ULIGE.SIDSTE.AFKAST, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ULIGE.SIDSTE.AFKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige (kort eller lang) sidste periode.

Syntaks

ULIGE.SIDSTE.AFKAST(afregningsdato;udløbsdato;sidste_rente;rente;kurs;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen ULIGE.SIDSTE.AFKAST har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Sidste_rente    Påkrævet. Værdipapirets sidste kupondato.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets rente.

 • Kurs    Påkrævet. Værdipapirets kurs.

 • Indløsningskurs    Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Hyppighed    Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor obligationen udløber. Antag f.eks., at en 30 års obligation udstedes den 1. januar 2008 og erhverves af køber 6 måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være den 1. januar 2008, afregningsdatoen den 1. juli 2008 og udløbsdatoen 1. januar 2038, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Afregningsdato, udløbsdato, sidste_rente og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato, udløbsdato eller sidste_rente ikke er en gyldig dato, returnerer ULIGE.SIDSTE.AFKAST fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis rente < 0, eller hvis kurs ≤ 0, returnerer ULIGE.SIDSTE.AFKAST fejlværdien #NUM!.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer ULIGE.SIDSTE.AFKAST fejlværdien #NUM!.

 • Nedenstående betingelse for datoen skal være opfyldt, ellers returnerer ULIGE.SIDSTE.AFKAST fejlværdien #NUM!:

  udløbsdato > afregningsdato > sidste_rente

 • ULIGE.SIDSTE.AFKAST beregnes således:

  Ligning

  hvor:

  • Pi = antallet af påløbne dage for den iende eller sidste kvasi-kuponperiode i ulige periode. Der tælles fremad fra sidste rentetilskrivningsdato før indløsning.

  • DKi = antallet af talte dage i hver iende eller sidste kvasi-kuponperiode. Antallet af dage bestemmes af længden af den pågældende kuponperiode.

  • AK = antallet af kvasi-kuponperioder, der går op i ulige periode. Hvis dette tal indeholder en brøk, rundes det op til det nærmeste hele tal.

  • NLi = den iende eller sidste kvasi-kuponperiodes normale længde i dage i ulige kuponperiode.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse af argument

20-04-2008

Afregningsdato

15-06-2008

Udløbsdato

24-12-2007

Rentetilskrivningsdato

3,75 %

Kuponrente

DKK 99,875

Pris

DKK 100

Indløsningskurs

2

Frekvens er halvårligt

0

30/360 datotype

Formel

Beskrivelse

R esultat

=ULIGE.SIDSTE.AFKAST(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Afkastet for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) sidste periode for obligationen med brug af betingelserne i cellerne A2:A10 som funktionsargumenter. Resultatet er 0,04519 eller 4,52 %.

4,52 %

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×