Vælge den bedste tendenslinje for dine data

Når du vil tilføje en tendenslinje i et diagram i Microsoft Graph, kan du vælge en af de seks forskellige tendens-/regressionstyper. Den type data, du har, bestemmer, hvilken type tendenslinje du skal bruge.

Pålidelighed af tendenslinje   En tendenslinje er mest pålidelig, når dens R-kvadreret værdi er på eller tæt ved 1. Når du tilpasser en tendenslinje til dine data, beregner Graph automatisk dens R-kvadrerede værdi. Hvis du vil, kan du få denne værdi vist på dit diagram.

Lineær

En lineær tendenslinje er en ret linje, der bruges sammen med enkle, lineære datasæt. Dataene er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter angiver en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

I det følgende eksempel viser en lineær tendenslinje klart, at salget af køleskabe er steget konsekvent over en periode på 13 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9036, hvilket viser, at linjen passer godt til dataene.

Diagram med lineær tendenslinje

Logaritmisk

En logaritmisk tendenslinje er den bedst tilpassede kurve, man kan anvende, når hastigheden af ændringer i dataene øges eller reduceres hurtigt og derefter udjævnes. I en logaritmisk tendenslinje kan der bruges negative og/eller positive værdier.

I det følgende eksempel er der brugt en logaritmisk tendenslinje til at illustrere en forventet vækst i bestanden af dyr med en bestemt mængde plads, hvor bestanden udjævnede sig, efterhånden som pladsen til dyrene blev mindre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9407, hvilket viser, at linjen passer relativt godt til dataene.

Diagram med logaritmisk tendenslinje

Polynomisk

En polynomisk tendenslinje er en kurve, der bruges, når der er udsving i dataene. Det er f.eks. nyttigt ved analysering af gevinster og tab på grundlag af en stor mængde data. Den polynomiske rækkefølge kan fastlægges ud fra antallet af udsving i dataene eller ud fra, hvor mange buer (top og dal), der forekommer i kurven. En 2. ordens polynomisk tendenslinje har normalt kun en top eller en dal. En 3. ordens polynomisk tendenslinje har normalt en eller to toppe eller dale. En 4. ordens polynomisk tendenslinje kan have op til tre toppe eller dale.

I det følgende eksempel er der brugt en polynomisk tendenslinje af anden orden (én top) til at illustrere forholdet mellem fart og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9474, hvilket betyder, at linjen passer godt til dataene.

Diagram med polynomisk tendenslinje

Potens

En potenstendenslinje er en kurvet linje, der bruges bedst sammen med datasæt, der sammenligner målinger, der forøges med et bestemt interval, f.eks. en racerbils acceleration med et-sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

I det følgende eksempel er accelerationsdata vist ved indsættelse af afstand i meter gange sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9923, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med potenstendenslinje

Eksponentiel

En eksponentiel tendenslinje er en kurve, som er meget praktisk, når dataværdier stiger eller falder i stadigt større intervaller. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

I det følgende eksempel bliver en eksponentiel tendenslinje brugt til at illustrere den faldende mængde af kulstof 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk at den R-kvadrerede værdi er 1, hvilket betyder, at linjen passer perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Bevægeligt gennemsnit

En tendenslinje med bevægeligt gennemsnit udjævner svingninger i data, så et mønster eller en tendens vises mere tydeligt. En tendenslinje med bevægeligt gennemsnit bruger et bestemt antal datapunkter (fastlægges i indstillingen Periode), beregner gennemsnittet for dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis Periode f.eks. fastlægges til 2, bruges gennemsnittet for de to første datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med bevægeligt gennemsnit. Gennemsnittet for det andet og tredje datapunkt, bruges som det andet punkt i tendenslinjen med bevægeligt gennemsnit og så videre.

I det følgende eksempel viser en bevægelig gennemsnitstendenslinje et mønster for antallet af boliger solgt over en periode på 26 uger.

Diagram med linje med glidende gennemsnit

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×