Vis den kritiske vej til dit projekt i Project desktop

Vis den kritiske vej til dit projekt i Project desktop

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Alle opgaver er vigtige, men nogle af dem er kritiske. Den kritiske vej er en kæde af sammenkædede opgaver, der direkte påvirker projektets slutdato. Hvis en opgave på den kritiske vej er forsinket, er hele projektet forsinket.

Den kritiske vej er en række opgaver (eller nogle gange kun en enkelt opgave), der styrer den beregnede start- eller slutdato for projektet. De opgaver, der udgør den kritiske vej, er typisk indbyrdes forbundne via opgaveafhængigheder. Der vil sandsynligvis være mange sådanne netværk af opgaver i hele projektet plan. Når den sidste opgave på den kritiske vej er fuldført, er projektet også fuldført.

Få mere at vide om analyse af kritiske stier.

Få vist den kritiske vej i Gantt-diagramvisningen

Gantt-diagramvisningen er sandsynligvis din mest anvendte visning til at vise den kritiske vej.

 1. Vælg vis > Gantt-diagram.

 2. Vælg Formatér, og markér derefter afkrydsningsfeltet kritiske opgaver .

Afkrydsningsfeltet Kritiske opgaver på båndet og fremhævede Gantt-søjler i Project 2013

Opgaver på den kritiske vej har nu røde Gantt-søjler.

Vise den kritiske vej i andre opgavevisninger

Du kan se den kritiske vej i en hvilken som helst opgavevisning ved at fremhæve den.

 1. Vælg en visning fra gruppen opgavevisninger under fanen Vis .

 2. Bliv på fanen Vis, og vælg Kritisk på listen Fremhæv.
  Den kritiske vej vises i gult.

 3. Hvis du kun vil have vist opgaverne på den kritiske vej, skal du vælge filter pilen og derefter vælge kritisk.

Markering af kritisk vej i Project 2013

Tip!: I et netværksdiagram vises opgaver på den kritiske vej automatisk i rødt. Der kræves ingen fremhævning.

Video: Vise den kritiske vej

Denne video viser, hvordan du får vist den kritiske vej i dit projekt, i både Gantt-diagramvisningen og andre visninger.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Vise den kritiske vej i et hovedprojekt

Når du administrerer et hovedprojekt, kan der være hele underprojekter på den kritiske vej. Du kan se, om dette er tilfældet, ved at lade Project behandle underprojekterne, som om de er hovedopgaver.

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. Vælg tidsplan, og rul derefter ned til området beregningsindstillinger for dette projekt .

 3. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Indsatte projekter beregnes som hovedopgaver er markeret.

Tip!: Denne indstilling påvirker ikke andre projekter. Det betyder, at det kun gælder for det hovedprojekt, du arbejder på.

Ændre, hvilke opgaver der vises på den kritiske vej

I kritiske opgaver er der typisk ikke noget slæk. Men du kan få Project til at medtage opgaver med en eller flere dages slæk på den kritiske vej, så du kan se mulige problemer på god afstand.

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. Vælg Avanceret, og rul derefter ned til området beregningsindstillinger for dette projekt .

 3. Føj et tal til feltet Opgaver er kritiske, hvis slæk er mindre end eller lig med.

Øverst på siden

Vis flere kritiske veje

Du kan konfigurere din projekttidsplan til at vise så mange kritiske veje, som du har brug for til at holde styr på dine projekter.

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. Vælg Avanceret, Rul ned til bunden, og vælg derefter Beregn flere kritiske veje.

 3. Vælg vis > Gantt-diagram.

 4. Vælg Formatér, og vælg derefter vigtige opgaver.

Som standard viser Project kun én kritisk vej, den, der påvirker projektets slutdato. Men det kan være nødvendigt at se mere end én af en par årsager:

 • Hvis du vil sikre, at hver delprojekt af en hovedprojekt er til tiden.

 • For at registrere status for forskellige faser eller milepæle.

 • At holde øje med en række opgaver af en hvilken som helst årsag.

Tip til projektstyring: Når du får vist flere kritiske veje, skal du ikke glemme, at der stadig kun er én hoved kritisk vej. Hvis det falder i en tidsplan, falder hele projektet i tidsplanen. Prøv disse tip for bedre at kunne bruge flere kritiske veje i et projekt, når du har konfigureret dem.

Prøv dette

Sådan gør du

Arbejde med flere projekter i én tidsplan

 1. Vælg Filer > Indstillinger.

 2. Vælg tidsplan, Rul til bunden, og vælg derefter indsatte projekter beregnes som hovedopgaver.

Vis kun kritiske opgaver

I Gantt-diagrammet skal du vælge vis > filter > kritisk.

Hvis du vil have vist alle opgaver igen, skal du vælge intet filter på filterlisten.

Gruppe kritiske opgaver

I Gantt-diagrammet skal du vælge vis > gruppe ved > vigtig.

Hvis du vil have vist alle opgaver igen, skal du vælge ingen gruppe på gruppelisten.

Mere om analyse af kritiske stier

Hvis du har gemt en oprindelig plan for dit projekt, kan den kritiske vej vise dig, om projektet afsluttes til tiden, og hvor fare punkterne er. For at få mest muligt ud af den kritiske vej analyse:

 • Få vist den kritiske vej regelmæssigt. Vær opmærksom på, at den kritiske vej kan ændre sig fra én serie opgaver til en anden, efterhånden som du gennemgår planen. Den kritiske vej kan ændres, efterhånden som kritiske opgaver fuldføres, eller efterhånden som andre rækker med opgaver forsinkes.

 • Overvåge vigtige opgaver nøje. Alle opgaver på den kritiske vej er en kritisk opgave. Overvåg ofte disse opgaver for at se, om nogen af dem forsinkes. Hvis en kritisk opgave forsinkes, skal du så gøre din slutdato. Gem en oprindelig plan, og brug visningen Opfølgning – Gantt for at få vist forsinkede opgaver.

 • Gennemgå en række opgaver, der kan blive den kritiske vej. Hvis en ikke-kritisk serie af sammenkædede opgaver forsinkes nok, bliver denne række opgaver til den kritiske vej. Du kan få vist andre potentielt risikable opgaver ved at vise flere kritiske stier i et projekt.

 • Beskyt dig selv ved at få vist opgaver, der kan forsinkes, uden at det påvirker den kritiske vej. Som standard viser den kritiske vej de opgaver, der ikke kan overføres til, eller projektdatoen vil forsinkes. Det kan være en god ide at få vist opgaver, der i øjeblikket kan forsinkes med en dag, uden at det påvirker den kritiske vej, fordi de bliver til vigtige opgaver, hvis de forsinkes af mere end en dag. Hvis du får vist disse opgaver med slæk, kan du få besked om opgaver, der bliver kritiske, mens du stadig har en buffer.

Tip!: Hvis du vil ændre følsomheden af kritiske opgaver, skal du vælge filer > Indstillinger > Avanceret. I opgaverne er kritiske, hvis slæk er mindre end eller lig med liste, skal du angive det antal dage, hvor en opgave skal opfattes som kritisk.

Når du får vist projektets kritiske vej, vises Project kun en enkelt, overordnet kritisk vej, som er den eneste kritiske vej, der styrer projektets slutdato. Du kan dog konfigurere din plan, så du også kan se en ekstra kritisk vej for hvert uafhængigt netværk eller hver serie af opgaver. Dette kan være nyttige til at holde styr på hvert af underprojekterne inden for en hovedprojekt, eller hver fase eller milepæl af et projekt, der er opdelt i flere faser.

Ved at kende og registrere den kritiske vej for projektet, samt de ressourcer, der er tildelt til hver kritisk opgave, kan du identificere de opgaver, der kan påvirke projektets slutdato og dermed se, om dit projekt bliver færdigt til tiden.

Få mere at vide ved at læse Administrer projektets kritiske vej.

Øverst på siden

Disse instruktioner er specifikke for Project 2007.

Den kritiske vej er en række opgaver (eller nogle gange kun en enkelt opgave), der styrer den beregnede start- eller slutdato for projektet. De opgaver, der udgør den kritiske vej, er typisk indbyrdes forbundne via opgaveafhængigheder. Der vil sandsynligvis være mange sådanne netværk af opgaver i hele projektet plan. Når den sidste opgave på den kritiske vej er fuldført, er projektet også fuldført.

Få mere at vide om analyse af kritiske stier.

Vis den kritiske vej for dit projekt

Hvis du vil bekræfte, at justeringer, som du foretager i projektplanen, ikke har en negativ påvirkning på den kritiske vej, kan du gennemse den kritiske vej og kritiske opgaver på flere måder.

Bemærk!: Som standard viser Project 2007 ikke et projekts kritiske vej.

Hvis du vil gøre dette

Følg disse trin

Få vist den kritiske vej i forbindelse med alle opgaver

I menuen Vis skal du vælge flere visninger > Detalje – Ganttog derefter vælge Anvend.

Vis kun kritiske opgaver

I menuen Vis skal du vælge Gantt-diagramog derefter vælge kritiskfilter listen Filterboks på værktøjslinjen.

Hvis du vil have vist alle opgaver igen, skal du markere alle opgaverfilter listen på værktøjslinjen.

Du kan også gruppere alle kritiske opgaver. Peg på Gruppér efteri menuen projekt , og vælg derefter kritisk.

Få vist den kritiske vej ved at bruge Guiden Gantt-diagram

I menuen Vis skal du vælge Gantt-diagramog derefter vælge guiden Gantt-diagram Knapflade på værktøjslinjen formatering . Følg vejledningen i Guiden Gantt-diagram for at formatere den kritiske vej.

Søjler og kæder for kritiske opgaver i Gantt-diagrammer er som standard vist med rødt. Denne formatændring tilsidesætter alle andre direkte formateringsændringer, der tidligere er lavet af søjleformat eller for enkelte søjler.

Bemærk, at denne formatering af kritiske opgaver kun gælder for den aktuelle Gantt-diagramvisningen i den aktuelle fil. Hvis du vil bruge den samme formatering i en anden fil, kan du bruge Arrangør (menuen Funktioner ) til at kopiere formaterede Gantt-diagrammer til andre filer.

Få vist flere kritiske veje i et enkelt projekt

I menuen funktioner skal du vælge Indstillinger, vælge fanen beregning og derefter markere afkrydsningsfeltet Beregn flere kritiske veje .

Få vist den overordnede kritiske vej på tværs af flere projekter

Vigtigt!: Denne fremgangsmåde bruges kun i et konsolideret projekt. Hvis du ikke har et konsolideret projekt, skal du først oprette et.

I menuen funktioner skal du vælge Indstillinger, vælge fanen beregning og derefter markere afkrydsningsfeltet indsatte projekter beregnes som hovedopgaver .

Dette er en indstilling på projektniveau. Alle projekter, der er indsat i dette projekt, beregnes som hovedopgaver.

Ret, hvilke opgaver der er defineret som kritiske

I Project 2007er der en kritisk opgave på nul dage med slæk (flydende). Du kan dog ændre denne standardværdi og definere en opgave som kritisk, for eksempel en eller to dage efter slæk.

 1. Vælg Indstillingeri menuen funktioner , og vælg derefter fanen beregning .

 2. I feltet Opgaver er kritiske, hvis slæk er mindre end eller lig med skal du angive den maksimale mængde slæk i dage, som du vil bruge til at definere kritiske opgaver.

 3. Hvis du ønsker, at denne værdi skal være standardværdien for alle dine projekter, skal du vælge Angiv som standard.

Du kan få mere at vide om, hvordan du finder en opgaves slæk, under Vis slæk i dit projekt.

Du kan se en vejledning til ændring af en opgaves slæk i Indstil overlappende tid eller tidsforskydning (flydende) mellem opgaver.

Øverst på siden

Mere om analyse af kritiske stier

Hvis du har gemt en oprindelig plan for dit projekt, kan den kritiske vej vise dig, om projektet afsluttes til tiden, og hvor fare punkterne er. For at få mest muligt ud af den kritiske vej analyse:

 • Få vist den kritiske vej regelmæssigt. Vær opmærksom på, at den kritiske vej kan ændre sig fra én serie opgaver til en anden, efterhånden som du gennemgår planen. Den kritiske vej kan ændres, efterhånden som kritiske opgaver fuldføres, eller efterhånden som andre rækker med opgaver forsinkes.

 • Overvåge vigtige opgaver nøje. Alle opgaver på den kritiske vej er en kritisk opgave. Overvåg ofte disse opgaver for at se, om nogen af dem forsinkes. Hvis en kritisk opgave forsinkes, skal du så gøre din slutdato. Gem en oprindelig plan, og brug visningen Opfølgning – Gantt for at få vist forsinkede opgaver.

 • Gennemgå en række opgaver, der kan blive den kritiske vej. Hvis en ikke-kritisk serie af sammenkædede opgaver forsinkes nok, bliver denne række opgaver til den kritiske vej. Du kan få vist andre potentielt risikable opgaver ved at vise flere kritiske stier i et projekt.

 • Beskyt dig selv ved at få vist opgaver, der kan forsinkes, uden at det påvirker den kritiske vej. Som standard viser den kritiske vej de opgaver, der ikke kan overføres til, eller projektdatoen vil forsinkes. Det kan være en god ide at få vist opgaver, der i øjeblikket kan forsinkes med en dag, uden at det påvirker den kritiske vej, fordi de bliver til vigtige opgaver, hvis de forsinkes af mere end en dag. Hvis du får vist disse opgaver med slæk, kan du få besked om opgaver, der bliver kritiske, mens du stadig har en buffer.

Tip!: Hvis du vil ændre følsomheden af kritiske opgaver, skal du vælge Indstillingeri menuen funktioner . På fanen beregning under opgaver er kritiske, hvis slæk er mindre end eller ligmed, skal du angive det antal dage, hvor en opgave skal opfattes som kritisk.

Når du får vist projektets kritiske vej, viser Project 2007 kun en enkelt, overordnet kritiske vej, som er den eneste kritiske vej, der styrer projektets slutdato. Du kan dog konfigurere din plan, så du også kan se en ekstra kritisk vej for hvert uafhængigt netværk eller hver serie af opgaver. Dette kan være nyttige til at holde styr på hvert af underprojekterne inden for en hovedprojekt, eller hver fase eller milepæl af et projekt, der er opdelt i flere faser.

Ved at kende og registrere den kritiske vej for projektet, samt de ressourcer, der er tildelt til hver kritisk opgave, kan du identificere de opgaver, der kan påvirke projektets slutdato og dermed se, om dit projekt bliver færdigt til tiden.

Få mere at vide ved at læse Administrer projektets kritiske vej.

Toppen af siden

Få mere at vide

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×