Upload indhold fra det lokale miljø til SharePoint Online ved hjælp af PowerShell-cmdlet'er

Bemærkninger!: 

 • 10. januar 2018

 • SharePoint-overførselsværktøj er nu tilgængelig og kan hjælpe med at forenkle din overførselsproces. Dette nye værktøj giver dig en guide-lignende oplevelse, der vejleder dig igennem overførelserne af enten dine lokale SharePoint-dokumentbiblioteker eller dine lokale filshares, og overfører dem til enten SharePoint eller OneDrive i Office 365. Det er tilgængeligt for alle Office 365-brugere.

 • Gå til SharePoint-overførselsværktøj for at downloade værktøjet

Vigtigt!: SharePoint-overførselsværktøjet er i øjeblikket ikke tilgængeligt for brugere af Office 365, der styres af 21Vianet i Kina.
Dette er en trinvis vejledning i, hvordan du bruger SharePoint Online Migration PowerShell-cmdlet'er til at overføre indhold fra en lokal filshare til Office 365.

SharePoint Online Migration PowerShell-cmdlet'er er designet til at flytte lokalt indhold fra filshares. Med et minimalt antal CSOM-opkald udnyttes det midlertidige BLOB-lager fra Azure præcist i forhold til behovet for at overføre store datamængder.

Her er trinnene til brug af SPO Migration PowerShell, så du kan uploade dine lokale data til SharePoint Online:

Trin 1: Installér SharePoint Online Management Shell.

Trin 2: Konfigurer din arbejdsmappe

Trin 3: Fastlæg dine placeringer og legitimationsoplysninger

Trin 4: Opret en ny indholdspakke fra en filshare i det lokale miljø

Trin 5: Konverter indholdspakken til destinationswebstedet

Trin 6: Send indhold, der skal importeres

Trin 7: Forvaltning og overvågning af SPO-overførsel (valgfrit)

Forudsætninger

 • Understøttede operativsystemer: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Bemærk!: Tilladelser: På destinationswebstedet skal du være administrator for en gruppe af websteder.

Inden du begynder

Trin 1: Installér SharePoint Online Management Shell

Første trin er at installere SharePoint Online Management Shell.

 1. Fjern alle tidligere versioner af SharePoint Online Management Shell.

 2. Du skal installere herfra: SharePoint Online Management Shell.

 3. Åbn SharePoint Online Management Shell, og vælg Kør som administrator.

Tilbage til toppen

Trin 2: Konfigurer din arbejdsmappe

Før du starter overførselsprocessen, skal du konfigurere din arbejdsmappe ved at oprette to tomme mapper. Disse mapper optager ikke en masse plads på harddisken, da de kun indeholder XML.

 1. Opret en midlertidig pakkemappe.

 2. Opret en endelig pakkemappe.

Tilbage til toppen

Trin 3: Fastlæg dine placeringer og legitimationsoplysninger

Ved dette trin skal du identificere dine placeringer og legitimationsoplysninger, herunder placeringen af kildefiler, destinationsfiler samt webplacering.

Åbn SharePoint Online Management Shell på din lokale computer. Kør følgende kommandoer, hvor du udskifter dine værdier.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Tilbage til toppen

Trin 4: Opret en ny indholdspakke fra en filshare i det lokale miljø

I dette trin skal du oprette en ny overførselspakke ud fra en filshare. Når du opretter en indholdspakke ud fra en filshare, læser kommandoen New-SPOMigrationPackage listen over indhold målrettet af kildestien og genererer XML for at udføre overførslen.

Du skal bruge følgende parametre, medmindre de er anført som valgfrie:

 • SourcefilesPath: peger på indholdet, du vil overføre

 • OutputPackagePath: peger på en midlertidige mappe

 • TargetWebUrl: peger på destinationswebstedet

 • TargetDocumentLibraryPath: peger på dokumentbiblioteket inde på webstedet.

 • IgnoreHidden: indstilling til at springe skjulte filer over (valgfri)

 • ReplaceInvalidCharacters: retter ugyldige tegn, når det er muligt (valgfri)

Eksempel:

I dette eksempel vises det, hvordan du opretter en ny pakke ud fra en filshare, mens du ignorerer skjulte filer og erstatter ikke-understøttede tegn i et fil-/mappenavn.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Tilbage til toppen

Trin 5: Konverter indholdspakken til destinationswebstedet

Når du har oprettet indholdspakken, skal du bruge kommandoen ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage til at konvertere xml-filerne, der genereres i den midlertidige mappe. Den gemmer et nyt pakkesæt med målrettede metadatafiler fra overførselsmappen til destinationsmappen. Dette er den endelige pakke.

Bemærk!: På destinationen bliver legitimationsoplysningerne tilhørende administratoren for gruppen af websteder brugt til at indsamle data for at oprette forbindelse til dataene på gruppen af websteder.

Du skal angive seks påkrævede parametre (andre er valgfrie

 • ParallelImport: Bed værktøjet om at optimere ydeevnen ved hjælp af parallelle tråde.

 • SourceFiles: peger på mappeplaceringen, hvor pakkens indholdskildefiler findes

 • SourcePackagePath: peger på den midlertidige pakkemappe

 • OuputPackagePath: peger på den endelige pakkemappe

 • Legitimationsoplysninger: SPO-legitimationsoplysninger, der har administratorrettigheder på destinationswebstedet

 • TargetWebUrl: peger på dit destinationswebsted

 • TargetDocumentLibraryPath: sti til destinationsbibliotek

Eksempel:

I dette eksempel vises det, hvordan du konverterer en pakke til en målrettet en af slagsen ved at slå data op i gruppen af destinationswebsteder. Her bruges parameteret –ParallelImport til at øge ydeevnen for filshareoverførslen.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Tilbage til toppen

Trin 6: Send indhold, der skal importeres

På dette trin opretter kommandoen Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit et nyt overførselsjob i gruppen af destinationswebsteder og returnerer en GUID, der repræsenterer Job-id'et. Denne kommando uploader krypterede kildefiler og manifester til et midlertidigt Azure blob-lager for hvert job.

Du skal angive fire påkrævede parametre (andre er valgfrie):

 • TargetwebURL: Peger på destinationens websted

 • SourceFilesPath: Peger på de filer, der skal importeres

 • SourcePackagePath: Peger på det endelige manifest knyttet til filerne, der skal importeres

 • Legitimationsoplysninger: De SharePoint Online-legitimationsoplysninger, der har administratorrettigheder for gruppe af websteder til destinationswebstedet

Eksempel 1:

I dette eksempel vises det, hvordan du kan sende pakkedata til oprettelse af et nyt overførselsjob.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Eksempel 2:

I dette eksempel vises det, hvordan du kan sende pakkedata til oprettelse af nye overførselsjob til parallel import.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

For hvert sendte job returnerer cmdlet'en Invoke disse egenskaber som en del af et job:

 • Job-id: Id'et for jobbet i SPO

 • ReportingQueueUri: Den SPO Azure-kø, der gemmer meddelelserne om status i realtid for overførslen.

 • Kryptering: Den krypteringsnøgle og -metode, der bruges under overførsel af indholdet til Azure. Dette er påkrævet, når du dekrypterer meddelelserne i køen og importerer logfiler.

Hvis du bruger din egen Azure Storage-konto, skal du bruge Set-SPOMigrationPackageAzureSource og Submit-SPOMigrationJob til at overføre indhold til dit lager.

Tilbage til toppen

(Valgfrit) Trin7: Forvaltning og overvågning af SPO-overførsel

Når jobbet er sendt, er der udelukkende interaktion mellem Azure og SPO under hentning og overførsel af indhold til destinationen. Denne proces er timerjobbaseret, hvilket betyder, at det er en kø baseret på først til mølle-princippet. Dette forhindrer ikke, at andre job kan føjes til køen af den samme person.

Der kan forekomme en forsinkelse på 1 minut, hvis der ikke kører andre job.

Kontrollér jobstatus

Du kan kontrollere dit jobs status ved at vise opdateringer i realtid opført i Azure Storage-kontoens kø ved at bruge kryptering. Se trin 6 for returnering af krypteringsnøgle (EncryptionKey).

Visning af logfiler

Hvis du bruger din egen Azure Storage-konto, kan du se i manifestcontaineren i Azure Storage for logfiler over alle hændelser. Du kan nu trygt slette disse containere, hvis du ikke vil beholde dem som sikkerhedskopier i Azure.

Hvis der er opstået fejl eller advarsler, bliver der oprettet .err- og .wrn-filer i manifestcontaineren.

Hvis du bruger det midlertidige Azure Storage, der er oprettet via SPOMigrationEncryptUploadSubmit i trin 6, kan du hente importlogfilen SAS URL ved at dekryptere Azure-kømeddelelsen med "Hændelse"-værdien "JobLogFileCreate". Du kan med importlogfilen SAS URL hente logfilen og dekryptere den med den samme krypteringsnøgle, som blev returneret i trin 6.

Tilbage til toppen

Scriptscenarier til genbrug

Følgende er et eksempel på et script, du kan bruge, som omfatter alle trinnene fra fastlæggelsen af dine placeringer og legitimationsoplysninger til at sende dine pakkedata for at oprette et nyt overførselsjob.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Documents"

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# Konvertér en pakke til en målrettet pakke ved at slå data op i gruppen af destinationswebsteder.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Indsend pakkedata for at oprette et nyt overførselsjob

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

I dette eksempel vises det, hvordan du får de returnerede oplysninger om et job, som kommer i form af et GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

I dette eksempel vises det, hvordan du får $job.ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

I dette eksempel demonstreres det, hvordan du får krypteringsnøglen og eksempelreturneringen .

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Vigtigt!: Alle meddelelser krypteres i køen. Hvis du vil læse fra ReportingQueue, skal du have krypteringsnøglen (EncryptionKey).

Bedste praksis og begrænsninger

Beskrivelse

Anbefaling

Pakkestørrelse

10-20 GB

Brug – ParallelImport-parameteret for fileshare-overførsel, som automatisk opdeler den store pakke i mindre pakker.

Filstørrelse

2 GB

Destination – størrelse

Destinationswebstedet bør forblive utilgængeligt for brugere, indtil overførslen er gennemført.

SharePoint Online – begrænsninger

SharePoint Online og OneDrive for Business: softwaregrænser og -begrænsninger.SharePoint Online: softwaregrænser og -begrænsninger

Azure – begrænsninger

Resource

Standard/Begrænsning

TB pr. lagerkonto

500 TB

Maks. størrelse på enkelt blobcontainer, tabel eller kø

500 TB

Det maksimale antal blobcontainere, blobs, fileshares, tabeller, køer, objekter eller meddelelser pr. lagerkonto

Eneste begrænsning er 500 TB-lagerkapacitet pr. konto

Overførselshastighed til destination for enkelt blob

Op til 60 MB pr. sekund eller op til 500 anmodninger pr. sekund

Relaterede emner

Brug Windows PowerShell-cmdlets til SharePoint Online- og OneDrive-overførsel

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×