Vejledning i brugergrænsefladen i Access 2010

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Access 2010 indeholder en brugergrænseflade, som har væsentlige ændringer i forhold til tidligere versioner. Det gælder især versioner før Access 2007. De to hovedkomponenter i brugergrænsefladen  - båndet og navigationsruden – blev introduceret i Access 2007. Der er foretaget adskillige ændringer af båndet, og en tredje brugergrænsefladekomponent – Microsoft Office Backstage-visning - er en nyhed i Access 2010.

I denne artikel beskrives brugergrænsefladeelementerne i Access 2010, og der findes links til flere oplysninger om disse elementer, og hvordan du tilpasser din brugeroplevelse.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Backstage-visningen

Båndet

Navigationsrude

Dokumenter med faner

Statuslinje

Miniværktøjslinjen

Sådan får du hjælp

Oversigt

De tre hovedkomponenter i brugergrænsefladen i Access 2010 er:

 • Båndet    er en stribe langs toppen af programvinduet, der indeholder grupper af kommandoer.

 • Backstage-visningen    er den samling kommandoer, du kan se under fanen Filer på båndet.

 • Navigationsruden    er ruden i venstre side af programvinduet i Access, der gør det muligt at arbejde med databaseobjekter. Navigationsruden erstattede vinduet Database i Access 2007.

Disse tre elementer udgør det miljø, hvor du kan oprette og bruge databaser.

Båndet

Båndet er den primære erstatning for de menuer og værktøjslinjer, der blev brugt i versioner før Access 2007. Det består primært af faner, der indeholder grupper af knapper.

Båndet indeholder hovedfaner, der grupperer relaterede almindeligt brugte kommandoer, kontekstfaner, der kun vises, når du kan bruge dem, og værktøjslinjen Hurtig adgang, som er en lille værktøjslinje, du kan tilpasse med dine foretrukne kommandoer.

Under fanerne på båndet giver nogle af knapperne dig et galleri over valgmuligheder, og andre starter en kommando.

Visningen Backstage

Visningen Backstage er ny i Access 2010. Den indeholder kommandoer og oplysninger, der gælder for hele databasen, f.eks. Komprimer og reparer og kommandoer, der fandtes i menuen Filer i tidligere versioner, f.eks. Udskriv.

Navigationsruden

Navigationsruden gør det lettere for dig at organisere databaseobjekter og er den vigtigste måde at åbne eller ændre designet af et databaseobjekt. Navigationsruden erstattede vinduet Database, der bruges i Access-versioner før Access 2007.

Navigationsruden er organiseret i kategorier og grupper. Du kan vælge mellem en række organisationsindstillinger og kan også oprette dit eget brugerdefinerede organisationsskema i navigationsruden. En ny database anvender som standard kategorien Objekttype, der omfatter grupper, der svarer til de forskellige typer databaseobjekter. Kategorien Objekttype organiserer databaseobjekterne på en lignende måde som i vinduet Database i tidligere versioner.

Du kan minimere navigationsruden, du kan også skjule den, men du kan ikke dække navigationsruden ved at åbne databaseobjekter foran den.

Visningen Backstage

Backstage-visningen er placeret under fanen Filer på båndet og indeholder mange kommandoer, der i tidligere versioner af Access var i menuen Filer. Backstage-visningen indeholder også andre kommandoer, der gælder for en hel databasefil. Når du åbner Access, men ikke åbner en database (du åbner f.eks. Access fra startmenuen i Windows), kan du se Backstage-visningen.

Fanen Ny i Backstage-visning

I Backstage-visningen kan du oprette en ny database, åbne en eksisterende database, udgive en database på internettet via SharePoint-server og udføre mange fil- og databasevedligeholdelsesopgaver.

Oprette en ny tom database

 1. Start Access fra menuen Start eller en genvej.

  Visningen Backstage åbnes.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Oprette en ny webdatabase

   1. Klik på Tom webdatabase under Tilgængelige skabeloner.

   2. Til højre under Tom webdatabase skal du skrive et navn til din databasefil i boksen Filnavn eller bruge det, der er foreslået.

   3. Klik på Opret.

    Den nye database oprettes, og en ny tabel åbnes i dataarkvisning.

  • Oprette en ny database på pc'en

   1. Klik på Tom database under Tilgængelige skabeloner.

   2. Til højre under Tom database skal du skrive et navn til din databasefil i boksen Filnavn eller bruge det, der er foreslået.

   3. Klik på Opret.

    Den nye database oprettes, og en ny tabel åbnes i dataarkvisning.

Access 2010 indeholder forskellige skabeloner i selve produktet, og du kan hente flere fra Office.com. En Access-skabelon er en foruddefineret database med professionelt udformede tabeller, formularer og rapporter. Skabeloner giver dig mulighed for at komme hurtigt i gang, når du opretter en ny database.

Oprette en ny database ud fra en eksempelskabelon

 1. Start Access fra menuen Start eller en genvej.

  Visningen Backstage åbnes.

 2. Klik på Eksempelskabeloner, og gennemse derefter de tilgængelige skabeloner.

 3. Når du finder den skabelon, du vil bruge, skal du klikke på den.

 4. Til højre i boksen Filnavn skal du skrive et filnavn eller bruge det navn, der foreslås.

 5. Klik på Opret.

  Access opretter den nye database ud fra skabelonen og åbner den.

Du kan hente flere Access-skabeloner fra Office.com direkte fra visningen Backstage.

Oprette en ny database ud fra en Office.com-skabelon

 1. Start Access fra menuen Start eller en genvej.

  Visningen Backstage åbnes.

 2. Klik på en kategori i ruden Office.com-skabeloner, og klik derefter på en af skabelonerne, når skabelonerne i den pågældende kategori vises.

  Bemærk!: Du kan også søge efter en skabelon ved hjælp af den søgeboks, der vises.

 3. Skriv et filnavn i boksen Filnavn, eller brug det navn, der foreslås.

 4. Klik på Hent.

  Access henter automatisk skabelonen, opretter en ny database baseret på den pågældende skabelon, gemmer den i din dokumentmappe (f.eks. mappen Dokumenter) og åbner databasen.

Når du åbner (eller opretter og åbner) en database, tilføjer Access filnavnet og filplaceringen på en intern liste over de senest åbnede dokumenter. Denne liste vises under fanen Seneste i visningen Backstage, så du let kan åbne de databaser, du senest har åbnet.

Åbne en af de databaser, du senest har åbnet

 1. Start Access.

 2. Klik på Seneste i visningen Backstage, og klik derefter på den database, du vil åbne.

  Access åbner databasen.

Åbne en database fra visningen Backstage

 1. Start Access.

 2. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Åbn. Når dialogboksen Åbn vises, skal du søge efter og vælge en fil og derefter klikke på Åbn.

  Databasen åbnes.

Toppen af siden

Båndet

Båndet er den primære erstatning for menuer og værktøjslinjer, og det er den væsentligste brugergrænseflade til kommandoer i Access 2010. En af de vigtigste fordele ved båndet er, at det på ét sted samler alle de opgaver eller startpunkter, der tidligere krævede, at der blev vist forskellige menuer, værktøjslinjer, opgaveruder og andre komponenter i brugergrænsefladen. Med båndet skal du kun lede ét sted efter kommandoer i stedet for en masse forskellige steder.

Når du åbner en database, vises båndet øverst i hovedvinduet i Access, hvor det viser kommandoerne på fanen med aktive kommandoer.

Access-båndet

Båndet indeholder en række kommandofaner, der indeholder kommandoer. I Access 2010 er de vigtigste faner på båndet Filer, Startside, Opret, Eksterne data og Databaseværktøjer. De forskellige faner indeholder grupper af sammenhørende kommandoer, og disse grupper benytter nogle af de andre nye elementer i brugergrænsefladen, f.eks. galleriet, som er en ny type kontrolelement, der præsenterer valgene visuelt.

Det aktuelt aktive objekt bestemmer de kommandoer, der er tilgængelige på båndet. Hvis du f.eks. har åbnet en tabel i dataarkvisning, og du klikker på Formular i gruppen Formularer under fanen Opret, opretter Access formularen baseret på den aktive tabel, dvs. navnet på den aktuelle tabel indsættes i formularens Postkilde-egenskab. Desuden vises nogle båndfaner kun i bestemte kontekster. Fanen Design vises f.eks. kun, når du har et objekt åbent i designvisning.

Du kan bruge genvejstaster sammen med båndet. Alle genvejstasterne fra tidligere versioner af Access fungerer fortsat. Systemet med hurtigtaster erstatter menugenvejstasterne i tidligere versioner af Access. Dette system bruger små indikatorer med et enkelt bogstav eller en kombination af bogstaver, der vises på båndet, når du trykker på tasten ALT. Disse indikatorer viser, hvilken genvejstast der aktiverer kontrolelementet nedenunder.

Når du klikker på en kommandofane, kan du gennemse kommandoerne under den.

Vælge en kommandofane

 1. Start Access.

 2. Klik på den ønskede fane.

-eller-

 1. Start Access.

 2. Tryk på tasten ALT, og slip den igen.

  Tastaturtippene vises.

 3. Tryk på den eller de taster, der vises i tastaturtippet på eller nærmest ved den ønskede kommandofane.

Du kan få udført en kommando på flere forskellige måder. Den hurtigste og mest direkte er at bruge den genvejstast, der er knyttet til den pågældende kommando. Hvis du kender genvejstasten fra en tidligere version af Access, skulle den også fungere i Access 2010.

Du kan finde flere oplysninger om genvejstaster i artiklen Genvejstaster til Access.

Udføre en kommando

 1. Start Access.

 2. Klik på fanen med den pågældende kommando. I følgende tabel vises et repræsentativt udvalg af fanerne og de kommandoer, der findes under hver fane. De tilgængelige faner og kommandoer afhænger af den opgave, du udfører.

Kommandofane

Handlinger, du kan udføre

Startside

Vælge en anden visning.

Kopiere og indsætte fra Udklipsholder.

Angive egenskaber for den aktuelle skrifttype.

Angive den aktuelle skrifttypejustering.

Anvende RTF-formatering i et notatfelt.

Arbejde med poster (Opdater, Ny, Gem, Slet, Totaler, Stavekontrol, Mere).

Sortere og filtrere poster.

Finde poster.

Opret

Oprette en ny, tom tabel.

Oprette en ny tabel fra en skabelon.

Oprette en liste på et SharePoint-websted og en tabel i den aktuelle database, der er sammenkædet med den liste, du lige har oprettet.

Oprette en ny, tom tabel i designvisning.

Oprette en ny formular baseret på den aktive tabel eller forespørgsel.

Oprette en ny pivottabel eller et nyt pivotdiagram.

Oprette en ny rapport baseret på den aktive tabel eller forespørgsel.

Oprette en ny forespørgsel, en ny makro, et nyt modul eller et nyt klassemodul.

Eksterne data

Importere eller sammenkæde med eksterne data.

Eksportere data.

Indsamle og opdatere data ved hjælp af e-mail.

Oprette gemte importer og eksporter.

Køre Styring af sammenkædede tabeller.

Databaseværktøjer

Flytte nogle eller alle dele af en database til et nyt eller eksisterende SharePoint-websted.

Starte Visual Basic-editor eller køre en makro.

Oprette og få vist tabelrelationer.

Vise/skjule objektafhængigheder.

Køre Databasedokumenter eller analysere, hvordan tingene går.

Flytte data til Microsoft SQL Server eller til en Access-database (kun tabeller).

Administrere tilføjelsesprogrammer til Access.

Oprette eller redigere et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

 1. Klik på det kontrolelement, der repræsenterer kommandoen. Hvis du kender genvejstasten til kommandoen fra en tidligere version af Access, kan du indtaste den på tastaturet.

  -eller-

  Tryk på tasten ALT, og slip den igen.

  Hurtigtasterne vises.

  Tryk på den eller de taster, der vises i det tastaturtip, som er knyttet til den ønskede kommandofane.

Faner med kontekstafhængige kommandoer

Ud over standardkommandofanerne benytter Access 2010 også faner med kontekstafhængige kommandoer. Afhængigt af konteksten (det objekt, du arbejder med, og det arbejde, du er i gang med) kan der blive vist en eller flere faner med kontekstafhængige kommandoer ved siden af standardkommandofanerne.

Kontekstfaner

Aktivere en fane med kontekstafhængige kommandoer

 • Klik på fanen med kontekstafhængige kommandoer.

-eller-

 1. Tryk på tasten ALT, og slip den igen.

  Hurtigtasterne vises.

 2. Tryk på den eller de taster, der vises i den hurtigtast, der vises på eller nærmest ved den ønskede kommandofane.

Fanerne med kontekstafhængige kommandoer indeholder kommandoer og funktioner, som du har brug for i en bestemt kontekst. Når du f.eks. åbner en tabel i designvisning, indeholder fanerne med kontekstafhængige kommandoer de kommandoer, der kun er aktuelle, når du arbejder med en tabel i den pågældende visning. Et andet eksempel kunne være, at når du åbner en tabel i designvisning, vises fanen Design med kontekstafhængige kommandoer ved siden af fanen Avancerede værktøjer. Når du klikker på fanen Design, vises kun de kommandoer på båndet, som er tilgængelige, når objektet er i designvisning.

Gallerier   

I båndet benyttes også en type kontrolelement, der kaldes et galleri. Gallerikontrolelementet er beregnet til at hjælpe dig med at koncentrere dig om at opnå resultater. Gallerikontrolelementet viser resultatet af anvendelsen af kommandoerne og ikke blot selve kommandoen. Meningen er at at give dig mulighed for at se, hvad Access 2010 kan gøre, med fokus på resultaterne mere end på selve kommandoerne.

Margengalleri

Gallerier findes i forskellige former og størrelser. De har et gitterlayout, en menuagtig repræsentation, der ruller ned, og også et båndlayout, der placerer indholdet af selve galleriet på båndet.

Skjule båndet

Sommetider har du brug for lidt mere plads til arbejdsområdet. Derfor kan du skjule båndet, så kun linjen med kommandofanerne er tilbage. Dobbeltklik på den aktive kommandofane for at skjule båndet. Dobbeltklik på den aktive kommandofane igen for at vise det igen.

Skjule båndet og få det vist igen

 1. Dobbeltklik på den aktive kommandofane (den aktive fane er den fane, der er fremhævet).

 2. Dobbeltklik igen på den aktive kommandofane for at åbne båndet igen.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang er en værktøjslinje ved siden af båndet, der giver adgang til kommandoer med et enkelt klik. Standardudvalget af kommandoer omfatter Gem, Fortryd og Annuller Fortryd, men du kan tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang til at medtage de kommandoer, du oftest bruger. Du kan også ændre placeringen af værktøjslinjen, og du kan ændre dens størrelse fra lille (standard) til stor. Den lille værktøjslinje vises ved siden af kommandofanerne på båndet. Hvis du skifter til stor størrelse, vises værktøjslinjen under båndet i fuld bredde.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang

 1. Klik på rullepilen længst til højre på værktøjslinjen.

 2. Klik på den kommando, du vil tilføje, under Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang, og du er færdig.

  Alternativt, hvis kommandoen ikke findes på listen, kan du klikke på Flere kommandoer og fortsætte til næste trin i fremgangsmåden.

 3. Marker den eller de kommandoer, du vil tilføje, i dialogboksen Access-indstillinger, og klik derefter på Tilføj.

 4. Hvis du vil fjerne en kommando, skal du fremhæve den på den højre liste og derefter klikke på Fjern. Du kan også dobbeltklikke på kommandoen på listen.

 5. Klik på OK, når du er færdig.

Toppen af siden

Navigationsruden

Når du åbner en database eller opretter en ny, vises navnene på databaseobjekterne i navigationsruden. Databaseobjekterne er bl.a. tabeller, formularer, rapporter, sider, makroer og moduler. Navigationsruden erstatter databasevinduet i tidligere versioner af Access. Hvis du har brugt databasevinduet i en tidligere version til at udføre en opgave, kan du nu udføre den pågældende opgave ved hjælp af navigationsruden. Hvis du f.eks. vil indsætte en række i en tabel i dataarkvisning, åbner du den pågældende tabel fra navigationsruden.

Bemærk!: Navigationsruden er ikke tilgængelig i en webbrowser. Hvis du vil bruge navigationsruden med en webdatabase, skal du først åbne den pågældende database i Access.

Ojekter i navigationsruden

Når du vil åbne et databaseobjekt eller anvende en kommando på et databaseobjekt, kan du højreklikke på objektet og vælge et menupunkt i genvejsmenuen. Det afhænger af objekttypen, hvilke kommandoer der vises i kontekstmenuen.

Åbne et databaseobjekt, f.eks. en tabel, en formular eller en rapport

 • Dobbeltklik på objektet i navigationsruden.

  -eller-

  Marker objektet i navigationsruden, og tryk på ENTER.

  -eller-

 • Højreklik på et objekt i navigationsruden, og klik derefter på Åbn.

Bemærk, at du kan angive en indstilling, så du kan åbne objekter med et enkelt klik i dialogboksen Navigationsindstillinger.

Navigationsruden opdeler databaseobjekterne i kategorier, der indeholder grupper. Nogle kategorier er foruddefinerede, og du kan også oprette egne brugerdefinerede grupper.

Som standard vises navigationsruden, når du åbner en database, herunder databaser, der er oprettet i tidligere versioner af Access. Du kan forhindre, at navigationsruden vises som standard, ved at angive en programindstilling. I det følgende beskrives fremgangsmåden.

Sådan vises eller skjules navigationsruden   

 • Klik på knappen i det øverste højre hjørne i navigationsruden Knap til åbning/lukning af tilpasningslinje for navigationsruden i Access , eller tryk på F11.

Forhindre, at navigationsruden vises som standard

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel database i den venstre rude.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis navigationsrude under Navigation, og klik derefter på OK.

Du kan finde flere oplysninger om brug af navigationsruden i artiklen Bruge og organisere databaseobjekter i navigationsruden.

Toppen af siden

Dokumenter med faner

Som noget nyt i Office Access 2007 kan du få vist databaseobjekter i dokumenter med faner i stedet for overlappende vinduer. I almindelig brug foretrækker du sikkert at arbejde med brugergrænsefladen med dokumenter med faner. Du kan aktivere eller deaktivere dokumenter med faner ved hjælp af Access-indstillinger (se Få vist eller skjule dokumentfaner senere i denne artikel), men hvis du ændrer indstillingen for dokumenter med faner, skal du lukke databasen og derefter åbne den igen, før de nye indstillinger træder i kraft.

Faneopdelte objekter i Access 2007

Få vist eller skjule dokumentfaner

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel database i den venstre rude.

 3. Marker Dokumenter med faner i sektionen Programindstillinger under Indstillinger for dokumentvindue.

 4. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis dokumentfaner. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, slås dokumentfaner fra.

 5. Klik på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Indstillingen Vis dokumentfaner gælder kun for den aktuelle database. Den skal indstilles for hver database for sig.

  • Når du ændrer indstillingen Vis dokumentfaner, skal du lukke databasen og åbne den igen, før ændringerne træder i kraft.

  • Nye databaser oprettet i Access 2007 eller Access 2010 viser som standarddokumentfaner.

  • Databaser oprettet i en tidligere version af Access bruger som standard overlappende vinduer.

Toppen af siden

Statuslinjen

Ligesom i tidligere versioner af Access kan du få vist en statuslinje nederst i vinduet i Access 2010. Dette standardgrænsefladeelement er stadig det sted, du skal se efter statusmeddelelser, egenskabstip, statusindikatorer osv. I Access 2010 har statuslinjen yderligere to standardfunktioner, som du også finder på statuslinjen i andre Office 2010-programmer: Skift visning/vindue og Zoom.

Du kan hurtigt skifte det aktive vindue mellem de forskellige tilgængelige visninger i det aktive vindue ved hjælp af de tilgængelige kontrolelementer på statuslinjen. Hvis du får vist et objekt, der understøtter variabel zoom, kan du justere zoomniveauet ind eller ud med skyderen på statuslinjen.

Statuslinjen kan aktiveres eller deaktiveres i dialogboksen Access-indstillinger.

Få vist eller skjule statuslinjen

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel database i den venstre rude.

 3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis statuslinje under Programindstillinger. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, slås visning af statuslinjen fra.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Miniværktøjslinjen

I versioner af Access før Access 2007 krævede formatering af tekst brug af en menu eller værktøjslinjen Formatering. I Access 2010 er det meget lettere at formatere tekst ved hjælp af miniværktøjslinjen. Når du markerer tekst til formatering, vises miniværktøjslinjen automatisk over den markerede tekst. Hvis du flytter musemarkøren nærmere ved miniværktøjslinjen, toner miniværktøjslinjen frem, og du kan bruge den til at anvende fed tekst, kursiv tekst, skriftstørrelse, skriftfarve osv. på teksten. Når du flytter markøren væk fra miniværktøjslinjen, toner miniværktøjslinjen ud. Hvis du ikke vil bruge miniværktøjslinjen til at anvende tekstformatering på den markerede tekst, skal du blot flytte markøren nogle få pixel bort, så forsvinder miniværktøjslinjen.

Miniværktøjslinje

Formatere tekst ved hjælp af miniværktøjslinjen

 1. Markér den tekst, der skal formateres.

  Miniværktøjslinjen vises gennemsigtigt over teksten.

 2. Anvend formateringen ved hjælp af miniværktøjslinjen.

Toppen af siden

Få hjælp

Hvis du har et spørgsmål, kan du få hjælp ved at trykke på F1 eller klikke på ikonet med spørgsmålstegnet i højre side af båndet.

Startpunkt for Hjælp

Du kan også finde Hjælp i visningen Backstage:

 • Klik på fanen Filer, og klik derefter på Hjælp.

  Der vises en liste over Hjælp-ressourcer i visningen Backstage.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×