Vise størrelsen eller målangivelser på figurer i Visio

Vise størrelsen eller målangivelser på figurer i Visio

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Markere det for at få vist dimensioner eller målinger af en figur, og se på statuslinjen under vinduet figurer . Bredde, højde og vinkel vises automatisk. Eller du kan få vist dimensioner ved hjælp af en af de andre metoder, der er beskrevet i denne artikel.

Hvis du vil lære at ændre dimensioner eller vinkler på en figur ved hjælp af vinduet størrelse og placering, skal du se Angiv dimensioner ved hjælp af vinduet størrelse og placering.

Vise mål på diagramsiden

Hvis du har Visio Standard, kan du vise en figurs målangivelser ved at bruge de felter, der er knyttet til figurens egenskaber for højde og bredde. Du kan finde flere oplysninger om brug af felter i Bruge felter til at holde de viste oplysninger opdateret.

Hvis du har Visio Professional, kan du bruge dimensionsfigurer til at få vist størrelser. Dimensionsfigurer viser størrelsen på den figur, de er fastklæbet til, og de opdateres automatisk, når du ændrer størrelsen på den oprindelige figur.

Dimensionsfigurer medtages i nogle skabeloner, og du kan åbne en Målangivelse-stencil i enhver skabelon.

Åbne en Målangivelse-stencil

 1. Klik på Flere figurer i vinduet Figurer.

 2. Peg på Visio Extras, og klik derefter på Dimensionering - Arkitektonisk eller Dimensionering - Teknisk.

 3. Træk en dimensionsfigur til den figur, du vil se målene for, og fastklæb enderne af dimensionsfiguren til de punkter, du vil måle.

Bemærk!: Hvis du vil ændre måleenhederne, skal du højreklikke på dimensionsfiguren og klikke på Præcision og enheder i genvejsmenuen.

En kontormiljøfigur med dimensionsfigurer, der viser mål.

Eksempel

Hvis du har Visio Professional, viser følgende procedure dig et eksempel på, hvordan du kan bruge dimensionsfigurer.

Bruge dimensionsfigurer (et eksempel)

 1. Klik på fanen Filer, klik på Ny, klik på Kategorier, klik på Kort og plantegninger, og dobbeltklik derefter på Husplan.

 2. Klik på titellinjen i stencilen Havetilbehør, og træk figuren Cementgangsti til tegningssiden.

  Du skal muligvis rulle ned ad listen under Stencils for at finde denne stencil eller andre.

 3. Træk håndtagene på figuren Cementgangsti for at forstørre den.

 4. Klik på titellinjen i stencilen Dimensionering - Arkitektonisk, og træk figuren Vandret til tegningssiden over gangstifiguren.

  Hvis du ikke kan se denne stencil på listen, skal du følge instruktionerne i den foregående procedure, Åbne en Målangivelse-stencil.

 5. Træk figurhåndtaget i højre side af figuren Vandret dimension til den højre kant af gangstifiguren, indtil det grønne felt vises for at angive, at figurerne er klæbet til hinanden.

 6. Træk figurhåndtaget i venstre side af figuren Vandret til den venstre kant af gangstifiguren.

 7. Træk den gule rombe ( Billede af justeringshåndtag – gul rombe ) i højre side af dimensionsfiguren til en placering over gangstien, så dimensionslinjerne ikke overlapper gangstifiguren.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist den overordnede bredde, højde og vinkel på en figur

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur inde i figuren

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur ud for en figur

Få vist mål for dele af figurer

Få vist den overordnede bredde, højde og vinkel på en figur

 1. Markér figuren i tegningen.

 2. Se på statuslinjen for at se bredde, højde og vinkel af figuren.

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur inde i figuren

Hvis du vil have vist de overordnede mål af kun nogle få figurer, kan du hurtigt tilføje mål felter til figurer, der har tekstfelter.

 1. Klik på den figur, du vil føje felter til.

 2. Klik på Felt i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

 3. Klik på geometri i dialogboksen felt på listen kategori.

 4. Klik på den måling, du vil have vist på listen feltnavn.

  Tip!: Hvis du vil tilføje enheder som fod tal, klik på Dataformat, og vælg derefter nye enheder i dialogboksen Dataformat.

 5. Klik på OK.

 6. Gentag trinnene for hvert felt, du vil tilføje.

  Tip!: For at få vist højde og bredde med et x mellem dem, indsætte det første felt i tekstfeltet for figuren, og skriv derefter et mellemrum, Skriv x, Skriv endnu et mellemrum og derefter indsætte det andet felt.

Toppen af siden

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur ud for en figur

Bemærk!: Data-grafikfunktioner der er kun tilgængelig i Visio Professional og Premium.

Datagrafik er en hurtig måde at vise den højde, bredde og vinkel på figurer samt andre figurdata. I denne artikel beskrives, hvordan du kan få vist mål.

 1. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data.

 2. Klik på Opret ny datagrafik.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Klik på Flere felter i dialogboksen Nyt element på listen datafelt .

 5. Klik på geometri i dialogboksen felt på listen kategori.

 6. Klik på den måling, du vil have vist i feltnavn på listen, og klik derefter på OK.

 7. Klik på tekst i dialogboksen Nyt element på listen vises som.

 8. Skriv et navn til feltet mål (såsom bredde eller højde) under Detaljer i feltet navn, og klik derefter på OK.

 9. Gentag trinnene for hver måling, du vil have vist.

 10. Klik på OK i dialogboksen Ny datagrafik.

  Ny datagrafik vises i galleriet Datagrafik under Tilgængelig datagrafik.

 11. Markér figurerne i tegningen, du vil have vist mål for, og klik derefter på den datagrafik, du har oprettet i galleriet Datagrafik.

Ny datagrafik er anvendt på de markerede figurer.

Toppen af siden

Få vist mål for dele af figurer

En kontormiljøfigur med dimensionsfigurer, der viser mål.

Bemærk!: Dimensionsfigurer findes kun i Visio Professional og Premium.

Du kan bruge dimensionsfigurer måle andre figurer. Når du fastklæbe en dimensionsfigur til den figur, du vil måle, vises figurens mål på figuren. Målene opdateres automatisk, mens du tilpasser størrelsen den oprindelige figur.

Der er mange dimensionsfigurer og hver enkelt måler forskellige aspekter. Du kan få et overblik over, hvad de forskellige dimensionsfigurer kan måle ved at se på stencilerne, som stencilen dimensionering - teknisk.

For at give dig en ide om, hvordan dimensionsfigurer virker, viser følgende fremgangsmåde hvordan du bruger en af dimensionsfigurer for at måle en sti i en Husplan.

 1. Klik på fanen Filer, klik på Ny, klik på Kort og plantegninger, og dobbeltklik derefter på Husplan.

 2. Klik på titellinjen i stencilen Havetilbehør, og træk figuren Cementgangsti til tegningssiden.

 3. Klik på titellinjen i stencilen dimensionering - arkitektonisk, og træk figuren vandret dimension til tegningssiden over gangstifiguren.

 4. Træk figurhåndtaget i højre side af figuren vandret dimension til den højre kant af gangstifiguren, indtil det røde felt vises, der angiver, at figurerne er klæbet sammen.

 5. Træk figurhåndtaget i venstre side af figuren Vandret til den venstre kant af gangstifiguren.

 6. Træk den gule rombe, der er i højre side af dimensionsfiguren til en placering over gangstien, så dimensionslinjerne ikke overlapper gangstifiguren.

Bemærk!: For at ændre måleenhederne, skal du højreklikke på dimensionsfiguren og klikke på præcision og enheder i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Få vist den overordnede bredde, højde og vinkel på en figur

Få vist område eller afskærmede måling af en figur

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur inde i figuren

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur ud for en figur

Få vist mål for dele af figurer

Få vist den overordnede bredde, højde og vinkel på en figur

Statuslinje, der viser bredde, højde og vinkel på den valgte form.

 1. Markér figuren i tegningen.

 2. Se på statuslinjen for at se bredde, højde og vinkel af figuren.

Få vist område eller afskærmede måling af en figur

Dialogboksene Areal og Omkreds viser målinger for den markerede figur.

Bemærk!: Dialogboksen figurens areal og omkreds er kun tilgængelig i Microsoft Office Visio Professional.

 1. Markér figuren i tegningen.

 2. Klik på tilføjelsesprogrammer i menuen Funktioner, skal du klikke på Visio Extras, og klik figurens areal og omkreds.

  Dialogboksen figurens areal og omkreds åbnes og viser målene for figuren.

 3. Vælg de enheder, du ønsker i feltet samlede område eller feltet Samlet omkreds for at få vist mål i forskellige enheder.

Toppen af siden

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur inde i figuren

Et rektangel med figurens højde og bredde vises i tekstfeltet.

Hvis du vil have vist de overordnede mål af kun nogle få figurer, kan du hurtigt tilføje mål felter i de figurer, tekstfelter. Hvis du har Office Visio Professional 2007, og du vil have vist målinger af mange figurer, kan du spare tid ved hjælp af datagrafik, som beskrevet i afsnittet vise bredde, højde og vinkel på en figur ud for en figur.

 1. Klik på den figur, du vil føje felter til.

 2. I menuen Indsæt skal du klikke på Felt.

 3. Klik på geometri i dialogboksen felt på listen kategori.

  Dialogboksen Felt, som viser de felter, der kan indlæses i en figurs tekstfelt.

 4. Klik på den måling, du vil have vist på listen feltnavn.

  Tip!: Hvis du vil tilføje enheder som fod tal, klik på Dataformat, og vælg derefter nye enheder i dialogboksen Dataformat.

 5. Klik på OK.

 6. Gentag trin 2 til 5 for hvert felt, du vil tilføje.

  Tip!: For at få vist højde og bredde med et x mellem dem, indsætte det første felt i tekstfeltet for figuren, og skriv derefter et mellemrum, Skriv x, Skriv endnu et mellemrum og derefter indsætte det andet felt.

Bemærk!: Målene i felterne opdateres automatisk, når du ændrer størrelsen på en figur.

Toppen af siden

Få vist den bredde, højde og vinkel på en figur ud for en figur

En buskfigur, der viser bredde, højde og vinkel i en datagrafik.

Bemærk!: Data-grafikfunktioner der er kun tilgængelig i Office Visio Professional 2007.

Datagrafik er en hurtig måde at vise den højde, bredde og vinkel på figurer samt andre figurdata. I denne artikel beskrives, hvordan du kan få vist mål. Brug af datagrafik for at få oplysninger om, hvordan du kan gøre hele, se forbedre dine data med datagrafik.

 1. Klik på Visningsdata på figurer i menuen Data.

 2. Klik på Ny datagrafik i opgaveruden Datagrafik under Opret ny datagrafik.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik, og klik derefter på tekst.

  opgaverude med datagrafik og dialogboksen for ny datagrafik.

  1. i opgaveruden Datagrafik

  2. kommandoen Ny datagrafik

  3. Ny datagrafik i dialogboksen med dialogboksen Nyt element og kommandoen tekst

 4. I dialogboksen Ny tekst under Vis på listen datafelt , skal du klikke på Flere felter.

 5. Klik på geometri i dialogboksen felt på listen kategori.

 6. Klik på den måling, du vil have vist i feltnavn på listen, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Felt, som viser de felter, der kan indtastes i en datagrafik.

 7. Skriv et navn til dine mål (som bredde, højde eller vinkel), og klik derefter på OK i dialogboksen Ny tekst under Detaljer i feltet navn.

 8. Gentag trin 3-7 for hver måling, du vil have vist.

 9. Klik på OK i dialogboksen Ny datagrafik.

  Ny datagrafik vises i opgaveruden Datagrafik under Anvend datagrafik.

 10. Markér figurerne i tegningen, du vil have vist mål for, og klik derefter på den datagrafik, du har oprettet i opgaveruden Datagrafik.

Ny datagrafik er anvendt på de markerede figurer.

Tre trefigurer med anvendt nyligt oprettet datagrafik.

Toppen af siden

Få vist mål for dele af figurer

En kontormiljøfigur med dimensionsfigurer, der viser mål.

Bemærk!: Dimensionsfigurer findes kun i Office Visio Professional 2007.

Du kan bruge dimensionsfigurer måle andre figurer. Når du fastklæbe en dimensionsfigur til den figur, du vil måle, vises figurens mål på figuren. Målene opdateres automatisk, mens du tilpasser størrelsen den oprindelige figur.

Der er mange dimensionsfigurer og hver enkelt måler forskellige aspekter. Du kan få et overblik over, hvad de forskellige dimensionsfigurer kan måle ved at se på stencilerne. I nedenstående figur vises figurerne på stencilen dimensionering - teknisk.

Dimensioneringen – Engineering-stencil.

For at give dig en ide om, hvordan dimensionsfigurer virker, viser følgende fremgangsmåde hvordan du bruger en af dimensionsfigurer for at måle en piano i en Husplan.

 1. I menuen filer, klik på Ny, skal du klikke på kort og plantegninger og derefter klikke på Hjem Plan.

 2. Klik på titellinjen i stencilen møbler, og træk flygelfigur over på tegningssiden.

 3. Klik på titellinjen i stencilen dimensionering - arkitektonisk, og træk figuren vandret dimension til tegningssiden over den klaverfigur.

  En flygelfigur med en vandret dimensioneringsfigur over sig.

 4. Træk det grønne figurhåndtag i højre side af figuren vandret dimension til den højre kant af klaverfigur, indtil det røde felt vises, der angiver, at figurerne er klæbet sammen.

  En dimensioneringsfigur, som er knyttet til ét figurhåndtag for en klaverfigur.

 5. Træk det grønne figurhåndtag i venstre side af figuren vandret til den venstre kant af den klaverfigur.

  En dimensioneringsfigur, som er forbundet til to figurhåndtag på en klaverfigur.

 6. Træk den gule rombe, der er i højre side af dimensionsfiguren til en placering over piano, så dimensionslinjerne ikke overlapper det klaverfigur.

  En dimensioneringsfigur med forlængede forlængerlinjer, forbundet til en klaverfigur.

Bemærk!: For at ændre måleenhederne, skal du højreklikke på dimensionsfiguren og klikke på præcision og enheder i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×