Udskrive en visning eller rapport

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En udskrevet visning er mere end bare en behageligt metode til at præsentere projektoplysninger. Nogle gange kan det være den mest effektive måde. Du kan udskrive visninger, der præsenterer netop de oplysninger, du vil dele med Project.

Hvad vil du foretage dig?

Udskrive en visning

Optimere en visning til udskrivning

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring i en visning

Udskrive en grundlæggende rapport

Udskrive en visning

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, under fanen Vis i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Gennemse visningen eller foretage justeringer før udskrivning, skal du se i højre side af siden.

  Hvis du vil se den faktiske størrelse af visningen, som den bliver udskrevet, skal du klikke på et vilkårligt sted i området Vis udskrift.

 4. Vælg Udskriv til at udskrive visningen.

Hvis en foruddefineret visning ikke opfylder netop dine behov, du kan anvende forskellige tabeller eller filtre eller ændre de måde, som opgaver, ressourcer, eller tildelinger er grupperet eller sorteret.

Optimere en visning til udskrivning

Hvis du vil gøre udskrivningen så effektiv som muligt, kan du angive de ønskede indstillinger. For eksempel kan du udskrive et interval af sider (defineret af sidetal eller datoer), skjule tomme sider og udskrive flere kopier.

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, under fanen Vis i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger.

  Tip!: Hvis du vil udskrive en oversigt eller overordnet oversigt over projektet, skal du filtrere din visning først ved at vise hovedopgaver eller et bestemt dispositionsniveau. Du kan også vælge visningen tidslinje til en flot visning for at udskrive hurtigt og nemt.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Øverst på siden skal du angive antallet kopier, der skal udskrives.

  Tip!: Angive yderligere indstillinger for printeren, ved at vælge Printeregenskaber. Typisk, du kan ændre papirtypen, farve og andre almindelige printerindstillinger, men typen indstillinger varierer afhængigt af typen printer, du bruger.

 4. Under Indstillinger, angive, hvor meget af det projekt, du vil udskrive.

  Du kan angive en hvilken som helst detaljeringsniveau, du vil bruge, fra bestemte datoer til hele projektet.

  Du kan også angive, om der skal udskrives projektet med et liggende (som er et overblik vandret) eller stående format (som er et overblik lodret).

 5. Vælg Udskriv.

Bemærk!: Hvis oplysningerne på den sidste side (eller kolonne af sider) slutter 3 tommer eller mindre fra den venstre kant af siden, og klik derefter visningens tidsskala skaleres til at passe til den forrige side (eller kolonne af sider). Hvis oplysninger, der er mere end 3 tommer fra venstre kant af siden, skaleres visningen til at udfylde den aktuelle side (eller kolonne af sider).

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring i en visning

Følgende procedurer gælder, uanset om du vil redigere et sidehoved, sidefod eller forklaring.

 1. Vælg filen > Udskriv > Sideopsætning.

 2. Vælg fanen venstre, Centreret eller højresidehoved, sidefod eller forklaring under fanen.

 3. I tekstfeltet skal du skrive eller indsætte teksten, tilføje dokument- eller projektoplysningerne eller indsætte et grafikelement.

  Du kan oprette flere linjer sidehoveder, sidefødder og forklaringer. I slutningen af den første linje med tekst eller oplysninger, skal du trykke på ENTER. At føje linjer efter et billede, Vælg billedet, Placer markøren efter billedet, og tryk derefter på ENTER. Overskrifter kan have op til fem linjer af oplysninger. Sidefoden og forklaringen kan have op til tre linjer.

  • Hvis du vil tilføje sidetal til sidehoved, sidefod eller forklaring, skal du vælge Indsæt sidetal Grafikelementet Indsæt sidetal , Indsæt antal sider Grafikelementet Indsæt antal sider eller begge dele.

  • For at tilføje aktuelt vælge dato eller klokkeslæt til sidehoved, sidefod eller forklaring, Indsæt dags dato Grafikelementet Indsæt dags dato , Indsæt aktuelt klokkeslæt Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt eller begge dele.

  • Vælg Indsæt filnavn Grafikelementet Indsæt filnavn for at føje filnavnet til sidehoved, sidefod eller forklaring.

  • Hvis du vil føje en grafik til sidehoved, sidefod eller forklaring, skal du vælge Indsæt billede Grafikelementet Indsæt billede .

  • Vælg og-tegnet (& ), hvis du vil formatere foruddefinerede oplysninger, eller Markér den tekst, du vil formatere, Vælg Formater skrifttype Knappen Formater skrifttype , og vælg derefter de formateringsindstillinger, du vil bruge til sidehoved, sidefod eller forklaring.

  • For at tilføje project-specifikke oplysninger, skal du vælge de oplysninger, du vil i felterne Generelt og projektfelter, og vælg derefter Tilføj for hvert element.

Bemærkninger!: 

 • Sidehovedet og sidefoden, som du angiver, vises på hver side. Du kan ikke angive, at de skal vises anderledes på den første side i forhold til efterfølgende sider, vises anderledes på ulige eller lige sider eller vises forskelligt på enkelte sider.

 • Du kan ændre størrelsen på et grafikelement, efter at du har tilføjet det i et sidehoved, en sidefod eller en forklaring, ved at markere grafikken og trække i kanten. Hvis du vil flytte grafikelementet, skal du markere det og trække det til en anden placering. Du kan ikke beskære et grafikelement.

Udskrive en grundlæggende rapport

Dette afsnit beskrives ikke, hvordan du udskriver visuelle rapporter i Project. Da visuelle rapporter er oprettet i Excel og Visio, kan du bruge disse programmer til at udskrive visuelle rapporter.

 1. Vælg på pilen under en hvilken som helst rapporttype under fanen rapport i gruppen Vis rapporter, og vælg derefter Flere rapporter.

 2. Vælg en rapport i dialogboksen rapporter, Vælg typen rapport, og vælg Vælg igen. Et eksempel på den udskrevne rapport vises.

 3. Vælg filen > udskrive skal du vælge indstillinger og udskrive rapporten.

Hvad vil du foretage dig?

Udskrive en visning

Optimere en visning til udskrivning

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring i en visning

Udskrive en grundlæggende rapport

Tilføje sidehoved eller en sidefod til en grundlæggende rapport

Fejlfinding

Udskrive en visning

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, under fanen Vis i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger.

  (Vælg en opgave eller ressource visning i menuen Vis i Project 2007).

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Gennemse visningen eller foretage justeringer før udskrivning, skal du se i højre side af siden.

  (I Project 2007, vælge Preview ).

  Hvis du vil se den faktiske størrelse af visningen, som den bliver udskrevet, skal du klikke på et vilkårligt sted i området Vis udskrift.

 4. Vælg Udskriv til at udskrive visningen.

Hvis en foruddefineret visning ikke opfylder netop dine behov, du kan anvende forskellige tabeller eller filtre eller ændre de måde, som opgaver, ressourcer, eller tildelinger er grupperet eller sorteret.

Optimere en visning til udskrivning

Hvis du vil gøre udskrivningen så effektiv som muligt, kan du angive de ønskede indstillinger. For eksempel kan du udskrive et interval af sider (defineret af sidetal eller datoer), skjule tomme sider og udskrive flere kopier.

 1. Vælg den visning, du vil udskrive, under fanen Vis i gruppen Opgavevisninger eller Ressourcevisninger.

  (Vælg en opgave eller ressource visning i menuen Vis i Project 2007).

  Tip!: Hvis du vil udskrive en oversigt eller overordnet oversigt over projektet, skal du filtrere din visning først ved at vise hovedopgaver eller et bestemt dispositionsniveau. Du kan også vælge visningen tidslinje til en flot visning for at udskrive hurtigt og nemt.

 2. Vælg Filer > Udskriv.

 3. Angiv antallet kopier, der skal udskrives.

  Tip!: Angive yderligere indstillinger for printeren, ved at vælge Printeregenskaber. Typisk, du kan ændre papirtypen, farve og andre almindelige printerindstillinger, men typen indstillinger varierer afhængigt af typen printer, du bruger.

 4. Angiv, hvor meget af det projekt, du vil udskrive.

  Du kan angive en hvilken som helst detaljeringsniveau, du vil bruge, fra bestemte datoer til hele projektet.

  Du kan også angive, om der skal udskrives projektet med et liggende (som er et overblik vandret) eller stående format (som er et overblik lodret). (Hvis du vil gøre dette i Project 2007, vælge Egenskaber i dialogboksen Udskriv ).

 5. Vælg Udskriv.

  (Vælg OK i Project 2007).

Bemærk!: Hvis oplysningerne på den sidste side (eller kolonne af sider) slutter 3 tommer eller mindre fra den venstre kant af siden, og klik derefter visningens tidsskala skaleres til at passe til den forrige side (eller kolonne af sider). Hvis oplysninger, der er mere end 3 tommer fra venstre kant af siden, skaleres visningen til at udfylde den aktuelle side (eller kolonne af sider).

Tilføj et sidehoved, en sidefod eller en forklaring i en visning

Følgende procedurer gælder, uanset om du vil redigere et sidehoved, sidefod eller forklaring.

 1. Vælg filen > Udskriv > Sideopsætning.

  (I Project 2007, vælge fil > Sideopsætning ).

 2. Vælg fanen venstre, Centreret eller højresidehoved, sidefod eller forklaring under fanen.

 3. I tekstfeltet skal du skrive eller indsætte teksten, tilføje dokument- eller projektoplysningerne eller indsætte et grafikelement.

  Du kan oprette flere linjer sidehoveder, sidefødder og forklaringer. I slutningen af den første linje med tekst eller oplysninger, skal du trykke på ENTER. At føje linjer efter et billede, Vælg billedet, Placer markøren efter billedet, og tryk derefter på ENTER. Overskrifter kan have op til fem linjer af oplysninger. Sidefoden og forklaringen kan have op til tre linjer.

  • Hvis du vil tilføje sidetal til sidehoved, sidefod eller forklaring, skal du vælge Indsæt sidetal Grafikelementet Indsæt sidetal , Indsæt antal sider Grafikelementet Indsæt antal sider eller begge dele.

  • For at tilføje aktuelt vælge dato eller klokkeslæt til sidehoved, sidefod eller forklaring, Indsæt dags dato Grafikelementet Indsæt dags dato , Indsæt aktuelt klokkeslæt Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt eller begge dele.

  • Vælg Indsæt filnavn Grafikelementet Indsæt filnavn for at føje filnavnet til sidehoved, sidefod eller forklaring.

  • Hvis du vil føje en grafik til sidehoved, sidefod eller forklaring, skal du vælge Indsæt billede Grafikelementet Indsæt billede .

  • Vælg og-tegnet (& ), hvis du vil formatere foruddefinerede oplysninger, eller Markér den tekst, du vil formatere, Vælg Formater skrifttype Knappen Formater skrifttype , og vælg derefter de formateringsindstillinger, du vil bruge til sidehoved, sidefod eller forklaring.

  • For at tilføje project-specifikke oplysninger, skal du vælge de oplysninger, du vil i felterne Generelt og projektfelter, og vælg derefter Tilføj for hvert element.

Bemærkninger!: 

 • Sidehovedet og sidefoden, som du angiver, vises på hver side. Du kan ikke angive, at de skal vises anderledes på den første side i forhold til efterfølgende sider, vises anderledes på ulige eller lige sider eller vises forskelligt på enkelte sider.

 • Du kan ændre størrelsen på et grafikelement, efter at du har tilføjet det i et sidehoved, en sidefod eller en forklaring, ved at markere grafikken og trække i kanten. Hvis du vil flytte grafikelementet, skal du markere det og trække det til en anden placering. Du kan ikke beskære et grafikelement.

Udskrive en grundlæggende rapport

Dette afsnit beskrives ikke, hvordan du udskriver visuelle rapporter i Project. Da visuelle rapporter er oprettet i Excel og Visio, kan du bruge disse programmer til at udskrive visuelle rapporter.

 1. Vælg rapporter i gruppen rapporter under fanen projekt.

  Grafik over gruppen Rapporter

  (I Project 2007 skal du vælge rapporter i menuen rapport.)

 2. Vælg en rapport i dialogboksen rapporter, og vælg derefter Vælg.

 3. I den næste dialogboks, Vælg typen rapport, og vælg derefter Vælg igen. Rapporten vises i Vis udskrift.

 4. Vælg Udskriv.

Tilføje sidehoved eller en sidefod til en grundlæggende rapport

Bemærk!: Dette afsnit beskrives ikke, hvordan du opretter sidehoveder, sidefødder eller forklaringer for funktionen visuelle rapporter i Project. Da visuelle rapporter er oprettet i Excel og Visio, kan du bruge disse programmer til at ændre sidehoved, sidefod eller forklaring.

 1. Vælg rapporter i gruppen rapporter under fanen projekt.

  Grafik over gruppen Rapporter

  (I Project 2007 skal du vælge rapporter i menuen rapport.)

 2. Vælg brugerdefineret i dialogboksen rapporter, og vælg derefter Vælg.

 3. Vælg en rapport på listen rapporter i dialogboksen Brugerdefinerede rapporter, og vælg derefter Vælg.

  (I Project 2007 skal du vælge Udskriv.)

  På listen over rapporter indeholder alle rapporter, som du kan udskrive.

 4. Vælg Sideopsætning.

  (I Project 2007, vælge Preview > Sideopsætning ).

 5. Vælg fanen venstre, Centreret eller højre under fanen sidehoved kurs sidefod.

 6. I tekstfeltet skal du skrive eller indsætte teksten, tilføje dokument- eller projektoplysninger eller indsætte et grafikelement.

  • Hvis du vil tilføje sidetal, skal du vælge Indsæt sidetal Grafikelementet Indsæt sidetal , Indsæt antal sider Grafikelementet Indsæt antal sider eller begge dele.

  • For at tilføje dags dato og det aktuelle klokkeslæt skal du vælge Indsæt dags dato Grafikelementet Indsæt dags dato , Indsæt aktuelt klokkeslæt Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt eller begge dele.

  • For at tilføje navnet på den fil, skal du vælge Indsæt filnavn Grafikelementet Indsæt filnavn .

  • For at tilføje en grafik skal du vælge Indsæt billede Grafikelementet Indsæt billede .

  • Vælg og-tegnet (& ) for at formatere foruddefinerede oplysninger, eller Vælg den tekst, du vil formatere, Vælg Formater skrifttype Knappen Formater skrifttype , og vælg derefter de ønskede formateringsindstillinger.

  • For at tilføje project-specifikke oplysninger, skal du vælge de oplysninger, du vil i felterne Generelt og projektfelter, og vælg derefter Tilføj for hvert element. Gentag dette trin for at tilføje flere projektoplysninger.

Du kan oprette flere linjer sidehoveder og sidefødder. I slutningen af den første linje med tekst eller oplysninger, skal du trykke på ENTER. At føje linjer efter et billede, Vælg billedet, Placer markøren efter billedet, og tryk derefter på ENTER. Overskrifter kan have op til fem linjer af oplysninger. Sidefoden og forklaringen kan have op til tre linjer.

 • Sidehovedet og sidefoden, som du angiver, vises på hver side. Du kan ikke angive, at de skal vises anderledes på den første side i forhold til efterfølgende sider, vises anderledes på ulige eller lige sider eller vises forskelligt på enkelte sider.

 • Du kan ændre størrelsen på et grafikelement, efter at det er blevet tilføjet i et sidehoved, en sidefod eller en forklaring, ved at markere grafikken og trække i kanten. Hvis du vil flytte grafikelementet, skal du markere det og trække det til en anden placering. Du kan ikke beskære et grafikelement.

Fejlfinding

Hvis dit materiale ikke ser ud på samme udskrives, som gør den på skærmen, eller andre uventede problemer med at opstå, når du udskriver, men her er nogle mulige resoutions.

 • Du kan få forskellige oplysninger på skærmen end hvad der bliver udskrevet på grund af indstillingerne på selve printeren. Hvis du ændrer margenindstillingerne på printeren, må Project ikke tilsidesætte disse indstillinger. Eksempelvis hvis du angiver margener på printeren på 1 tomme og margener i Project på 0,5 tommer, kan derefter en del af hver side, blive beskåret når du udskriver dit projekt.

 • Hvis du har kanter på skærmen, men de ikke kan udskrives, kan du prøve at forøge sidemargenerne til 0,5 tommer eller mere (Klik på Sideopsætning i menuen filer, og klik derefter på fanen margener ).

 • Når du får vist en visning (Klik på Vis udskrift i menuen filer ), du kan få vist tomme sider, der er ikke tilgængelig. Hvis du vil udskrive tomme sider, skal du klikke på Sideopsætning i menuen filer, klik på fanen Vis og derefter markere afkrydsningsfeltet Udskriv tomme sider.

 • Hvis Gantt-søjler eller Netværksdiagram felterne ikke Udskriv den måde, de vises på skærmen, kan du se printerens egenskaber.

 • Hvis forklaringen ikke udskrives, som den vises på skærmen, skal du kontrollere printer eller grafskriver drivere.

 • Hvis undlade at udskrive gitterlinjer, skal du kontrollere gitterlinjefarven er mørk nok til at udskrive tydeligt. Lysegrå, light blå, gul eller hvide linjer kan ikke udskrives tydeligt på sort-hvid eller farve printere. Du kan angive gitterlinje indstillinger for en Opgaverapport eller et Ressourcerapport under fanen Detaljer i rapportens dialogboksen. Klik på rapporter i menuen rapport, Vælg rapporten, og klik derefter på Rediger.

 • Hvis ikke alle dine kolonner er udskrevet, kan du medtage flere kolonner ved at angive antallet kolonner, du vil udskrive på hver side, eller Vælg for at udskrive alle kolonner på første side, selvom der kun nogle få vises på skærmen.

  • Hvis du vil udskrive kolonner på de efterfølgende sider, skal du angive, at du vil have dem udskrevet, og Angiv antallet kolonner, du vil udskrive.

  • Hvis du ikke angiver antallet af kolonner, udskrive tre kolonner på de efterfølgende sider. Du kan angive op til 116 kolonner.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×