Visninger i arket i Excel

Har du nogensinde samarbejdet med en anden i et regneark, kigger på et stort datasæt, og pludselig bliver tabellen mindre, og du kan ikke afslutte dit arbejde? Det er ret forstyrrende.

Arkvisning er en nyskabende måde at oprette brugerdefinerede visninger i et Excel-regneark på uden at blive afbrudt af andre. For eksempel kan du konfigurere et filter til kun at vise de poster, der er vigtige for dig, uden at være påvirket af andre, der sorterer og filtrerer i dokumentet. Du kan endda konfigurere visninger for flere ark i det samme regneark. Alle ændringer på celle niveauer, du foretager, bliver automatisk gemt sammen med projektmappen, uanset hvilken visning du er i.

Bemærk!: Visninger i arket er i øjeblikket begrænset til Excel til internettet. Hvis du føjer en arkvisning til en webbaseret Excel-projektmappe og åbner den i computer versionen, vil visningen eller arkene ikke være synlige. Regnearks visninger bevares for alle webversion-brugere.

Hvordan tilføjer jeg en arkvisning?

Markér det regneark, hvor du vil have vist arket, og gå til vis > arkvisning > ny. Derefter skal du anvende det ønskede sortering/filter. Excel navngiver automatisk din nye visning: midlertidig visning. Din visning er i starten midlertidigt, så hvis du vil beholde den, skal du vælge det viste navn fra rullelisten skifteren, skrive det nye navn og derefter trykke på Enter.

Bemærkninger!: 

  • Hvis der er andre personer, der arbejder på filen, kan du sortere eller filtrere, og vi spørger, om du vil anvende denne sortering eller filtrering for kun dig eller alle. Dette er et andet indgangspunkt for visninger af ark.

  • Når du er klar til at vise en bestemt visning, kan du vælge den fra rullelisten arkvisning skifteren.

  • Visningen ark skifteren viser kun visninger for det aktive regneark.

  • Når der er anvendt en arkvisning, er der et øjeikonet ud for navnet på regnearksfanen. Hvis du holder markøren over det, vises navnet på den aktive arkvisning.

  • Når du første gang opretter en ny arkvisning, bevarer Excel den oprindelige visning og viser den i visningen skifteren som standard. Hvis du vælger standardindstillingen, nulstilles visningen til den placering, hvor den var, da du startede.

Hvordan lukker eller skifter jeg mellem visninger af ark?

Hvis du vil lukke en arkvisning og vende tilbage til standardvisningen, skal du gå til vis > arkvisning > Afslut. Hvis du vil skifte mellem visninger, skal du gå til vis > arkvisningog vælge visningen fra rullelisten arkvisning skifteren.

Hvordan sletter jeg en arkvisning?

Hvis du beslutter, at du ikke længere vil have en bestemt arkvisning, kan du gå til visningsvisninger for > ark > Indstillinger, vælge den pågældende visning og derefter trykke på DELETE. Du kan bruge Shift/Ctrl + Venstreklik for at vælge flere visninger, der skal slettes.

Der findes en dialogboks med indstillinger i gruppen Ressourceark under fanen Vis. Denne dialogboks viser alle arkfaner, der er knyttet til et bestemt regneark. Du har også mulighed for at omdøbe, dublere eller slette eksisterende visninger. Hvis du vil aktivere en visning fra dialogboksen Indstillinger, kan du dobbeltklikke på den fra listen visninger eller markere den og derefter bruge knappen Skift til... .

Hvorfor kan jeg ikke få en arkvisning? Lad os sige, at du er i et møde, og at alle skal kunne se, hvad du gør. Arkvisning kan blive forvirrende, hvis du ikke alle ser på det samme.

Hvordan lukker jeg en visning? Gå til fanen vis > arkfaner > Afslut.

Hvad sker der, når en arkvisning er aktiv, og jeg lukker filen og åbner den igen? Alle aktive Ressourceark-visninger nulstilles automatisk til standardvisningen.

Er en arkvisning privat og kun for mig? Nej, andre personer, der deler projektmappen, kan se visninger, du har oprettet, hvis de går til fanen Vis , og se på rullelisten skifteren i gruppen visninger af ark.

Kan jeg lave forskellige visninger af ark? Du kan oprette op til 256-arkvisning, men du vil sandsynligvis ikke længere have kompliceret.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Få mere at vide om arkvisning

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider