Vejledning til Access-brugergrænsefladen

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives elementerne i brugergrænsefladen i Access, og der vises links til flere oplysninger om disse elementer, og hvordan du tilpasser din oplevelse.

I denne artikel

Oversigt

Backstage-visningen

Båndet

Navigationsrude

Dokumenter med faner

Statuslinje

Miniværktøjslinje

Oversigt

De tre vigtigste komponenter i Access-brugergrænsefladen er:

 • Båndet    er den fane, der går fra toppen af programvinduet, der indeholder grupper af kommandoer.

 • Backstage-visningen    er den samling af kommandoer, du kan se under fanen filer på båndet.

 • Navigationsruden    er ruden i venstre side af Access-programvinduet, der gør det muligt at arbejde med databaseobjekter. 

Disse tre elementer giver det miljø, hvor du opretter og brugerdata baser.

Båndet

Båndet er den primære erstatning for menuer og værktøjslinjer. Den består hovedsageligt af faner, der indeholder grupper af knapper.

Båndet har hoved faner, der grupperer relaterede ofte anvendte kommandoer, kontekst faner, der kun vises, når du kan bruge dem, og VærktøjsLinjen hurtig adgang, en lille værktøjslinje, som du kan tilpasse med dine foretrukne kommandoer.

Nogle af knapperne under fanerne på båndet giver dig et galleri med valgmuligheder, mens andre starter en kommando.

Backstage-visningen

Backstage-visningen indeholder kommandoer og oplysninger, der gælder for en hel database, f. eks komprimere og reparationer, samt kommandoer, der var i menuen filer i tidligere versioner, f. eks Udskriv.

Navigationsruden

Navigationsruden hjælper dig med at organisere dine databaseobjekter, og det er den primære metode til at åbne eller ændre designet af et databaseobjekt.

Navigationsruden er organiseret efter kategorier og grupper. Du kan vælge mellem en række forskellige organisationsindstillinger og kan også oprette dit eget brugerdefinerede organisations skema i navigationsruden. Som standard bruger en ny database objekttypen kategori, som har grupper, der svarer til de forskellige typer databaseobjekter. Kategorien objekt type organiserer databaseobjekterne på en lignende måde i standarddatabase vinduet, der vises fra tidligere versioner.

Du kan minimere navigationsruden, og du kan også skjule den, men du kan ikke skjule navigationsruden ved at åbne databaseobjekter foran den.

Backstage-visningen

Backstage-visningen fylder fanen filer på båndet og indeholder mange kommandoer. Backstage-visningen indeholder også andre kommandoer, der gælder for en hel databasefil. Når du åbner Access, men ikke åbner en database (f. eks. åbner Access fra menuen Start i Windows), vises Backstage-visningen.

I Backstage-visningen kan du oprette en ny database, åbne en eksisterende database og udføre mange filer og database vedligeholdelsesopgaver.

Opret en ny tom database

 1. Start Access fra menuen Start eller fra en genvej.

  Backstage-visningen vises.

 2. Gør et af følgende:

  • Oprette en ny webdatabase

   1. Klik på Tom webdatabaseunder tilgængelige skabeloner.

   2. I højre side under Tom webdatabaseskal du skrive et navn til databasefilen i feltet filnavn eller bruge den, der er angivet for dig.

   3. Klik på Opret.

    Den nye database oprettes, og en ny tabel åbnes i dataarkvisning.

  • Opret en ny skrivebords database

   1. Klik på tom databaseunder tilgængelige skabeloner.

   2. I højre side under tom databaseskal du skrive et navn til databasefilen i feltet filnavn eller bruge den, der er angivet for dig.

   3. Klik på Opret.

    Den nye database oprettes, og en ny tabel åbnes i dataarkvisning.

Access indeholder en række skabeloner med produktet, og du kan hente mere fra Office.com. En Access-skabelon er en foruddesignet database, der er færdig med professionelt designede tabeller, formularer og rapporter. Med skabeloner får du en stor spids start, når du opretter en ny database.

Oprette en ny database ud fra en eksempelskabelon

 1. Start Access fra menuen Start eller fra en genvej.

  Backstage-visningen vises.

 2. Klik på eksempelskabeloner, og gennemse derefter de tilgængelige skabeloner.

 3. Når du finder den skabelon, du vil bruge, skal du klikke på skabelonen.

 4. Skriv et filnavn i feltet Filnavn i højre side, eller brug det, der er angivet til dig.

 5. Klik på Opret.

  Access opretter den nye database ud fra skabelonen og åbner den.

Du kan downloade flere Access-skabeloner fra office.com direkte fra Backstage-visningen.

Oprette en ny database ud fra en Office.com-skabelon

 1. Start Access fra menuen Start eller fra en genvej.

  Backstage-visningen vises.

 2. Klik på en kategori i ruden Office.com skabeloner , og klik derefter på en skabelon, når skabelonerne i den pågældende kategori vises.

  Bemærk!: Du kan også søge efter en skabelon ved hjælp af søgefeltet.

 3. Skriv et filnavn i feltet Filnavn, eller brug det, der er angivet for dig.

 4. Klik på Download.

  Access henter automatisk skabelonen, opretter en ny database, der er baseret på den pågældende skabelon, gemmer den i mappen dokumenter (f. eks. mappen Mine dokumenter) og åbner databasen.

Når du åbner (eller opretter og åbner) en database, tilføjer Access filnavnet og placeringen af databasen til en intern liste over de senest anvendte dokumenter. Denne liste vises på fanen seneste i Backstage-visningen, så du nemt kan åbne de senest anvendte databaser.

Åbne en database, som du har brugt for nylig

 1. Start Access.

 2. I Backstage-visningen skal du klikke på senesteog derefter klikke på den database, du vil åbne.

  Access åbner databasen.

Åbne en database fra backstage-visning

 1. Start Access.

 2. Klik på fanen filer , og klik derefter på Åbn. Når dialogboksen Åbn vises, skal du gennemse og vælge en fil og derefter klikke på Åbn.

  Databasen åbnes.

Toppen af siden

Båndet

Båndet er den primære erstatning for menuer og værktøjslinjer og giver den primære kommando grænseflade i Access. En af de vigtigste fordele ved båndet er, at det er samlet på ét sted, de opgaver eller indgangspunkter, der bruges til at kræve, at menuer, værktøjslinjer, opgaveruder og andre brugergrænseflade komponenter vises. På den måde har du et sted, hvor du kan søge efter kommandoer, i stedet for en lang række steder.

Når du åbner en database, vises båndet øverst i Access-vinduet, hvor du kan se kommandoerne under fanen aktive kommando.

Access-båndet

Båndet indeholder en række kommandofaner, der indeholder kommandoer. I Access er fanerne for hoved kommandoerne filer, hjem, Opret, eksterne dataog database værktøjer. Hver fane indeholder grupper af relaterede kommandoer, og disse grupper overflade er nogle af de ekstra nye brugergrænsefladeelementer, såsom galleriet, som er en ny type kontrolelement, der præsenterer valgmuligheder visuelt.

De kommandoer, der er tilgængelige på båndet, afspejler også det aktuelt aktive objekt. Hvis du for eksempel har åbnet en tabel i dataarkvisning, og du klikker på formular under fanen Opret i gruppen formularer , opretter Access formularen ud fra den aktive tabel. Det betyder, at navnet på den aktive tabel indtastes i egenskaben postkilde for den nye formular. Nogle faner i båndet vises desuden i visse kontekster. For eksempel vises fanen design kun, når du har et objekt åben i design visning.

Du kan bruge tastaturgenveje sammen med båndet. Alle tastaturgenveje fra en tidligere version af Access fungerer fortsat. Systemet til tastaturadgang erstatter menu acceleratorerne fra tidligere versioner af Access. Dette system bruger små indikatorer med et enkelt bogstav eller en kombination af bogstaver, der vises på båndet, når du trykker på ALT-tasten. Disse indikatorer viser, hvilken tastaturgenvej der har aktiveret kontrolelementet nedenunder.

Når du har valgt en kommandofane, kan du gennemse de kommandoer, der er tilgængelige i den pågældende fane.

Vælg en kommandofane

 1. Start Access.

 2. Klik på den ønskede fane.

Eller

 1. Start Access.

 2. Tryk på og slip Alt-tasten.

  Tip til tastaturet vises.

 3. Tryk på den eller de taster, der vises i tastaturtippet på eller tættest på den kommandofane, du vil bruge.

Du kan udføre en kommando på flere forskellige måder. Den hurtigste og mest direkte rute er at bruge den tastaturgenvej, der er knyttet til kommandoen.

Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje under tastaturgenveje til Access.

Udføre en kommando

 1. Start Access.

 2. Klik på den relevante fane for kommandoen. Den følgende tabel viser et repræsentativt udsnit af fanerne og de kommandoer, der er tilgængelige på hver fane. Fanerne og de tilgængelige kommandoer ændres, afhængigt af hvad du foretager dig.

Kommandofane

AlmindeLige ting, du kan gøre

Home

Vælg en anden visning.

Kopiere og indsætte fra Udklipsholder.

Angive de aktuelle egenskaber for skrifttype.

Angive den aktuelle skrift justering.

Anvende RTF-formatering på et felt af typen Notat.

Arbejde med poster (Opdater, ny, Gem, Slet, totaler, stavekontrol, mere).

Sortér og Filtrer poster.

Finde poster.

Opret

Opret en ny, tom tabel.

Opret en ny tabel ved hjælp af en tabelskabelon.

Opret en liste på et SharePoint-websted og en tabel i den aktuelle database, der er knyttet til den nyoprettede liste.

Opret en ny, tom tabel i design visning.

Opret en ny formular baseret på den aktive tabel eller forespørgsel.

Opret en ny pivottabel eller et nyt pivotdiagram.

Opret en ny rapport baseret på den aktive tabel eller forespørgsel.

Opret en ny forespørgsel, makro, modul eller klassemodul.

Eksterne data

Importér eller Sammenkæd til eksterne data.

Eksportér data.

Indsaml og Opdater data via mail.

Oprette gemte Importer og gemt eksport.

Kør styring af sammenkædede tabeller.

Database værktøjer

Flytte nogle eller alle dele af en database til et nyt eller eksisterende SharePoint-websted.

Start Visual Basic Editor, eller Kør en makro.

Oprette og få vist tabelrelationer.

Vis/Skjul Objektafhængigheder.

Kør database dokumentet, eller Analysér ydeevnen.

Flytte data til Microsoft SQL Server eller til en Access-database (kun tabeller).

Administrere tilføjelsesprogrammer til Access.

Opret eller Rediger et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

 1. Klik på det kontrolelement, der repræsenterer kommandoen. Hvis du kender tastaturgenvejen til kommandoen fra en tidligere version af Access, skal du skrive tastaturgenvejen ved hjælp af tastaturet.

  Eller

  Tryk på og slip Alt-tasten.

  Adgangs tasterne vises.

  Tryk på den eller de taster, der vises i det tastatur tip, der er knyttet til den ønskede kommando.

Kontekstafhængige kommandofaner

Ud over de almindelige kommandofaner har Access også kontekstafhængige kommandofaner. Afhængigt af din kontekst (dvs. hvilket objekt du arbejder med, og hvad du foretager dig), kan en eller flere kontekstafhængige faner vises ud for standardkommando fanerne.

Kontekstfaner

Aktivere en kontekstafhængig kommandofane

 • Klik på fanen kontekstafhængig kommando.

Eller

 1. Tryk på og slip Alt-tasten.

  Adgangs tasterne vises.

 2. Tryk på den eller de taster, der vises i den hurtigtast, der vises på eller tættest på fanen kontekstafhængig kommando.

De kontekstafhængige kommandofaner indeholder kommandoer og funktioner, du skal bruge til at arbejde i en bestemt kontekst. Hvis du for eksempel åbner en tabel i design visning, indeholder Kontekstfanerne kommandoer, der kun gælder, når du arbejder med en tabel i den pågældende visning. Når du åbner en tabel i designvisning som et andet eksempel, vises en kontekstafhængig kommandofane med navnet design ud for fanen avancerede værktøjer . Når du klikker på fanen design , viser båndet de kommandoer, der kun er tilgængelige for dig, når objektet er i design visning.

Gallerier    

Båndet bruger også en type kontrolelement, der kaldes et galleri. Gallerikontrolelementet er designet til at fokusere på din opmærksomhed om at få de ønskede resultater. I stedet for kun at vise kommandoer viser galleri kontrolresultatet af at bruge disse kommandoer. Ideen er at give en visuel måde at gennemse og se, hvad Access 2010 kan gøre, med fokus på resultaterne, i stedet for kun at fokusere på selve kommandoerne.

Margengalleri

Gallerier findes i forskellige former og størrelser. Der er et gitter layout, en menu-lignende repræsentation, der falder ned, og selv et layout på båndet, der placerer indholdet af selve galleriet på båndet.

Skjule båndet

Nogle gange har du måske brug for lidt mere plads til at optage dit arbejdsområde. Derfor kan båndet skjules, så kun linjen med kommando fanerne forbliver. Dobbeltklik på fanen aktive kommando for at skjule båndet. Hvis du vil vise det igen, skal du dobbeltklikke på den aktive kommandofane igen.

Skjul og Gendan båndet

 1. Dobbeltklik på den aktive kommandofane (den aktive fane er den fremhævede fane).

 2. Dobbeltklik igen på fanen aktive kommando for at gendanne båndet.

VærktøjsLinjen hurtig adgang (QAT)

VærktøjsLinjen hurtig adgang er en tilstødende værktøjslinje, der støder op til båndet, som giver adgang til kommandoer med et enkelt klik. Standardsættet af kommandoer omfatter Gem, Fortrydog Annuller Fortryd, og du kan tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang, så den indeholder andre kommandoer, du bruger ofte. Du kan også ændre placeringen af værktøjslinjen og ændre den fra standardstørrelsen til stor. Den lille værktøjslinje vises ud for kommando fanerne på båndet. Når du skifter til stor størrelse, vises værktøjslinjen under båndet og udvider den fulde bredde.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Klik på rullepilen længst til højre på værktøjslinjen.

 2. Klik på den kommando, du vil tilføje, under Tilpas værktøjSlinjen hurtig adgang, og så er du færdig.

  Hvis kommandoen ikke vises, skal du klikke på flere kommandoerog fortsætte til næste trin i denne procedure.

 3. Vælg den eller de kommandoer, du vil tilføje, i dialogboksen Access-indstillinger , og klik derefter på Tilføj.

 4. Hvis du vil fjerne en kommando, skal du markere den på listen til højre og derefter klikke på Fjern. Du kan også dobbeltklikke på kommandoen på listen.

 5. Klik på OK, når du er færdig.

Toppen af siden

Navigationsrude

Når du åbner en database eller opretter en ny, vises navnene på dine databaseobjekter i navigationsruden. Databaseobjekterne omfatter dine tabeller, formularer, rapporter, sider, makroer og moduler.

Ojekter i navigationsruden

Hvis du vil åbne et databaseobjekt eller anvende en kommando til et databaseobjekt, skal du højreklikke på objektet og vælge et menuelement fra genvejsmenuen. Kommandoerne i genvejsmenuen varierer afhængigt af objekttypen.

Åbne et databaseobjekt, f. eks en tabel, formular eller rapport

 • Dobbeltklik på objektet i navigationsruden.

  Eller

  Markér objektet i navigationsruden, og tryk derefter på ENTER.

  Eller

 • Højreklik på et objekt i navigationsruden, og klik derefter på Åbn.

Bemærk, at du kan angive en indstilling til at åbne objekter med et enkelt klik i dialogboksen Navigationsindstillinger .

Navigationsruden inddeler databaseobjekterne i kategorier, og disse kategorier indeholder grupper. Nogle kategorier er foruddefinerede for dig, og du kan også oprette dine egne brugerdefinerede grupper.

Som standard vises navigationsruden, når du åbner en database, herunder databaser, der er oprettet i tidligere versioner af Access. Du kan forhindre, at navigationsruden vises som standard, ved at angive en programindstilling. Følgende trin beskriver, hvordan du udfører hver handling.

Sådan vises eller skjules navigationsruden    

 • Klik på knappen i øverste højre hjørne af navigationsruden ( Knap til åbning/lukning af tilpasningslinje for navigationsruden i Access ), eller tryk på F11.

Undgå, at navigationsruden vises som standard

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel databasei venstre rude.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis navigationsrude under navigation, og klik derefter på OK.

Du kan finde flere oplysninger om navigationsruden i artiklen få vist og Administrer objekter ved hjælp af navigationsruden.

Toppen af siden

Dokumenter med faner

For at få den almindelige interaktive brug foretrækker du muligvis at bruge brugergrænsefladen til dokument med faner. Du kan aktivere eller deaktivere dokumenter ved at angive dine adgangsindstillinger (Se Vis eller skjul dokumentfaner, senere i denne artikel). Men hvis du ændrer indstillingerne for dokumenter med faner, skal du lukke og genåbne databasen, for at de nye indstillinger træder i kraft.

Faneopdelte objekter i Access 2007

Vis eller skjul dokumentfaner

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel databasei venstre rude.

 3. I sektionen Programindstillinger under Indstillinger for dokumentvindueskal du vælge dokumenter med faner.

 4. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis dokumentfaner . Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, deaktiveres dokumentfaner.

 5. Klik på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Indstillingen Vis dokumentfaner er en indstilling for en enkelt database. Du skal angive dette uafhængigt for hver database.

  • Når du har ændret indstillingen Vis dokumentfaner , skal du lukke og genåbne databasen for at se ændringerne træder i kraft.

  • Nye databaser, der er oprettet ved hjælp af Vis dokumentfaner som standard.

  • Databaser oprettet ved hjælp af en tidligere version af Access bruger som standard overlappende vinduer.

Toppen af siden

Statuslinje

Du kan få vist en statuslinje nederst i vinduet. Dette almindelige brugergrænsefladeelement vil fortsat være det lokale, hvor du kan søge efter statusmeddelelser, tip til egenskaber, statusindikatorer osv. Statuslinjen tager også to almindelige funktioner, som du også kan se på statuslinjen i andre Office-programmer: Vis/vindues Skift og zoom.

Du kan hurtigt skifte det aktive vindue mellem en af de tilgængelige visninger ved hjælp af de kontrolelementer, der er tilgængelige på statuslinjen. Hvis du får vist et objekt, der understøtter variabel zoom, kan du justere zoomniveauet for at zoome ind eller ud ved hjælp af skyderen på statuslinjen.

Statuslinjen kan aktiveres eller deaktiveres i dialogboksen Access-indstillinger .

Vise eller skjule statuslinjen

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel databasei venstre rude.

 3. Under Programindstillingerskal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningSfeltet Vis status linje . Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, deaktiveres visningen af statuslinjen.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Miniværktøjslinje

Yyou kan formatere tekst mere let ved hjælp af miniværktøjslinjen. Når du markerer tekst til formatering, vises miniværktøjslinjen automatisk over den markerede tekst. Hvis du flytter musemarkøren tættere på miniværktøjslinjen, toner miniværktøjslinjen, og du kan bruge den til at anvende fed, kursiv, skriftstørrelse, farve osv. Når du flytter markøren væk fra miniværktøjslinjen, toner miniværktøjslinjen væk. Hvis du ikke vil bruge miniværktøjslinjen til at anvende tekstformatering på en markering, skal du blot flytte markøren et par pixel væk, og miniværktøjslinjen forsvinder.

Miniværktøjslinje

Formatere tekst ved hjælp af miniværktøjslinjen

 1. Markér den tekst, der skal formateres.

  Miniværktøjslinjen vises gennemsigtigt over teksten.

 2. Anvende formatering ved hjælp af miniværktøjslinjen.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×