Vise og administrere objekter ved hjælp af navigationsruden

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel indeholder

Oversigt over navigationsruden

Vælg en kategorivisning

Vise og sortere objekter

Søge efter objekter i en database

Oprette og redigere brugerdefinerede kategorier og grupper

Føje objekter til en brugerdefineret gruppe

Fjerne og gendanne genveje i brugerdefinerede grupper

Skjule objekter og grupper

Vise objekter og grupper

Oversigt over navigationsruden

Navigationsruden, der er ny i Microsoft Office Access 2007, er en central placering, hvorfra du nemt kan se og få adgang til alle dine databaseobjekter, køre rapporter eller indtaste data direkte i tabeller. Navigationsruden har erstattet databasevinduet, som blev brugt i tidligere versioner af Access. Når du åbner en database i Office Access 2007, vises navigationsruden til venstre for eventuelle åbne databaseobjekter eller for arbejdsområdet.

Du kan tilpasse udseendet af navigationsruden på følgende måder:

Hvis du vil

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Ændre bredden af navigationsruden

Placer markøren på højre kant af navigationsruden, så den skifter til en dobbeltpil. Træk derefter i kanten for at øge eller mindske bredden.

Udvide eller skjule navigationsruden

Klik på Åbn/luk tilpasningslinje knappen Knap til åbning/lukning af tilpasningslinje for navigationsruden i Access , eller tryk på F11 for at skifte ruden mellem de åbne og lukkede visninger.

Navigationsrude, vist både lukket og åbnet

I navigationsruden vises alle de objekter, der er defineret i databasen, som kategorier. På efterfølgende figur er Alle Access-objekter kategorien, og Tabeller, Forespørgsler, Formularer og Rapporter er grupperne. De enkelte kategorier er organiseret i grupper, der vises som linjer. Gruppenavnene skifter, afhængigt af hvilken kategorivisning der er valgt, og en gruppe kan indeholde et eller flere databaseobjekter.

Toppen af siden

Vælge en kategorivisning

Når du opretter en ny database i Office Access 2007, vises kategorinavnet Alle tabeller i navigationsruden. Access 2007 opretter også en kategori med navnet Brugerdefineret, som du kan bruge til at oprette en brugerdefineret visning af dine objekter. Access 2007 indeholder desuden yderligere tre foruddefinerede kategorivisninger, som du kan vælge, alt efter hvilken måde objekterne skal vises på:

Kategori

Beskrivelse

Tabeller og relaterede visninger

Vise, hvordan tabeller er relateret til andre objekter i databasen.

Objekttype

Vise alle objekterne i databasen, sorteret efter type.

Dato for oprettelse

og

Dato for ændring

Finde objekter, der er oprettet eller ændret på en bestemt dato eller i et datointerval. Du kan filtrere efter I dag eller Alle datoer. Disse kategorier viser objekter i faldende rækkefølge fra deres oprettelsesdato eller seneste ændringsdato.

Hvis du f.eks. viser kategorien Alle tabeller i eksempeldatabasen Northwind 2007, der installeres sammen med Office Access 2007, kan du se, hvordan forskellige objekter er relateret til en tabel. I denne visning vises tabellen altid først inden for de enkelte grupper, efterfulgt af alle de objekter, der afhænger af dataene i tabellen. På den følgende figur viser gruppen Medarbejdere tabellen Medarbejdere, efterfulgt af de objekter, der relaterer til tabellen Medarbejdere, og det samme gælder for grupperne Speditører og Kunder.

Navigationsruden, der viser tabeller inden for grupper og objekter, relateret til de enkelte tabeller

Hver gang du vælger en foruddefineret kategori, medtages en global gruppe, der indeholder alle objekterne i databasen. Du kan nemt finde den lokale gruppe for en kategori ved at kigge efter ordet Alle foran gruppenavnet. Hvis du f.eks. vælger kategorien Tabeller og relaterede visninger, hedder den globale gruppe Alle tabeller.

Toppen af siden

Vise og sortere objekter

Du kan vælge, hvordan objekterne i databasen vises i navigationsruden. Du kan f.eks. medtage datoerne for oprettelse eller ændring eller vise objekter som ikoner eller lister. Som standard sorteres objekterne i navigationsruden efter objekttype i stigende alfabetisk rækkefølge, men du kan også ændre sorteringen efter dine behov. Benyt følgende fremgangsmåde for at angive, hvordan objekter vises og sorteres:

 • Højreklik øverst i navigationsruden for at vise genvejsmenuen, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre den måde, objekter vises på, skal du pege på Vis efter og derefter klikke på enten Oplysninger, Ikon eller Liste.

  • Hvis du vil vise alle grupperne i databasen, skal du klikke på Vis alle grupper.

  • Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen for objekterne, skal du pege på Sorter efter og derefter vælge en sorteringsindstilling.

  • Hvis du vil sortere manuelt og tilpasse visningsrækkefølgen, skal du klikke på Sorter efter og derefter klikke på Fjern automatiske sorteringer.

Toppen af siden

Søge efter objekter i en database

Når du skriver tekst i boksen Søg, søger Office Access 2007 inden for kategorien efter efter grupper, der indeholder et objekt eller en genvej til et objekt, som opfylder søgestrengen. Grupper, der ikke indeholder en match, skjules.

Bemærk!: Access søger kun efter objekter i de kategorier og grupper, der aktuelt vises i navigationsruden.

Tip!: Hvis du vil søge i hele databasen efter et bestemt objekt, skal du vælge en af de foruddefinerede kategorier i navigationsruden, f.eks. Tabeller og relaterede visninger eller Objekttype. På den måde sikrer du, at alle grupperne vises i navigationsruden.

Bruge boksen Søg til at finde databaseobjekter eller genveje

 1. Hvis boksen Søg ikke allerede vises øverst i navigationsruden, skal du højreklikke på menulinjen øverst i navigationsruden og derefter klikke på Søgelinje.

 2. Skriv enten en del af eller hele navnet på objektet eller genvejen i boksen Søgelinje.

  Søgelinje i navigationsruden

  Access søger, mens du skriver, og gruppeoverskrifter, der ikke indeholder en match, fjernes.

 3. Klik på Ryd søgestreng Knappen Ryd søgestreng for at udføre en anden søgning, eller tryk på tilbage for at slette tegn, og skriv derefter den nye tekst, du vil søge.

  Bemærk!: Når du rydder boksen Søgelinje, viser navigationsruden igen alle de tilgængelige objekter.

Toppen af siden

Oprette og redigere brugerdefinerede kategorier og grupper

Når du opretter en ny database uden at bruge en skabelon, opretter Office Access 2007 automatisk en brugerdefineret kategori, som viser én gruppe, der indeholder alle de objekter, der er defineret i databasen. Du kan omdøbe den brugerdefinerede kategori, oprette flere brugerdefinerede grupper i kategorien og tildele objekter til disse grupper. Standardindstillingen for sortering af grupper er Alle tabeller.

Når du får vist brugerdefinerede kategorier og grupper i navigationsruden, ser du altid genvejene til objekterne. Du kan genkende genvejene på den lille pil, der vises ud for nederste venstre hjørne af objektikonet.

Genveje i en brugerdefineret kategorivisning

Når du åbner en genvej, åbner du det objekt, den peger på. Men hvis du sletter en genvej, sletter Office Access 2007 ikke det objekt i databasen, som genvejen peger på. Du kan også skjule og omdøbe genveje uden at ændre de data, som genvejene peger på i databasen.

En metode til at tilpasse objekterne i en database er at oprette brugerdefinerede kategorier. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret kategori, når du vil oprette en formular med bestemte typer knapper eller links, som du kan bruge til at navigere i databasen. Når du opretter en brugerdefineret kategori, gælder den kun for den aktuelle database. Du kan ikke overføre brugerdefinerede kategorier og grupper til andre databaser. Du kan oprette en brugerdefineret kategori ved at omdøbe kategorien Brugerdefineret, der findes som standard i Access, eller ved at oprette en ny brugerdefineret kategori. Det kan være nemmere at finde data, hvis du begrænser antallet af brugerdefinerede kategorier og grupper i databasen.

Bemærk!: Du kan fjerne objekter fra en brugerdefineret kategori eller gruppe, men du kan ikke fjerne objekter fra en foruddefineret kategori eller gruppe.

Brug dialogboksen Navigationsindstillinger til at oprette og administrere brugerdefinerede kategorier og grupper. Dialogboksen viser en liste over alle de kategorier, der er defineret i databasen, samt grupperne for en valgt kategori.

Oprette en brugerdefineret kategori

Når du opretter en ny brugerdefineret kategori, oprettes grupper med navnene Ikke-tildelte objekter og Brugerdefineret gruppe 1 for den pågældende kategori. Som standard anbringer Office Access 2007 ikke objekter i gruppen Ikke-tildelte objekter. I stedet vises alle de objekter i en kategori, der ikke er tildelt nogen gruppe, i gruppen Ikke-tildelte objekter i navigationsruden.

 1. Når du vil oprette en ny kategori, skal du højreklikke på menuen øverst i navigationsruden og derefter klikke på Navigationsindstillinger.

 2. Klik på Tilføj element under Kategorier.

  Der vises en ny kategori under Kategorier i dialogboksen Navigationsindstillinger.

 3. Skriv et navn til den nye kategori, og tryk derefter på Enter.

Omdøbe en brugerdefineret kategori

Hvis der findes en brugerdefineret kategori, som ikke bruges til noget, kan du omdøbe den i stedet for at tilføje en ny brugerdefineret kategori.

 1. Når du vil omdøbe en brugerdefineret kategori, skal du højreklikke på menuen øverst i navigationsruden og derefter klikke på Navigationsindstillinger.

 2. Klik på Brugerdefineret under Kategorier, og klik derefter på Omdøb element.

 3. Skriv et nyt navn til kategorien, og tryk derefter på ENTER.

Når du har oprettet eller omdøbt en brugerdefineret kategori, skal du oprette brugerdefinerede grupper i kategorien.

Grupperne Brugerdefineret gruppe 1 og Ikke-tildelte objekter oprettes automatisk under hver ny kategori. Objekter, der ikke er tildelt grupper, anbringes automatisk i gruppen Ikke-tildelte objekter. Du kan enten oprette en ny brugerdefineret gruppe eller omdøbe gruppen Brugerdefineret gruppe 1 til det ønskede navn.

Oprette en brugerdefineret gruppe

 1. Når du vil oprette en ny brugerdefineret gruppe, skal du højreklikke på menuen øverst i navigationsruden og derefter klikke på Navigationsindstillinger.

 2. Klik på Tilføj gruppe under grupper for kategorinavn.

 3. Skriv et navn til den nye gruppe, og tryk derefter på Enter.

Omdøbe en brugerdefineret gruppe

 1. Når du vil omdøbe en brugerdefineret gruppe, skal du højreklikke på menuen øverst i navigationsruden og derefter klikke på Navigationsindstillinger.

 2. Klik på den brugerdefinerede gruppe under grupper for kategorinavn, og klik derefter på Omdøb gruppe.

 3. Skriv et nyt navn til gruppen, og tryk derefter på ENTER.

Når du har oprettet en brugerdefineret gruppe i en brugerdefineret kategori, tilføjer eller fjerner du objekter, f.eks. tabeller, i den brugerdefinerede gruppe.

Toppen af siden

Føje objekter til en brugerdefineret gruppe

Du kan føje objekter til en brugerdefineret gruppe på flere forskellige måder, f.eks. trække et objekt for at oprette en genvej, kopiere og indsætte og importere objekter fra eksterne kilder. Men hvis du vælger at klippe et objekt fra en gruppe, kan der opstå problemer. Vi anbefaler ikke, at du klipper objekter, fordi en database er et sæt komponenter, der arbejder sammen, og hvis et objekt slettes fra dette sæt komponenter, risikerer du, at en del af eller hele databasens funktionalitet ødelægges.

 • Hvis du vil tilføje eller fjerne databaseobjekter i en brugerdefineret gruppe, skal du klikke på rullepilen øverst i navigationsruden og derefter klikke på den brugerdefinerede gruppe, du oprettede.

 • Højreklik på det objekt, du vil tilføje eller fjerne, under Ikke-tildelte objekter.

 • Klik på Føj til gruppe i genvejsmenuen, og klik derefter på den brugerdefinerede gruppe, hvor du vil tilføje objektet.

Kopiere og indsætte objekter

 • Højreklik på det objekt, du vil kopiere, i navigationsruden, og klik derefter på Kopier.

 • Højreklik på den gruppe i navigationsruden, hvor du vil indsætte objektet, og klik derefter på Sæt ind. Du kan også indsætte objektet i navigationsruden til en anden database, der er åben i Office Access 2007.

Du kan også føje objekter til databasen ved at importere tabeller fra andre databaser eller data fra andre programmer (f.eks. tekstfiler og Microsoft Office Excel-projektmapper). Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer eksterne data, ved at klikke på linkene under Se også i denne artikel.

Toppen af siden

Fjerne og gendanne genveje i brugerdefinerede grupper

Når du får vist brugerdefinerede objekter i navigationsruden, ser du faktisk på genveje til objekterne. Et objektikon, der vises med en lille pil ud for nederste venstre hjørne, angiver, at det er en genvej eller markør til det faktiske objekt.

Genveje i en brugerdefineret kategorivisning

Hvis du fjerner eller sletter en genvej fra navigationsruden, fjerner du kun markøren til objektet. Du fjerner ikke objektet fra databasen. Når genvejen til et objekt fjernes fra en brugerdefineret gruppe i navigationsruden, fjernes henvisningen til objektet fra den brugerdefinerede gruppe, og objektet vises i gruppen Ikke-tildelte objekter i navigationsruden.

 • Højreklik på objektet i navigationsruden, og klik derefter på Fjern for at fjerne en genvej.

 • Hvis du vil gendanne genvejen til objektet, skal du trække objektet fra gruppen Ikke-tildelte objekter i navigationsruden til den brugerdefinerede gruppe.

Vigtigt!: Du kan ganske vist slette (dvs. permanent fjerne) foruddefinerede og brugerdefinerede grupper, men vi anbefaler, at du undlader at gøre det, fordi det kan give problemer i databasen. Databaser er sæt af komponenter, der arbejder sammen, og hvis et objekt slettes fra dette sæt komponenter, risikerer du, at en del af eller hele databasens funktionalitet ødelægges.

Toppen af siden

Skjule objekter og grupper

Når et objekt eller en gruppe ikke bruges, eller du vil begrænse adgangen, kan det være en bedre løsning at skjule objektet eller gruppen. Når du skjuler et objekt, ændres databasen ikke, men når du sletter et objekt eller en gruppe (også selvom det ser ud til at være en dublet), risikerer du, at en del af eller hele databasens funktionalitet ødelægges.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skjule et objekt eller en gruppe i navigationsruden:

 • Hvis du vil skjule et objekt, skal du højreklikke på objektet og derefter klikke på Skjul i denne gruppe.

 • Hvis du vil skjule en hel gruppe, skal du højreklikke på gruppen og derefter klikke på Skjul.

Benyt følgende fremgangsmåde for at skjule et objekt eller en gruppe, der vises nedtonet i navigationsruden:

 1. Højreklik på menulinjen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Vise objekter og grupper

Benyt følgende fremgangsmåde for at vise skjulte objekter eller grupper uden at give adgang til dem:

 • Højreklik på menulinjen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger.

 • Marker afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger, og klik derefter på OK.

Hvis de skjulte objekter og grupper vises nedtonet i navigationsruden, er de ikke aktiveret. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre nedtonede objekter eller grupper tilgængelige fra navigationsruden:

 • Hvis du vil aktivere et objekt, skal du højreklikke på objektet og derefter klikke på Vis i denne gruppe.

 • Hvis du vil vise en gruppe, skal du højreklikke på gruppen og derefter klikke på Vis.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×