Webdelen Indholdsredigering

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge webdelen Indholdsredigering til at føje formateret tekst, tabeller, links og billeder til en klassisk webdelsside. Denne webdel er ikke tilgængelig for moderne sider.

Vigtigt!: 

 • Webdelen Indholdsredigering er beregnet til at indsætte HTML-indhold til en klassisk webdelsside, hvilket kan inkludere links. Denne webdel er dog ikke designet til at oprette forbindelse til et websted. Hvis du vil forbinde en webdel til et websted, kan du overveje at bruge webdelen Sidevisning.

 • Webdelen Indholdsredigering accepterer ikke HTML-formularelementet. Hvis det er nødvendigt at tilføje en webdel, der bruger formularelementet, skal du overveje at bruge webdelen Sidevisning eller webdelen Formular.

 • Publiceringswebsteder og tilknyttede webdele bortset fra webdelen Indholdsredigering understøtter ikke flere sprog brugergrænsefladepakke (MUI) funktion med SharePoint-indhold. I stedet bruge variationsfunktionen, som omdirigerer brugere til den relevante variationswebsted, baseret på sprogindstillingen i deres webbrowser. Hvis variationer bruges på webstedet, der indeholder webdelen Indholdsredigering, ikke Aktiver den Flersprogede brugergrænsefladepakke på webstedet også. Få mere at vide under oprette et websted med flere sprog.

 • Når den Flersprogede brugergrænsefladepakke er aktiveret på et websted, hvor webdelen Indholdsredigering er til stede, det eksisterende indhold, kopieret, gemt, og vises separat per aktiveret sprog. Redigere indholdet i forbindelse med ét sprog påvirker ikke det indhold, der vises i et andet sprog kontekst i webdelen Indholdsredigering.

I denne artikel

Måder at bruge webdelen Indholdsredigering på

Føje indhold til webdelen Indholdsredigering

Kombinere redigeret og sammenkædet indhold

Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Indholdsredigering

Fælles egenskaber for webdele

Måder at bruge webdelen Indholdsredigering på

Du kan bruge webdelen Indholdsredigering til at tilføje:

 • Et formateret indledningsafsnit på en side.

 • En tabel med instruktioner til at forklare et diagram på din side, de data, der er anvendt i diagrammet, samt hvordan diagrammet blev oprettet.

 • En række links til flere oplysninger.

Toppen af siden

Føje indhold til webdelen Indholdsredigering

Der er tre måder, hvorpå du kan tilføje indhold i webdelen Indholdsredigering:

 • RTF-editor    Du kan bruge RTF-editoren at skrive formateret indhold automatisk uden forudgående kendskab til HTML-syntaks. Klik på knapperne på værktøjslinjerne Standard og Formatering øverst i vinduet for at skrive og formatere indholdet. Klik på Hjælp på værktøjslinjen Standard for at få vist en oversigt over de opgaver, du kan udføre, og de tilsvarende knapper.

 • Kildeeditor    Du kan bruge kildeeditoren til at angive eller redigere HTML-kildekode. Kildeeditoren er en almindelig teksteditor og er beregnet til brugere, som har et godt kendskab til HTML-syntaks.

 • Indholdslink    I stedet for at redigere indholdet kan du oprette en kæde til eksisterende indhold ved at angive et link til en tekstfil, der indeholder HTML-kildekode. De to gyldige linkprotokoller, som du kan bruge, er:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med beskyttelse, som bruger SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruge en absolut webadresse eller en relativ webadresse. Du kan dog ikke bruge en filsti.

Bemærk!:  Hvis du angiver en URL-adresse i webdelen Indholdsredigering som et relativt link, konverteres linket til en absolut URL-adresse, når det gemmes. Denne automatiske konvertering kan være et problem, hvis du skal implementere indhold fra et midlertidigt miljø til produktionsmiljøet, hvor absolutte URL-adresser henviser til den oprindelige servers navn. Du kan løse dette problem med automatisk konvertering ved at redigere webdelen Indholdsredigering på produktionsserveren og opdatere URL-adresserne manuelt.

Vigtigt!: Hvis egenskaben Indholdslink linker til en fil, der er placeret uden for webstedet, og webstedet ikke har anonym brugeradgang aktiveret, kan du ikke få adgang til filen. Hvis du skal bruge hjælp, skal du kontakte administratoren for webstedet.

Toppen af siden

Kombinere redigeret og sammenkædet indhold

Du kan kombinere redigeret og sammenkædet indhold for at angive både primære og sekundære oplysninger. Du kan f.eks. angive en fejlmeddelelse som en sekundær oplysning i det redigerede indhold, i tilfælde af at sammenkædet indhold eller primære oplysninger ikke er tilgængelige. Når du kombinerer både redigeret og sammenkædet indhold, bruges det sammenkædede indhold altid først. Hvis det sammenkædede indhold ikke er tilgængeligt, bruges det redigerede indhold.

Toppen af siden

Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Indholdsredigering

De brugerdefinerede egenskaber for webdelen Indholdsredigering vises nedenfor.

Bemærk!: Du kan ikke få vist eller redigere nogen af disse brugerdefinerede egenskaber i en personlig visning.

Egenskab

Beskrivelse

RTF-editor

Bruges til at angive formateret tekst, tabeller, links og billeder. Kendskab til HTML-syntaks er ikke nødvendigt.

Kildeeditor

Bruges til at indsætte HTML-kildekode i en editor til almindelig tekst. Kendskab til HTML-syntaks er nødvendigt.

Indholdslink

Bruges til at angive et link til en tekstfil, der indeholder HTML-kildekode. De to gyldig linkprotokoller, som du kan bruge, er:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med beskyttelse, som bruger SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan bruge en absolut webadresse eller en relativ webadresse. Du kan dog ikke bruge en filsti.

Vigtigt!: Hvis egenskaben Indholdslink linker til en fil, der er placeret uden for webstedet, og webstedet ikke har anonym brugeradgang aktiveret, kan du ikke få adgang til filen. Hvis du skal bruge hjælp, skal du kontakte administratoren for webstedet.

Toppen af siden

Fælles egenskaber for webdele

Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist sektionen Avanceret i værktøjsruden.

 • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelse og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdelen.

Udseende

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner webdelssiden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Layout

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har teksten (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du vil bruge den til at overføre data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men ikke vil vise webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle webdelstyper.

Zone

Angiver den zone på webdelssiden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på webdelssiden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens placering i en zone, når zonen indeholder mere end én webdel.

Indtast et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Avanceret

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver om, websiden kan fjernes fra webdelssiden.

Tillad skjulning

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver URL-adressen på en fil med flere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden i følgende webdelegallerier: Websted, Virtuel server og Webdelsside.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!: Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standardemner i Windows SharePoint Services 3.0 Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse til katalogikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse til titelikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Fejlmeddelelse for import

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×