Vejledning i brug af felter med flere værdier

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I de fleste DMBS-systemer (Database Management Systems), herunder tidligere versioner af Microsoft Access, kan du kun gemme en enkelt værdi i et felt. I Microsoft Office Access 2007 kan du også oprette felter, der kan indeholde flere værdier, f.eks. en liste over kategorier, som du har tildelt et problem. Felter med flere værdier er nyttige i visse situationer, f.eks. når du bruger Office Access 2007 til at arbejde med data i en Windows SharePoint Services 3.0-liste, og den pågældende liste indeholder et felt, som bruger en af de felttyper, der tillader flere værdier.

I dette emne er der en beskrivelse af felter med flere værdier i Office Access 2007 og i Windows SharePoint Services, hvordan du opretter et felt med flere værdier, hvornår det bruges, og hvordan du benytter et felt med flere værdier i en forespørgsel.

Denne artikel indeholder

Hvad er et felt med flere værdier?

Felter med flere værdier i Windows SharePoint Services

Hvornår skal jeg bruge et felt med flere værdier

Sådan oprettes et felt med flere værdier

Ved hjælp af guiden Opslag

Ændre designet af et felt med flere værdier

Hvordan du benytter et felt i en forespørgsel

Hvad er et felt med flere værdier?

Lad os antage, at du har en opgave, du vil tildele en af dine medarbejdere eller leverandører, men du finder ud af, at det er nødvendigt at tildele den til flere personer. I Office Access 2007 kan du oprette et felt med flere værdier, hvor du kan vælge personerne på en liste.

Felt med flere værdier

Når du klikker på kombinationsboksen, vises afkrydsningsfelter med angivelse af dine valg. Du kan markere eller fjerne markeringen af elementer på listen, og derefter klikke på OK for at vælge indstillingerne.

En kombinationsboks for et felt med flere værdier

De valgte personer gemmes i feltet med flere værdier og vises som standard adskilt af kommaer.

Et felt med flere værdier med værdier, der er adskilt af komma

Formålet med felter med flere værdier er at gøre det let at understøtte de tilfælde, hvor du ønsker at markere og gemme flere valg uden at være nødt til at benytte et mere avanceret databasedesign. Felter med flere værdier er også vigtige for integrationen med Windows SharePoint Services, da SharePoint-lister også understøtter felter med flere værdier.

Du spekulerer måske på, hvorfor Office Access 2007 giver mulighed for at gemme flere værdier i ét felt, når de fleste relationsdatabasesystemer ikke tillader det. Svaret er, at databaseprogrammet i Office Access 2007 rent faktisk ikke gemmer værdierne i et enkelt felt. Selv om det for brugeren ser ud, som om det er et enkelt felt, gemmes og administreres værdierne i virkeligheden hver for sig i skjulte systemtabeller. Access-databaseprogrammet håndterer dette automatisk og adskiller dataene og bringer dem sammen igen for at præsentere dem i ét felt.

Rent teknisk benytter Access en mange-til-mange-relation til at implementere felter med flere værdier. Tag f.eks. en begivenhedstabel, hvor du tildeler en eller flere medarbejdere ansvaret for hver begivenhed. Du kunne så oprette et felt med flere værdier med navnet "Tildelt" til at tildele medarbejderne begivenheder. Relationen mellem begivenheder og medarbejdere er mange-til-mange. Det betyder, at du kan have mange medarbejdere knyttet til én begivenhed, og du kan også have én medarbejder knyttet til mange begivenheder.

Toppen af siden

Felter med flere værdier i Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services 2.0 understøtter en kolonne med navnet Valg, hvor du kan vælge og gemme flere valg i et enkelt felt. I Windows SharePoint Services 3.0 kan du også oprette et opslagsfelt, hvor du kan vælge og gemme flere valg i et enkelt felt. For at Office Access 2007 kan arbejde sammen med Windows SharePoint Services og understøtte de forskellige felttyper, understøtter Office Access 2007 felter med flere værdier.

Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, der benytter felter med flere værdier, opretter og bruger Office Access 2007 automatisk et Access-felt med flere værdier lokalt.

Når du eksporterer en Access-tabel til en SharePoint-liste, og Access-tabellen indeholder et felt med flere værdier, bliver feltet en af de felttyper med flere værdier, der er tilgængelige i Windows SharePoint Services. På samme måde gælder det, at når du flytter en Access-database til et SharePoint-websted, og databasen indeholder Access-tabeller, der indeholder felter med flere værdier, bliver hvert af disse felter med flere værdier til en af felttyperne med flere værdier i Windows SharePoint Services.

Toppen af siden

Hvornår bruges et felt med flere værdier?

Du bør overveje at oprette et felt med flere værdier, når du vil gøre følgende:

 • Gemme et valg med flere værdier fra en liste med valg, og denne liste er forholdsvis lille.

  I Office Access 2007 opretter du et felt med flere værdier ved hjælp af guiden Opslag i tabeldesignvisning.

 • Eksportere en Access-tabel til et SharePoint-websted, så den anvender felter med flere valg eller opslagsfelter med flere værdier i Windows SharePoint Services.

  I Office Access 2007 opretter du et felt med flere værdier ved hjælp af guiden Opslag i tabeldesignvisning. Derefter eksporterer du tabellen til en SharePoint-liste.

 • Flytte en Access-database til et SharePoint-websted, så den anvender felter med flere valg eller opslagsfelter med flere værdier i Windows SharePoint Services.

  I Office Access 2007 opretter du et felt med flere værdier ved hjælp af guiden Opslag i tabeldesignvisning. Derefter klikker du på kommandoen Flyt til SharePoint under fanen Eksterne data.

 • Sammenkæde med en SharePoint-liste, der indeholder et felt med flere valg eller et opslagsfelt med flere værdier.

  Office Access 2007-feltet med flere værdier oprettes automatisk og sammenknyttes automatisk med Windows SharePoint Services-feltet, når du opretter den sammenkædede tabel.

Ud over disse scenarier kan du også ønske at bruge et felt med flere værdier, hvis du er rimelig sikker på, at databasen ikke senere skal konverteres til Microsoft SQL Server. Et Office Access 2007-felt med flere værdier flyttes til SQL Server som et Memo-felt (ntext) med det afgrænsede sæt værdier. Da SQL Server ikke understøtter en datatype med flere værdier i en mange-til-mange-relation, kan der være behov for yderligere design og konvertering.

Toppen af siden

Hvordan oprettes et felt med flere værdier?

Når du åbner en tabel, åbnes den i dataarkvisning. Du kan tilføje en opslagskolonne med flere værdier ved at klikke på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark. Det starter guiden Opslag, som fører dig gennem oprettelsen af opslagskolonnen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil oprette opslagskolonnen, i navigationsruden for at åbne den.

 4. Klik på Opslagskolonne i gruppen Felter og kolonner under fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

  Guiden Opslag vises.

  Side i guiden Opslag, hvor du kan vælge tabel/forespørgsel eller værdiliste

 5. I den første dialogboks i guiden Opslag skal du bestemme, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, du skriver.

  Den mest almindelige type opslagskolonne med flere værdier er en kolonne, der viser værdier, der er slået op i en relateret tabel eller forespørgsel.

 6. For at lære at fuldføre guiden Opslag, skal du se Brug af guiden Opslag. Til mere dybtgående oplysninger om, hvordan du opretter et felt, kan du se tilføje eller ændre en opslagskolonne, kan du gemme flere værdier.

Toppen af siden

Brug af guiden Opslag

Guiden Opslag startes, når du opretter en opslagskolonne i dataarkvisning, når du trækker et felt fra ruden Feltliste til en tabel, der er åben i dataarkvisning, og når du vælger Guiden Opslag i kolonnen Datatype i designvisning. Guiden fører dig gennem de trin, der skal udføres for at oprette en opslagskolonne, og indstiller automatisk de relevante feltegenskaber, så de svarer til dine indstillinger. Guiden opretter også tabelrelationer og indekser efter behov for at understøtte opslagskolonnen.

Når guiden vises, skal du angive, om du vil basere opslagskolonnen på værdierne i en tabel eller forespørgsel eller på en liste over værdier, du skriver. Hvis databasen er designet korrekt, og oplysningerne er opdelt i emnebaserede tabeller, skal du i de fleste tilfælde vælge en tabel eller forespørgsel som kilde for opslagskolonnen.

 • Oprette opslaget med flere værdier baseret på en tabel eller forespørgsel

  Når du trækker et felt fra ruden Feltliste for at oprette et felt med flere værdier, udføres de to første trin i nedenstående procedure automatisk, så du skal begynde ved det tredje trin.

  1. Klik på Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

  2. Vælg en tabel eller forespørgsel på listen, og klik på Næste.

  3. Klik på de felter, du vil medtage i opslaget, under Tilgængelige felter.

  4. Klik på knappen med større end-tegnet (>) for at flytte det felt, du har klikket på, til listen Valgte felter.

  5. Gentag de to første trin, indtil du har angivet alle de felter, du vil medtage i opslaget, på listen Markerede felter. Klik derefter på Næste.

  6. Du kan også vælge et til fire felter, som opslagsdataene skal sorteres efter, og derefter klikke på Næste. Klik på knappen Stigende for at skifte fra sortering af opslagselementer i stigende rækkefølge til sortering af opslagselementer i faldende rækkefølge. Bemærk, at knapnavnet skifter til Faldende. Klik på knappen igen for at skifte tilbage. Klik på Næste for at fortsætte.

  7. Juster evt. bredden af kolonnerne i opslagsfeltet, og klik derefter på Næste.

  8. Marker afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  9. Klik på Udfør.

   Når du klikker på knappen Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

  10. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade for at gemme tabellen, og klik derefter på Gem.

 • Oprette opslaget flere værdier baseret på værdier, du indtaster

  1. Klik på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

  2. Angiv antallet kolonner. Skriv derefter hver værdi. Tryk på TAB for at flytte til den næste kolonne eller række.

  3. Klik på Næste, når du er færdig med at indtaste værdier.

  4. Hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2, skal du vælge, hvilken kolonne, du vil bruge til entydigt identificerer hver værdi. Dobbeltklik på den kolonne, du vil bruge til at entydigt identificerer hver værdi i feltet Tilgængelige felter.

   Bemærk!: Dette trin vises ikke, hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2.

  5. Indtast opslagskolonnens etiket i guiden Opslag.

  6. Marker afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?

   Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

  7. Klik på Udfør.

   Når du klikker på knappen Udfør, oprettes der en opslagskolonne, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

  8. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade for at gemme tabellen, og klik derefter på Gem.

   Når du har oprettet feltet med flere værdier, vises det som en rulleliste med afkrydsningsfelter, når du får vist tabellen i dataarkvisning.

Toppen af siden

Ændre udformningen af et felt med flere værdier

Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer designet af et felt med flere værdier, i artiklen tilføje eller ændre en opslagskolonne, kan du gemme flere værdier.

Toppen af siden

Hvordan benyttes et felt med flere værdier i en forespørgsel?

Når du anvender et felt med flere værdier i en forespørgsel, skal du beslutte, om du vil hente alle værdierne i ét felt adskilt af kommaer eller en separat række for hver værdi. Antag f.eks., at du har en opgavetabel med et TildeltTil-felt, som du bruger til at tildele opgaver til medarbejdere. Du kan oprette en forespørgsel med TildeltTil-feltet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Billede af Access-båndet

 4. Klik på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier (i dette eksempel: "Opgaver"), i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på Luk.

 6. Træk de felter, du vil bruge til forespørgslen, til forespørgselsgitteret. I dette eksempel skal du trække feltet Titel og feltet med flere værdier med navnet TildeltTil til forespørgselsgitteret.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultatet af forespørgslen ser sådan ud, hvor den ene kolonne viser opgavetitlen, og den anden viser feltet med flere værdier:

Forespørgselsresultat, der viser felterne Titel og TildeltTil


Hvis du vil have vist feltet TildeltTil udvidet, så hver af værdierne i feltet vises på en række for sig, skal du angive egenskaben Værdi ved at føje strengen ".Værdi" til "TildeltTil" i rækken Felt som vist her i forespørgselsgitteret:

Forespørgselsgitter, der viser værdierne, der er tildelt felterne Titel og TildeltTil

Når du angiver TildeltTil i rækken Felt, vises alle værdierne i feltet med flere værdier på én række, når du kører forespørgslen, men hvis du bruger egenskaben Værdi (f.eks. TildeltTil.Værdi), vises feltet med flere værdier udvidet, så hver værdi vises på en række for sig selv som vist her i forespørgselsgitteret. Du kan oprette en forespørgsel for at få vist individuelle værdier ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Billede af Access-båndet

 4. Klik på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier (i dette eksempel: "Opgaver"), i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på Luk.

 6. Træk de felter, du vil bruge (i dette eksempel feltet med flere værdier med navnet "TildeltTil.Værdi"), til forespørgselsgitteret.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultatet af forespørgslen ser sådan ud, hvor den ene kolonne viser opgavetitlen, og den anden kolonne viser TildeltTil.Værdi:

Forespørgselsresultat, der viser Titel og de individuelle værdier i TildeltTil

Du kan finde flere oplysninger om brug af felter med flere værdier i forespørgsler under Brug af felter med flere værdier i forespørgsler.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×