

Hvad betyder det?    Du skal kontrollere om forespørgslen indeholder problemer med webkompatibilitet.

Sådan gør du    Genopret forespørgslen ved hjælp af forespørgselsdesign. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger forespørgselsdesign til at oprette en webforespørgsel Introduktion til forespørgsler.

Toppen af siden

ACCWeb102014

Fejltekst    SQL er ikke kompatibel med world wide web.

Hvad betyder det?    Der kan være mange årsager til, at du modtager denne fejl. Du foretager dig måske ét af følgende:

 • Henviser til objekter, der ikke er kompatible med world wide web.

 • Henviser til udtryk, der ikke er kompatible med world wide web.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter udtryk, oprette et udtryk.

Sådan gør du     Overvej at bruge forespørgselsdesign web til at oprette forespørgsler, der er kompatible web. Du kan finde flere oplysninger om design forespørgsler til World Wide Web, Introduktion til forespørgsler.

Toppen af siden

ACCWeb103013

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi forespørgselsresultaterne indeholder flere felter med enslydende navne.

Hvad betyder det?    Flere felter har det samme navn.

Hvad kan du gøre?    Søge efter dublerede feltnavne og ændre dubletterne til anderledes feltnavne.

Toppen af siden

ACCWeb103079

Fejltekst    Datatyper i udtryk stemmer ikke overens.

Hvad betyder det?    Datatyperne på én af siderne af joinforbindelsen er inkompatible, eller de felttyper, der sammenlignes, er inkompatible datatyper. Tekst og tal kan for eksempel ikke sammenlignes eller forbindes.

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at begge sider af joinforbindelsen er kompatible. Forbind for eksempel teksttyper med teksttyper og taltyper til taltyper. Hvis du ikke udfører en joinforbindelse, skal du kontrollere om du sammenligner inkompatible felttyper.

Toppen af siden

ACCWeb103900

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet.

Hvad betyder det?    Forespørgslen kunne ikke udgives, fordi den bruger en forespørgselstype, udtryk, kriterier eller andre funktioner, der ikke understøttes på internettet.

Hvad kan du gøre?    Bruge forespørgselsdesigneren i Access til at gendesigne forespørgslen.

Toppen af siden

ACCWeb103901

Fejltekst    Forespørgslens definition er ugyldig, så forespørgselsobjektet kan ikke oprettes.

Hvad betyder det?    Serveren kunne ikke dele forespørgslen på grund af en uventet fejl i forespørgselsdefinitionen.

Hvad kan du gøre?    Bruge designerne i Access til at gendesigne forespørgslen.

Toppen af siden

ACCWeb103902

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den bruger en forespørgselstype, udtryk, kriterier eller andre funktioner, der ikke understøttes på internettet.

Hvad betyder det?    Forespørgslen indeholder udtryk, der ikke er kompatible med internettet. Denne fejl kan enten opstå på grund af en serverbegrænsning eller når et udtryk ikke kan flyttes til serveren.

Sådan gør du    Fjerne de udtryk, der ikke er kompatibel web. Yderligere oplysninger om udtryk er gyldige om forespørgsler i oprette et udtryk.

Toppen af siden

ACCWeb103903

Fejltekst    Forespørgslens definition er ugyldig, så forespørgselsobjektet kan ikke oprettes.

Hvad betyder det?    Én af attributværdierne er ikke kompatibel med internettet.

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at følgende betingelser er indstillet korrekt:

 • Navneattributten indeholder ikke ét af følgende:

Lighedstegn som start

=

Punktum

.

Udråbstegn

!

Kantede parenteser

[]

Mellemrumstegn som start

Tegn, der ikke kan udskrives

Eksempel: <Enter> eller <Tabulator>

Et af følgende symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Navneattributten er mellem ét og 64 tegn.

 • Billedtekstattribut: Enhver streng med op til 1.024 tegn.

Toppen af siden

ACCWeb103904

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den indeholder en underforespørgsel.

Hvad betyder det?    Forespørgslen indeholder en underforespørgsel. Underforespørgsler understøttes ikke på serveren.

Hvad kan du gøre?    Redigere din forespørgsel så den ikke indeholder en underforespørgsel.

Toppen af siden

ACCWeb103905

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den er afhængig af en anden forespørgsel, som ikke er webkompatibel.

Hvad betyder det?    Enten indeholder forespørgslen en indlejret forespørgsel som et input, der ikke kan repræsenteres på serveren, eller den indeholder en inputkilde, der ikke kan findes.

Sådan gør du   

 • Sørge for, at den indlejrede forespørgsel er gyldig.

 • Bruge forespørgselsdesignerne i Access til at oprette en gyldig indlejret forespørgsel.

 • Sørge for, at forespørgslens inputkildetabel eller forespørgslen findes i databasen.

Toppen af siden

ACCWeb103906

Fejltekst    Forespørgslens definition er ugyldig, så forespørgselsobjektet kan ikke oprettes.

Hvad betyder det?    Kildetabellen, forespørgslen af det markerede eller ORDER BY-kolonnerne kan ikke findes.

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at kolonneinputkildetabellen eller forespørgslen findes i Access-databasen.

Toppen af siden

ACCWeb103907

Fejltekst     Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den ikke indeholder nogen felter i resultaterne.

Hvad betyder det?    Ingen kolonner er markerede i forespørgslen.

Hvad kan du gøre?    Markere eller angive mindst én outputkolonne i forespørgslen.

Toppen af siden

ACCWeb103908

Fejltekst     Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den viser for mange felter i resultaterne.

Hvad betyder det?     Forespørgselskilden har for mange kolonner.

Hvad kan du gøre?     Dette kan være vanskeligt at løse, og du bliver måske nødt til at undersøge kildetabellerne. En tabel må ikke have mere end:

 • JET_ccolFixedMost faste kolonner.

 • JET_ccolVarMost kolonner, der kan varieres i længden.

 • JET_ccolTaggedMost mærkede kolonner.

Toppen af siden

ACCWeb103916

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den er afhængig af en ORDER BY-delsætning, som ikke understøttes på internettet.

Hvad betyder det?    En eller flere af følgende betingelser forekommer:

 • Navnet på et ORDER BY-element er ikke gyldigt.

 • Navnet på kildetabellen er ikke gyldigt.

 • Sorteringsrækkefølgen er angivet til en indstilling, der ikke er stigende eller faldende.

 • Udtrykket er ikke gyldigt.

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at følgende betingelser er indstillet korrekt:

 • Navneattributten indeholder ikke ét af følgende:

Lighedstegn som start

=

Punktum

.

Udråbstegn

!

Kantede parenteser

[]

Mellemrumstegn som start

Tegn, der ikke kan udskrives

Eksempel: <Enter> eller <Tabulator>

Et af følgende symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Navneattributten er mellem ét og 64 tegn.

 • Udtrykket er et gyldigt udtryk.

Toppen af siden

ACCWeb103918

Fejltekst     Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den angiver en JOIN-type, som ikke understøttes på internettet.

Hvad betyder det?     Serveren understøtter ikke forespørgsler, der har flere joinforbindelser mellem to tabeller (joinforbindelser mellem flere felter).

Hvad kan du gøre?     Sørge for, at joinforbindelserne kun bruger ét felt pr. fane.

Toppen af siden

ACCWeb103926

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den ikke angiver en tabel for SELECT FROM.

Hvad betyder det?     Forespørgslen indeholder ikke nogen inputtabeller (mangler FROM-delsætningen).

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at en inputkolonne er angivet for forespørgslen.

Toppen af siden

ACCWeb103927

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi forespørgselsresultaterne indeholder flere felter med enslydende navne.

Hvad betyder det?    Du angav det samme navn til flere felter.

Hvad kan du gøre?    Søge efter dublerede feltnavne og ændre dubletterne til anderledes feltnavne.

Toppen af siden

ACCWeb103928

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi nogle af parametrene i forespørgslen ikke kan konverteres til brug på internettet.

Hvad betyder det?    Parameternavnet eller -typen er ikke gyldig.

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at parameternavnet og -typen er gyldige.

 • Navneattributten indeholder ikke:

Lighedstegn som start

=

Punktum

.

Udråbstegn

!

Kantede parenteser

[]

Mellemrumstegn som start

Tegn, der ikke kan udskrives

Eksempel: <Enter> eller <Tabulator>

Et af følgende symboler

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Navneattributten er mellem ét og 64 tegn.

Følgende typer er gyldige:

Tekst (op til 255 tegn)

Tal

Boolesk

Dato og klokkeslæt

Valuta

Toppen af siden

ACCWeb103930

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi nogle af parametrene vises som resultatfelter eller bruges i ORDER BY-sætninger.

Hvad betyder det?    Forespørgslen har et parameter, der enten er forventet som skalarfunktion eller bruger en ORDER BY-sætning.

Dette kan ske, hvis et parameter enten bruges som en projiceret kolonne (Eksempel: markér param1 på Tabel1) eller som ORDER BY (Eksempel: markér * på tabel 1, og ORDER BY felt1= param)

Hvad kan du gøre?     Undlade at bruge parametre, der projiceres som kolonner eller ORDER BY-kolonner.

Toppen af siden

ACCWeb103938

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet.

Hvad betyder det?    Der er to felter, som har samme navn, og Access er ikke i stand til at oprette gyldige aliasser for dem.

Hvad kan du gøre?    Søge efter dublerede feltnavne og ændre dubletterne til anderledes feltnavne.

Toppen af siden

ACCWeb103939

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet.

Hvad betyder det?    Forespørgslen har et alias, der er længere en 64 tegn.

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at det alias, der bruges i forespørgslen er under eller lig med 64 tegn.

Toppen af siden

ACCWeb103940

Fejltekst    Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den angiver en JOIN-type, som ikke understøttes på internettet.

Hvad betyder det?    Serveren understøtter ikke forespørgsler, der har flere joinforbindelser i de samme to tabeller (joinforbindelser mellem flere felter).

Hvad kan du gøre?    Sørge for, at joinforbindelserne kun bruger ét felt pr. tabel.

Toppen af siden

ACCWeb103942

Fejltekst     Forespørgslen kunne ikke konverteres til brug på internettet, fordi den indeholder en cyklisk join.

Hvad betyder det?    Joinforbindelserne mellem tabellerne i forespørgslen forårsager en cirkulær forbindelse mellem tabellerne, der forhindrer Access i at konvertere forespørgslen til brug på internettet.

Hvad kan du gøre?     Fjerne joinforbindelserne mellem tabellerne så de cirkulære forbindelser fjernes.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×